Kinh Nghiệm về Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-28 10:16:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY được Update vào lúc : 2022-12-28 10:16:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bảng mã lỗi

Mã lỗiMô tảvnp_ResponseCode VNPAY phản hồi qua IPN và Return URL:00Giao dịch thành công07Trừ tiền thành công xuất sắc xuất sắc. Giao dịch bị nghi ngờ (liên quan tới lừa quần hòn đảo, thanh toán thanh toán không thông thường).09Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Thẻ/Tài khoản của người tiêu dùng chưa Đk dịch vụ InternetBanking tại ngân hàng nhà nước nhà nước.10Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Khách hàng xác thực thông tin thẻ/thông tin thông tin tài khoản không đúng quá 3 lần11Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Đã hết hạn chờ thanh toán. Xin quý khách vui lòng thực thi lại thanh toán thanh toán.12Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Thẻ/Tài khoản của người tiêu dùng bị khóa.13Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do Quý khách nhập sai mật khẩu xác thực thanh toán thanh toán (OTP). Xin quý khách vui lòng thực thi lại thanh toán thanh toán.24Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Khách hàng hủy giao dịch51Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Tài khoản của quý khách không đủ số dư để thực thi thanh toán thanh toán.65Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: Tài khoản của Quý khách đã vượt quá hạn mức thanh toán thanh toán trong thời hạn ngày.75Ngân hàng thanh toán đang bảo dưỡng.79Giao dịch không thành công xuất sắc xuất sắc do: KH nhập sai mật khẩu thanh toán quá số lần quy định. Xin quý khách vui lòng thực thi lại giao dịch99Các lỗi khác (lỗi còn sót lại, không hề trong list mã lỗi đã liệt kê)Tra cứu thanh toán thanh toán (vnp_Command=querydr)02Merchant không hợp lệ (kiểm tra lại vnp_TmnCode)03Dữ liệu gửi sang không đúng định dạng91Không tìm thấy thanh toán thanh toán yêu cầu94Yêu cầu bị trùng lặp trong thời hạn số lượng số lượng giới hạn của API (Giới hạn trong 5 phút)97Chữ ký không hợp lệ99Các lỗi khác (lỗi còn sót lại, không hề trong list mã lỗi đã liệt kê)Gửi yêu cầu hoàn trả (vnp_Command=refund)02Tổng số tiền hoản trả to nhiều hơn nữa số tiền gốc03Dữ liệu gửi sang không đúng định dạng04Không được được cho phép hoàn trả toàn phần sau khi hoàn trả một phần13Chỉ được được cho phép hoàn trả một phần91Không tìm thấy thanh toán thanh toán yêu cầu hoàn trả93Số tiền hoàn trả không hợp lệ. Số tiền hoàn trả phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền thanh toán.94Yêu cầu bị trùng lặp trong thời hạn số lượng số lượng giới hạn của API (Giới hạn trong 5 phút)95Giao dịch này sẽ không còn hề thành công xuất sắc xuất sắc bên VNPAY. VNPAY từ chối xử lý yêu cầu.97Chữ ký không hợp lệ98Timeout Exception99Các lỗi khác (lỗi còn sót lại, không hề trong list mã lỗi đã liệt kê)

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Download Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách kiểm tra thanh toán thanh toán VNPAY vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #kiểm #tra #giao #dịch #VNPAY

4142

Clip Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách kiểm tra thanh toán giao dịch thanh toán VNPAY Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #kiểm #tra #giao #dịch #VNPAY #Chi #tiết