Kinh Nghiệm về Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-03 19:11:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách in bì thư bằng Mail Merge Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách in bì thư bằng Mail Merge được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-03 19:11:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hướng dẫn tạo bìa thư trong văn bản Word 2003

Bước 1 : Bạn vào Tools > Letters and Mailings > Mail Merge :

Bước 2 : Bạn chọn Envelopes rồi click Next: Starting document để sang Step 2:

Bước 3 : Bạn click vào Envelope Options rồi ở bảng hiện ra bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi những thông số cho bìa thư hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể để mặc định và click OK luôn:

Bước 4 : Bạn vào File > Page Setup:

Ở bảng hiện ra bạn vào Layout > Borders để tạo đường viền cho bìa thư:

Tiếp theo bạn chọn mẫu mã bạn muốn cho bìa thư của tớ rồi click OK. Rồi bạn click Next: Select recipients để sang Step 3:

Bước 5 : Bạn thêm vào file excel chứa những thông tin về người nhận thư của bạn bằng phương pháp click nút Browse và bạn tìm tới file excel này, bạn chọn file đó rồi click Open:

Bước 6 : Bạn chọn Sheet có chứa thông tin những người dân dân bạn muốn gửi thư cho họ.:

Ở bảng tiếp theo hiện ra bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn những người dân dân sẽ gửi thư hoặc để mặc định là chọn toàn bộ rồi click OK. Sau đó bạn click Next: Arrange your envelope để sang Step 4:

Bước 7

: Bạn tiến hành điền những thông tin từ người gửi cho tới thông tin

người nhận vào bìa thư. Để thêm những trường thông tin của người nhận thư

như Họ Tên, Địa Chỉ,.. bạn click vào More items rồi ở bảng hiện ra bạn chọn trường thuộc tính mà bạn muốn chèn vào bìa thư rồi click Insert:

Tương tự, bạn click vào More items để tiến hành chèn thêm những trường khác. Đến khi chèn xong những trường thông tin rồi thì bạn click vào Next: Preview your envelopes để sang Step 5:

Tại

Step 5 bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể click vào hình tượng mũi tên như trong hình để xem

bìa thư đã đúng như ý bạn chưa, nếu chưa bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể quay trở lại bước trước

để sửa, còn đúng rồi thì bạn click vào Next : Complete the merge để sang Step 6:

Bước 8 : Bạn click vào Edit individual envelopes rồi chọn All ở bảng hiện ra rồi click OK để hoàn tất quy trình tạo bìa thư:

Vậy

là bạn đã biết phương pháp tạo bìa thư trong văn bản word 2003 rồi đó. Khi

thực thi thủ thuật này bạn để ý quan tâm nên sẵn sàng sẵn sàng sẵn file excel có chứa

những thông tin của người nhận thư từ trước để quy trình thêm thông tin

vào được nhanh gọn và đúng chuẩn nhé.

Hướng dẫn tạo bìa thư trong văn bản Word 2007

Bước 1 : Bạn vào Maillings > Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard :

Bước 2 : Bạn chọn Envelopes rồi click Next: Starting document để sang Step 2:

Bước 3 : Bạn click vào Envelope Options rồi ở bảng hiện ra bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi những thông số cho bìa thư hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể để mặc định và click OK luôn:

Bước 4 : Bạn vào Page Layout > Page Borders để tạo đường viền cho bìa thư:

Tiếp theo bạn chọn mẫu mã bạn muốn cho bìa thư của tớ rồi click OK. Sau đó bạn click Next: Select recipients để sang Step 3:

Bước 5 : Bạn mở file excel chứa những thông tin về người nhận thư của bạn bằng phương pháp click vào Browse và bạn tìm tới file excel này, chọn file rồi click Open:

Bước 6 : Bạn chọn Sheet có chứa thông tin những người dân dân bạn muốn gửi thư cho họ. Nếu chỉ có một sheet như hình sau thì bạn chỉ việc click OK luôn:

Ở bảng tiếp theo hiện ra bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi lọc một nhóm người nhận thư nhất định trong list này bằng phương pháp click vào Filter. Hoặc bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp list này theo một thuộc tính nào đó bằng phương pháp click vào Sort để lựa lựa chọn ra những người dân dân bạn muốn gửi thư đến họ. Hoặc bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể để mặc định là chọn toàn bộ rồi click OK. Sau đó bạn click Next: Arrange your envelope để sang Step 4:

Bước 7

: Bạn tiến hành điền những thông tin từ người gửi cho tới thông tin

người nhận vào bìa thư. Để thêm những trường thông tin của người nhận thư

như Họ Tên, Địa Chỉ,.. bạn click vào More items rồi ở bảng hiện ra bạn chọn trường thuộc tính mà bạn muốn chèn vào bìa thư rồi click Insert:

Tương tự, bạn tiến hành chèn thêm những trường khác. Đến khi chèn xong những trường thông tin rồi thì bạn click vào Next: Preview your envelopes để sang Step 5:

Tại

Step 5 bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể click vào hình tượng mũi tên như trong hình để xem

bìa thư đã đúng như ý bạn chưa, nếu chưa bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể quay trở lại bước trước

để sửa, còn đúng rồi thì bạn click vào Next : Complete the merge để sang Step 6:

Bước 8 : Bạn click vào Edit individual envelopes rồi chọn All ở bảng hiện ra rồi click OK để hoàn tất quy trình tạo bìa thư:

Và đấy là kết quả bìa thư được tạo. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể kéo thanh cuộn xuống để xem những bìa thư của những người dân dân nhận khác:

Reply

1

0

Chia sẻ

Share Link Download Cách in bì thư bằng Mail Merge miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách in bì thư bằng Mail Merge tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cách in bì thư bằng Mail Merge miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách in bì thư bằng Mail Merge

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách in bì thư bằng Mail Merge vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #bì #thư #bằng #Mail #Merge

4325

Review Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách in bì thư bằng Mail Merge 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #bì #thư #bằng #Mail #Merge