Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-28 08:44:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cách tạo Instagram bán hàng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách tạo Instagram bán hàng được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-28 08:44:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thiết lập Mua sắm trên Instagram

Trang này được in vào Jan 28, 2022. Để lấy phiên bản hiện tại, vui lòng truy vấn ://help.shopify/vi/manual/trực tuyến-sales-channels/facebook/instagram/adding-instagram-shopping.

Tính năng Mua sắm trên Instagram link thành phầm bạn có trong Shopify với hồ sơ marketing thương mại trên Instagram để người tiêu dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể xem thành phầm trên Instagram. Khách hàng hoàn toàn hoàn toàn có thể xem thành phầm bằng thẻ thành phầm hoặc qua shop trực tuyến của bạn. Trước khi thêm Tính năng Mua sắm trên Instagram, đảm nói rằng bạn đã có trang marketing thương mại trên Meta và hồ sơ Instagram của bạn là Tài khoản Professional.

Nội dung chính

  Thiết lập Mua sắm trên Instagram
  Chuyển đổi hồ sơ Instagram thành Tài khoản Professional
  Thêm Mua sắm trên Instagram vào kênh bán hàng trên Meta
  Thêm khuôn khổ thành phầm vào Instagram
  Thay đổi mô tả thành phầm

  Chuyển đổi hồ sơ Instagram thành Tài khoản Professional

  Các bước thực thi:

  Trong ứng dụng Instagram, mở hồ sơ marketing thương mại của bạn.
  Chạm vào hình tượng .
  Chạm vào Settings (Cài đặt).
  Chạm vào Account (Tài khoản) > Switch to Professional Account (Chuyển sang Tài khoản Professional).
  Chọn khuôn khổ marketing thương mại của bạn, xác nhận rõ ràng liên hệ rồi link Trang Meta Business.

  Tìm hiểu thêm về phong thái quy đổi hồ sơ Instagram thành hồ sơ marketing thương mại trong Trung tâm trợ giúp của Meta.

  Thêm Mua sắm trên Instagram vào kênh bán hàng trên Meta

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thiết lập Mua sắm trên Instagram làm tính năng thứ nhất lúc setup kênh Meta hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm tính năng này từ trang Overview (Tổng quan) trên kênh Meta bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đã thiết lập Meta Shop hoặc Meta Marketing trong kênh Meta, một số trong những trong những bước hoàn toàn hoàn toàn có thể đã hoàn tất.

  Các bước thực thi:

  Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Meta sale channel (Kênh bán hàng Meta) > Overview (Tổng quan).
  Nhấp vào Set up to start (Thiết lập để khởi đầu) trong mục Mua sắm trên Instagram.
  Kết nối thông tin thông tin tài khoản Meta thiết yếu với kênh bán hàng trên Meta.
  Đọc và đồng ý những lao lý và Đk, tiếp Từ đó nhấp vào Yêu cầu phê duyệt.

  Meta cần 24-48 giờ để xem nhận thành phầm của bạn.

  Thêm khuôn khổ thành phầm vào Instagram

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm khuôn khổ thành phầm từ mục Mua sắm vào phần setup hồ sơ marketing thương mại trên Instagram.

  Các bước thực thi:

  Sử dụng Instagram, mở tùy chọn hồ sơ marketing thương mại rồi vào mục Settings (Cài đặt).
  Chạm vào Kinh doanh > Mua sắm rồi xác nhận thông tin thông tin tài khoản Meta của bạn.
  Chọn khuôn khổ thành phầm bạn muốn link.
  Chạm vào Done (Đã xong).

  Lưu ý

  Nếu không hề mục Mua sắm, hãy chạm vào Sửa hồ sơ và xác nhận rằng bạn đã link với Trang Meta Business. Nếu bạn đã link với Trang Meta Business nhưng không hề mục Mua sắm, thông tin thông tin tài khoản của bạn vẫn đang rất được xét duyệt hoặc không được phê duyệt để sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram.

  Tìm hiểu thêm về phong thái thêm khuôn khổ thành phầm vào Instagram trong Trung tâm trợ giúp của Meta.

  Thay đổi mô tả thành phầm

  Để thay đổi mô tả, tên hoặc giá tiền phầm hiển thị trong thông tin rõ ràng về thẻ thành phầm, bạn cần sửa đổi thành phầm đăng tải trên Shopify và đăng thành phầm được update lên Meta. Mô tả thành phầm trên Instagram và Shopify phải giống nhau.

  Nếu giá tiền phầm trên Instagram không đúng chuẩn, hãy đảm bảo giá tiền phầm và giá gốc trong Shopify đúng chuẩn. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm tra Công cụ quản trị và vận hành thương mại trên Meta để đảm bảo thành phầm không hề ngày khởi đầu hoặc ngày kết thúc giảm giá.

  Reply

  1

  0

  Chia sẻ

  Share Link Down Cách tạo Instagram bán hàng miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tạo Instagram bán hàng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cách tạo Instagram bán hàng miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Cách tạo Instagram bán hàng

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tạo Instagram bán hàng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cách #tạo #Instagram #bán #hàng

4327

Review Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tạo Instagram bán hàng Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tạo #Instagram #bán #hàng #Chi #tiết