Thủ Thuật về Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 17:39:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * được Update vào lúc : 2022-05-16 17:38:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Bài giảng Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Câu 1: Lớp Thú có bao nhiêu loài?

A. 2 600 loài

B. 3 600 loài

C. 4 600 loài

D. 5 600 loài

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Lớp Thú lúc bấy giờ có tầm khoảng chừng chừng 4 600 loài, 26 bộ. Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài.

Câu 2: Đại diện của cục Thú huyệt là?

A. Thú mỏ vịt 

B. Thỏ

C. Kanguru

D. Thằn lằn bóng đuôi dài

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Đại diện của cục Thú huyệt là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt.

Câu 3: Đặc điểm nào giúp thú mỏ vịt lượn lờ lượn lờ bơi lội được trong nước?

A. Lông rậm, mịn

B. Chân có màng bơi

C. Kanguru

D. Tất cả những điểm lưu ý trên đúng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Thú mỏ vịt có mỏ dẹp, bộ lông rậm, mịn, không thấm nước, chân có màng bơi thích nghi với đời sống lượn lờ lượn lờ bơi lội trong nước.

Câu 4: Lớp Thú đều phải có điểm lưu ý chung nào dưới đây?

A. Lông mao

B. Tuyến tiết sữa

C. Vú

D. Cả A và B đúng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Lớp Thú đều phải có lông mao và tuyến tiết sữa, có loài có vú có loài chưa tồn tại vú.

Câu 5: Đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt là?

A. Đẻ trứng

B. Đẻ con

C. Có vú

D. Con sống trong túi da của mẹ

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Thú mỏ vịt đẻ trứng. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa tồn tại vú.

Câu 6: Loài Thú nào nuôi con trong túi da ở bụng thú mẹ?

A. Thú mỏ vịt 

B. Thỏ

C. Gấu

D. Kanguru

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Kanguru con sơ sinh chỉ bằng hạt đậu, dài khoảng chừng chừng 3 cm không thể tự bú mẹ, sống trong túi da ở bụng thú mẹ.

Câu 7: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì?

A. Vừa ở cạn, vừa ở nước

B. Có bộ lông dày, giữ nhiệt

C. Nuôi con bằng sữa

D. Đẻ trứng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thú mỏ vịt thuộc lớp Thú vì con được nuôi bằng sữa do thú mẹ tiết ra.

Câu 8: Đặc điểm của kanguru là?

A. Chi sau lớn, khỏe

B. Con non thông thường

C. Đẻ trứng

D. Không có vú, chỉ có tuyến sữa

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Kanguru có chi sau lớn khỏe, đuôi dài, đẻ trứng, con non rất nhỏ và có vú tiết sữa nuôi con.

Câu 9: Cách di tán của kanguru là?

A. Bơi 

B. Đi 

C. Co bóp đẩy nước 

D. Nhảy

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Kanguru có chi sau lớn khỏe, đuôi to dài để giữ thăng bằng khi nhảy.

Câu 10: Bộ Thú được xếp vào Thú đẻ trứng là?

A. Bộ Thú huyệt

B. Bộ Thú túi

C. Bộ Thú huyệt và Bộ Thú túi

D. Bộ Thú ăn sâu bọ

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Bộ Thú huyệt là Thú đẻ trứng, có đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là Thú mỏ vịt.

Câu 11: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Bộ Thú huyệt có đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)….

A. (1): nước ngọt; (2): đẻ trứng

B. (1): nước mặn; (2): đẻ trứng

C. (1): nước lợ; (2): đẻ con

D. (1): nước mặn; (2): đẻ con

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Bộ Thú huyệt có đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn và đẻ trứng.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

A. Chân có màng bơi.

B. Mỏ dẹp.

C. Không có lông.

D. Con cái có tuyến sữa.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thú mỏ vịt có mỏ giống mỏ vịt, dẹp; mắt nhỏ; bộ lông rậm mịn, mềm bao trùm khung hình, không thấm nước, chân có màng bơi: thích nghi với đời sống lượn lờ lượn lờ bơi lội; đuôi rộng, dẹp để tham gia trữ mỡ.

Câu 13: Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng ra làm thế nào?

A. Ở tron cát.

B. Bằng đất khô.

C. Bằng lông nhổ ra từ quanh vú.

D. Bằng lá cây mục.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng bằng lá cây mục.

Câu 14: Đặc điểm của cục thú huyệt là?

A. Đẻ trứng

B. Thú mẹ chưa tồn tại núm vú

C. Con sơ sinh liếm sữa do mẹ tiết ra

D. Tất cả đều đúng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Đặc điểm của cục thú huyệt là thú cái đẻ trứng;thú mẹ chưa tồn tại núm vú và con sơ sinh liếm sữa do mẹ tiết ra hoặc bơi theo mẹ, uống sữa do thú mẹ tiết ra hòa lẫn vào nước.

Câu 15: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Kanguru có …(1)… lớn khỏe, …(2)… to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy.

A. (1): chi trước; (2): đuôi 

B. (1): chi sau; (2): đuôi 

C. (1): chi sau; (2): chi trước

D. (1): chi trước; (2): chi sau

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Kanguru có chi sau lớn khỏe, đuôi to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy.

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây về kanguru là đúng?

A. Con non bú sữa dữ thế dữ thế chủ động trong lỗ sinh dục.

B. Có chi sau và đuôi to khỏe.

C. Con cái có vú nhưng chưa tồn tại tuyến sữa.

D. Vừa sống ở nước ngọt, vừa sống ở trên cạn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Kanguru cao tới 2m; mặt dài, răng dẹt và rộng để nhai cỏ; tay ngắn; túi được bọc lông: nơi ở của kanguru con; có chi sau khỏe: để nhảy nhanh. Nó hoàn toàn hoàn toàn có thể nhảy với vận tốc 40 – 50km/h; đuôi dài lông dày để giữ thăng bằng.

Câu 17: Các chi của kanguru thích nghi ra làm thế nào với đời sống ở đồng cỏ?

A. Hai chân sau rất khoẻ, di tán theo lối nhảy.

B. Hai chi trước rất tăng trưởng, di tán theo phong thái đi, chạy trên cạn.

C. Di chuyển theo lối nhảy bằng phương pháp phối hợp cả 4 chi.

D. Hai chi trước rất yếu, di tán theo phong thái nhảy.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Các chi của kanguru có 2 chân sau rất khoẻ, di tán theo lối nhảy thích nghi ra làm thế nào với đời sống ở đồng cỏ.

Câu 18: Vận tốc nhảy của kanguru là bao nhiêu?

A. 20 – 30 km/giờ.

B. 30 – 40 km/giờ. 

C. 40 – 50 km/giờ.

D. 50 – 60 km/giờ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Kanguru di tán bằng phương pháp nhảy. Nó hoàn toàn hoàn toàn có thể nhảy với vận tốc 40 – 50 km/h.

Câu 19: Đặc điểm nào sau này là đặc trưng cho bộ thú túi:

A. Con sơ sinh rất nhỏ

B. Con cái tiết sữa cho con bú qua huyệt

C. Con non yếu, nuôi trong túi da ở bụng mẹ

D. Cấu tạo thích nghi với lối sống ở nước

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Đặc điểm đặc trưng cho bộ thú túi là: Con non yếu, nuôi trong túi da ở bụng mẹ.

Câu 20: Con non của kanguru phải nuôi trong túi da của bụng mẹ là vì

A. Con non rất nhỏ, chưa tăng trưởng khá khá đầy đủ, bú sữa thụ động.

B. Con non còn quá nhỏ, chưa thể tự đi tìm ăn

C. Con non chưa chắc như đinh bú sữa, mẹ phải mớm cho con

D. Thú mẹ có đời sống chạy nhảy

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Con non của kangaru phải nuôi trong túi da của bụng mẹ là vì con non rất nhỏ (chỉ lớn bằng hạt đậu), chưa tăng trưởng khá khá đầy đủ, bú sữa thụ động.

Các vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 44: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp chim có đáp án

Trắc nghiệm Bài 46: Thỏ có đáp án

Trắc nghiệm Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi có đáp án

Trắc nghiệm Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt có đáp án

Trắc nghiệm Bài 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và bộ linh trưởng có đáp án

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * Free.

Giải đáp vướng mắc về Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai *
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #phát #biểu #nào #dưới #đây #về #thú #mỏ #vịt #là #sai

4561

Video Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu 27 phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai * 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #phát #biểu #nào #dưới #đây #về #thú #mỏ #vịt #là #sai