Mẹo về Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-03 09:32:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-03 09:32:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

nitơ trường thpt bc buôn ma thuột gv hoàng tình 2792009 nitơ amoniac và muối amoni 1 cho một mol n2 tác dụng với 4 mol h2 tính thể tích những khí thu được ở đktc biết hiệu suất phản ứng là 40 2 cần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (53.92 KB, 1 trang )

Nội dung chính

  nitơ trường thpt bc buôn ma thuột gv hoàng tình 2792009 nitơ amoniac và muối amoni 1 cho một mol n2 tác dụng với 4 mol h2 tính thể tích những khí thu được ở đktc biết hiệu suất phản ứng là 40 2 cần
  NITƠ. AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

  (1)

  NITƠ. AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

  1. Cho 1 mol N2 tác dụng với 4 mol H2. Tính thể tích những khí thu được (ở đktc), biết hiệu suất phản ứng là

  40%.

  2. Cần lấy bao nhiêu lít khí N2 và H2 (ở đktc) để điều chế được 51g NH3 ? Biết hiệu suất phản ứng là 25%.

  3. Hoàn thành những PTHH theo sơ đồ:

  Khí A ddA B khí A C D + H2O

  Biết rằng A là hợp chất của nito.

  4. Từ khơng khí, hơi nước, metan hãy viết những PTHH tổng hợp amoniac ?
  5. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt những dung dịch:

  a) NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4.

  b) NaCl, NaNO3, Mg(NO3)2, NH4NO3

  c) MgCl2, AlCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4, KNO3

  6. Cho những dd: NaNO3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, MgCl2, FeCl2. Chỉ dùng Ba(OH)2 hãy phân biệt những dung

  dịch.

  7. Cho những dd: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, H2SO4, NH4NO3, NaOH, BaCl2. Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt những

  dung dịch.

  8. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch (NH4)2SO4 0,5M đun nóng nhẹ. Tính thể tích khí thu được (ở đktc).

  9. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào trong bình phản ứng. Sau phản ứng thể tích của hỗn hợp khí là 14 lít.

  a) tính thể tích NH3 tạo thành.

  b) Tính hiệu suất phản ứng.

  10. Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) trải qua ống đựng 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B.

  – Tính thể tích khí B.

  – Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia
  phản ứng.

  11. Đun nóng hỗn hợp 2 muối NH4HCO3 và (NH4)2CO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2 lít khí CO2. Xác

  định thành phần Phần Trăm khối lượng của 2 muối trong hỗn hợp đầu.

  12. Cho một lượng nhỏ axit sunfuro vào trong bình đựng đầy khí nito đioxit. Đậy nút lại, lắc bình, màu nâu đỏ mất
  hết. Sau đó mở nút, màu nâu đỏ xuất hiện trở lại. Giải thích hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ và viết PTHH.

  13. Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dd chứa a mol NaOH. Dung dịch thu được có pH to nhiều hơn nữa hay nhỏ

  hơn 7. Tại sao ?

  14. Trộn 50 ml hỗn hợp NO và N2 với 25 ml khơng khí thu được hỗn hợp khí hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng 70 ml. Thêm vào

  hỗn hợp này 145 ml khơng khí thì được thể tích bằng 200 ml. Tính % theo thể tích của hỗn hợp khí đầu.

  15. Cho 4,48 lít khí NH3 vào lọ chứa 8,96 lít clo.

  a) Tính % theo thể tích của những khí trong hỗn hợp thu được.

  b) Nếu thể tích NH3 ban đầu là 8,96 lít, thì sau phản ứng thu được chất gì ? bao nhiêu gam ?

  16. Dung dịch A chứa những ion: Na+, NH

  4+, SO42-, CO32-.

  a) ddA được điều chế từ 2 muối trung hòa nào ?
  b) Chia dd thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1 cho tác dụng với dd Ba(OH)2 dư , nóng, thu được 4,3 gam kết tủa và 0,02 mol khí

  Y.

  – Phần 2 cho tác dụng với dd HCl dư, thu được 0,01 mol khí.
  Tính tổng khối lượng những muối trong dd A ?

  +

  H2O + HCl + NaOH + HNO3

  Reply

  7

  0

  Chia sẻ

  Share Link Tải Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 miễn phí

  Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cần #lấy #bao #nhiêu #lít #và #để #điều #chế #được #51g #NH3

4276

Review Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 để điều chế được 51g NH3 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cần #lấy #bao #nhiêu #lít #và #để #điều #chế #được #51g #NH3 #Chi #tiết