Kinh Nghiệm về Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-07 04:20:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Có 2 vị trí căn cứ để xác lập: Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất.- Căn cứ thứ nhất:

+ Hiến pháp là cơ sở nền tảng của khối mạng lưới hệ thống pháp lý. Các quy định của Hiến pháp là nguồn, là vị trí căn cứ pháp lý cho toàn bộ những ngành luật.

+ Luật và những văn bản dưới luật phải phù phù thích hợp với tinh thần và nội dung Hiến pháp. Các văn bản pháp lý trái với Hiến pháp đều bị bãi bỏ.- Căn cứ thứ hai:+ Việc soạn thảo, phát hành hay sửa đổi, tương hỗ update Hiến pháp phải tuân theo thủ tục đặc biệt quan trọng, được quy định trong điều 147 của Hiến pháp.

+ Điều 147: Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được tối thiểu là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

luôn chỉ cho mình là đúng.chỉ nhìn thấy cái sai của người khác.luôn thấy được mặt tốt của những người dân xung quanh.thường không phân biệt được đúng sai.

Câu 3.  Liêm khiết là

sống giản dị, không cầu kì, phong thái, phô trương, không hám danh, hám lợi.sống trong sáng, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.sống vì mọi người, biết quan tâm , biết chia sẻ, giúp sức người khác.sống tiết kiệm chi phí, tiêu pha hợp lý , có kế hoạch rõ ràng, rõ rang cho bản thân mình và mái ấm gia đình.

Câu 4:  Biểu hiện nào sau này là liêm khiết?

Lợi dụng chức vụ để thu lợi cho bản thân mình và nâng nhấc cho những người dân thân trong gia đình của tớ.Chỉ dùng tài sản của tập thể còn của tớ thì cất đi.Chỉ hưởng những gì do công sức của con người lao động của tớ làm ra, không lấy của người khác.Dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén để đạt được mục tiêu thành viên.

Câu 5:Trường hợp nào sau này thể hiện lối sống không liêm khiết?

Tính toán để sở hữu lợi nhuận cao khi bán hàng.Luôn mặc cả mọi khi đi shopping.Luôn xem xét kĩ mọi khi tiêu pha, shopping.Bớt xén công quỹ làm của riêng.

 Câu 6: Hành vi nào sau này thể hiện sự tôn trọng người khác?

    1. A dua, đua đòi với những người khác.

    2. Chỉ làm những việc mình yêu thích

    3 . Đi nhẹ, nói khẽ trong bệnh viện.

    4 . Phê phán nóng giãy những ý kiến trái với quan điểm của tớ.

Câu 7.  Ý kiến nào dưới đấy là đúng về giữ chữ tín?

      1.Chỉ giữ lời hứa hẹn khi có Đk thực thi.

      2.Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất riêng với những hợp đồng quan trọng.

      3.Coi trọng lời hứa hẹn trong mọi trường hợp.

     4.Có thể không giữ lời hứa hẹn với những người tiêu dùng nhỏ để giữ được người tiêu dùng lớn.

Hiến pháp năm trước đó đó và sự tăng trưởng trong tư tưởng nhà nước pháp quyền về tính chất tối thượng của hiến pháp và thượng tôn pháp lý

19/08/2022

PGS.TS. TÔ VĂN HÒA

Trường Đại học Luật Tp Hà Nội Thủ Đô.

Từ viết tắt

In trang

Gửi tới bạn

Tóm tắt: Thượng tôn pháp lý là một thuộc tính không thể thiếu và là yếu tố cốt lõi nhất của bất kể quy mô nhà nước pháp quyền (NNPQ) nào mặc dầu là quy mô trong lý luận hay quy mô trong thực tiễn. Một giang sơn không thể có NNPQ đúng nghĩa nếu trên giang sơn đó không còn sự thượng tôn pháp lý mà trước tiên là tính tối thượng của Hiến pháp. Hiến pháp năm trước đó đó của Việt Nam đã có những quy định mới thể hiện được sự tăng trưởng khá rõ ràng trong tư tưởng và trong nhận thức về tính chất tối thượng của Hiến pháp và thượng tôn pháp lý ở Việt Nam.

Từ khóa:Nhà nước pháp quyền, tối thượng của Hiến pháp, thượng tôn pháp lý, Hiến pháp năm trước đó đó.

Abstract: The law supremacy is an indispensable attribute and the most essential element of any model of the rule of law state wherever it is theoretical model or practical model. A country cannot be a truly proper rule of law state if it does not have any attribute of law supremacy, but first of all is the supremacy of the Constitution. The 2013 Constitution of Vietnam has new regulations showing the clear developments of ideology and the awareness of the supremacy of the Constitution and the law supremacy in Vietnam.

Keywords: Rule of law state; supremacy of the Constitution; law supremacy; the Constitution of 2013.

1. Hiến pháp năm trước đó đó và sự tăng trưởng trong tư tưởngnhà nước pháp quyền về tính chất tối thượng của Hiến pháp

“Tính tối thượng của Hiến pháp” hoàn toàn có thể hiểu là yếu tố ghi nhận về hiệu lực hiện hành tối cao của Hiến pháp trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý về mặt lý luận và sự tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp trong đời sống chính trị, đời sống nhà nước và xã hội. “Tính tối thượng của Hiến pháp” nghĩa là trong toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị không thể có bất kể lực lượng nào được phép đứng trên Hiến pháp, mặc dầu là theo quy định rõ ràng hay ẩn dụ. Tính tối thượng của Hiến pháp đóng vai trò cực kỳ quan trọng riêng với NNPQ cả về lý luận và trong đời sống thực tiễn. Hiến pháp kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ cơ bản, quan trọng nhất trong một vương quốc, nhất là những quan hệ liên quan tới phương pháp tổ chức triển khai thực thi quyền lực tối cao nhà nước, phương pháp tổ chức triển khai, vận hành của những cty nhà nước từ TW đến địa phương, những quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân. Nếu Hiến pháp thực sự giữ vị trí tối thượng trong đời sống nhà nước và đời sống xã hội thì những giá trị cơ bản và tiến bộ trong Hiến pháp sẽ tiến hành tuân thủ khá đầy đủ, cỗ máy nhà nước nhờ đó mới hoàn toàn có thể vận hành được và những lý tưởng của NNPQ mới hoàn toàn có thể được hiện thực hóa. Nếu Hiến pháp không thực sự đóng vai trò tối thượng thì Hiến pháp chỉ là hình tượng, hình thức. Khi đó, sẽ có được những lực lượng đứng trên Hiến pháp, giang sơn sẽ tiến hành điều hành quản lý không bởi pháp lý mà bởi ý chí chủ quan của những thành viên sở hữu chức vụ.

Hiến pháp năm trước đó này đã thể hiện bước tăng trưởng mới về tính chất tối thượng của Hiến pháp Việt Nam, thể hiện qua những quy định về hiệu lực hiện hành của Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp và thủ tục sửa đổi, tương hỗ update Hiến pháp.

– Hiệu lực của Hiến pháp

Hiệu lực cao nhất của Hiến pháp đã được xác lập từ lâu về mặt nhận thức và lý luận. Trong bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”, Nguyễn Ái Quốc đã yêu cầu thực dân Pháp phát hành Hiến pháp và vận dụng chính sách cai trị bằng pháp quyền ở Việt Nam với câu nói nổi tiếng:

“Bảy xin Hiến pháp phát hành.

Trăm điều phải có thần linh, pháp quyền”.

Tuy nhiên, trong Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 không còn quy định về hiệu lực hiện hành của Hiến pháp. Hiến pháp năm 1980 lần thứ nhất quy định về hiệu lực hiện hành của Hiến pháp với nội dung:

“Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp lý khác phải phù phù thích hợp với Hiến pháp”[1].

Quy định này tiếp theo này được nhắc lại trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001)[2].

Hiến pháp năm trước đó đó tiếp tục phát huy tinh thần trên đây của Hiến pháp năm 1980 và 1992 tuy nhiên ở tại mức độ tăng trưởng thêm một bước. Điều 119 Hiến pháp năm trước đó đó quy định: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp lý khác phải phù phù thích hợp với Hiến pháp”.

Nếu trong Hiến pháp năm 1980 và 1992 Hiến pháp sẽ là “luật cơ bản của nhà nước” thì ở Hiến pháp năm trước đó này đã ghi nhận Hiến pháp là “luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (CHXHCN). Một chữ khác lạ tuy nhiên lại thể hiện sự tăng trưởng một bước lớn về nhận thức. Trong khoa học chính trị và khoa học pháp lý, “nước” là thực thể gồm có ba yếu tố hợp thành: lãnh thổ, dân cư và cỗ máy quản trị và vận hành với một khối mạng lưới hệ thống pháp lý bao trùm trên phạm vi lãnh thổ và dân cư; trong lúc đó, “nhà nước” được hiểu là cỗ máy, một bộ phận hợp thành của “nước”. Nhân danh “nước CHXHCN Việt Nam” tức là nhân danh những giá trị gì được gọi là cao cả nhất, lớn lao nhất tồn tại trên lãnh thổ vương quốc. Hiến pháp là luật cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam có nghĩa rằng Hiến pháp là luật cơ bản không phải chỉ riêng với Nhà nước mà còn riêng với toàn xã hội và những chủ thể trong số đó. Chính vì vậy, hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất của Hiến pháp riêng với “nước” thì cũng nghĩa là giá trị tối cao riêng với không riêng gì có cỗ máy nhà nước mà còn riêng với bất kỳ người dân, tổ chức triển khai hay chủ thể nào trong xã hội. Khi nói Hiến pháp là luật cơ bản của nước còn tồn tại nghĩa Hiến pháp tiềm ẩn giá trị cao nhất, nền tảng nhất của toàn bộ vương quốc, dân tộc bản địa. Hiến pháp, do đó, có hiệu lực hiện hành tối cao riêng với bất kỳ hành vi hay công cụ pháp lý nào của những cty nhà nước cũng như hành vi của những chủ thể khác trong xã hội.

– Vấn đề bảo vệ Hiến pháp

Bảo vệ Hiến pháp đóng vai trò quyết định hành động bảo vệ tính tối thượng của Hiến pháp. Nếu những vi phạm Hiến pháp không xác lập được và không còn giải pháp xử lý, người vi phạm Hiến pháp không phải gánh chịu chế tài thì Hiến pháp chỉ mang tính chất chất hình thức. Để bảo vệ Hiến pháp, những NNPQ đều xây dựng thiết chế bảo vệ mạnh mẽ và tự tin. Nước Đức có Tòa án Hiến pháp liên bang, nước Pháp có Hội đồng bảo hiến, nước Mỹ có Tòa án tối cao. Có thể nói rằng, thiếu cơ chế bảo vệ Hiến pháp thì sẽ không còn thể đã có được NNPQ đúng nghĩa.

Trong lịch sử lập hiến của Việt Nam, sự xuất hiện của Hiến pháp không đồng thời với nhu yếu bảo vệ Hiến pháp. Hiến pháp năm 1946 chưa tồn tại lao lý nào quy định về yếu tố bảo vệ Hiến pháp. Hiến pháp năm 1959 cũng không đề cập tới yếu tố bảo vệ Hiến pháp, tuy nhiên đã có một lao lý quy định về thẩm quyền xử lý văn bản pháp lý trái với Hiến pháp. Hiến pháp năm 1980 về cơ bản không thay đổi quy định của Hiến pháp năm 1959, Từ này cũng là Hội đồng nhà nước có thẩm quyền “đình chỉ thi hành và sửa đổi hoặc bãi bỏ những nghị quyết, nghị định, quyết định hành động của Hội đồng điệu trưởng liên nghành trái với Hiến pháp, luật và pháp lệnh”[3]. Ở Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001) thẩm quyền xử lý những văn bản trái với Hiến pháp được tương hỗ update đáng kể. Theo đó, ngoại trừ những văn bản do Quốc hội phát hành, văn bản pháp lý trái với Hiến pháp của toàn bộ những cty nhà nước ở TW và cấp tỉnh, từ Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC tới HĐND, UBND cấp tỉnh đều hoàn toàn có thể bị đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ.

Ở Hiến pháp năm trước đó đó, những quy định về thẩm quyền và phạm vi những cty hoàn toàn có thể bị xử lý văn bản pháp lý vi hiến được thừa kế hoàn toàn từ Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001)[4]. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm trước đó này cũng tương hỗ update một số trong những quy định thể hiện quan điểm, tư tưởng mới đáng để ý quan tâm về bảo vệ Hiến pháp trong NNPQ XHCN Việt Nam. Đó là lần đầu tiến trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm trước đó đó đề cập yếu tố bảo vệ Hiến pháp và cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Khoản 2 Điều 119 Hiến pháp năm trước đó đó quy định:

“Quốc hội, những cty của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân, những cty khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp”. “Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”.

Mặc dù quy định trên vẫn còn đấy tương đối chung chung ở góc cạnh nhìn giao trách nhiệm rõ ràng trong việc bảo vệ Hiến pháp. Tuy nhiên, lao lý này đã thể hiện được ba điểm tăng trưởng quan trọng trong nhận thức chung về yếu tố bảo vệ Hiến pháp.

Thứ nhất, nó đã cho toàn bộ chúng ta biết nhu yếu bảo vệ Hiến pháp đã được thể hiện rất rõ ràng. Thuật ngữ “bảo vệ Hiến pháp” lần thứ nhất được đề cập trong Hiến pháp đã cho toàn bộ chúng ta biết nhận thức rõ ràng về yếu tố này.

Thứ hai, trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp đã được đề cập. Mặc dù trách nhiệm này vẫn không được quy định cho một cơ quan rõ ràng tuy nhiên nó đã cho toàn bộ chúng ta biết rõ hơn nhận thức riêng với yếu tố này.

Thứ ba, cơ chế bảo vệ Hiến pháp cũng khá được đề cập. Mặc dù Điều 119 không quy định rõ tuy nhiên khi nói tới cơ chế bảo vệ Hiến pháp hoàn toàn có thể hiểu là phải có những thiết chế chuyên trách về bảo vệ Hiến pháp đồng thời có những thủ tục để những cáo buộc vi phạm Hiến pháp được xem xét và kết luận công khai minh bạch.

Rõ ràng, quy định trên đấy là yếu tố tăng trưởng mới, đáng kể trong nhận thức và trong tư tưởng chung về vai trò tối thượng của Hiến pháp và nhu yếu riêng với việc xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở nước CHXHCN Việt Nam.

Một quy định khác của Hiến pháp năm trước đó đó có tác dụng gián tiếp tới yếu tố bảo vệ Hiến pháp. Đó là quy định: “Tòa án có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”[5]. Căn cứ lao lý này, Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 quy định một số trong những quyền hạn của Tòa án trong quá tình xét xử, trong số đó có quyền: “phát hiện và kiến nghị với những cty có thẩm quyền xem xét sửa đổi, tương hỗ update hoặc hủy bỏ văn bản pháp lý trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của thành viên, cơ quan, tổ chức triển khai; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm vấn đáp Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp lý bị kiến nghị theo quy định của pháp lý làm cơ sở để Tòa án xử lý và xử lý vụ án”[6]. Quy định này được cho phép bất kỳ Tòa án nào khi phát hiện những văn bản trái với Hiến pháp, mặc dầu đó là luật do Quốc hội phát hành, có quyền chưa vận dụng văn bản đó để xử lý và xử lý vụ án mà mình đang thụ lý và kiến nghị những cty có thẩm quyền sửa đổi, tương hỗ update hoặc hủy bỏ văn bản đó. Các cơ quan nhận kiến nghị phải vấn đáp cho Tòa án và Tòa án có quyền chỉ tiếp tục xử lý và xử lý vụ án sau khi đã nhận được được câu vấn đáp. Như vậy, tuy nhiên không trực tiếp quy định Tòa án có quyền xem xét tính vi hiến của những văn bản pháp lý, tuy nhiên hoàn toàn có thể nói rằng, quy định này đã được cho phép Tòa án “tạm đình chỉ” hiệu lực hiện hành của văn bản pháp lý, kể cả những luật đạo, có tín hiệu vi hiến hoặc không hợp pháp. Có thể coi đây như bước khởi đầu, cho quyền bảo hiến của Tòa án Việt Nam.

– Thủ tục sửa đổi, tương hỗ update Hiến pháp

“Quy trình làm Hiến pháp có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí lập hiến. Một bản Hiến pháp được xây dựng theo một quy trình, công nghệ tiên tiến và phát triển dân chủ, khoa học, hoàn hảo nhất tiến trình, những thủ tục quy định ngặt nghèo, logic thì chắc như đinh sẽ phát hành một thành phầm là Hiến pháp có chất lượng tốt”[7]. Tuy vậy, quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp không riêng gì có có tác dụng bảo vệ chất lượng của bản Hiến pháp mà nó còn phản ánh ý niệm về hiệu lực hiện hành của Hiến pháp. Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực hiện hành pháp lý tối cao của một vương quốc thì nó cũng phải có thủ tục làm, sửa đổi, tương hỗ update tương ứng. trái lại thông qua tiến trình, những thủ tục trong quy trình lập pháp cũng hoàn toàn có thể nhìn nhận được ý niệm, quan điểm về sự việc coi trọng Hiến pháp trong đời sống mọi mặt của một vương quốc đó. Quy trình, thủ tục Hiến pháp được thiết kế càng ngặt nghèo, với việc tham gia và quyền quyết định hành động của người dân càng rộng tự do thì uy tín chính trị đem lại cho Hiến pháp càng cao và tương ứng với đó là yếu tố coi trọng tính tối thượng của Hiến pháp càng rõ rệt.

Trong lịch sử lập hiến Việt Nam, bản Hiến pháp thứ nhất – Hiến pháp năm 1946 – đã có quy định về thủ tục sửa đổi Hiến pháp, cho tới giờ đây vẫn được nhìn nhận là rất ưu việt. Trước tiên, thủ tục sửa đổi Hiến pháp chỉ được khởi động khi có hai phần ba tổng số thành viên của Nghị viện yêu cầu; tiếp theo đó Nghị viện bầu một Ban dự thảo những điều thay đổi trong Hiến pháp; ở đầu cuối, những điều thay đổi sau khi được Nghị viện ưng thuận thì phải được toàn dân phúc quyết[8]. Phúc quyết được hiểu là yếu tố quyết định hành động ở đầu cuối của người dân riêng với nội dung dự kiến thay đổi của Hiến pháp thông qua thủ tục trưng cầu ý dân.

Hiến pháp năm 1959 không thừa kế quy trình sửa đổi Hiến pháp trên đây của Hiến pháp năm 1946. Hiến pháp này quy định rất đơn thuần và giản dị về việc sửa đổi Hiến pháp với hai nội dung: chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp, việc sửa đổi phải được tối thiểu là hai phần ba tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành[9]. Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001) thừa kế toàn bộ quy định trên đây của Hiến pháp năm 1959 về yếu tố sửa đổi Hiến pháp[10].

Hiến pháp năm trước đó đó thay đổi gần như thể toàn bộ quy định về sửa đổi Hiến pháp của ba bản Hiến pháp trước đó.

Thứ nhất, Hiến pháp năm trước đó đó lần thứ nhất tách biệt giữa “làm” Hiến pháp và “sửa đổi” Hiến pháp, tuy nhiên chỉ quy định một quy trình chung cho toàn bộ thủ tục “làm” và “sửa đổi” Hiến pháp. Về mặt lý luận, “làm Hiến pháp” được biểu là việc phát hành một bản Hiến pháp mới trên cơ sở chấm hết hiệu lực hiện hành của bản Hiến pháp cũ; “sửa đổi Hiến pháp” là việc thay đổi, tương hỗ update một số trong những lao lý trong bản Hiến pháp cũ trên cơ sở tiếp tục duy trì hiệu lực hiện hành của bản Hiến pháp đó[11].

Thứ hai, quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp được quy định khá rõ ràng trong Hiến pháp. Quy trình này được khởi đầu bởi một trong số những chủ thể có quyền đề xuất kiến nghị làm, sửa đổi Hiến pháp, gồm có Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ hoặc tối thiểu một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Đề nghị làm, sửa đổi Hiến pháp phải được tối thiểu hai phần ba tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành – một quy định được thừa kế từ Hiến pháp năm 1946. Sau khi tán thành, Quốc hội xây dựng một Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Trong quy trình dự thảo, Ủy ban dự thảo Hiến pháp phải tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân trước lúc trình Quốc hội xem xét, thông qua với tỷ suất tối thiểu hai phần ba tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành[12]. Về cơ bản, quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp theo Hiến pháp năm trước đó đó thừa kế những quy định tương ứng của Hiến pháp năm 1946.

Thứ ba, sự tham gia của người dân vào quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp là khá đáng kể. Quy trình đó yêu cầu tối thiểu phải có sự tham gia góp ý của Nhân dân vào dự thảo Hiến pháp trước lúc dự thảo này được trình ra Quốc hội[13]. Hiến pháp năm trước đó này cũng quy định kĩ năng Nhân dân đóng vai trò là chủ thể quyết định hành động tới việc có hay là không phát hành dự thảo Hiến pháp thông qua thủ tục trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp năm trước đó đó, thủ tục trưng cầu ý dân vè Hiến pháp không phải là thủ tục bắt buộc và chỉ được tiến hành theo quyết định hành động của Quốc hội[14].

Như vậy, những quy định của Hiến pháp năm trước đó này đã cho toàn bộ chúng ta biết, ý niệm về tính chất tối thượng của Hiến pháp đã khá hoàn hảo nhất. Vị trí tối tượng của Hiến pháp đã được xác lập không riêng gì có riêng với Nhà nước mà còn riêng với toàn thể giang sơn. Một điều được xác lập chắc như đinh là mọi chủ thể trong khối mạng lưới hệ thống chính trị, từ chủ thể quyền lực tối cao nhất là những tổ chức triển khai của Đảng, những Đảng viên tới toàn bộ những cty nhà nước đều phải thượng tôn Hiến pháp. Trong thủ tục làm, sửa đổi Hiến pháp có sự tham gia rộng tự do của Nhân dân. Điều đó tạo ra sự link trực tiếp giữa dân chủ và Hiến pháp, giữa độc lập lãnh thổ nhân dân và tính tối thượng của Hiến pháp. Sự xuất hiện của những quy định về bảo vệ Hiến pháp, cơ chế bảo vệ Hiến pháp, tuy nhiên còn nhã nhặn nhưng đã đã cho toàn bộ chúng ta biết sự nhận thức ban đầu về vai trò của cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Có thể thấy rằng những quy định mới của Hiến pháp năm trước đó này đã xác lập và tăng trưởng thêm một nội dung trong tư tưởng về NNPQ XHCN của Việt Nam đó là coi trọng giá trị và tính tối thượng của Hiến pháp riêng với Nhà nước và xã hội.

2. Hiến pháp năm trước đó đó và sự tăng trưởng trong tư tưởng nhà nước pháp quyền về thượng tôn pháp lý

“Thượng tôn pháp lý” hay “pháp quyền” chỉ quan hệ giữa nhà nước và pháp lý, Từ đó tuy pháp lý do những cty nhà nước nêu lên tuy nhiên nó phải giữ vai trò thượng tôn riêng với nhà nước và những cty nhà nước. Đây là nội dung mang tính chất chất cốt lõi của khái niệm pháp quyền và NNPQ trong lý luận và thực tiễn. Trong nhà nước không còn sự thượng tôn pháp lý thì tất yếu không còn NNPQ. Các quy định của Hiến pháp năm trước đó này đã thể hiện khá rõ ràng sự tăng trưởng trong nhận thức và tư tưởng chung về thượng tôn pháp lý, thể hiện qua một số trong những khía cạnh sau.

Thứ nhất, Hiến pháp năm trước đó đó đề cập tới quan hệ giữa Nhà nước – Pháp luật – Xã hội với cách tiếp cận có sự thay đổi cơ bản. Khoản 2 Điều 8 Hiến pháp năm trước đó đó quy định: “Nhà nước được tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Hiến pháp và pháp lý, quản trị và vận hành xã hội bằng Hiến pháp và pháp lý, thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ”. Nhà nước vẫn quản trị và vận hành xã hội bằng Hiến pháp và pháp lý tuy nhiên quy định này sẽ không còn hề nhấn mạnh yếu tố tới sự tuyệt đối tuân thủ pháp lý từ phía xã hội. Không phải vì điều này là không thiết yếu mà có lẽ rằng chính bới đó là yếu tố đương nhiên. Điểm mới quan trọng ở đây đó đó là vế đầu của quy định nhấn mạnh yếu tố tới việc Nhà nước phải được tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Hiến pháp và pháp lý. Theo đó, pháp lý do những cty nhà nước phát hành đang trở thành công xuất sắc cụ để trấn áp lại chính Nhà nước. Cái khuôn khổ pháp lý mà Nhà nước nêu lên cũng đó đó là khuôn khổ pháp lý mà bản thân Nhà nước phải tuân thủ. Các Hiến pháp trước đó không còn quy định tương tự. Có thể hiểu, “Nhà nước được tổ chức triển khai theo Hiến pháp và pháp lý” nghĩa là yếu tố hình thành cũng như mọi thẩm quyền của những cty nhà nước đều phải được quy định trong Hiến pháp và pháp lý. “Nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Hiến pháp và pháp lý” nghĩa là Hiến pháp và pháp lý phải tạo lập khung pháp lý hoàn hảo nhất cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty nhà nước. Mọi quyết định hành động, hoạt động và sinh hoạt giải trí, hành vi của những cty nhà nước ở những cấp, những ngành đều phải vị trí căn cứ vào quy định của Hiến pháp, pháp lý; nếu không còn vị trí căn cứ pháp lý rõ ràng thì cơ quan nhà nước không được tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí sẽ bị xem là vi hiến hoặc trái pháp lý. Bên cạnh quy định tại khoản 2 Điều 8, những lao lý còn sót lại của Hiến pháp năm trước đó đó đang không hề nhắc tới pháp chế xã hội chủ nghĩa. Như vậy, quan hệ giữa Nhà nước – Pháp luật – Xã hội không hề được nhìn một cách đơn thuần qua lăng kính pháp chế XHCN. Nói cách khác, tư tưởng pháp chế XHCN đã được thổi lên ở tầm mức cao hơn – pháp quyền XHCN.

Thứ hai, Hiến pháp năm trước đó đó có cái nhìn toàn vẹn và tổng thể trong cách tiếp cận “pháp quyền” về quan hệ giữa pháp lý và những thiết chế quyền lực tối cao. Hệ thống chính trị của Việt Nam có tính là nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nguyên tắc này đã được xác lập trên thực tiễn từ trong năm đầu của Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa và được chính thức hiến định Tính từ lúc Hiến pháp năm 1980[15]. Theo đó, trong khối mạng lưới hệ thống chính trị tồn tại hai khối mạng lưới hệ thống thiết chế trực tiếp chi phối quyền lực tối cao: khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Đảng Cộng sản và khối mạng lưới hệ thống những cty trong cỗ máy nhà nước. Hệ thống tổ chức triển khai Đảng giữ vai trò trực tiếp lãnh đạo khối mạng lưới hệ thống những cty nhà nước. Trên thực tiễn, trong mọi cơ quan nhà nước, khối mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước đều phải có tổ chức triển khai Đảng tương ứng để lãnh đạo, ví dụ ở Quốc hội có Đảng đoàn, ở Chính phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh có Ban cán sự Đảng. Ngoài ra, còn tồn tại những tổ chức triển khai Đảng độc lập với những cty nhà nước tuy nhiên hoàn toàn có thể trực tiếp chỉ huy hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty nhà nước ví dụ Bộ Chính trị, Ban bí thư, những ban Đảng ở TW và địa phương. Đứng đầu những tổ chức triển khai Đảng này là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo có khi độc lập, có khi phối hợp cả chức vụ lãnh đạo cơ quan ban ngành thường trực. Vai trò lãnh đạo của Đảng viên và vai trò lãnh đạo của người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước khó đã có được sự phân định rõ ràng. Ngay cả khi những tổ chức triển khai Đảng độc lập với những cty nhà nước thì lúc nào đảng viên lãnh đạo trong những cty nhà nước hành vi độc lập với tư cách nhà nước và lúc nào hành vi dưới sự lãnh đạo của tổ chức triển khai đảng cấp trên tương ứng cũng không được phân định rõ ràng. Chính vì vậy, nếu ở những vương quốc khác, khi nói tới NNPQ chỉ việc nhấn mạnh yếu tố tới vai trò tối thượng của Hiến pháp, thượng tôn pháp lý, thì ở Việt Nam như vậy vẫn chưa trọn vẹn. Bởi vì, nếu chỉ chú trọng tới yếu tố này thì chưa gồm đã có được cả khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Đảng và những đảng viên vốn là những chủ thể trực tiếp chi phối quy trình tổ chức triển khai thực thi quyền lực tối cao nhà nước. Nếu như vậy, một phần quan trọng của quy trình thực thi quyền lực tối cao nhà nước sẽ không còn chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Hiến pháp và pháp lý.

Chính vì vậy, từ Hiến pháp năm 1992 đã quy định “mọi tổ chức triển khai của Đảng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý”[16]. Tuy nhiên, quy định này chỉ đề cập tới những tổ chức triển khai của Đảng và như vậy thì chưa đề cập được hết tới những đảng viên, nhất là những đảng viên giữ chức vụ trực tiếp lãnh đạo việc thực thi quyền lực tối cao nhà nước bởi những cty nhà nước.

Hiến pháp năm trước đó này đã khắc phục điều này. Khoản 3 Điều 4 Hiến pháp năm trước đó đó quy định: “những tổ chức triển khai của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý”. So với quy định tương ứng của Hiến pháp năm 1992, quy định của Hiến pháp năm trước đó đó chỉ tương hỗ update thêm một từ “đảng viên” tuy nhiên ý nghĩa của nó là rất rộng. Với quy định này, bất kỳ chủ thể nào trong khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng, mặc dầu là tổ chức triển khai Đảng hay thành viên đảng viên, mặc dầu ở bất kỳ cấp nào, đều phải hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý. Nhìn rộng hơn, sự tương hỗ update này đã làm hoàn hảo nhất bức tranh về quan hệ Một trong những chủ thể chi phối quy trình thực thi quyền lực tối cao nhà nước, gồm có cả khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng và cỗ máy nhà nước với Hiến pháp và pháp lý, Từ đó không một chủ thể nào chi phối quy trình thực thi quyền lực tối cao nhà nước mà không phải tuân thủ Hiến pháp và pháp lý. Nói cách khác, Hiến pháp và pháp lý đóng vai trò tối thượng riêng với bất kỳ hoạt động và sinh hoạt giải trí nào dù trực tiếp hay gián tiếp thực thi quyền lực tối cao nhà nước. Điều này là vô cùng có ý nghĩa bởi lẽ mặc dầu có một loại chủ thể nào đó trong tổ chức triển khai Đảng không chịu hoặc coi thường tính thượng tôn pháp lý thì tức là đã đứng trên pháp lý và do đó, chắc như đinh sẽ có được những quy trình thực thi quyền lực tối cao chính trị nằm ngoài sự kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý, tức là nằm ngoài sự kiểm soát và điều chỉnh của ý chí chung – ý chí của Nhân dân. Nếu điều này xẩy ra, pháp lý sẽ không còn thể phát huy được vai trò thượng tôn riêng với cỗ máy nhà nước nói riêng và toàn bộ quy trình thực thi quyền lực tối cao nhà nước nói chung.

3. Kiến nghị

Những phân tích trên đã cho toàn bộ chúng ta biết, quy định của Hiến pháp năm trước đó này đã thể hiện bước tăng trưởng mới về tính chất tối thượng của Hiến pháp và thượng tôn pháp lý trong NNPQ XHCN Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy nhiên, để bảo vệ cho tính tối thượng của Hiến pháp và sự thượng tôn pháp lý hiện hữu thường trực trong đời sống của Nhà nước và xã hôi, chúng tôi nhận định rằng, cần thực thi một số trong những giải pháp sau:

3.1. Thiết lập cơ chế bảo vệ Hiến pháp

Như đã phân tích ở trên, việc Hiến pháp trao trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp cho nhiều chủ thể dẫn tới không còn chủ thể nào thực sự chuyên trách để bảo vệ Hiến pháp. Bên cạnh đó, cho tới nay, cơ chế bảo vệ Hiến pháp vẫn không được rõ ràng hóa. Việc thiếu vắng cơ chế bảo vệ Hiến pháp dẫn tới hệ lụy sau: Hiến pháp sẽ trở nên hình thức và sẽ không còn phát huy được vai trò tối quan trọng của nó trong đời sống Nhà nước và xã hội; những giá trị tốt đẹp của Hiến pháp không được bảo vệ sẽ không còn thể phát huy tác động tích cực của nó trong đời sống xã hội; tình trạng xem nhẹ Hiến pháp từ phía người dân và những cty nhà nước tất yếu dẫn tới tình trạng coi thường pháp lý và lạm quyền. Để vô hiệu những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn này, trong thời hạn, toàn bộ chúng ta nên phải xây dựng được một cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Việc định hình cơ chế nào là thích hợp sẽ có được nhu yếu các nghiên cứu và phân tích thêm cả từ góc nhìn lý luận và thực tiễn để làm cơ sở. Song, hoàn toàn có thể xem xét một trong hai phương án, đó là trao thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp cho TANDTC trên cơ sở tăng cấp thẩm quyền mà hiện Tòa án đang sẵn có theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 hoặc xây dựng Hội đồng Hiến pháp như trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (bản lấy ý kiến nhân dân từ thời điểm tháng 1 năm trước đó đó đến hết tháng 3 năm trước đó đó).

3.2. Khẳng định mạnh mẽ và tự tin hơn sự thượng tôn pháp lý trong Hiến pháp

Mặc dù Hiến pháp năm trước đó này đã có những quy định nhằm mục đích tôn vinh vai trò của pháp lý riêng với Nhà nước và xã hội, tuy nhiên nhìn một cách bao quát hơn, quan điểm pháp lý đóng vai trò thượng tôn riêng với Nhà nước và xã hội vẫn không được thể hiện thực sự rõ ràng. Để khắc phục chưa ổn này và hoàn thiện tư tưởng NNPQ XHCN Việt Nam về sự việc thượng tôn pháp lý, cần sửa đổi Hiến pháp năm trước đó đó theo phía, quy định rõ pháp lý giữ vị trí thượng tôn trong đời sống Nhà nước và xã hội, mọi cơ quan nhà nước phải tuyệt đối tuân thủ pháp lý và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý. Bên cạnh đó, Hiến pháp cần quy định yêu cầu riêng với pháp lý trong NNPQ XHCN. Đó là yêu cầu về tính chất rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận riêng với những người dân./.

[1] Điều 146 Hiến pháp năm 1980.

[2] Xem Điều 146 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001).

[3] Khoản 8 Điều 100 Hiến pháp năm 1980.

[4] Xem khoản 10 Điều 70, khoản 4 và 7 Điều 74, khoản 4 Điều 98 Hiến pháp năm trước đó đó.

[5] Khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm trước đó đó.

[6] Khoản 7 Điều 2 Luật tổ chức triển khai tòa án nhân dân năm 2014.

[7] Hoàng Thế Liên, Hiến pháp năm trước đó đó – Những điểm mới mang tính chất chất đột phá, Nxb. Tư pháp, 2015, tr. 285.

[8] Điều thứ 70 Hiến pháp năm 1946.

[9] Điều 112 Hiến pháp năm 1959.

[10] Xem Điều 147 Hiến pháp năm 1980; Điều 147 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001).

[11] Khoản 1 Điều 120 Hiến pháp năm trước đó đó.

[12] Điều 120 Hiến pháp năm trước đó đó.

[13] Khoản 3 Điều 120 Hiến pháp năm trước đó đó.

[14] Khoản 4 Điều 120 Hiến pháp năm trước đó đó.

[15] Xem Điều 4 Hiến pháp năm 1980, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001) và Điều 4 Hiến pháp năm trước đó đó.

[16] Điều 4 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2001).a

(Nguồn tin: Bài viết được đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (411), tháng 6/2022.)

://.youtube/watch?v=tfYejKoYMJ0

4496

Review Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào đâu để xác lập Hiến pháp là luật đạo cơ bản của Nhà nước có hiệu lực hiện hành pháp lý cao nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #đâu #để #khẳng #định #Hiến #pháp #là #đạo #luật #cơ #bản #của #Nhà #nước #có #hiệu #lực #pháp #lý #cao #nhất