Thủ Thuật Hướng dẫn Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-06 17:31:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án:

$A(1;2)$ và $B(dfrac12;dfrac12)$

Giải thích tiến trình giải:

$(P) y=2x^2$

$(d ) y = 3x -1$

Phương trình hoành độ giao điểm của $( P)$ và $(d)$ là:

$2x^2=3x-1$

$2x^2-3x+1=0$

$Δ = (-3)² – 4.2.1 = 1 > 0$

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt

$x_1=dfrac3+sqrt[]1 2.2 = 1$

$x_2 =dfrac3-sqrt[]12.2 =dfrac12$

$y_1 = 3.1-1=2$

$y_2 = 3.dfrac12 -1= dfrac12$

Vậy $(d)$ cắt $(P)$ tại 2 điểm là $A(1;2)$ và $B(dfrac12;dfrac12)$.

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

Tọa độ trục hoành giao điểm của (p.) và (d) là phương trình:

2x^2=3x-12x^2-(3x-1)=02x^2-3x+1=0,Δ = 3^2 – 4.2.1 = 1

Tọa độ trục hoành giao điểm của (p.) và (d) là (3+1)/2 và (3-1)/2

Tọa độ trục hoành giao điểm của (p.) và (d) là 2 và 1

Thay x lần lượt bằng 2 và 1 vào (p.), được tương ứng tọa độ trục tung là 8 và 2

Vậy tọa độ giao điểm của (p.) và (d) là (2;8) và (1;2)

://.youtube/watch?v=Awq3WvHJBEA

4049

Video Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #Tìm #tọa #độ #giao #điểm #của #parabol