Trang chủ/Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy/Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tồn tại ở Nam Phi trong thời hạn bao lâu?