Thủ Thuật về Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại được Update vào lúc : 2022-04-29 09:39:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 6,998

D. 1s22s22p5

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  D. 1s22s22p5 Đáp án D
  Đáp án A loại vì đấy là thông số kỹ thuật electron của khí hiếm He.Đáp án B loại vì là thông số kỹ thuật electron của sắt kẽm kim loại (nguyên tố d; 2e ở lớp ngoài cùng)Đáp án C loại vì là thông số kỹ thuật electron của khí hiếm (8e ở lớp ngoài cùng). CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cấu hình electron nào sau này của nguyên tố sắt kẽm kim loại ?
  Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử – đề ôn luyện số 4 – cungthi.vnVideo liên quan

Đáp án D
Đáp án A loại vì đấy là thông số kỹ thuật electron của khí hiếm He.Đáp án B loại vì là thông số kỹ thuật electron của sắt kẽm kim loại (nguyên tố d; 2e ở lớp ngoài cùng)Đáp án C loại vì là thông số kỹ thuật electron của khí hiếm (8e ở lớp ngoài cùng).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là: 3p4. Hãy xác lập câu đúng trong những câu sau khi nói về nguyên tử X.

Xem đáp án » 18/06/2022 15,264

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của những nguyên tố nhóm A có

Xem đáp án » 18/06/2022 11,365

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 lớp electron và có 3 electron ở phân lớp ngoài cùng. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,221

Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,125

Phát biểu nào sau này là không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,639

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở tại mức nguồn tích điện cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng luôn có thể có electron ở tại mức nguồn tích điện 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,524

Cho biết nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIB. Phát biểu nào dưới đây không đúng về nguyên tố X

Xem đáp án » 18/06/2022 4,326

Electron hoá trị của những nguyên tố nhóm IA, IIA là những electron

Xem đáp án » 18/06/2022 3,294

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên những phân lớp p. là 8. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,234

Hai nguyên tố X và Y đứng tiếp theo đó nhau trong một chu kì có tổng số điện tích hạt nhân là 29. Y thuộc chu kì và những nhóm nào sau này ? (biết ZX < XY)

Xem đáp án » 18/06/2022 3,083

Khối những nguyên tố p. gồm những nguyên tố:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,313

Cation R+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,291

Ion X2- có thông số kỹ thuật e phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,769

Trong những câu sau này, câu nào sai ?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,452

Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố X, A, M, Q. lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,409

Cấu hình electron nào sau này của nguyên tố sắt kẽm kim loại ?

A. 1s22s22p63s23p6.

B. 1s22s22p63s23p5.

C. 1s22s22p63s23p3.

D. 1s22s22p63s23p1.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử – đề ôn luyện số 4 – cungthi

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 36 nơtron. Số khối và số lớp electron của nguyên tử X lần lượt là :

  Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron hai lớp bên phía ngoài là 3d24s2. Tổng số electron trong một nguyên tử của X là :

  Một nguyên tử có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 4s1, nguyên tử đó thuộc về những nguyên tố hoá học nào sau này ?

  Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N. Cấu hình electron của X là :

  Cấu hình electron nguyên tử của có số hiệu nguyên tử 26 là :

  Cấu hình electron của nguyên tử 24Cr là :

  Cấu hình electron của nguyên tử 29Cu là :

  Có bao nhiêu electron trong những obitan p. của nguyên tử Cl ( Z = 17) ?

  Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là 27,2.10-19 Culông. Cho những nhận định sau về X : (1) Ion tương ứng của X sẽ có được thông số kỹ thuật electron là : 1s22s22p63s23p6. (2) X có tổng số obitan chứa electron là : 10. (3) X có một electron độc thân. (4) X là một sắt kẽm kim loại. Có bao nhiêu nhận định không đúng trong những nhận định cho ở trên ?

  Ở trạng thái cơ bản, tổng số electron trong những obitan s của nguyên tử nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử Z = 13 là :

  Ở trạng thái cơ bản, số obitan s có chứa electron của nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 20 là :

  Tổng số obitan trong nguyên tử có số cty điện tích hạt nhân Z = 17 là :

  Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở tại mức nguồn tích điện cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng luôn có thể có electron ở tại mức nguồn tích điện 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là :

  Cho biết thông số kỹ thuật electron của X : 1s22s22p63s23p3 của Y là 1s22s22p63s23p64s1. Nhận xét nào sau này là đúng ?

  Nguyên tố có Z = 18 thuộc loại :

  Cấu hình electron của nguyên tử Y ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p5. Vậy Y thuộc nhóm nguyên tố nào ?

  Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 4 electron, nguyên tố tương ứng là :

  Cấu hình electron nào sau này của nguyên tố sắt kẽm kim loại ?

  Mệnh đề nào sau này không đúng ?

  Khi nói về số khối, điều xác lập nào sau này luôn đúng ? Trong nguyên tử, số khối

  Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là :

  Nguyên tử của nguyên tố R có 56 electron và 81 nơtron. Kí hiệu nguyên tử nào sau này là của nguyên tố R ?

  Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron ?

  Một ion có 3 proton, 4 nơtron và 2 electron. Ion này còn có điện tích là :

  Một ion có 13 proton, 14 nơtron và 10 electron. Ion này còn có điện tích là :

  Một ion có 8 proton, 8 nơtron và 10 electron. Ion này còn có điện tích là :

  Ion M2+ có số electron là 18, điện tích hạt nhân là :

  Ion X2- có : số p. – số e = 2.

  Ion X- có 10 electron, hạt nhân có 10 nơtron. Số khối của X là :

  Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng rất khác nhau về số

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của con người.

  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quy định:

  Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

  Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

  Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

  Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

  Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

  Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

  Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

  Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

Reply
4
0
Chia sẻ

4402

Video Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cấu hình electron nào sau này thuộc VỀ nguyên tố sắt kẽm kim loại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cấu #hình #electron #nào #sau #đây #thuộc #VỀ #nguyên #tố #kim #loại