Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-14 04:15:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-14 04:13:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại sachvui.vnĐọc nhiều nhấtTruyện Mới ĐăngNgân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại sachvui

1. Axit đêôxiribônuclêic (ADN)

a. Cấu trúc

– ADN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit gồm có 3 thành phần : đường đêôxiribôzơ, nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit là : A, T, G, X (được đặt tên theo tên bazơ nitơ tương ứng cấu trúc nên chúng).

– ADN gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit link với nhau theo nguyên tắc tương hỗ update : A link với T bằng 2 link hiđrô, G link với X bằng 3 link hiđrô. Hai chuỗi này xoắn lại quanh một trục tưởng tượng tạo ra một cấu trúc xoắn kép đều đặn trông như một cầu thang xoắn với bậc thang là những bazơ nitơ còn tay vịn là những phân tử đường và những nhóm phôtphat.

b. Chức năng

– Mang, dữ gìn và bảo vệ và truyền đạt thông tin di truyền.

2. Axit ribônuclêic (ARN)

a. Cấu trúc

– ARN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit gồm có 3 thành phần : đường ribôzơ, nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit là : A, U, G, X (được đặt tên theo tên bazơ nitơ tương ứng cấu trúc nên chúng).

– Dựa vào hiệu suất cao, ARN được phân phân thành 3 loại :

ARN thông tin (mARN) được cấu trúc từ một chuỗi pôlinuclêôtit có dạng mạch thẳng và có chứa những trình tự nuclêôtit đặc biệt quan trọng quan trọng để ribôxôm hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận ra ra chiều của thông tin di truyền trên mARN và tiến hành dịch mã.

ARN vận chuyển (tARN) có cấu trúc 3 thuỳ giúp link với mARN và với ri bô xôm để thực thi dịch mã.

ARN ribôxôm (rARN) có cấu trúc một mạch nhưng tại nhiều điểm, những nuclêôtit link tương hỗ update với nhau tạo ra những vùng xoắn kép cục bộ.

b. Chức năng

– mARN làm trách nhiệm truyền thông tin từ ADN tới ribôxôm và được sử dụng như khuôn để tổng hợp prôtêin.

– rARN là thành phần chính cấu trúc nên ribôxôm – bào quan chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào.

– tARN có hiệu suất cao vận chuyển những axit amin tới ribôxôm trong quy trình dịch mã.

Xem thêm lý thuyết trọng tâm Sinh học 10 và những dạng bài tập có đáp án hay khác:

  Sơ lược về Các nguyên tố hoá họcVai trò của nước riêng với tế bàoCấu trúc, hiệu suất cao của cacbohiđratCấu trúc, hiệu suất cao của LipitCấu trúc, hiệu suất cao của PrôtêinTrắc nghiệm Thành phần tế bào có đáp án20 câu trắc nghiệm Thành phần tế bào có đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại sachvui

  Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án rõ ràngGần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Đọc nhiều nhất

  Truyện Mới Đăng

  1. Axit đêôxiribônuclêic (ADN)

  a. Cấu trúc

  – ADN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit gồm có 3 thành phần : đường đêôxiribôzơ, nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit là : A, T, G, X (được đặt tên theo tên bazơ nitơ tương ứng cấu trúc nên chúng).

  – ADN gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit link với nhau theo nguyên tắc tương hỗ update : A link với T bằng 2 link hiđrô, G link với X bằng 3 link hiđrô. Hai chuỗi này xoắn lại quanh một trục tưởng tượng tạo ra một cấu trúc xoắn kép đều đặn trông như một cầu thang xoắn với bậc thang là những bazơ nitơ còn tay vịn là những phân tử đường và những nhóm phôtphat.

  b. Chức năng

  – Mang, dữ gìn và bảo vệ và truyền đạt thông tin di truyền.

  2. Axit ribônuclêic (ARN)

  a. Cấu trúc

  – ARN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit gồm có 3 thành phần : đường ribôzơ, nhóm phôtphat và bazơ nitơ. Có 4 loại nuclêôtit là : A, U, G, X (được đặt tên theo tên bazơ nitơ tương ứng cấu trúc nên chúng).

  – Dựa vào hiệu suất cao, ARN được phân phân thành 3 loại :

  ARN thông tin (mARN) được cấu trúc từ một chuỗi pôlinuclêôtit có dạng mạch thẳng và có chứa những trình tự nuclêôtit đặc biệt quan trọng quan trọng để ribôxôm hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận ra ra chiều của thông tin di truyền trên mARN và tiến hành dịch mã.

  ARN vận chuyển (tARN) có cấu trúc 3 thuỳ giúp link với mARN và với ri bô xôm để thực thi dịch mã.

  ARN ribôxôm (rARN) có cấu trúc một mạch nhưng tại nhiều điểm, những nuclêôtit link tương hỗ update với nhau tạo ra những vùng xoắn kép cục bộ.

  b. Chức năng

  – mARN làm trách nhiệm truyền thông tin từ ADN tới ribôxôm và được sử dụng như khuôn để tổng hợp prôtêin.

  – rARN là thành phần chính cấu trúc nên ribôxôm – bào quan chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào.

  – tARN có hiệu suất cao vận chuyển những axit amin tới ribôxôm trong quy trình dịch mã.

  Xem thêm lý thuyết trọng tâm Sinh học 10 và những dạng bài tập có đáp án hay khác:

   Sơ lược về Các nguyên tố hoá họcVai trò của nước riêng với tế bàoCấu trúc, hiệu suất cao của cacbohiđratCấu trúc, hiệu suất cao của LipitCấu trúc, hiệu suất cao của PrôtêinTrắc nghiệm Thành phần tế bào có đáp án20 câu trắc nghiệm Thành phần tế bào có đáp án (phần 2)

  Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại sachvui

   Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án rõ ràngGần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

  1. Thành phần cấu trúc ADN:

  ADN được cấu trúc từ 5 nguyên tố hoá học là C, H, O, P, N. ADN là loại phân tử lớn (đại phân tử), có cấu trúc đa phân, gồm có nhiều đơn phân là nuclêôtit. Mỗi nuclêôtit gồm: 

  – Đường đêôxiribôluzơ: C5H10O4

  – Axit phôtphoric: H3PO4

   1 trong 4 loại bazơ nitơ (A, T, G, X ). Trong số đó A, G có kích thước lớn còn T, X có kích thước bé nhiều hơn nữa thế nữa.

  2. Cấu trúc ADN:

  ADN là một chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch pôlinuclêôtit xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải): 1 vòng xoắn có: – 10 cặp nuclêôtit. – Dài 34 Ăngstrôn – Đường kính 20 Ăngstrôn.

  – Liên kết trong một mạch đơn: nhờ link hóa trị giữa axít phôtphôric của nuclêôtit với đường C5 của nuclêôtit tiếp theo.

  – Liên kết giữa 2 mạch đơn: nhờ mối link ngang (link hyđrô) giữa 1 cặp bazơ nitríc đứng đôi diện theo nguyên tắc tương hỗ update (A link với T bằng 2 link hyđrô hay ngược lại; G link với X bằng 3 link hyđrô hay ngược lại). 

  – Hệ quả của nguyên tắc tương hỗ update:

  + Nếu biết được trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong một mạch đơn này à trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong mạch còn sót lại. 

  + Trong phân tử ADN: tỉ số:  A+T/ G+X là hằng số nhất định đặc trưng cho từng loài.

  3. Tính chất của ADN

  – ADN có tính đặc trưng: ở mỗi loài, số lượng + thành phần + trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong phân tử ADN là nghiêm ngặt và đặc trưng cho loài. 

  – ADN có tính phong phú: chỉ việc thay đổi cách sắp xếp của 4 loại nuclêôtit -> tạo ra những ADN rất rất khác nhau.

  Tính phong phú + tính đặc trưng của ADN là cơ sở cho tính phong phú và tính đặc trưng của mỗi loài sinh vật.

  4. Chức năng của ADN

  Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ và truyền đạt thông tin di truyền về cấu trúc và toàn bộ nhiều chủng loại prôtêin của khung hình sinh vật, do đó quy định những tính trạng của khung hình sinh vật.

  -> tin tức di truyền: được tiềm ẩn trong ADN dưới hình thức mật mã (bằng sự mã hóa bộ 3) cứ 3 nuclêôtit tiếp Từ đó nhau trên 1 mạch đơn quy định 1 axít amin (aa) (= mã bộ 3) hay bộ 3 mã hóa = mã di truyền = cty mã = 1 codon). Vậy trình tự sắp xếp những axít amin trong phân tử prôtêin được quy định bởi trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong ADN. Mỗi đoạn của phân tử ADN mang thông tin di truyền quy định cấu trúc của một loại prôtêin được gọi là gen cấu trúc.

  ARN 

  là bản sao từ một đoạn của ADN (tương ứng với một gen), ngoài ra ở một số trong những trong những virút ARN là vật chất di truyền.

  1. Thành phần:

  Cũng như ADN, ARN là đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nuclêôtit. Mỗi đơn phân (nuclêôtit) được cấu trúc từ 3 thành phần sau:

  –Đường ribôluzơ: C5H10O5 (còn ở ADN là đường đềôxi ribôluzơ C5H10O4).

  –Axit photphoric: H3PO4.

  –1 trong 4 loại bazơ nitơ (A, U, G, X).

  Các nuclêôtit chỉ rất rất khác nhau bởi thành phần bazơ nitơ, nên người ta đặt tên của nuclêôtit theo tên bazơ nitơ mà nó mang.

  2. Cấu trúc ARN: 

  ARN có cấu trúc mạch đơn:

  – Các ribônuclêôtit link với nhau bằng link cộng hóa trị giữa H3PO4 của ribônuclêôtit này với đường C5H10O5 của ribônuclêôtit tiếp Từ đó. Tạo nên một chuỗi pôli nuclêôtit (kích thước của ARN ngắn lại thật nhiều so với kích thước của ADN.

  – Có 3 loại ARN:

  – ARN thông tin (mARN): sao chép đúng một đoạn mạch ADN theo nguyên tắc tương hỗ update nhưng trong số đó A thay cho T.

  – ARN ribôxôm (rARN): là thành phần cấu trúc nên ribôxôm.

  – ARN vận chuyển (tARN): 1 mạch pôlinuclêôtit nhưng cuộn lại một đầu

  + Ở một đầu của tARN có bộ ba đối mã, gồm 3 nuclêôtit đặc hiệu trái chiều với aa mà nó vận chuyển.

  + Đầu trái chiều có vị trí gắn aa đặc hiệu.

  3. Chức năng ARN:

  –ARN thông tin: truyền đạt thông tin di truyền từ ADN (gen cấu trúc) tới ribôxôm.

  –ARN vận chuyển: vận chuyển aa tương ứng tới ribôxôm (nơi tổng hợp protein).

  –ARN ribôxôm: thành phần cấu trúc nên ribôxôm.

  Mọi thông tin rõ ràng về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

  TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

  Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô

  Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 (thầy Giao)

  E-Mail: 

  Reply
  9
  0
  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Down Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic
  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Cấu #trúc #và #chức #năng #của #Axit #nuclêic

  4120

  Video Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết ?

  Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Cập nhật Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cấu trúc và hiệu suất cao của Axit nuclêic Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Cấu #trúc #và #chức #năng #của #Axit #nuclêic #Chi #tiết