Thủ Thuật về Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH được Update vào lúc : 2022-03-13 18:39:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án D

Phản ứng: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH.

nH2NCH2COOH = 0,1 mol ⇒ mmuối = 0,1 × (75 + 36,5) = 11,15 gam

Câu hỏi hot cùng chủ đề

    Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:

    A. 0,1.       

    B. 0,2.         

    C. 0,4.        

    D. 0,3.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=v0iWeWhY6AE

“BÀI TẬP HIDROCACBON TRỌNG TÂM (DẠNG 1: BÀI TOÁN CRACKING ANKAN)” – 2k5 – Livestream HÓA thầy DŨNG

Gv. Nguyễn Đức Dũng – Phát trực tiếp 3 giờ trước

Hóa học

://.youtube/watch?v=_Ql5iym6lzM

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TRỌNG TÂM ( CSN-CSC) – 2k5 – Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 3 giờ trước

Toán

://.youtube/watch?v=yDNGltmRSeY

BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN 1 KHOẢNG DỄ HIỂU NHẤT – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 5 giờ trước

Toán

://.youtube/watch?v=pJBpcWUvw8s

ĐỀ MINH HOẠ THI GIỮA KÌ II – SÁT NHẤT – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Gv. Cô Phạm Huyền – Phát trực tiếp 5 giờ trước

Hóa học

://.youtube/watch?v=nAYcBPvI33A

BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKEN – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Gv. Nguyễn Thị Thu – Phát trực tiếp 2 ngày trước

Hóa học

://.youtube/watch?v=TBL5ikX5tLk

“ÔN THI GIỮA KÌ TRỌNG TÂM (Buổi 2 – Unit 8- Language)” – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 2 ngày trước

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=TJAl-WUIO2o

CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 2 ngày trước

Vật lý

://.youtube/watch?v=jOtI1WJhT88

“ÔN THI GIỮA KÌ TRỌNG TÂM (Buổi 1 – Unit 6 – Language)” – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 3 ngày trước

Tiếng Anh (mới) Xem thêm …

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H 2 N-CH 2 -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là:
A. 9,7 gam. B. 7,9 gam. C. 9,8 gam. D. 9,9 gam.

Các vướng mắc tương tự

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là

A. 9,9 gam.

B. 9,8 gam.

C. 7,9 gam.

D. 9,7 gam.

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là 

A. 43,00 gam

B. 44,00 gam

C. 11,05 gam

D. 11,15 gam

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muố thu được là:

A. 43,00 gam       

B. 44,00 gam        

C. 11,05 gam        

D. 11,15 gam

Cho 9 gam axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng muối thu được là:

A. 12,69 gam

B. 16,725 gam

C. 13,38 gam

D. 13,26 gam

Cho 7,5 gam glyxin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Phản ứng xong, khối lượng muối thu được là

A. 9,8 gam.

B. 9,9 gam.

C. 11,5 gam.

D. 9,7 gam

Cho 22,05 gam axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được

A. 49,125 gam

B. 45,975 gam

C. 20,475 gam

D. 34,125 gam

A.  C 4 H 10 O 2 N 2 .

C.  C 4 H 8 O 4 N 2 .

D.  C 5 H 11 O 2 N

Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được  m 1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được  m 2 gam muối Z. Biết m 2   –   m 1   =   7 , 5 . Công thức phân tử của X là

A. C 5 H 9 O 4 N .     

B.  C 4 H 10 O 2 N 2 . 

C.  C 5 H 11 O 2 N .     

D.  C 4 H 8 O 4 N 2 . 

Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được mét vuông gam muối Z. Biết mét vuông – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là

A. C5H9O4N

B. C4H10O2N2

C. C5H11O2N 

D. C4H8O4N2

4401

Clip Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 7 5g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch NaOH vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #axit #aminoaxetic #phản #ứng #hết #với #dung #dịch #NaOH