Mẹo về Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-21 01:20:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

  

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 7 (có đáp án): 

Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến thiết mảng (Phần 1)

iDiaLy – Tài liệu địa lý miễn phí

– Apps CHplay: idialy

– nhom.idialy – group.idialy

– trang.idialy – fanpage.idialy

————————link phụ———————-

Câu 1: Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong gồm có

A. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti trên, lớp nhân trong.

B. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti, lớp nhân trong.

C. Lớp nhân trong . lớp Manti, lớp vỏ lục địa.

D. Lớp Manti, lớp vỏ lục địa, lớp nhân .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/25 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Thạch quyển gồm có

A. Bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.

B. Tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit.

C. Phần trên của lớp manti và lớp vỏ trái đất.

D. Lớp vỏ trái đất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/26 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Vật chất ở nhân trái đất có điểm lưu ý

A. Là những chất khí có tinh phóng xạ cao.

B. Là những phi sắt kẽm kim loại có tính cơ động cao.

C. là những sắt kẽm kim loại nhẹ, vật chất ở trạng thái hạt.

D. là những sắt kẽm kim loại nặng nhân ngoài vật chất ở trạng thái lỏng, nhân trong vật chất ở trạng thái rắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục I, SGK/27 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

A. độ dài to nhiều hơn, không còn tầng granit.

B. độ dài nhỏ hơn, có tầng granit.

C. độ dài to nhiều hơn, có tầng granit.

D. độ dài nhỏ hơn, không còn tầng granit.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục I, SGK/26 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Cơ chế làm cho những mảng kiến thiết hoàn toàn có thể dịch chuyển được trên lớp manti là

A. sự tự quay của trái đất theo phía từ Tây sang Đông.

B. sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của trái đất quanh mặt trời theo phía ngược chiều kim đồng hồ đeo tay.

C. sự tự quay của Trái Đất và sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của trái đất quanh mặt trời.

D. sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của những dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong tâm trái đất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/28 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, hoàn toàn có thể thấy động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở

A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh.

B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với những mảng xung quanh.

C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với những mảng xung quanh.

D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Australia với những mảng xung quanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, hoàn toàn có thể thấy động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh như mảng Á – Âu, mảng Phi, mảng Bắc Mĩ,… tạo ra vành đai động đất Thái Bình Dương kéo dãn từ phía Tây Hoa Kì đến Nhật Bản, Phi-lip-pin,…

Câu 7: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a ở Châu Á hình thành là vì

A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.

B. Sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ – Australia với mảng Âu – Á.

C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.

D. Sự đụng độ giữa mẩng Bắc Mĩ với mảng Âu – Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a cao đỉnh núi cao nhất toàn thế giới ở Châu Á hình thành là vì sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ – Australia với mảng Âu – Á.

Câu 8: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là vì

A. Mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

B. Mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

C. Mảng Na – zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

D. Mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là vì mảng Na – zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ tạo ra.

Câu 9: Những vùng tạm bợ của trái đất thường nằm ở vị trí

A. trên những lục địa.

B. Một trong những đại dương.

C. những vùng gần cực.

D. vùng tiếp xúc những mảng kiến thiết.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/28 địa lí 10 cơ bản.

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đấy là điểm lưu ý của lớp Manti trên?

A. Ở trạng thái quánh dẻo, rất đậm đặc và cấu trúc bởi nhiều chủng loại đá rất khác nhau.

B. Cấu tạo bởi nhiều chủng loại đá rất khác nhau, tồn tại ở trạng thái rắn và quánh dẻo.

C. Ở trạng thái rắn nhưng rất đậm đặc, cấu trúc bởi nhiều sắt kẽm kim loại nặng.

D. Rất đậm đặc, cấu trúc bởi nhiều sắt kẽm kim loại nặng và quánh dẻo.

Hiển thị đáp án

Đáp án

A. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Theo thứ tự từ dưới lên, những tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là:

A. Tầng badan, tầng đá trầm tích, tầng granit.

B. Tầng granit, Tầng đá trầm tích, tầng badan.

C. Tầng đá trầm tích, tầng granit, tầng badan .

D. Tầng badan, tầng granit, tầng đá trầm tích.

Hiển thị đáp án

Đáp án

D. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Vật chất ở nhân Trái Đất có điểm lưu ý nào dưới đây?

A. Là những sắt kẽm kim loại nhẹ, vật chất ở trạng thái hạt.

B. Là những sắt kẽm kim loại nặng.

C. Là những chất khí có tính phóng xạ cao.

D. Là những phi sắt kẽm kim loại có tính cơ động cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án

B. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Lớp nào sau này của Trái Đất chứa nhiều chủng loại sắt kẽm kim loại nặng?

A. Lớp vỏ Trái Đất.

B. Manti dưới.

C. Manti trên.

D. Nhân Trái Đất.

Hiển thị đáp án

Đáp án

D. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Phần lớn nguồn nguồn tích điện phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của những vận động kiến thiết là

A. Lớp vỏ Trái Đất.

B. Lớp manti.

C. Lớp nhân trong.

D. Lớp nhân ngồi.

Hiển thị đáp án

Đáp án

B. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở

A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh.

B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với những mảng xung quanh.

C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với những mảng xung quanh.

D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Australia với những mảng xung quanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án

A. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Lớp nhân ngoài của Trái Đất không còn điểm lưu ý nào dưới đây?

A. Độ sâu từ 2900 đến 5100km.

B. Áp suất từ là 1,3 triệu đến 3,1 triệu atm.

C. Vật chất tồn tại ở trạng thái lỏng.

D. Chứa nhiều vật chất khó xác lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án

D. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Sự phân loại đá thành 3 nhóm (mắc ma, trầm tích, biến chất) hầu hết nhờ vào

A. nguồn gốc hình thành của đá.

B. tính chất hoá học của đa.

C. tính chất vật lí của đá.

D. tuổi của đá.

Hiển thị đáp án

Đáp án

A. Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây?

A. Tạo những dãy núi cao, núi lửa, siêu bão.

B. Động đất, núi lửa, lũ lụt.

C. Bão lũ, mắc ma phun trào.

D. Mắc ma trào lên, tạo ra những dãy núi ngầm.

Hiển thị đáp án

Đáp án

D. Giải thích: SGK/27, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Vận động kiến thiết được hiểu là

A. Các vận động do nội lực sinh ra trình làng cách đó hàng trăm triệu năm.

B. Các vận động do nội lực sinh ra, làm cho địa hình lớp vỏ Trái Đất có những biến hóa lớn.

C. Các vận động do nội lực sinh ra, làm cho cấu trúc lớp manti có những biến hóa lớn.

D. Các vận động làm cho địa hình có những biến hóa lớn cách đó hàng trăm triệu năm.

Hiển thị đáp án

Đáp án

B. Giải thích: SGK/27, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Điểm rất khác nhau về cấu trúc của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương là

A. Lớp vỏ lục địa dày hơn vỏ đại dương.

B. Vỏ đại dương cấu trúc hầu hết bằng badan, vỏ lục địa hầu hết bằng granit.

C. Lớp vỏ đại dương chiếm diện tích s quy hoạnh to nhiều hơn lớp vỏ lục địa.

D. Vỏ đại dương cấu trúc hầu hết bằng badan, vỏ lục địa hầu hết bằng trầm tích.

Hiển thị đáp án

Đáp án

B.

Giải thích:

– Lớp vỏ lục địa gồm 3 tầng: trầm tích, tầng granit (dày nhất), ở đầu cuối là tầng badan

– Lớp vỏ đại dương gồm 2 tầng: trầm tích, tầng badan (dày nhất).

=> Vỏ đại dương cấu trúc hầu hết bằng badan, vỏ lục địa cấu trúc hầu hết bằng granit.

Câu 12: Đặc điểm nổi trội của đá trầm tích so với hai nhóm đá còn sót lại

A. Có tỉ trọng nhẹ hơn nhiều.

B. Có chứa hoá thạch và có sự phân lớp.

C. Chỉ phân loại ở vùng nhiệt đới gió mùa.

D. Có giá trị kinh tế tài chính cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án

B. Giải thích: Đặc điểm nổi trội của đá trầm tích so với hai nhóm đá còn sót lại sở hữu chứa hoá thạch và có sự phân lớp.

Câu 13: Những vùng tạm bợ của Trái Đất thường nằm ở vị trí

A. trên những lục địa.

B. Một trong những đại dương.

C. những vùng gần cực.

D. vùng tiếp xúc những mảng kiến thiết.

Hiển thị đáp án

Đáp án

D. Giải thích: Những vùng tạm bợ của Trái Đất thường nằm ở vị trí vùng tiếp xúc những mảng kiến thiết.

Câu 14: Phân ra thành vỏ lục địa và vỏ đại dương là nhờ vào

A. Đặc tính vật chất.

B. Cấu tạo địa chất, độ dày.

C. Có sự phân phân thành những tầng.

D. Có sự phân phân thành những bộ phận.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Do có sự khác lạ về cấu trúc địa chất, về độ dày,… nên vỏ Trái Đất được phân ra thành hai kiểu đó đó là vỏ lục địa và vỏ đại dương.

Câu 15: Tại sao lại sở hữu chuỗi hồ ở cao nguyên Đông Phi?

A. Vận động thổi lên.

B. Khúc uốn của sông.

C. Vùng trũng của địa hình.

D. Các vận động đứt gãy, tách giãn.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Hồ Lớn châu Phi hay Đại Hồ châu Phi là một chuỗi những hồ tạo thành một phần của những hồ Thung lũng Đứt gãy nằm tại và xung quanh Đới tách giãn Đông Phi. Chúng gồm có hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn thứ hai toàn thế giới về diện tích s quy hoạnh mặt phẳng; và hồ Tanganyika, hồ lớn thứ hai toàn thế giới về dung tích và cũng là hồ sâu thứ hai toàn thế giới. Thuật ngữ Hồ Lớn cũng khá được sử dụng, nhưng ít phổ cập.

Câu 16: Dãy núi trẻ Hi – ma – lay -a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến thiết nào dưới đây?

A. Mảng Âu – Á và mảng Thái Bình Dương.

B. Mảng Âu – Á và mảng Phi.

C. Mảng Âu – Á và mảng Nam Cực.

D. Mảng Âu – Á và mảng Ấn Độ – Australia.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Dãy núi trẻ Hi – ma – lay -a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến thiết là mảng Âu – Á và mảng Ấn Độ – Australia.

Câu 17: Theo thuyết kiến thiết mảng, dãy Himalaya được hình thanh do:

A. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Thái Bình Dương.

B. Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu – Á.

C. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.

D. Mảng Phi xô vào mảng Âu – Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Theo thuyết kiến thiết mảng, dãy Himalaya được hình thanh do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.

Câu 18: Ở đại dương trong lớp vỏ Trái Đất không còn tầng nào dưới đây?

A. Trầm tích.

B. Granit.

C. Badan.

D. Badan và granit.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Ở đại dương trong lớp vỏ Trái Đất có tầng trầm tích và tầng badan. Ở vỏ lục địa trong lớp vỏ Trái Đất có cả 3 tầng trầm tích, badan và granit.

Câu 19: Dãy núi trẻ Rôc – ki ở Bắc Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến thiết nào dưới đây?

A. Mảng Bắc Mĩ và mảng Âu – Á.

B. Mảng Bắc Mĩ và mảng Nam Mĩ.

C. Mảng Bắc Mĩ và mảng Na – zca.

D. Mảng Bắc Mĩ và mảng Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Dãy núi trẻ Rôc – ki ở Bắc Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến thiết là mảng Bắc Mĩ và mảng Nam Mĩ.

Câu 20: Vùng tiếp xúc những mảng kiến thiết thường là vùng

A. tạm bợ của Trái Đất.

B. có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng.

C. có khí hậu khắc nghiệt.

D. tài nguyên món ăn thủy hải sản phong phú.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Các mảng kiến thiết luôn dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo của Manti trên:

– Khi hai mảng tách xa nhau, ở những vết nứt tách dãn, macma sẽ phun trào lên, tạo thành những dãy núi ngầm, kèm theo hiện tượng kỳ lạ động đất, núi lửa,…

– Khi hai mảng lục địa xô vào nhau, chỗ tiếp xúc bị nén ép, dồn lại và nhô lên(mảng nọ xô chờm hoặc luồn xuống dưới mảng kia), hình thành những dãy núi, sinh ra động đất, núi lửa,…

=> Như vậy, ở vùng tiếp xúc những mảng kiến thiết thường là vùng tạm bợ của Trái Đất.

Câu 21: Đặc điểm nào dưới đây đúng với đặc trưng của lớp nhân Trái Đất?

A. Thành phần vật chất hầu hết là những sắt kẽm kim loại nhẹ.

B. Vật chất hầu hết ở trạng thái rắn và quánh dẻo.

C. Có độ dày nhỏ nhất nhưng nhiệt độ và áp suất lớn số 1.

D. Lớp nhân ngoài có nhiệt độ, áp suất thấp hơn so với lớp nhân trong.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích:

Nhân Trái Đất:

– Có độ dày lớn số 1: khoảng chừng 3470 km, nhiệt độ áp suất cao nhất: khoảng chừng 50000C.

+ Nhân ngoài: áp suất 1,3 – 31, triệu át mốt phe, vật chất trạng thái lỏng.

+ Nhân trong: áp suất cao hơn nhân ngoài, 3 – 3,5 triệu át mốt phe; vật chất ở trạng thái rắn hay còn gọi là hạt.

=> Như vậy nhận xét A, B, C đều sai. Chỉ có ý D là đúng nhất.

Câu 22: Tại sao ở châu Á lại hình thành dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a?

A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.

B. Sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ – Australia với mảng Âu – Á.

C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.

D. Sự đụng độ giữa mẩng Bắc Mĩ với mảng Âu – Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Nguyên nhân ở châu Á hình thành dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a là vì sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ – Australia với mảng Âu – Á.

Câu 23: Dãy núi trẻ An – đet ở Nam Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến thiết nào dưới đây?

A. Mảng Nam Mĩ và mảng Bắc Mĩ.

B. Mảng Nam Mĩ và mảng Na – zca.

C. Mảng Nam Mĩ và mảng Thái Bình Dương.

D. Mảng Nam Mĩ và mảng Phi.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Dãy núi trẻ An – đet ở Nam Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến thiết là mảng Nam Mĩ và mảng Phi.

Câu 24: Đặc điểm nào dưới đây không phải của lớp nhân Trái Đất?

A. Có độ dày lớn số 1, nhiệt độ và áp suất lớn số 1.

B. Thành phần vật chất hầu hết là những sắt kẽm kim loại nặng.

C. Vật chất hầu hết ở trạng thái rắn.

D. Lớp nhân ngoài có nhiệt độ, áp suất thấp hơn so với lớp nhân trong.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nhân Trái Đất: Có độ dày lớn số 1: khoảng chừng 3470 km, nhiệt độ áp suất cao nhất: khoảng chừng 50000C. Nhân ngoài: áp suất 1,3 – 31, triệu át mốt phe, vật chất trạng thái lỏng; Nhân trong có áp suất cao hơn nhân ngoài, 3 – 3,5 triệu át mốt phe; vật chất ở trạng thái rắn hay còn gọi là hạt => Như vậy nhận xét A, B, D đúng. Nhận xét vật chất hầu hết trạng thái rắn không đúng, vì nhân ngoài vật chất lỏng.

Câu 25: Nhật Bản là một trong những vương quốc chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên toàn thế giới. Cho biết Nhật Bản nằm ở vị trí nơi tiếp xúc với những mảng nào?

A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ – Australia.

B. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Phi.

C. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.

D. Mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Philippin.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nhật Bản là một trong những vương quốc chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên toàn thế giới vì Nhật Bản nằm ở vị trí những mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương và mảng Philippin.

Câu 26: Do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á nên đã tạo nên nên

A. lục địa Á – Âu to lớn.

B. dãy Himalaya cao đồ sộ.

C. dãy núi ngầm Đại Tây Dương.

D. vành đai lửa Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích:

– Dãy Himalaya nằm ở vị trí vị trí tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia và mảng Âu – Á.

– Khi mảng kiến thiết này xô vào nhau -> tại vị trí tiếp xúc, vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành những dãy Himalaya, tại này cũng xẩy ra hiện tượng kỳ lạ động đất, núi lửa,…

Câu 27: Do mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ nên đã tạo nên nên

A. dãy núi trẻ An-đet.

B. vành đai lửa Địa Trung Hải.

C. lục địa Bắc và Nam Mĩ rất khác nhau.

D. dãy Cooc-di-e cao đồ sộ.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

– Dãy An-đet nằm ở vị trí vị trí tiếp xúc của mảng Na-zca và mảng Nam Mĩ.

– Khi hai mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ, tại vị trí tiếp xúc vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành dãy An-đét, đồng thời sinh ra hiện tượng kỳ lạ động đất, núi lửa,…(dãy An- đét nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương).

Câu 28: Vành đai động đất trên Đại Tây Dương nằm ở vị trí nơi tiếp xúc của những địa mảng nào dưới đây?

A. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Na – zca.

B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi.

C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực, mảng Phi.

D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Nam Cực.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Vành đai động đất trên Đại Tây Dương nằm ở vị trí nơi tiếp xúc của những địa mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á và mảng Phi.

Câu 29: Nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh đã xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây?

A. Hình thành những dãy núi cao đồ sộ.

B. Xuất hiện những vực thảm, hố sâu khủng lồ.

C. Xảy ra nhiều động đất, núi lửa.

D. Có khí hậu khắc nghiệt với nhiều hoang mạc to lớn.

Hiển thị đáp án

Đáp án C. Giải thích: Động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh. Điển hình là vành đai lửa Thái Bình Dương, đấy là một khu vực hay xẩy ra động đất và những hiện tượng kỳ lạ phun trào núi lửa xung quanh vòng lòng chảo Thái Bình Dương. Nó có hình dạng tương tự vành móng ngựa và dài khoảng chừng 40.000 km, từ phía Tây Hòa Kì kéo dãn đến Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a,…

Câu 30: Vì sao dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành?

A. Mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

B. Mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

C. Mảng Na – zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

D. Mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là vì mảng Na – zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Câu 31: Ở bờ Tây Thái Bình Dương, vành đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của những địa mảng nào dưới đây?

A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin, mảng Ấn Độ – Australia.

B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.

C. Mảng Âu – Á mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ – Australia.

D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ – Australia.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Ở bờ Tây Thái Bình Dương, vành đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của những địa mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin, mảng Ấn Độ – Australia.

Câu 32: Vành đai động đất và núi lửa ở bờ Đông Thái Bình Dương nằm ở vị trí nơi tiếp xúc của những địa mảng nào dưới đây?

A. Màng Bắc Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Na-zca.

B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu -Á, mảng Thái Bình Dương.

C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Phi, mảng Na – zca.

D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Na – zca, mảng Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Vành đai động đất và núi lửa ở bờ Đông Thái Bình Dương nằm ở vị trí nơi tiếp xúc của những địa mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Na – zca, mảng Thái Bình Dương.

Cho những map sau: 

Dựa vào hình trên, vấn đáp câu 33 đến câu 35.

Câu 33:Dựa vào hình 1 và hình 2, cho biết thêm thêm dãy Himalaya được hình thành do

A. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Thái Bình Dương.

B. Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu – Á.

C. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.

D. Mảng Phi xô vào mảng Âu – Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích:

– Dãy Himalaya nằm ở vị trí vị trí tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia và mảng Âu – Á.

– Khi mảng kiến thiết này xô vào nhau -> tại vị trí tiếp xúc, vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành những dãy Himalaya, tại này cũng xẩy ra hiện tượng kỳ lạ động đất, núi lửa,…

Câu 34: Dựa vào hình 1 và hình 2, cho biết thêm thêm dãy núi trẻ An-đet ở Nam Mĩ được hình thành do A. mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ. B. mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ. C. mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ. D. mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích:

– Dãy An-đet nằm ở vị trí vị trí tiếp xúc của mảng Na-zca và mảng Nam Mĩ.

– Khi hai mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ, tại vị trí tiếp xúc vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành dãy An-đét, đồng thời sinh ra hiện tượng kỳ lạ động đất, núi lửa,…(dãy An- đét nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương).

Câu 35: Dựa vào hình 2, cho biết thêm thêm động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở

A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh.

B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với những mảng xung quanh.

C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với những mảng xung quanh.

D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Ô-xtr ây-li-a với những mảng xung quanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

– Các vành đai động đất hầu hết trên toàn thế giới là: bờ phía đông và phía tây Thái Bình Dương, sống núi giữa Đại Tây Dương và khu vực Địa Trung Hải.

– Vành đai núi lửa cũng phân loại hầu hết ở hai bên bờ Thái Bình Dương, biển Địa Trung Hải

Như vậy động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh.

…………………………………………
Tài liệu Địa Lý được idialy sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm. Thầy cô nên tự soạn để phù thích hợp với trường lớp mình dạy hơn.
Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (tăng trưởng khả năng) học viên. Tải app iDiaLy cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé Group:idialy.HLT
Fanpage: dialy.HLT

iDiaLy – Tài liệu Địa Lý miễn phí

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này?

Reply
1
0
Chia sẻ

4163

Review Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các mảng kiến thiết của lớp vỏ trái đất có điểm lưu ý nào sau này? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #mảng #kiến #tạo #của #lớp #vỏ #trái #đất #có #đặc #điểm #nào #sau #đây