Mẹo về Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-25 03:31:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kế sách “vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực thi có hiệu suất cao trong cuộc kháng chiến nào sau này.

Nội dung chính

    A. Chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần.B. Chống quân xâm lược Tống thời Lí.C. Chống quân xâm lược Minh.D. Chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê. Chiến thuật “ vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực thi có hiệu suất cao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông của quan quân nhà Trần. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

A. Chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần

B. Chống quân xâm lược Tống thời Lí.

C. Chống quân xâm lược Minh.

D. Chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê

18/06/2022 10,512

A. Chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần.

Đáp án đúng chuẩn

B. Chống quân xâm lược Tống thời Lí.

C. Chống quân xâm lược Minh.

D. Chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê.

Chiến thuật “ vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực thi có hiệu suất cao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông của quan quân nhà Trần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Việc triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã ảnh hưởng gì đến cục diện kháng chiến chống pháp của nhân dân ta?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,755

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cào trào “ tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên toàn miền Nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 5,054

Tại sao thời kì 1936-1939, Đảng lại đưa một số trong những cán bộ của Đảng ra hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,558

Sự kiện nào dưới đây sẽ là yếu tố kiện chấm hết “Chiến tranh lạnh”?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,548

Vì sao Đảng và Chính phủ ta chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,640

Điểm khác lạ cơ bản về tinh thân chống pháp xâm lược của nhân dân ta so với vua quan triều đình nhà Nguyễn (1858-1884) là gì?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,400

Thực chất Hội nghị Ianta (2/1945) là hội nghị

Xem đáp án » 18/06/2022 2,227

Việc việt nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức triển khai Liên hợp quốc có ý nghĩa ra làm sao?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,161

Với cuộc tiến công của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã tác động ra làm sao đến kế hoạch Nava?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,052

“Phải phá vỡ cuộc tiến công ngày đông của giặc Pháp” là thông tư của Đảng ta trong chiến dịch nào?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,014

Sự kiện nào ghi lại triều đình nhà Nguyễn đã đầu hang hoàn toán thực dân Pháp?

Xem đáp án » 18/06/2022 849

Sau Chiến tranh thế giớ thứ hai, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh vào việt nam giải giáp quân đôi phát xít.

Xem đáp án » 18/06/2022 664

Thế nào là trào lưu Văn hóa Phục Hưng?

Xem đáp án » 18/06/2022 428

“Quan hệ hòa bình Một trong những nước tư bản sau trận chiến tranh toàn thế giới I chỉ là trong thời điểm tạm thời và mỏng dính manh” vì.

Xem đáp án » 18/06/2022 404

Bộ luật thành văn thứ nhất của việt nam được phát hành dưới triều đại nào?

Xem đáp án » 18/06/2022 349

Kế sách “vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực thi có hiệu suất cao trong cuộc kháng chiến nào sau này.

A. Chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần

C. Chống quân xâm lược Minh.

D. Chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê

Các vướng mắc tương tự

Sắp xếp thứ tự the thời hạn những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc bản địa ta trong những thế kỉ X – XV:

2. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần.

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

A.1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 3, 2, 4  

D. 3, 2, 4, 1

1. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

3. Kháng chiến chống Tống thời Lí.

Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

B. Thời nhà Lý.

C. Thời nhà Trần.

D. Thời nhà Hồ.

Thắng lợi về quân sự chiến lược nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

A. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.

B. Cuộc Tiến công kế hoạch đông-xuân 1953-1954.

C. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Thắng lợi về quân sự chiến lược nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

A. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950

B. Cuộc Tiến công kế hoạch đông-xuân 1953-1954

C. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân và dân ta từ thời điểm năm 1858 đến năm 1884 là

A. Từ đầu đến cuối cuộc kháng chiến, triều đình Huế đều phải có tư tưởng chủ hóa

B. Triều đình Huế không quyết tâm chống Pháp, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn

C. Thái độ nhu nhược của triều đình

D. So sánh lực lượng quá chênh lệch

Nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân và dân ta từ thời điểm năm 1858 đến năm 1884 là

A. Từ đầu đến cuối cuộc kháng chiến, triều đình Huế đều phải có tư tưởng chủ hóa

B. Triều đình Huế không quyết tâm chống Pháp, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn

C. Thái độ nhu nhược của triều đình

D. So sánh lực lượng quá chênh lệch

Chiến thắng mãi mãi ghi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của dân tộc bản địa Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên là

A. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

B. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

C. Chiến thắng Như Nguyệt năm 1075

D. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427

Chiến thắng mãi mãi ghi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của dân tộc bản địa Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên là:

A. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

B. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

C. Chiến thắng Như Nguyệt năm 1075

D. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427

Từ sau thắng lợi Bạch Đằng (938) đến đầu thế kỉ XX, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

B. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm, Pháp

://.youtube/watch?v=fHWfGxg1I7I

4089

Clip Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở thứ nhất tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chính sách vườn không nhà trống được nhân dân ta thực thi ở đầu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chính #sách #vườn #không #nhà #trống #được #nhân #dân #thực #hiện #ở #đầu