Mẹo về Cách tính sản lượng trong Excel Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tính sản lượng trong Excel được Update vào lúc : 2022-11-13 22:03:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ở nghành kế toán sản xuất, toàn bộ chúng ta đều biết có những phương pháp tính giá tiền phổ cập trong doanh nghiệphiện nay gồm 4 phương pháp phổ cập đó là những phương pháp: Trực tiếp, tỷ suất, thông số, loại trừ thành phầm phụ. Trong nội dung bài viết này, Lamketoan sẽ hướng dẫn những bạn 2 phương pháp thường được sử dụng trong việc làm tính giá tiền đó là phương pháp trực tiếp và tỷ suất, đồng thời phục vụ cho những bạn mẫu Excel thực tiễn trong việc làm tính giá tiền này.

1. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp. tỷ lệ

Phương pháp tính giá tiền theo tỷ suất thích phù thích hợp với những DN trong cùng 1 quy trình sản xuất hoàn toàn có thể sản xuất ra một nhóm SP cùng loại với những quy cách phẩm chất rất khác nhau.

Đối tượng tập hợp ngân sách: là toàn bộ quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển.
Đối tượng tính giá tiền là nhiều chủng loại SP có quy cách phẩm chất rất khác nhau.
Nội dung: để tính giá tốt tiền trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân loại giá tiền, tiêu chuẩn phân loại giá tiền hoàn toàn có thể là giá tiền kế hoạch, giá tiền định mức, giá cả.

Tỷ lệ giá tiền =
Tổng giá tiền thực tiễn / Tổng giá tiền theo kế hoạch (định mức)
x 100

Xác định giá tiền từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ suất :

Giá thành thực tiễn từng quy cách , từng kích cỡ
= Giá thành kế hoạch
x Tỷ lệ giá tiền

Ví dụ: Tại một DN sản xuất SP A có 2 quy cách A1 và A2, ngân sách trong tháng tập hợp được như sau (ĐVT : triệu đồng)
+ CP NVLTT: 2.750; CP NCTT: 390; CP SXC: 364
+ Không có thành phầm dở dang.
+ Trong tháng đã hoàn thành xong nhập kho 1 SP A1; 100 SP A2, giá tiền định mức từng quy cách thành phầm như sau:

(ĐVT : triệu đồng)

Khoản mục
Chi phí

SP A1
SP A2
Chi phí NVLTT
10
15
Chi phí NCTT
1,4
1,85
Chi phí SXC
1,4
2,1
Tổng cộng
12,8
18,95

Yêu cầu: lập bảng tính giá tiền thành phầm A1 và A2 theo phương pháp tỷ suất:

Lời giải:

Xác định tính giá tiền theo từng khoản mục:

ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí

Sản phẩm A
Sản phẩm B
Tổng tiêu chuẩn phân loại
Chi phí sản xuất TT

Tỷ lệ tính giá tiền

Giá thành định mức
Tiêu chuẩn phân loại
Giá thành định mức
Tiêu chuẩn phân loại

Chi phí NVLTT
10
1.000
15
1.500
2.500
2.750
1,1
Chi phí NCTT
1,4
140
1,85
185
325
390
1,2
Chi phí SXC
1,4
140
2,1
210
350
364
1,04
Tổng cộng
12,8
1.280
31.000
1.895
3.425
3.504

Bảng tính giá tiền thành phầm A1 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng

Khoản mục
Chi phí

Tiêu chuẩn phân loại
Tỷ lệ tính giá tiền
Tổng giá tiền thành phầm A1
Giá thành cty thành phầm A1
Chi phí NVLTT
1.000
1,1
1.100
11
Chi phí NCTT
140
1,2
168
1,68
Chi phí SXC
140
1,04
145,6
1,456
Tổng cộng
1.280
1.120.000
1.413,6
14,136

Bảng tính giá tiền thành phầm A2 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng

Khoản mục
Chi phí

Tiêu chuẩn phân loại
Tỷ lệ tính giá tiền
Tổng giá tiền thành phầm A2
Giá thành cty thành phầm A2
Chi phí NVLTT
1.500
1,1
1.650
16,5
Chi phí NCTT
185
1,2
222
2,22
Chi phí SXC
210
1,04
218,4
2,184
Tổng cộng
1.895
2.090,4
20,904
2. Phương pháp tính giá tiền theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp này vận dụng riêng với những doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn, số lượng món đồ ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ luân hồi sản xuất ngắn.

Xem thêm: Tính giá tiền theo phương pháp giản đơn

Công thức tính :

Giá thành SP HThành =
CPSX KD DD thời điểm đầu kỳ +
Tổng CP SX SP
CP SX DD CKỳ
Giá thành Sp =
Tổng Giá thành SP HThành / Số lượng thành phầm hoàn thành xong

Ví dụ: Tại doanh nghiệp sản xuất B quy trình sản xuất giản đơn khép kín, chu kỳ luân hồi sản xuất ngắn. Đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất thành phầm B. Đối tượng tính giá tiền là thành phầm B đã hoàn thành xong. Trong tháng 3 năm 2006 có tài năng liệu sau:

a Giá trị thành phầm dở dang thời điểm đầu kỳ được nhìn nhận như sau:

Chi phí nguyên vật tư trực tiếp: 525.000.000 đồng

Chi phí nhân công trực tiếp: 93.000.000 đồng

Chi phí sản xuất chung : 139.500.000 đồng

Cộng : 757.500.000 đồng

b-Chi phí sản xuất trong tháng đã được tập hợp như sau:

Chi phí nguyên vật tư trực tiếp: 2.475.000.000 đồng

Chi phí nhân công trực tiếp: 717.000.000 đồng

Chi phí sản xuất chung : 1.075.500.000 đồng

Cộng : 4.267.500.000 đồng

c-Giá trị thành phầm dở dang thời gian cuối kỳ được nhìn nhận như sau:

Chi phí nguyên vật tư trực tiếp: 600.000.000 đồng

Chi phí nhân công trực tiếp: 90.000.000 đồng

Chi phí sản xuất chung : 45.000.000 đồng

Cộng : 735.000.000 đồng

Trong tháng hoàn thành xong 200 thành phầm B nhập kho.

Doanh nghiệp vận dụng phương pháp tình giá tiền giản đơn.

Theo phương pháp này giá tiền thành phầm B hoàn thành xong được xem theo bảng tính giá tiền sau:

Sản phẩm: B Tháng 3 năm 2006

Sản lượng : 200 thành phầm

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Khoản mục
Chi phí sản xuất SPDD thời điểm đầu tháng
Chi phí sản xuất tập hợp trong tháng
Chi phí sản xuất SPDD cuối thời gian tháng
Tổng giá tiền
Giá thàng cty
Chi phí NVL trực tiếp
525.000
2.475.000
600.000
2.400.000
12.000
2.Chi phí N.C trực tiếp
93.000
717.000
90.000
720.000
3.600
3.Chi phí sản xuất chung
139.500
1.075.500
45.000
1.170.000
5.850
Cộng
757.500
4.267.500
735.000
4.290.000
21.450
3.File excel tính giá tiền thành phầm theo phương pháp trực tiếp và tỷ suất

Bộ tài liệu gồm có:

  Bảng tính giá tiền thành phầm
  Bảng phân loại vật tư
  Bảng tổng hợp BHXH
  Bảng phân loại tiền lương và BHXH
  Bảng kê rõ ràng tài sản phân loại dần
  Tổng hợp những bảng thanh toán Lương
  Bảng phân loại khấu hao TSCĐ
  Bảng kê rõ ràng TSCĐ
  Bảng kê rõ ràng tiêu thụ
  Bảng kê phân loại ngân sách sản xuất chung ( Nguồn: Trang Lê).

Bảng tính giá tiền thành phầm quý trên Excel

Các bạn hoàn toàn có thể tải về toàn bộFile excel tính giá tiền thành phầm theo phương pháp trực tiếp và tỷ suất

Download tại đây

Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích, những bạn đừng quên chia sẻ bằng việc nhấn vào hình tượng Meta ngay cạnh bên nhé.

Chúc những bạn thành công xuất sắc!

Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán lamketoan

4103

Clip Cách tính sản lượng trong Excel ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tính sản lượng trong Excel tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách tính sản lượng trong Excel miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách tính sản lượng trong Excel Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tính sản lượng trong Excel

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính sản lượng trong Excel vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #sản #lượng #trong #Excel