Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-02 22:14:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 12,0. B. 6,8. C. 12,4. D. 6,4.

Chọn D.

nFe=11,656>nCu2+=0,1 nên Cu2+ bị khử hết.

m=11,6−0,1.56+0,1.64=12,4 gam

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 1199

Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 12,0.

B. 6,8.

C. 6,4.

D. 12,4

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A.

B.

C.

D.

Tính theo PTHH: Fe  + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Từ số mol Fe và số mol CuSO4, xác lập được Fe dư sau phản ứng.

Do đó m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Cu và Fe dư.

4413

Video Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 11 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #vào #dung #dịch #CuSO4