Thủ Thuật Hướng dẫn Cách giải toán lớp 5 trang 100 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách giải toán lớp 5 trang 100 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-11 23:02:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án, gợi ý giải bài 1,2,3 trang 100 SGK Toán 5: Luyện tập tính chu vi, diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ.

Nội dung chính

    Luyện tập trang 100 Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : File tải hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 Luyện tập trang:

1.Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có bán kính r:

a) r = 6cm;                b) r = 0,35dm.

ĐS:a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465  (dm2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465  (dm2)

2.Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ biết chu vi C = 6,28cm.

Theo đề bài ta có: d x 3,14 = C

d x 3,14 = 6,28

d= 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn trụ bằng 2cm

Bán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)

Diện-tích của hình tròn trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số:  3,14 (cm2).

Bài 3. Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m xung quanh miệng giếng. Tính diện tích s quy hoạnh của thành giếng đó.

Diện.tích của hình tròn trụ bé (miệng giếng) là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn trụ lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện.tích của hình tròn trụ lớn là:  1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện.tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (mét vuông)

Đáp số: 1,6014 (mét vuông).

Bài 1,2,3 trong vở bài tập:

Chu vi h.tròn (1): c = r X 2 X 3,14 = 20 X 2 X 3,14 = 125,6cm

Diện tích h.tròn (1): s = r X r X 3,14 = 20 X 20 X 3,14 = 1256cm2

Chu-vi h.tròn (2): c = 0,25 X 2 X 3,14 = l,57m

Diện-tích h.tròn (2): s = 0,25 X 0,25 X 3,14 = 0,19625m2

Hình-tròn
(1)
(2)
Bán-kính
20cm
0,25m
Chu-vi
125,6cm
l,57m
Diện-tích
1256cm2
0,19625m2

2. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Đường-kính R(1): d = C : 3,14 = 31,4 : 3,14 = 10cm

Bán-kính (1): r = 10 : 2 = 5cm

Diện-tích (1): s = 5 X 5 X 3,14 = 78,5cm2

Đường-kính(2): d = 9,42 : 3,14 = 3cm

Bán-kính  (2): r = 3 : 2 = l,5dm

Diện-tích (2): s = 1,5 X 1,5 X 3,14 = 7,065dm2

Hình-tròn
(1)
(2)
Chu-vi
31,4cm
9,42dm
Diện-tích
78,5cm2
7,065dm2

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Diện-tích hình-tròn là:0,5 X 0,5 X 3,14 = 0,785 (cm2)

Diện-tích hình chữ nhật là: 3×2=6 (cm2)

Diện-tích phần gạch chéo là: 6 – 0,785 = 5,215 (mét vuông).

Khoanh vào kết quả đúng là: C5,215cm2 

Để ôn luyện sâu kiến thức và kỹ năng, những em cần tích cực giải những bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập từ đó tìm ra phương pháp giải hay cho những dạng toán, sẵn sàng sẵn sàng tốt cho những kì thi sắp tới đây. Dưới đấy là phía dẫn giải bài tập Toán lớp 5 Luyện tập trang 100 khá đầy đủ nhất từ đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao chia sẻ miễn phí, tương hỗ những em ôn luyện hiệu suất cao. Mời những em học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm dưới đây.

Luyện tập trang 100 

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : 

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có bán kính r:

a) 6cm;     b) 0,35dm.

Hướng dẫn giải rõ ràng:

a) Diện tích hình tròn trụ là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2).

b) Diện tích hình tròn trụ là: 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2).

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : 

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ biết chu vi C = 6,28cm.

Hướng dẫn giải rõ ràng:

– Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ ta nên phải ghi nhận bán kính của nó.

– Muốn tính bán kính hình tròn trụ ta lấy chu vi chia có 6,28.

Bán kính hình tròn trụ dài:

6,28 : 6,28 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2.

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : 

Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m xung quanh miệng giếng. Tính diện tích s quy hoạnh của thành giếng đó.

Hướng dẫn giải rõ ràng:

– Muốn tính diện tích s quy hoạnh thành giếng ta lấy diện tich hình tròn trụ lớn trừ diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ nhỏ. Diện tích hình tròn trụ nhỏ tính được vì đã biết bán kính của nó.

– Muốn tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ lớn ta nên phải ghi nhận bán kính hình tròn trụ lớn.

– Muốn tính bán kính hình tròn trụ lớn ta lấy bán kính miệng giếng cộng bề rộng miệng giếng.

Bán kính hình tròn trụ lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (mét vuông)

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (mét vuông)

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (mét vuông)

Đáp số: 1,6014 (mét vuông)

File tải hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 Luyện tập trang:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học viên và quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm và so sánh đáp án đúng chuẩn.

►Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu hữu ích tương hỗ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra học kì, 1 tiết, 15 phút trên lớp, hướng dẫn giải sách giáo khoa, sách bài tập được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá nội dung bài viết    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập chung hay, rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp làm bài tập Toán lớp 5.

://.youtube/watch?v=F9kf_v1htTU

Giải Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập chung – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 100 Bài 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Phương pháp giải

– Độ dài sợi dây bằng tổng chu vi hình tròn trụ bán kính 7cm và hình tròn trụ bán kính 10cm

– Muốn tính chu vi hình tròn trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải:

Chu vi hình tròn trụ nhỏ:

7 x 2 x 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài của sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 cm.

Giải Toán lớp 5 trang 100 Bài 2: Hai hình tròn trụ có cùng tâm O như hình bên. Hỏi chu vi của hình tròn trụ to nhiều hơn chu vi của hình tròn trụ bé bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?

Quảng cáo

Phương pháp giải

– Tính bán kính hình tròn trụ lớn: 60+15=75cm

– Tính chu vi hình tròn trụ theo công thức: C=r×2×3,14.

– Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn thế nữa chu vi hình tròn trụ bé = chu vi hình tròn trụ lớn − chu vi hình tròn trụ bé.

Lời giải:

Bán kính hình tròn trụ lớn dài:

60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn là:

75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi hình tròn trụ bé là:

60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn trụ to nhiều hơn chu vi hình tròn trụ bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 cm

Nói thêm: còn tồn tại thể giải gọn hơn như sau:

Đường kình hình tròn trụ to nhiều hơn đường kính hình tròn trụ bé là:

15 x 2 = 30 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn to nhiều hơn chu vi hình tròn trụ bé là:

30 x 3,14 = 94,2 (cm)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 101 Bài 3: Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn trụ (xem hình vẽ). Tính diện tích s quy hoạnh hình đó.

Phương pháp giải

– Diện tích hình vẽ = Diện tích hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn trụ có cùng bán kính 7cm.

– Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

– Diện tích hình tròn trụ = r × r × 3,14.

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn trụ là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích cả hình đó là:

140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86cm2

Giải Toán lớp 5 trang 101 Bài 4: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: Diện tích phần đã tô màu của hình vuông vắn ABCD là:

A. 13,76 cm2

B. 144,24 cm2

C. 50,24 cm2

D. 136,96 cm2

Phương pháp giải

Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn ABCD và diện tích s quy hoạnh của hình tròn trụ đường kính là 8cm

Lời giải:

Suy nghĩ: diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Bán kính hình tròn trụ dài:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần gạch chéo là:

64 – 50,24 = 13,76 (cm2)

Khoanh vào A.

://.youtube/watch?v=f5I8rDjYahU

Bài giảng: Luyện tập chung (trang 100, 101) – Cô Hà Phương (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

    Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 99: Luyện tập chung

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần nhờ vào cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5 và Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cách giải toán lớp 5 trang 100

Mẹo Hay
Cách

Reply
2
0
Chia sẻ

4060

Video Cách giải toán lớp 5 trang 100 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách giải toán lớp 5 trang 100 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách giải toán lớp 5 trang 100 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách giải toán lớp 5 trang 100 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách giải toán lớp 5 trang 100

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách giải toán lớp 5 trang 100 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #giải #toán #lớp #trang