Mẹo về Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH được Update vào lúc : 2022-03-08 15:05:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dãy những hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A.

B.

C.

D.

Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A.Zn(OH)2,NaHCO3.

Đáp án đúng chuẩn

B.Al(OH)3,NH4HSO4

C.KAlO2,(NH4)2CO3.

D.NH4Cl,NaHS.

Xem lời giải

Chọn A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 90

://.youtube/watch?v=zzbNCpucDbI

4071

Video Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cặp #chất #nào #sau #đây #vừa #tác #dụng #với #dung #dịch #HCl #vừa #tác #dụng #với #dung #dịch #NaOH