Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 3 điểm a b c 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 3 điểm a b c được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-31 12:07:51 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

13/08/2022 5,839

C. AB→+CA→=CB→

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    C. AB→+CA→=CB→ Xét những đáp án:
    Đáp án A: Ta có CA→−BA→=CA→+AB→=CB→=−BC→ Vậy A sai
    Đáp án B. Ta có AB→+AC→=AD→≠BC→ (với D là yếu tố thỏa mãn nhu cầu ABDC là hình bình hành). Vậy B sai.
    Đáp án C. Ta có AB→+CA→=CA→+AB→=CB→. Vậy C đúng
    Đáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Xét những đáp án:
Đáp án A: Ta có CA→−BA→=CA→+AB→=CB→=−BC→ Vậy A sai
Đáp án B. Ta có AB→+AC→=AD→≠BC→ (với D là yếu tố thỏa mãn nhu cầu ABDC là hình bình hành). Vậy B sai.
Đáp án C. Ta có AB→+CA→=CA→+AB→=CB→. Vậy C đúng
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, tâm O. Khi đó: OA→+OB→=

Xem đáp án » 12/08/2022 7,013

Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh bằng a. Khi đó AB→+AC→ bằng:

Xem đáp án » 13/08/2022 6,842

Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện để I là trung điểm AB là:

Xem đáp án » 12/08/2022 5,378

Cho hình bình hành ABCD, với giao điểm hai tuyến phố chéo là I. Khi đó:

Xem đáp án » 11/08/2022 3,900

Cho tam giác ABC. Để điểm M thoả mãn Đk  MA→+BM→+MC→=0→ thì M phải thỏa mãn nhu cầu mệnh đề nào?

Xem đáp án » 13/08/2022 3,667

Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau này sai?

Xem đáp án » 11/08/2022 3,113

Chỉ ra vec tơ tổng MN→−QP→+RN→−PN→+QR→ trong những vec tơ sau:

Xem đáp án » 13/08/2022 2,951

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sau này đúng?

Xem đáp án » 12/08/2022 2,898

Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh bằng a và góc A bằng 600. Kết luận nào sau này đúng:

Xem đáp án » 12/08/2022 2,493

Cho I là trung điểm AB. Với mỗi điểm M bất kì ta luôn có:

Xem đáp án » 12/08/2022 2,400

Cho ΔABC vuông tại A và AB = 3, AC = 4. Vec tơ CB→+AB→ có độ dài bằng:

Xem đáp án » 13/08/2022 1,568

Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đấy là đẳng thức sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 1,378

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Hỏi vec tơ AO→−DO→ bằng vec tơ nào trong những vec tơ sau?

Xem đáp án » 13/08/2022 1,176

Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A, đường cao AH. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 737

Cho hình thang ABCD có AB tuy nhiên tuy nhiên với CD. Cho AB = 2a; CD = a. Gọi O là trung điểm của AD. Khi đó:

Xem đáp án » 13/08/2022 604

Cho (M) là trung điểm (AB), tìm biểu thức sai:

Cho tam giác đều (ABC) cạnh (a = 2). Hỏi mệnh đề nào sau này sai?

Cho hình vuông vắn (ABCD) tâm (O). Hỏi mệnh đề nào sau này sai?

Cho hình vuông vắn (ABCD) cạnh (a). Hỏi mệnh đề nào sau này sai?

Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có:

Mệnh đề nào sau này đúng ?

Khẳng định nào sau này đúng ?

Cho vectơ $overrightarrow a $. Mệnh đề nào sau này đúng ?

Cho hình vuông vắn $ABCD$, xác lập nào sau này đúng:

Cho tam giác đều $ABC$. Mệnh đề nào sau này sai ?

Cho tam giác đều $ABC$ với đường cao $AH$. Đẳng thức nào sau này đúng.

Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau này sai.

Cho ba điểm (A,B,C) phân biệt, đẳng thức nào sau này là sai?

A.

(overrightarrow BA  – overrightarrow CA  = overrightarrow BC )

B.

(overrightarrow AB  + overrightarrow CA  = overrightarrow BC )

C.

(overrightarrow AB  + overrightarrow BC  = overrightarrow AC )

D.

(overrightarrow AB  – overrightarrow AC  = overrightarrow CB )

Cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Khi đó : 

A.

Điều kiện cần và đủ để A, B, C thẳng hàng là AB→ cùng phương với AC→

B.

Điều kiện đủ để A, B, C thẳng hàng là với mọi M, MA→ cùng phương với AB→

C.

Điều kiện cần để A, B, C thẳng hàng là với mọi M, MA→ cùng phương với AB→

D.

Điều kiện cần và đủ để A, B, C thẳng hàng AB→=AC→

Reply
1
0
Chia sẻ

4240

Review Cho 3 điểm a b c ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 3 điểm a b c tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho 3 điểm a b c miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 3 điểm a b c Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 3 điểm a b c

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 3 điểm a b c vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #điểm