Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 11:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 11:43:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng thành phần Command Button trong hiên chạy cửa số Toolbox để tạo nút lệnh. Ngay sau khi bạn vẽ nút lệnh vào form xong, hiên chạy cửa số Command Button Wizard sẽ hiển thị lên, bạn chọn mục Miscellaneous trong list Categories rồi nhấn nút Cancel để hoàn thành xong xong việc tạo nút lệnh. Sau đó, bạn nhấn phải chuột trên nút lệnh vừa vẽ để hiển thị menu pop-up kèm theo; bạn chọn mục Build Events, chọn mục Code Builder rồi nhấn button OK để hoàn thành xong xong việc tạo thủ tục xử lý sự kiện Click chuột trên nút lệnh tương ứng. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể viết code VBA vào thân của thủ tục này để xử lý và xử lý hiệu suất cao mà bạn muốn.

Để mở file Word, cách tốt nhất là kích hoạt ứng dụng Word rồi nhờ nó mở file Word để người tiêu dùng xem/hiệu chỉnh nội dung. Tương tự, để mở file Excel, cách tốt nhất là kích hoạt ứng dụng Excel rồi nhờ nó mở file Excel để người tiêu dùng xem/hiệu chỉnh nội dung. Để kích hoạt ứng dụng và yêu cầu nó mở file tài liệu kèm theo, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể gọi hàm API Windows tên là WinExec(). Sau đấy là đoạn code VBA mẫu miêu tả thủ tục xử lý nút lệnh, nó kích hoạt Word (Excel) và yêu cầu ứng dụng này mở file tài liệu kèm theo:

khai báo hàm API cần gọi

Private Declare Function WinExec Lib kernel32 (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long

định nghĩa hằng cần dùng

Const SW_SHOWNORMAL = 1

thủ tục phục vụ Click chuột trên button chạy Word

Private Sub btnWord_Click()

WinExec c:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10winword.exe c:YourDatayourfile.doc, SW_SHOWNORMAL

End Sub

thù tục phục vụ Click chuột trên button chạy Excel

Private Sub btnExcel_Click()

WinExec c:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10excel.exe c:YourDatayourfile.xls, SW_SHOWNORMAL

End Sub

Lưu ý chuỗi miêu tả đường dẫn của file khả thi cần chạy được đặt trong cặp nháy kép nếu đường dẫn có chứa những ký tự trống. Khi ứng dụng đã được kích hoạt, nó sẽ chạy tuy nhiên tuy nhiên và độc lập với ứng dụng kích hoạt nó.

Share Link Tải Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #tạo #nút #lệnh #trong #Form #Access

4289

Clip Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tạo nút lệnh trong Form Access 2003 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tạo #nút #lệnh #trong #Form #Access #Đầy #đủ