Mẹo về Cách làm bài tập đuôi ed Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách làm bài tập đuôi ed được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-09 13:54:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.
tháng 11 09, 2022 Phát âm tốt là một lợi thế lớn để bạn hoàn toàn có thể nghe hiểu tốt và tiếp xúc tốt. Hôm nay, Kienthuctienganh xin chia sẻ đến bạn một bài học kinh nghiệm tay nghề về ngữ âm, đó là Cách thêm đuôi ed và cách đọc từ có đuôi ed. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.Đuôi ed được thêm vào riêng với động từ hợp quy tắc, là động từ ở thì quá khứ đơn (thể của động từ trong thì quá khứ đơn) hoặc quá khứ phân từ (thể của động từ trong thì hiện tại hoàn thành xong, quá khứ hoàn thành xong, câu bị động…).1. Quy tắc thêm đuôi ed

  Thêm d vào động từ kết thúc bằng e:
  Ex:
  Live lived
  Agree agreed
  Like liked
  Move movedThêm ed vào động từ còn sót lại:
  Ex:
  Work worked
  Learn learned
  Happen happened
  Look lookedĐối với những động từ kết thúc bằng một phụ âm mà phía trước nó có một nguyên âm (u, e, o, a, i):
  – Động từ kết thúc bằng phụ âm h, w, y, x: chỉ thêm ed mà không gấp hai phụ âm
  Stay stayed
  Play played
  Allow allowed
  Follow followed
  – Động từ kết thúc bằng những phụ âm còn sót lại:
  + Đối với động từ là 1 âm tiết và động từ 2 âm tiết có trọng âm ở sau: gấp hai phụ âm rồi thêm ed
  Ex:
  Fit Fitted
  Stop stopped
  Hug hugged
  Rub rubbed
  Permit permitted
  Travel travelled+ Đối với động từ có 2 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu: chỉ thêm ed mà không gấp hai phụ âm
  Ex:
  Listen listened
  Enter entered
  Động từ kết thúc bằng phụ âm y
  – Trước âm y có một nguyên âm: chỉ thêm ed
  Ex:
  Play played
  Obey obeyed
  – Trước âm y là một nguyên âm: biến y thành i rồi thêm ed
  Ex:
  Study studied
  Deny denied
  Hurry hurried
  Carry carried
2. Cách phát âm đuôi edCó 3 cách phát âm riêng với đuôi ed của động từ:
  Phát âm là /id/
  Động từ có phát âm cuối là /t/ hoặc /d/ (những từ có âm tận cùng là t, d)
  Ex:
  Want /wɒnt/ wanted /wɒntid/
  Decide /dɪˈsaɪd/ decided /dɪˈsaɪdid/
  Interest /ˈɪn.trəst/ interested /ˈɪn.trəstid/
  Permit /pəˈmɪt/ permitted /pəˈmɪtid/Phát âm là /t/
  Động từ có phát âm cuối là những âm vô thanh: /p./, /k/, /f/, /s/, //, /t/ (những từ có âm tận cùng là p., k, gh, s, sh, ch)
  Ex:
  Stop /stɒp/ stopped /stɒpt/
  Laugh /lɑːf/ laughed /lɑːft/
  Brush /brʌʃ/ brushed /brʌʃt/
  Work /wɜːk/ worked /wɜːkt/
  Watch /wɒtʃ/ watch /wɒtʃt/Phát âm là /d/
  Động từ có phát âm cuối là những âm hữu thanh (những phụ âm còn sót lại): /b/, /v/, /z/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/, /g/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/ và những từ kết thúc bằng nguyên âm như u, e, o, a, i.
  Ex:
  Play /pleɪ/ played /pleɪd/
  Allow /əˈlaʊ/ allowed /əˈlaʊd/
  Return /rɪˈtɜːn/ returned /rɪˈtɜːnd/
  Agree /əˈɡriː/ agree /əˈɡriːd/
  Angry /ˈæŋ.ɡri/ angried /ˈæŋ.ɡrid/
  Judge /dʒʌdʒ/ judged /dʒʌdʒd/
3. Các trường hợp đặc biệt quan trọng trong phát âm edCó nhiều trường hợp không tuân theo quy tắc như trên mà toàn bộ chúng ta nên phải để ý quan tâm. Sau đấy là list những từ có cách phát âm ed đặc biệt quan trọng:
  Naked (adj) “ed” đọc là /id/: không quần áoWicked (adj) “ed” đọc là /id/: gian tráBeloved (adj) “ed” đọc là /id/: đáng yêuSacred (adj) “ed” đọc là /id/: thiêng liêngHatred (adj) “ed” đọc là /id/: lòng căm thùWretched (adj) “ed” đọc là /id/: khốn khổRugged (adj) “ed” đọc là /id/: lởm chởm, ghồ ghềRagged (adj) “ed” đọc là /id/: rách nát rưới, tả tơiDogged (adj) “ed” đọc là /id/: gan lìLearned (adj) “ed” đọc là /id/learned (v) “ed” đọc là /d/
  Blessed (adj) “ed” đọc là /id/: may mắnblessed (v) “ed” đọc là /t/:ban phước lànhCursed (v) “ed” đọc là /t/: nguyền rủaCursed (adj) “ed” đọc là /id/: đáng ghétCrabbed (adj) “ed” đọc là /id/: chữ nhỏ, khó đọccrabbed (v) “ed” đọc là /d/: càu nhàu, gắt gỏngCrooked (adj) “ed” đọc là /id/: xoắn, quanh coCrooked (V) “ed” đọc là /t/: lừa đảoUsed (adj) “ed” đọc là /t/: quenUsed (v) “ed” đọc là /d/: sử dụng
4. Bài tậpChọn từ có cách đọc đuôi Ed khác với những từ còn sót lại:1. A. failed B. reached C. absorbed D. solved
2. A. invited B. attended C. celebrated D. displayed
3. A. removed B. washed C. hoped D. missed
4. A. looked B. laughed C. moved D. stepped
5. A. wanted B. parked C. stopped D. watched
6. A. laughed B. passed C. suggested D. placed
7. A. believed B. prepared C. involved D. liked
8. A. lifted B. lasted C. happened D. decided
9. A. collected B. changed C. formed D. viewed
10. A. walked B. entertained C. reached D. looked
11. A. watched B. stopped C. pushed D. improved
12. A. admired B. looked C. missed D. hoped
13. A. proved B. changed C. pointed D. played
14. A. helped B. laughed C. cooked D. intended
15. A. smoked B. followed C. titled D. implied
16. A. coughed B. phoned C. booked D. stopped
17. A. talked B. looked C. naked D. worked
18. A. developed B. ignored C. laughed D. washed
19. A. phoned B. stated C. mended D. old-aged
20. A. clapped B. attracted C. lifted D. needed
21. A. involved B. believed C. praised D. locked
22. A. remembered B. cooked C. closed D. cleaneD
23. A. smiled B. regarded C. suggested D. naked
24. A. reversed B. choked C. played D. sentenced
25. A. minded B. hated C. exchanged D. old-aged
26. A. proved B. looked C. stopped D. coughed
27. A. dated B. changed C. struggled D. agreed
28. A. scaled B. stared C. phoned D. hundred
29. A. behaved B. washed C. clicked D. approached
30. A. worked B. shopped C. missed D. displayed
31. A. coughed B. cooked C. melted D. mixed
32. A. signed B. profited C. attracted D. naked
33. A. walked B. hundred C. fixed D. coughed
34. A. watched B. practiced C. introduced D. cleaned
35. A. passed B. stretched C. comprised D. washed
36. A. tested B. clapped C. planted D. demanded
37. A. intended B. engaged C. phoned D. enabled
38. A. married B. sniffed C. booked D. coughed
39. A. smiled B. denied C. divorced D. agreed
40. A. planned B. developed C. valued D. recognized
41. A. approved B. answered C. passed D. uttered
42. A. doubted B. wedded C. connected D. passed
43. A. managed B. laughed C. captured D. signed
44. A. washed B. exchanged C. experienced D. mixed
45. A. filled B. added C. started D. intended
46. A. wanted B. booked C. stopped D. laughed
47. A. booked B. watched C. jogged D. developed
48. A. kneeled B. bowed C. implied D. compressed
49. A. bottled B. explained C. trapped D. betrayed
50. A. laughed B. stamped C. booked D. contented
5. Đáp án

Nhập password để xem tiếp nội dung bài viết

Vui lòng nhập mật khẩu xác thực người tiêu dùng vào ô phía dưới để xem tiếp nội dung bài viết: Password: Hướng dẫn lấy password để xem tiếp nội dung bài viết:

://.youtube/watch?v=oVV4qzk9jdc

  Share : Cách làm bài tập đuôi ed
  Meta
  Google+
  Share
Hi Vọng Bài viết trên hoàn toàn có thể giúp ích những bạn làm rõ hơn, Nếu có yếu tố gì thì cứ để lại phản hồi nhé Lagiodau.
4591

Review Cách làm bài tập đuôi ed ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách làm bài tập đuôi ed tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách làm bài tập đuôi ed miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách làm bài tập đuôi ed miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách làm bài tập đuôi ed

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách làm bài tập đuôi ed vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #làm #bài #tập #đuôi