Mẹo về Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể được Update vào lúc : 2022-11-03 18:56:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách chia cho số có một, hai, ba chữ số. Ước lượng thươngKhi chia một số trong những cho số có một, hai hoặc ba chữ số nhiều học viên thường tỏ ra lúng túng, không biết phương pháp chia như nào cho đúng.Trong nội dung bài viết này, Gia sư Tiến Bộ hướng dẫn cách chia cho số có một chữ số (học viên lớp 3), 2 chữ số và ba chữ số (học viên lớp 4).Trước tiên, những em phải học thuộc, ghi nhớ bảng cửu chương nhân chia lớp 2 và bảng cửu chương nhân chia lớp 3. Và phép chia có dư đã được học.Quan trọng của phép chia là phải ước lượng thương.*Chú ý: Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. Chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách chia cho số có một chữ số

Học lớp 3 những em khởi đầu học về: phép chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số, phép chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số, phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số, phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số.Cách chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số Với phép chia hết: chỉ việc học thuộc bảng cửu chương nhân chia.Ví dụ 1: 48 : 6 = 8; 63 : 7 = 9; 70 : 7 = 10; 64 : 8 = 8 Với phép chia có dư:Ví dụ 2:49 : 6 = ?Cách làm: Nhớ lại bảng cửu chương chia đã học: 48 : 6 = 8 Ước lượng thương: Lấy 48 chia cho 6 bằng 8. Từ đó suy ra: 49 : 6 = 8 dư 1 (49 48 = 1)Tương tự:37 : 6 = ? (lấy 36 chia cho 6 bằng 6). Từ đó suy ra: 37 : 6 = 6 dư 1 (37 36 = 1)68 : 8 = ? (lấy 64 chia cho 8 bằng 8). Từ đó suy ra: 68 : 8 = 8 dư 4 (68 64 = 4)Sau khi đã biết phương pháp chia số có hai chữ số cho số có một chữ số những em học tiếp.Cách chia số có 3 chữ số cho số có một chữ sốCác em xem ví dụ kèm hướng dẫn để hiểu.Ví dụ 3: Tính 528 : 4 =?Cách làm như sau: Lấy 5 chia cho 4 được một, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4. 5 trừ cho 4 được một, hạ 2. 12 chia cho 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lên: 3 x 4 = 12. 12 trừ 12 bằng 0, hạ 8 8 chia cho 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8 8 trừ 8 bằng 0. Lúc này số dư = 0. Chia hết.Vậy 528 : 4 = 132.Ví dụ 4: Tính 729 : 4 =?Cách làm như sau: Lấy 7 chia cho 4 được một, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4. 7 trừ cho 4 được 3, hạ 2. 32 chia cho 4 được 8, viết 8. Nhân ngược lên: 8 x 4 = 32. 32 trừ 32 bằng 0, hạ 9 9 chia cho 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8 9 trừ 8 bằng 1. Lúc này số dư = 1. Phép chia có dư là một trong.Vậy 729 : 4 =182 dư 1.Cách chia số có 4 chữ số cho số có một chữ sốTa làm tương tự như khi chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.Ví dụ 5: Tính 7295 : 4 =?Cách làm như sau: Lấy 7 chia cho 4 được một, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4. 7 trừ cho 4 được 3, hạ 2. 32 chia cho 4 được 8, viết 8. Nhân ngược lên: 8 x 4 = 32. 32 trừ 32 bằng 0, hạ 9 9 chia cho 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8 9 trừ 8 bằng 1, hạ 5. 15 chia cho 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lên: 3 x 4 = 12 15 trừ 12 bằng 3. Lúc này số dư = 3. Phép chia có dư là 3.Vậy 7295 : 4 =1823 dư 3.Cách chia số có 5 chữ số cho số có một chữ sốTa làm tương tự như khi chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.Ví dụ 6: Tính 72956 : 4 =?Cách làm như sau: Lấy 7 chia cho 4 được một, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4. 7 trừ cho 4 được 3, hạ 2. 32 chia cho 4 được 8, viết 8. Nhân ngược lên: 8 x 4 = 32. 32 trừ 32 bằng 0, hạ 9 9 chia cho 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8 9 trừ 8 bằng 1, hạ 5. 15 chia cho 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lên: 3 x 4 = 12 15 trừ 12 bằng 3, hạ 6. 36 chia cho 4 được 9, viết 9. Nhân ngược lên: 9 x 4 = 36 36 trừ 36 bằng 0. Lúc này số dư = 0. Chia hết.Vậy 72956 : 4 =18239.

Bài tập chia cho số có một chữ số

75 : 5 =327 : 4 =629 : 2 =1225 : 2 =1900 : 5 =6754 : 7 =2115 : 9 =87425 : 5 =3104 : 6 =

Cách chia cho số có 2 chữ số

Để chia cho số có 2 chữ số, ta cần làm thuần thục chia cho số có một chữ số trước. Theo dõi ví dụ dưới đây.Ví dụ 7: 741 : 35 =?Cách làm như sau:74 chia cho 35 được 2 viết 2 (ở đây lấy 7 chia cho 3 được 2);2 nhân 5 được 10 viết 0 nhớ 1;2 nhân 3 được 6 nhớ 1 là 7 viết 7;74 trừ 70 được 4, hạ 1 viết 41;41 chia 35 được một (lấy 4 chia 3 được một)1 nhân 5 được 5 viết 5;41 trừ 35 bằng 6 viết 6. Phép chia có số dư là 6.Vậy 741 : 35 = 21 dư 6.

Bài tập chia cho số có 2 chữ số

376 : 15 =357 : 24 =669 : 42 =1425 : 42 =1970 : 25 =6794 : 66 =82415 : 79 =87435 : 45 =31704 : 76 =

Cách chia cho số có 3 chữ số

Ta làm tương tự như khi chia cho số có hai chữ số.Ví dụ 8: 9100 : 350 =?Cách làm như sau:910 chia cho 350 được 2 viết 2 (ở đây lấy 9 chia cho 3 được 2, không lấy 3 vì 3 x 350 = 1050 > 910);2 nhân 350 được 700;910 trừ 700 được 210 viết 210, hạ 02100 chia cho 350 được 6 viết 6 (ở đây lấy 21 chia cho 3 được 6, không lấy 7 vì 7 x 350 = 2450 > 2100);2100 trừ 2100 được 0 viết 0. Phép chia có số dư là 0 Chia hết.Vậy 9100 : 350 = 26.Ví dụ 9: 9418 : 350 =?Cách làm như sau:941 chia cho 350 được 2 viết 2 (ở đây lấy 9 chia cho 3 được 2, không lấy 3 vì 3 x 350 = 1050 > 910);2 nhân 350 được 700;941 trừ 700 được 241 viết 241, hạ 82418 trừ 2100 được 318 viết 318. Phép chia có số dư là 318.Vậy 9418 : 350 = 26 dư 318.

Bài tập chia cho số có 3 chữ số

360 : 120 =7495 : 204 =27895 : 423 =18225 : 612 =19050 : 525 =226480 : 708 =388454 : 719 =874225 : 545 =311204 : 116 =Toán lớp 4 – Tags: phép chia, toán 4, ước lượng thương

    Cách tìm phân số của một số trong những Toán lớp 4

    Cách cộng, trừ, nhân, chia phân số Toán lớp 4

    Đề cương ôn tập hè Toán 4 lên 5 năm 2022

4301

Review Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách chia số có 3 chữ số nhanh nhất có thể vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #chia #số #có #chữ #số #nhanh #nhất