Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 được Update vào lúc : 2022-08-20 10:01:54 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong quy trình kê khai thuế giá trị ngày càng tăng những doanh nghiệp không tránh khỏi sự sai sót như: Kê khai sai số tiền thuế, quên không kê khai hóa đơn đầu ra, nguồn vào, …. doanh nghiệp cần lập tờ khai tương hỗ update nộp lên cơ quan thuế. Vậy cách lập tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng tương hỗ update ra làm sao? Các bạn theo dõi nội dung bài viết hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tương hỗ update cùng với Kế toán Lê Ánh nhé!

Nội dung chính

    I. Nguyên tắc kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT II. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT bổ sungCách lập  tờ khai thuế GTGT 20223. Video hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo thông tư 80Video liên quan

I. Nguyên tắc kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT 

– Sau khi nộp tờ khai thuế GTGT chính thức theo quy định lên cơ quan thế, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì kê khai tương hỗ update và kiểm soát và điều chỉnh tờ khai. 

– Tờ khai thuế GTGT tương hỗ update được nộp cho cơ quan thuế vào bất kể ngày thao tác nào nhưng phải trước lúc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Nguyên tắc kê khai tương hỗ update: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ

• Sai ở kỳ tính thuế nào thì quay trở lại đúng kỳ tính thuế đó để khai tương hỗ update.

• Sai ở chỉ tiêu nào tìm tới đúng chỉ tiêu đó, và sửa lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.

Lưu ý: Theo Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BCT ngày thứ nhất/01/2014:

– Trường hợp hóa đơn nguồn vào kê khai sót: không số lượng giới hạn thời hạn kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quy trình kê khai thì vẫn được kê khai tương hỗ update vào thời gian nào thì cũng khá được, trước lúc cơ quan thuế có quyết định hành động thanh kiểm tra.

Ví dụ: Tại quý 3/2022 doanh nghiệp phát hiện có một hóa đơn nguồn vào trong ngày 21/06/2022 chưa kê khai vào quý 2/2022. Doanh nghiệp kê khai hóa đơn đó vào quý hiện tại phát hiện (quý 3/2022).

– Trường hợp hóa đơn đầu ra kê khai sót: phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu (nếu có).

Ví dụ: Tại quý 3/2022 doanh nghiệp phát hiện có một hóa đơn đầu ra ngày 16/05/2022 chưa kê khai vào quý 2/2022. Doanh nghiệp kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT của quý 2/2022.

– Tờ khai thuế GTGT tháng/quý sau luôn phải lấy theo số dư thời gian cuối kỳ (chỉ tiêu 43) của tờ khai chính thức tháng (quý trước) và thực thi kiểm soát và điều chỉnh (nếu có).

Ví dụ: Quý 2/2022 có số thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 10 triệu đồng. Quý 3/2022 phát hiện sai sót, nộp tương hỗ update tờ khai quý 3 dẫn đến số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau là 15 triệu đồng. Thì chỉ tiêu [22] trên Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2022 sẽ là 10 triệu đồng và kiểm soát và điều chỉnh 5 triệu đồng vào chỉ tiêu [38].

>>> Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tiễn

II. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tương hỗ update

Tùy vào thời gian phát hiện sai sót mà cách xử lý sẽ rất khác nhau: 

1. Phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai: 

Người nộp thuế sẽ lập tờ khai mới rồi nộp lại (Không lập tờ khai thuế GTGT tương hỗ update)

2. Phát hiện sai sót sau khi hết hạn nộp tờ khai 

Người nộp thuế sẽ lập tờ khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT, kèm theo Bản giải trình khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh (khi người nộp thuế kê khai tờ khai kiểm soát và điều chỉnh thì ứng dụng HTKK sẽ tự động hóa đưa số liệu những chỉ tiêu số thuế lên 01/KHBS và không cho sửa)

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng HTKK

+ Chọn kỳ kê khai sai

+ Chọn “tờ khai tương hỗ update”

( Ảnh) 

Bước 2: Sửa lỗi sai

-Doanh nghiệp phát hiện kê khai sai nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp, tiền thuế GTGT được khấu trừ:

Các lỗi sai: Kê khai sai Giá trị của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (chỉ tiêu 23);Doanh thu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán ra (chỉ tiêu 29, 30, 32, 32a).

Lập Tờ khai tương hỗ update của kỳ tính thuế có sai sót, không phải lập Phụ lục giải trình khai tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh KHBS.

– Doanh nghiệp phát hiện kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp, tiền thuế GTGT được khấu trừ:

Các lỗi sai: Kê khai sai tiền thuế GTGT, kê khai thừa/ thiếu hóa đơn nguồn vào, hóa đơn đầu ra, …

• Kê khai sai hóa đơn nguồn vào: Kê khai kiểm soát và điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [23], [24] và [25].

• Kê khai sai sót hóa đơn đầu ra: Kê khai kiểm soát và điều chỉnh tăng/ giảm trên chỉ tiêu [26] đến [33]Sau khi kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update xong người nộp thuế bấm “Tổng hợp KHBS” và chuyển sang bước tiếp theo

Bước 3: Giải trình khai tương hỗ update điều chỉnhNgười nộp thuế nhấn sheet “KHBS” để xử lý kết quả sau khi khai tương hỗ update: 

( ảnh) 

-Chỉ tiêu [40] > 0 (Không có ngoặc đơn) Tức là tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải nộp thêm tiền thuế GTGT và tiền phạt chậm nộp thuế 

-Chỉ tiêu [40] < 0 (Có dấu ngoặc đơn) Tức là giảm tiền thuế GTGT phải nộp. người nộp thuế đang nộp thừa thuế GTGT nên được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của những kỳ tiếp theo. 

Lưu ý: Người nộp thuế tự theo dõi khoản này bên phía ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên phía ngoài, không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

-Chỉ tiêu [43] > 0 Tức là tăng số thuế GTGT được khấu trừ, người nộp thuế nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

-Chỉ tiêu [43] < 0
Tức là giảm số thuế GTGT được khấu trừ, người nộp thuế nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại

-Người nộp thuế nêu rõ nguyên do sai.

 Bước 4: Kết xuất XML để kết xuất tờ khai nộp cho cơ quan thuế. 

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Online – Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng hoặc quý là việc làm thiết yếu và bắt buộc của những kế toán doanh nghiệp. Sau đấy là Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo thông tư 80/2022 của Bộ Tài chính, mời những bạn tìm hiểu thêm dể biết phương pháp kê khai thuế giá trị ngày càng tăng sao cho đúng quy định.

Cách lập  tờ khai thuế GTGT 2022

Phần thông tin chung:

Lưu ý: Chỉ tiêu [01a]

+ Chỉ tiêu này bắt buộc người nộp thuế phải khai và ghi đúng tên hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại. Trường hợp người nộp thuế không ghi tên hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trên tờ khai thì được hiểu là “Hoạt động sản xuất marketing thương mại thông thường”. Người nộp thuế thực thi khai điện tử, Hệ thống Etax tương hỗ người nộp thuế lựa chọn một trong những trường hợp, không được bỏ trống.

+ Trường hợp người nộp thuế có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nêu trên thì lập nhiều tờ khai thuế, mỗi tờ khai, người nộp thuế lựa chọn một hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tương ứng với thông tin kê khai.

+ Người nộp thuế khi kê khai cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại là Hoạt động sản xuất marketing thương mại thông thường, Hoạt động xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán, Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí chỉ được nộp tờ khai đến CQT quản trị và vận hành trực tiếp.

+ Người nộp thuế khi kê khai cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất doanh là Dự án góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền khác địa phận tỉnh nơi đóng trụ sở chính; Nhà máy sản xuất điện khác địa phận tỉnh nơi đóng trụ sở chính chỉ không được nộp tờ khai đến CQT quản trị và vận hành trực tiếp mà nộp cho cơ quan thuế nơi có dự án công trình bất Động sản hoặc nơi có nhà máy sản xuất sản xuất điện.

Chỉ tiêu [02], [03]: Tích chọn “Lần đầu”. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì kê khai tương hỗ update theo số thứ tự của từng lần bổ
sung.

Lưu ý:

+ Người nộp thuế thực thi khai điện tử, Hệ thống Etax, htkk tương hỗ người nộp thuế xác lập Tờ khai thuế “Lần đầu” tương ứng với từng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tại chỉ tiêu [01a] .

+ Kể từ thời gian Hệ thống Etax có Thông báo đồng ý hồ sơ khai thuế riêng với Tờ khai thuế “Lần đầu”, những Tờ khai thuế tiếp theo của cùng thời gian tính thuế, cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại là tờ khai “Bổ sung”. Người nộp thuế phải nộp Tờ khai “Bổ sung” theo quy định về khai tương hỗ update. 

Phần thông tin chung:

Chỉ tiêu [09], [10], [11]: Trường hợp NNT khai riêng thuế GTGT cho cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại đóng tại địa phương khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính.

Lưu ý:

+ Trường hợp có nhiều cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại đóng trên nhiều huyện do Cục Thuế quản trị và vận hành thì chọn một cty đại diện thay mặt thay mặt để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại đóng trên nhiều huyện do Chi cục Thuế khu vực quản trị và vận hành thì chọn một cty đại diện thay mặt thay mặt cho huyện do Chi cục Thuế khu vực quản trị và vận hành để kê khai vào chỉ tiêu này.

+ Người nộp thuế khai thuế điện tử, Hệ thống Etax tự động hóa tương hỗ hiển thị thông tin về cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại đã Đk thuế để người nộp thuế lựa chọn.

Phần kê khai những chỉ tiêu của bảng:

Chỉ tiêu [23a], [24a]: Kê khai riêng riêng với giá trị mua vào và thuế GTGT mua vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu.

Chỉ tiêu [39a]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT còn được khấu trừ chưa đề xuất kiến nghị hoàn của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư chuyển cho những người dân nộp thuế tiếp tục khấu trừ (là số thuế GTGT còn được khấu trừ, không đủ Đk hoàn, không hoàn mà người nộp thuế đã kê khai riêng tờ khai thuế dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư) khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thành lập và sinh hoạt giải trí hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chưa đề xuất kiến nghị hoàn của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của cty phụ thuộc khi chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí,…

-> Lưu ý: Khi khai thuế trên htkk, etax những chỉ tiêu được xác lập theo công thức thì khối mạng lưới hệ thống tự động hóa tính, NNT không được nhập vào những chỉ tiêu này.

3. Video hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo thông tư 80

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những thông tin hữu ích khác trên phân mục Hỏi đáp pháp lý của HoaTieu.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022

4057

Video Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách kê khai thuế gtgt quý 1/2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #kê #khai #thuế #gtgt #quý