Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 được Update vào lúc : 2022-12-28 10:44:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-28 10:44:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một số nội dung cơ bản trong công tác thao tác thao tác xét duyệt, thẩm định tổng hợp quyết toán năm 2022

In bài Gởi bàiNăm 2022 là năm thứ nhất vận dụng chủ trương kế toán hành chính vì sự nghiệp theo Thông tư số 107/2022/TT-BTC ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chứng từ kế toán, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thông tin thông tin tài khoản, tên thường gọi số hiệu những thông tin thông tin tài khoản, cách hạch toán trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh, sổ sách kế toán, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những báo cáo đều phải có nhiều thay đổi so với trước kia. Cuối năm tài chính những cty có trách nhiệm thanh tra thanh tra rà soát lại toàn bộ những chứng từ, hoàn thiện khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống sổ sách và lập những báo cáo để gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Để thực thi đúng quy định của Bộ Tài chính riêng với công tác thao tác thao tác xét duyệt và thẩm định quyết toánnăm 2022 (cũng như trong năm tiếp theo), một số trong những trong những nội dung cơ bản có liên quan như sau:I. CĂN CỨ THỰC HIỆN1. Nghị định số 163/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;2. Thông tư số 342/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Nghị định số 163/2022/NĐ-CP;3. Thông tư số 107/2022/TT-BTC ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính vì sự nghiệp;4. Thông tư số 99/2022/TT-BTC ngày thứ nhất/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của cty kế toán nhà nước là cty kế toán cấp trên;5. Thông tư số 137/2022/TT-BTC ngày 25/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; II. TRÌNH TỰ XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN NĂM 1. Về trình tự xét duyệt a)Đơn vị dự trù cấp trên xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm riêng với những cty dự trù cấp dưới trực thuộc (với Đk những cty cấp dưới không hề cty dự trù trực thuộc). b) Đơn vị dự trù cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm riêng với những cty dự trù cấp dưới trực thuộc (gồm có cả Văn phòng trực thuộc Sở) (với Đk những cty cấp dưới không hề cty dự trù trực thuộc). Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Thủ trưởng cty dự trù cấp trên và Thủ trưởng cty dự trù cấp I gửi thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán cho cty dự trù cấp dưới trực thuộc, đồng thời thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp biết để phối hợp thực thi. c) Trường hợp cty dự trù cấp I đồng thời là cty sử dụng ngân sách (không hề cty dự trù trực thuộc), cơ quan tài chính thực thi xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm. Ví dụ: – Chi cục Kiểm lâm (cty dự trù cấp trên) có trách nhiệm xét duyệt quyết toán của những cty dự trù cấp dưới là Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt kiểm lâm Hòa Vang, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, Hạt kiểm lâm Sơn Trà Ngũ Hành Sơn và Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa. – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) (cty dự trù cấp I) có trách nhiệm xét duyệt quyết toán của những cty dự trù cấp dưới trực thuộc(với Đk những cty dự trù cấp dưới không hề cty dự trù trực thuộc), rõ ràng: Văn phòng Sở NN&PTNT; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi – Sở Tài chính xét duyệt quyết toán của những cty như Trường Cao đẳng nghề, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp là những cty dự trù cấp I không hề những cty dự trù trực thuộc. 2. Về quy trình thẩm định a) Đối với quyết toán của những cty dự trù cấp dưới (trường hợp những cty cấp dưới này còn tồn tại những cty dự trù trực thuộc), cty dự trù cấp I có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm. b) Đối với quyết toán của những cty dự trù cấp I (có những cty dự trù trực thuộc), cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm. Ví dụ: – Sở NN&PTNT (cty dự trù cấp I) có trách nhiệm thẩm định quyết toán của cty dự trù cấp dưới trực thuộc (trong trường hợp cty cấp dưới này còn tồn tại những cty dự trù trực thuộc), rõ ràng: Chi cục Kiểm lâm. – Sở Tài chính thẩm định quyết toán của những cty như Sở NN&PTNT, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế là những cty dự trù cấp I có những cty dự trù trực thuộc. III. LẬP, TỔNG HỢP VÀ GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 1. Về khuôn khổ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống Sổ kế toán Theo khuôn khổ Hệ thống sổ kế toán tại Phụ lục số 03 Thông tư số 107/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 2. Về khuôn khổ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống báo cáoa) Đối với cty sử dụng ngân sáchĐơn vị sử dụng ngân sách lập và gửi báo cáo cho cty dự trù cấp trên trực tiếp, hoặc gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không hề cty dự trù cấp trên), gồm:- Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán (theo khuôn khổ khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống Báo cáo tại Phụ lục số 04 Thông tư số 107/2022/TT-BTC).- Báo cáo tương hỗ update thông tin tài chính (B01/BSTT): theo Thông tư số 99/2022/TT-BTC. – Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sách (nếu có) lập theo Mẫu biểu số 01 Thông tư số 137/2022/TT-BTC. b) Đối với cty dự trù cấp trên của cty sử dụng ngân sách Đơn vị dự trù cấp trên tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm của cty mình (nếu có) và của những cty dự trù cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt, kiến nghị và gửi cty dự trù cấp trên trực tiếp, gồm: – Báo cáo quyết toán năm theo Thông tư số 107/2022/TT-BTC- Báo cáo tài chính tổng hợp (gồm: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp; Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tổng hợp; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp) và những Báo cáo tương hỗ update (Bảng tổng hợp tương hỗ update thông tin tài chính, Bảng tổng hợp những chỉ tiêu báo cáo tài chính, Báo cáo tương hỗ update thông tin tài chính) theo quy định tại Thông tư số 99/2022/TT-BTC.- Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sách (nếu có) lập theo Mẫu biểu số 01 Thông tư số 137/2022/TT-BTC.- Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của cty sự nghiệp công (không gồm có nguồn NSNN) theo Mẫu biểu số 02 Thông tư số 137/2022/TT-BTC.- Các Thông báo xét duyệt quyết toán năm riêng với cty dự trù cấp dưới trực thuộc.c) Đối với cty dự trù cấp I- Đơn vị dự trù cấp I (có những cty trực thuộc) tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm của cty mình (nếu có) và của những cty trực thuộc đã được xét duyệt, gửi cơ quan tài chính cùng cấp gồm có những báo cáo như riêng với cty dự trù cấp trên.- Đơn vị dự trù cấp I đồng thời là cty sử dụng ngân sách (không hề những cty trực thuộc) lập những báo cáo gửi cơ quan tài chính như quy định riêng với cty sử dụng ngân sách.- Ngoài ra, cty dự trù cấp I lập báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự trù, trong số đó nhìn nhận kết quả, hiệu suất cao chi ngân sách gắn với kết quả thực thi trách nhiệm của cty, nghành, chương trình, tiềm năng được giao phụ trách gửi cơ quan tài chính cùng câp theo Mẫu biểu số 03 Thông tư số 137/2022/TT-BTC.(Chi tiết khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống Sổ kế toán và khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống báo cáo theo Phụ lục I và II đính kèm) IV. XÉT DUYỆT VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 1. Nội dung xét duyệt quyết toán nămTrên cơ sở báo cáo, tài liệu cty phục vụ và phụ trách, cơ quan xét duyệt quyết toán thực thi những nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 137/2022/TT-BTC2. Các quyền khi thực thi xét duyệt quyết toán nămKhi thực thi xét duyệt quyết toán năm, cơ quan xét duyệt quyết toán có những quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 137/2022/TT-BTC. 3. Thông báo xét duyệt quyết toán năma) Kết thúc việc xét duyệt quyết toán năm, cơ quan xét duyệt quyết toán lập, ký Biên bản xét duyệt quyết toán năm với cty được xét duyệt (theo Phụ lục 01, những Mẫu biểu 1a, 1b và 1c Thông tư số 137/2022/TT-BTC)b) Cơ quan xét duyệt ra Thông báo xét duyệt quyết toán năm kiến nghị và gửi cty được xét duyệt (theo Phụ lục 02, những Mẫu biểu 2a, 2b và 2c Thông tư số 137/2022/TT-BTC) và những cty liên quan tại nơi nhận của Phụ lục 02.c) Trường hợp cty được xét duyệt không ký biên bản xét duyệt quyết toán năm, cơ quan xét duyệt vị trí vị trí căn cứ kết quả xét duyệt ra Thông báo xét duyệt quyết toán năm kiến nghị và gửi cty được xét duyệt và những cty liên quan.V. THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM1. Nội dung thẩm định quyết toán nămCăn cứ báo cáo quyết toán năm và thông báo xét duyệt quyết toán của cty dự trù cấp trên hoặc cty dự trù cấp I gửi theo quy định, cơ quan thẩm định thực thi những nội dung việc tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 137/2022/TT-BTC.2. Các quyền khi thực thi thẩm định quyết toán nămKhi thực thi thẩm định quyết toán năm, cơ quan thẩm định có những quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 137/2022/TT-BTC.3. Thông báo thẩm định quyết toán năm a) Kết thúc việc thẩm định quyết toán năm, cơ quan thẩm định quyết toán lập, ký biên bản thẩm định quyết toán năm với cty được thẩm định (theo Phụ lục 01, những Mẫu biểu 1a, 1b và 1c Thông tư số 137/2022/TT-BTC); b) Cơ quan thẩm định ra Thông báo thẩm định quyết toán năm kiến nghị và gửi cty được thẩm định (theo Phụ lục 02, những Mẫu biểu 2a, 2b và 2c Thông tư số 137/2022/TT-BTC) và những cty liên quan tại nơi nhận của Phụ lục 02. c) Trường hợp cty được thẩm định không ký biên bản thẩm định quyết toán năm, cơ quan thẩm xác lập trí vị trí căn cứ kết quả thẩm định ra Thông báo thẩm định quyết toán năm kiến nghị và gửi cty được thẩm định và những cty liên quan.VI. THỜI HẠN XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂMTheo quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/5/2022 của UBND thành phố quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm, thì:- Các cty dự trù cấp I đồng thời là cty sử dụng ngân sách (không hề cty trực thuộc) gửi Báo cáo quyết toán 2022 về Sở Tài chính trước thời gian ngày 31/3/2022 để Sở Tài chính xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định.- Các cty dự trù cấp I có những cty trực thuộc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán về cty dự trù cấp I riêng với những cty trực thuộc, nhưng phải đảm bảo thời hạn để cty dự trù cấp I thực thi xét duyệt, ra Thông báo xét duyệt và tổng hợp quyết toán tổng hợp ngành gửi về Sở Tài chính trước thời gian ngày 29/4/2022 để Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định.Đây là những nội dung cơ bản để những cty, cty có cơ sở sẵn sàng sẵn sàng khá khá đầy đủ nhiều chủng loại báo cáo, sổ sách kế toán, chứng từ và những tài liệu có liên quan theo quy định để công tác thao tác thao tác xét duyệt và thẩm định quyết toán được thuận tiện, đảm bảo quy định./.Phụ lục IDANH MỤC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2022/TT-BTCSTTTÊN SỔKý hiệu mẫu sổPhạm vi áp dụng1234ISổ tổng hợp1Nhật ký – Sổ CáiS01-H2Chứng từ ghi sổS02a-H3Sổ Đk Chứng từ ghi sổS02b-H4Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)S02c-H5Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)S03-H6Sổ Nhật ký chungS04-H7Bảng cân đối số phát sinhS05-HIISổ chi tiết8Sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán rõ ràng quỹ tiền mặt)S11-H9Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạcS12-H10Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệS13-HĐơn vị có ngoại tệ11Sổ kho (hoặc Thẻ kho)S21-HĐơn vị có kho nguyên vật tư, vật tư, dụng cụ, thành phầm, hàng hóa12Sổ rõ ràng nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, hàng hóaS22-H13Bảng tổng hợp rõ ràng nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, hàng hóaS23-H14Sổ tài sản cố địnhS24-H15Thẻ TSCĐS25-H16Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS26-H17Sổ rõ ràng những tài khoảnS31-H18Sổ theo dõi ngân sách trả trướcS32-H19Sổ rõ ràng những khoản phải thu, phải trả nội bộS33-H20Sổ rõ ràng thanh toán với khách hàngS34-H21Sổ theo dõi rõ ràng nguồn vốn kinh doanhS41-HĐơn vị có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi SXKD, dịch vụ22Sổ rõ ràng góp vốn góp vốn đầu tư tài chínhS42-HĐơn vị có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi góp vốn góp vốn đầu tư tài chính23Sổ rõ ràng lệch giá sản xuất, marketing thương mại, dịch vụS51-HĐơn vị có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi SXKD, dịch vụ24Sổ rõ ràng những khoản tạm thuS52-H25Sổ theo dõi thuế GTGTS53-H26Sổ rõ ràng thuế GTGT được hoàn lạiS54-HĐơn vị có nộp thuế GTGT27Sổ rõ ràng thuế GTGT được miễn giảmS55-H28Sổ rõ ràng chi phíS61-H29Sổ ngân sách sản xuất, marketing thương mại, dịch vụS62-HĐơn vị có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi SXKD, dịch vụIIISổ rõ ràng theo dõi số liệu quyết toán30Sổ theo dõi dự trù từ nguồn NSNN trong nướcS101-HĐơn vị được giao dự trù NSNN31Sổ theo dõi nguồn viện trợS102-HĐơn vị có sử dụng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư từ nguồn viện trợ32Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoàiS103-HĐơn vị có sử dụng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư từ nguồn vay nợ nước ngoài33Sổ theo dõi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư NSNN cấp bằng Lệnh chi tiềnS104-HĐơn vị được NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền34Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lạiS105-HĐơn vị có sử dụng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư từ nguồn phí được khấu trừ, để lại35Sổ theo dõi thu nhập hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khác được để lạiS106-HĐơn vị có phát sinh thu nhập hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khác được để lạiPhụ lục IIDANH MỤC BÁO CÁOSTTKý hiệu biểuThông tưTên biểu báo cáoĐơn vị báo cáoGhi chúĐơn vị sử dụng ngân sách, hoặc cty dự trù cấp I không hề cty trực thuộcĐơn vị dự trù cấp trên hoặc cty dự trù cấp I có những cty trực thuộcIBÁO CÁO TÀI CHÍNH1Mẫu báo cáo tài chính khá khá đầy đủ-B01/BCTCTT 107Báo cáo tình hình tài chínhx-B02/BCTCBáo cáo kết quả hoạt độngx-B03a/BCTCBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp)x-B03b/BCTCBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)x-B04/BCTCThuyết minh báo cáo tài chínhx2Mẫu báo cáo tài chính đơn thuần và giản dị-B05/BCTCTT 107Báo cáo tài chínhxChỉ vận dụng riêng với những cty thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk tại điểm b khoản 5 Điều 7 Thông tư số 107/2022/TT-BTC (*)3Mẫu báo cáo tài chính tổng hợp-B01/BCTC-THTT 99Báo cáo tình hình tài chính tổng hợpx-B02/BCTC-THBáo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tổng hợpx-B03/BCTC-THBáo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (theo phương pháp gián tiếp)x-B04/BCTC-THThuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpx4Bảng tổng hợp số liệu-S01/BTHTT 99Bảng tổng hợp tương hỗ update thông tin tài chínhx-S02/BTHBảng tổng hợp những chỉ tiêu báo cáo tài chínhx5Mẫu báo cáo tương hỗ update thông tin tài chính-B01/BSTTTT 99Báo cáo tương hỗ update thông tin tài chínhxxIIBÁO CÁO QUYẾT TOÁN1Báo cáo quyết toán ngân sách-B01/BCQTTT 107Báo cáo quyết toán kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư hoạt độngxx-F01-01/BCQTBáo cáo rõ ràng chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lạixx-F01-02/BCQTBáo cáo rõ ràng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư chương trình, dự ánxx-B02/BCQTBáo cáo thực thi xử lý kiến nghị của truy thuế truy thuế kiểm toán, thanh tra, tài chínhxx-B03/BCQTThuyết minh báo cáo quyết toánxx2Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sách (nếu có)-Mẫu biểu số 01TT 137Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sáchxx3Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của cty sự nghiệp công (không gồm có nguồn NSNN)-Mẫu biểu số 02TT 137Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của cty sự nghiệp công (không gồm có nguồn NSNN)x4Các Thông báo xét duyệt quyết toán năm riêng với cty dự trù cấp dưới trực thuộc-Phụ lục 02, những Mẫu biểu 2a, 2b và 2cTT 137Thông báo xét duyệt quyết toán nămx5Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự trù-Mẫu biểu số 02TT 137Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toánxxÁp dụng riêng với những cty dự trù cấp IGhi chú:(*)Tại điểm b khoản 5 Điều 7 Thông tư số 107/2022/TT-BTC có quy định những cty hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu khá khá đầy đủ, trừ những cty kế toán dưới đây hoàn toàn hoàn toàn có thể lựa chọn để lập báo cáo tài chính đơn thuần và giản dị:
(1) Đối với cơ quan nhà nước thỏa mãn nhu cầu nhu yếu những Đk:
– Phòng, cơ quan tương tự phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ được giao dự trù chi ngân sách nhà nước chi thường xuyên;
– Không được giao dự trù chi ngân sách nhà nước chi góp vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự trù thu, ngân sách hoặc lệ phí;
– Không có cơ quan, cty trực thuộc.
(2) Đối với cty sự nghiệp công lập thỏa mãn nhu cầu nhu yếu những Đk:
– Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phân loại là cty sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (theo hiệu suất cao, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, không hề thu nhập, hoặc thu nhập trung bình);
– Không được sắp xếp dự trù chi ngân sách nhà nước chi góp vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự trù thu, ngân sách hoặc lệ phí;
– Không có cty trực thuộc.Đinh Thị Mỹ Hậu

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Download Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #lập #báo #cáo #tài #chính #theo #Thông #tư

4475

Review Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #lập #báo #cáo #tài #chính #theo #Thông #tư