Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính khối lượng gam 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách tính khối lượng gam 2022 được Update vào lúc : 2022-12-04 02:53:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cách tính khối lượng gam 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách tính khối lượng gam được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-04 02:53:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cùng viết bởi

Nhân viên của wikiHow

Nội dung chính

  Các bước

  Phương pháp 1

  Phương pháp 1 của 2:Tính khối lượng mol của một nguyên tố

  Phương pháp 2

  Phương pháp 2 của 2:Tính khối lượng mol của hợp chất

  Lời khuyên

  Những thứ bạn cần

  X

  Bài viết này còn tồn tại đồng tác giả là đội ngũ sửa đổi và sửa đổi và biên tập viên và những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích đã qua đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, những người dân dân xác nhận tính đúng chuẩn và toàn vẹn và tổng thể của nội dung nội dung bài viết.

  Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn thận trọng giám sát việc làm của những sửa đổi và sửa đổi và biên tập viên để đảm nói rằng mọi nội dung nội dung bài viết đều đạt tiêu chuẩn rất chất lượng.

  Bài viết này đã được xem 79.694 lần.

  Kích thước của một nguyên tử quá nhỏ, vì thế rất khó hoàn toàn hoàn toàn có thể đo đạc một cách đúng chuẩn số nguyên tử của một hợp chất hóa học. Để hoàn toàn hoàn toàn có thể đo lường được đúng chuẩn một lượng chất, những nhà khoa học sử dụng một cty là mol để đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho một số trong những trong những lượng xác lập những nguyên tử. Một mol chất được định nghĩa tương tự với số nguyên tử những-bon có trong 12 gam đồng vị những-bon 12, tức là khoảng chừng chừng 6,022 x 1023 nguyên tử. Giá trị này được gọi là số Avogadro, hay hằng số Avogadro.[1]

  X

  Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích

  Đi tới nguồn

  Đây cũng rất được xem số nguyên tử có trong một mol của một nguyên tố bất kỳ, và 1 mol khối lượng của một chất được gọi là khối lượng mol của chất đó.

  Các bước

  Phương pháp 1

  Phương pháp 1 của 2:Tính khối lượng mol của một nguyên tố

  1

  Định nghĩa khối lượng mol. Khối lượng mol của một chất là khối lượng (tính bằng gam) của một mol chất đó.[2]

  X

  Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích

  Đi tới nguồn

  Để tính khối lượng mol của một nguyên tố, ta lấy khối lượng nguyên tử của chất đó nhân với thông số quy đổi gam trên mol (g/mol) .

  2

  Tìm nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. Nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố là khối lượng trung bình, tính theo cty nguyên tử, trong một mẫu gồm có toàn bộ những đồng vị của nguyên tố đó.[3]

  X

  Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích

  Đi tới nguồn

  tin tức này thường được nêu trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Bằng cách xác lập vị trí của nguyên tố, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy nguyên tử khối trung bình được viết ngay phía dưới kí hiệu hóa học của nguyên tố đó. Giá trị này sẽ không còn hề phải là một số trong những trong những nguyên mà là một số trong những trong những có phần thập phân.

   Ví dụ, với hydro, nguyên tử khối trung bình là một trong,007; nguyên tử khối trung bình của những-bon là 12,0107; nguyên tử khối trung bình của oxy là 15,9994; clo có nguyên tử khối trung bình là 35,453.

  3

  Lấy nguyên tử khối trung bình nhân với hằng số khối lượng mol. Đơn vị của khối lượn mol được định nghĩa là 0,001 kilogam trên mol, hay là một trong gam trên mol. Tích số của nguyên tử khối trung bình và hằng số khối lượng mol sẽ quy đổi cty của khối lượng nguyên tử sang gam trên mol, vì thế, khối lượng mol của hydro sẽ là một trong,007 gam trên mol, của những-bon là 12,0107 gam trên mol, của oxy là 15,9995 gam trên mol, và của clo là 35,453 gam trên mol.

   Một số nguyên tố tồn tại trong tự nhiên dưới dạng phân tử gồm hai hay nhiều nguyên tử giống nhau. Tức là nếu muốn tính khối lượng mol của những hợp chất cấu thành bởi nhiều hơn nữa thế nữa 1 nguyên tử, như khí hydro, khí oxy hay khí clo, bạn cần xác lập được khối lượng nguyên tử trung bình của hợp chất rồi nhân giá trị này với hằng số khối lượng mol, tiếp Từ đó nhân tích số vừa tìm tìm kiếm được với 2.
   Với H2: 1,007 x 2 = 2,014 gam trên mol; for O2: 15,9994 x 2 = 31,9988 gam trên mol; và Cl2: 35,453 x 2 = 70,096 gam trên mol.

  Phương pháp 2

  Phương pháp 2 của 2:Tính khối lượng mol của hợp chất

  1

  Xác định công thức cấu trúc của hợp chất. Công thức cấu trúc của một chất cho biết thêm thêm thêm thêm số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo thành hợp chất đó. (tin tức này còn tồn tại sẵn trong toàn bộ những sách tìm hiểu thêm). Ví dụ, công thức hóa học của axit clohydric là HCl; của glucozo là C6H12O6. Với công thức cấu trúc này, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập số lượng mỗi loại nguyên tử cấu thành hợp chất đang xét.

   Trường hợp HCl có một nguyên tử hydro và một nguyên tử clo.
   Phân tử đường glucozo C6H12O6 có 6 nguyên tử những-bon, 12 nguyên tử hydro và 6 nguyên tử oxy.

  2

  Xác định nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố cấu thành. Sử dụng bảng tuần hoàn để tìm nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố xuất hiện trong hợp chất. Nguyên tử khối trung thông thường được viết dưới kí hiệu hóa học của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Tương tự như phương pháp tính khối lượng mol của một nguyên tố, ta lấy nguyên tử khối trung bình nhân với cùng 1 gam/mol.

   Nguyên tử khối trung bình của những nguyên tố tạo thành axit clohydric như sau: hydro 1,007 g/mol và clo 35,453 g/mol.
   Nguyên tử khối trung bình của những nguyên tố cấu thành phân tử glucozo là: những-bon, 12,017 g/mol; hydro, 1,007 g/mol; và oxy, 15.9995 g/mol.

  3

  Tính khối lượng mol của mỗi nguyên tố thành phần. Nhân nguyên tử khối của nguyên tố với số lượng nguyên tử mà nguyên tố đó góp thêm phần trong hợp chất ta được khối lượng trung bình của nguyên tố trong hợp chất.[4]

  X

  Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích

  Đi tới nguồn

   Trường hợp axit clohydric, HCl, khối lượng mol của nguyên tố hydro là một trong,007 g/mol, của clo là 35,453 g/mol.
   Trường hợp glucozo, C6H12O6, khối lượng mol của mỗi nguyên tố như sau: những-bon, 12,0107 x 6 = 72,0642 g/mol; hydro, 1,007 x 12 = 12,084 g/mol; oxy, 15,9995 x 6 = 95,9964 g/mol.

  4

  Cộng tổng khối lượng mol của những nguyên tố thành phần. Tổng khối lượng mol của những nguyên tố thành phân đó đó là khối lượng mol của hợp chất. Ở bước trước ta đã tính khối lượng mol của mỗi nguyên tố xuất hiện trong hợp chất, ở bước này ta chỉ việc cộng toàn bộ những giá trị nó lại với nhau.

   Khối lượng mol của axit clohydric là một trong,007 + 35,453 = 36,460 g/mol. 36,46 gam là khối lượng 1 mol axit clohydric.
   Khối lượng mol của glucozo là 72,0642 + 12,084 + 95,9964 = 180,1446 g/mol. Vậy mỗi mol glucozo có khối lượng là 180,14 gam.

  Lời khuyên

   Dù trong hầu hết những trường hợp, nguyên tử khối trung bình được ghi đúng chuẩn tới 1 phần 1000 (4 chữ số thập phân), ở những phòng thí nghiệm, khối lượng mol thường được rút gọn về 2 chữ số phần thập phân, đôi lúc còn thấp hơn, riêng với những phân tử có khối lượng lớn. Vì thế, trong trường hợp phòng thí nghiệm, khối lượng mol của axit clohydric hoàn toàn hoàn toàn có thể được viết là 36,46 gam trên mol, của glucozo là 180,14 gam trên mol.

  Những thứ bạn cần

   Sách tìm hiểu thêm hóa học hoặc bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

   Máy tính

  Reply

  1

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Tải Cách tính khối lượng gam miễn phí

  Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tính khối lượng gam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Cách tính khối lượng gam Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Cách tính khối lượng gam

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tính khối lượng gam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cách #tính #khối #lượng #gam

Related posts:

4247

Clip Cách tính khối lượng gam 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tính khối lượng gam 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách tính khối lượng gam 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách tính khối lượng gam 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tính khối lượng gam 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính khối lượng gam 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #khối #lượng #gam