Kinh Nghiệm về Cách mở bộ sưu tập 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách mở bộ sưu tập được Update vào lúc : 2022-11-09 14:11:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hình ảnh trong một số trong những album trong Bộ sưu tập không theo thứ tự sau khi sử dụng Sao chép Dữ liệu Điện thoại

Vấn đề:

Sau khi sử dụng Sao chép Dữ liệu để truyền tài liệu từ một điện thoại khác đến điện thoại Huawei, thứ tự một số trong những album trong Bộ sưu tập (hầu hết là Tất cả ảnh và Video) thay đổi.

Nguyên nhân:

Lỗi này là vì quy tắc hiển thị của Bộ sưu tập và thiết kế nguyên bản của Android.

Trong Bộ sưu tập, những tệp tin đa phương tiện đi lại trong Tất cả ảnh và Video được sắp xếp theo thời hạn sửa đổi sớm nhất, từ mới gần đây nhất đến lâu nhất.
Trong Ảnh chụp và những album khác, những tệp tin đa phương tiện đi lại được sắp xếp theo thời hạn tạo từ mới gần đây nhất đến lâu nhất. Bạn cũng hoàn toàn có thể thay đổi thứ tự hiển thị thành lâu nhất đến mới gần đây nhất Theo phong cách thủ công.
Sao chép Dữ liệu truyền tệp tin đa phương tiện đi lại theo nhóm thay vì từng tệp tin một. Thời gian sửa đổi sớm nhất của hình ảnh được đặt thành thời hạn lưu vào điện thoại Huawei của bạn, vì vậy thứ tự của Tất cả ảnh và Video thay đổi.

Giải pháp:

Tất cả ảnh và Video là album thông minh, hiển thị toàn bộ ảnh và video trong bộ sưu tập để giúp bạn tìm kiếm thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Thứ tự những album gốc của tệp tin đa phương tiện đi lại không biến thành ảnh hưởng khi truyền tài liệu Sao chép Dữ liệu.

://.youtube/watch?v=BYqPSh-mqwc

Related posts:

4601

Video Cách mở bộ sưu tập ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách mở bộ sưu tập tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách mở bộ sưu tập miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cách mở bộ sưu tập Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách mở bộ sưu tập

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách mở bộ sưu tập vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #mở #bộ #sưu #tập