Mẹo Hướng dẫn Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-03 04:19:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trung điểm của một đoạn thẳng toán lớp 6

1. Trung điểm của một đoạn thẳng

    Trung điểm M của đoạn thẳng AB là yếu tố nằm trong tâm A, B và cách đều A, B ( MA = MB)
    Trung điểm của đoạn thẳng AB còn gọi là yếu tố ở chính giữa của đoạn thẳng AB

2. Các vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn AB

Ta có MA +MB = AB mà M là yếu tố ở chính giữa của AB

Suy ra MA = MB = =

Tia AB, vẽ điểm M sao cho AM = 2,5 cm

    Cách vẽ 2: Gấp giấy

Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy tờ can (giấy trong). Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác lập

BÀI TẬP

Bài 60: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.

a) Điểm A có nằm trong tâm hai điểm O và B không?

b) So sánh OA và AB.

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Bài 61: Cho hai tia đối nhau Ox, Ox. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Oxvẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Bài 62: Gọi O là giao điểm của hai tuyến phố thẳng xx, yy. Trên xxvẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yyvẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Bài 63: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy lựa chọn những câu vấn đáp đúng trong những câu vấn đáp sau:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

a) IA = IB

b) AI + IB = AB

c) AI + IB = AB và IA = IB

d) IA = IB =

Bài 64: Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Bài 65: Xem hình 64. Đo những đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong những phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của vì

b) Điểm C không là trung điểm của vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì

Xem thêm Ôn tập hình học toán lớp 6 tại đây.

Giải

Bài 60.

a)

Vì hai điểm A và B đều nằm trên tia Ox mà OA = 2cm < OB = 4cm nên điểm Acó nằm giữahai điểm O và B.

b)

A nằm trong tâm O và B nên: OA + AB = OB

suy ra AB = OB OA = 4 2 = 2cm.

Ta thấy: OA = 2cm = AB. VậyOA = AB.

c)

Vì A nằm trong tâm O và B mà OA = AB nênA là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Bài 61.

Vì A nằm trên tia Ox, B nằm trên tia Oxmà Ox và Oxđối nhau nên O nằm trong tâm A và B.

Mà OA = OB = 2cm nênO là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 62.

Vì O là trung điểm của CD và EF nên:

OC = OD = CD:2 = 3:2 = 1,5cm

OE = OF = EF:2 = 5:2 = 2,5cm

Đầu tiên vẽ hai tuyến phố thẳng xx, yycắt nhau tại O.

Nếu dùng compa:

+ Trên đường thẳng xx, đặt mũi nhọn compa tại điểm O, quay compa có độ mở là một trong,5cm một vòng tròn sẽ cắt xxtại hai điểm. Đó đó đó là hai điểm C và D cần vẽ.

+ Trên đường thẳng yy, đặt mũi nhọn compa tại điểm O, quay compa có độ mở 2,5cm một vòng tròn sẽ cắt yytại hai điểm E và F cần tìm.

Nếu dùng thước kẻ:

+ Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng xxsao cho vạch 1,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm và 3cm đó đó là hai điểm C, D cần vẽ.

+ Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng yysao cho vạch 2,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm và 5cm đó đó là hai điểm E, F cần vẽ.

Bài 63.

I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi Inằm giữaA, B vàcách đềuA, B (IA = IB).

a)saivì thiếu điều kiệnnằm giữa. Ví dụ, trong hình sau có IA = IB nhưng I không phải là trung điểm của AB:

b)saivì thiếu điều kiệncách đều.

c) và d)đúngvì thỏa mãn nhu cầu cả hai Đk. Cả hai đã có Đk IA = IB, ngoài ra:

Với c): từ AI + IB = AB suy ra được I nằm trong tâm A, B (đã học trong bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB)

Với d): từ IA = IB = AB/2 suy ra IA + IB = AB/2 + AB/2 = AB nên I nằm trong tâm A, B

Bài 64.

C là trung điểm của AB nên: CA = CB = AB/2 = 6:2 = 3cm

Trên tiaABcó hai điểm D, C có AD = 2cm < AC = 3cm nên D nằm trong tâm A và C. Do đó:

AD + DC = AC => DC = AC AD = 3 2 = 1cm

Trên tiaBAcó hai điểm C, E có BE = 2cm < BC = 3cm nên E nằm trong tâm C và B. Do đó:

BE + EC = CB => EC = CB BE = 3 2 = 1cm

Trên tia BA có BE < BA nên E nằm trong tâm A và B.

=> AE + EB = AB => AE = AB BE = 6 2 = 4 ( cm)

Trên tia AB có ba điểm D, C,E và AD < AC < AE nên Cnằm giữaD và E.

Mặt khác DC = CE (= 1cm). Do đóC là trung điểm của DE.

Bài 65.

Sau khi đo ta thấy AB = BC = CD = CA = 2,5cm

a) Điểm C là trung điểm củaBDvìC nằm trong tâm B, D và CB = CD.

b) Điểm C không là trung điểm củaABvì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vìA không thuộc đoạn thẳng BC.

4589

Review Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách xác lập trung điểm của đoạn thẳng bằng compa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #xác #định #trung #điểm #của #đoạn #thẳng #bằng #compa