Kinh Nghiệm Hướng dẫn Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì được Update vào lúc : 2022-11-12 10:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương những Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi 1: Chúng ta hoàn toàn có thể thay thế thánh thi giờ Kinh Sáng bằng bài thánh ca khác không được chuẩn thuận không? Có được phép bỏ qua phần lời cầu cách tự tiện, hoặc do thiếu thời giờ trong giờ Kinh Sáng không? Có hướng dẫn nào cho thay thế những thánh vịnh bằng những thánh thi hay thánh ca không liên quan không? P. F., Mumbai, Ấn Độ.

Hỏi 2: Con luôn hiểu rằng Vinh tụng ca, Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Glory Be to the Father cần phải đọc cuối mỗi bài thánh vịnh trong Các Giờ Kinh Phụng vụ. Liệu nay đã có được phép, khi bài thánh vịnh được phân thành ba phần, như trong giờ Kinh Trưa, để bỏ qua Vinh tụng ca không, thưa cha? L. B., Turin, Ý.

Đáp: Vì cả hai bộ vướng mắc đều liên quan đến Các Giờ Kinh Phụng Vụ , tôi sẽ vấn đáp chúng chung với nhau.

Tuy nhiên, trước lúc đi vào rõ ràng, tiền đề phải là rõ ràng. Các Giờ Kinh Phụng vụ là lời cầu nguyện của Chúa Kitô và Hội Thánh của Người, chứ không phải là yếu tố cầu nguyện riêng tư của bất kỳ nhóm hay thành viên nào. Do đó, Văn kiện trình diễn và quy định Các Giờ Kinh Phụng vụ xác lập:

20. Việc cử hành Các Giờ Kinh Phụng vụ, cũng như những việc phụng vụ khác, không phải là một hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng tư, nhưng có liên hệ đến Nhiệm Thể Hội Thánh, biểu lộ Nhiệm Thể đó và có ảnh hưởng đến toàn thể Hội Thánh. Việc cử hành này sẽ biểu lộ được những nét đặc trưng của Hội Thánh một cách rõ rệt nhất và đó đó đó là yếu tố phải rất là cổ võ là lúc có cả giám mục lẫn linh mục đoàn của một Giáo phận trong số đó Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, Công Giáo, và tông truyền của Chúa Kitô hiện hữu và hành vi thật sự cùng nhau cử hành. Cả lúc không còn giám mục, mà chỉ có kinh sĩ hội hay linh mục đoàn, thì cũng phải liệu sao cho việc cử hành đó phù phù thích hợp với giờ thực sự trong thời gian ngày, và mọi khi hoàn toàn có thể được, có cả giáo dân tham gia. Các cộng đoàn kinh sĩ những nhà thời thánh lớn cũng hoàn toàn có thể làm như vậy.

21. Các cộng đoàn giáo dân khác, nhất là những giáo xứ, tức những tiểu tổ của giáo phận được thiết lập tại địa phương, dưới quyền một mục tử thay mặt giám mục, những cộng đoàn đó một phần nào đại diện thay mặt thay mặt cho Hội Thánh hữu hình rải rác trên khắp hoàn cầu, nếu hoàn toàn có thể được, nên đọc chung những giờ kinh chính trong nhà thời thánh.

22. Vậy, khi giáo dân được triệu tập và họp nhau lại, hợp lòng chung tiếng để cử hành Các Giờ Kinh Phụng vụ, thì họ tỏ cho thiên hạ thấy Hội Thánh đang cử hành mầu nhiệm Đức Kitô (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ).

Do đó, tính cách phụng vụ của kinh nhật tụng nghĩa là nó không thể được thay đổi theo ý thích, nhưng phải tuân thủ một cách trung thực. Tuy nhiên, Văn kiện trình diễn và quy định Các Giờ Kinh Phụng vụ được cho phép một mức độ thích đáng về nhu yếu và tình hình của địa phương, trong lúc vẫn tôn trọng cấu trúc tổng thể của nghi thức.

Như vậy, về những thánh thi, Văn kiện trình diễn và quy định Các Giờ Kinh Phụng vụ nói rằng:

173. Từ rất xa xưa và giờ này cũng thế, thánh thi vẫn được sử dụng trong kinh nhật tụng. Quả vậy, không những nhờ bản chất dạt dào tình cảm, rất thích hợp để ca tụng Thiên Chúa, mà còn vì được dân chúng ưa chuộng, lại biểu lộ được đặc tính của mỗi giờ kinh và mỗi ngày lễ hơn những phần khác trong kinh nhật tụng, nên thánh thi có sức lôi kéo và thúc đẩy ta cử hành sốt sắng những giờ kinh. Nét văn vẻ của Thánh thi cũng thường giúp phần tăng thêm công hiệu này. Hơn nữa, này còn là một yếu tố thơ quan trọng nhất trong kinh nhật tụng do Hội Thánh sáng tác.

178. Khi đọc bằng tiếng bản quốc, những Hội Đồng Giám Mục có quyền thích nghi những thánh thi Latinh cho phù thích hợp với đặc tính riêng của tiếng nước mình, cũng như được cho phép đọc những bài mới sáng tác, miễn là phù phù thích hợp với tinh thần giờ kinh, mùa phụng vụ và ngày lễ. Hơn nữa, phải thận trọng canh chừng không được cho hát những bài thánh ca bỉnh dân, chẳng có chút giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nảo, và không xứng phù thích hợp với vẻ trang trọng của phụng vụ (Bản dịch, như trên).

Do đó, toàn bộ những thánh thi được sử dụng trong Kinh nhật tụng phải được Hội Đồng Giám Mục chấp thuận đồng ý vì mục tiêu này. Tôi nghĩ rằng Kinh nhật tụng được cho phép sự linh hoạt đủ, để sử dụng một bài thánh thi thích hợp, được một Hội Đồng Giám Mục chấp thuận đồng ý trong một vùng lãnh thổ khác. Thí dụ, những phiên bản rất khác nhau của những sách Nhật tụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha phục vụ những lựa chọn rất khác nhau của thánh thi. Sách Nhật tụng tiếng Anh cũng thêm phụ lục của thi ca tôn giáo. Tôi xin nói rằng bất kỳ bài thánh thi nào được phê chuẩn cũng hoàn toàn có thể thay thế bài thánh thi được quy định, miễn là phù phù thích hợp với tinh thần giờ kinh, mùa phụng vụ và ngày lễ.

Về những lời cầu, Văn kiện trình diễn và quy định Các Giờ Kinh Phụng vụ nói:

179. Đã hẳn, trong Các Giờ Kinh Phụng vụ, toàn bộ chúng ta dâng lên Chúa những lời ca tụng. Nhưng truyền thống cuội nguồn Do Thái cũng như Kitô giáo không tách biệt lời nguyện xin với lời ca tụng, và thường lúc còn nhân việc ca tụng mà xin ơn. Thánh Phaolô Tông Đồ nhắn nhủ ta: Khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, cảm tạ cho hết mọi người: cho vua chúa quan quyền, để toàn bộ chúng ta được sống bình an, đạo đức và xứng danh. Đó là yếu tố tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc toàn bộ chúng ta. Người muốn cho ai nấy đều được cứu độ và nhận ra chân lý (1Tm 2: 1-4). Các Giáo Phụ đã lý giải lời nhắn nhủ này theo nghĩa là sáng, chiều phải đọc kinh chuyển cầu cho mọi ngưởi.

180. Trong Thánh Lễ, theo Nghi thức Rôma, đã tái lập những lời nguyện cho mọi người, thì trong Kinh Chiều cũng thế, nhưng dưới một hình thức khác ví như sẽ nói dưới đây.

181. Đàng khác theo truyền thống cuội nguồn cầu nguyện, thì buổi sáng, vẫn quen dâng trọn ngày cho Chúa, nên giờ đây lúc đọc Kinh Sáng, toàn bộ chúng ta cũng dâng những lời cầu để phú dâng hoặc thánh hiến trọn ngày cho Người.

182. Những lời chuyển cầu trong giờ Kinh Chiều cũng như nhửng lời cầu xin trong giờ Kinh Sáng
để dâng ngày cho Chúa, đều gọi chung là những lời cầu.

183. Để thay đổi và nhất là để bày tỏ rõ hơn những nhu yếu của Hội Thánh cũng như của loài người, tùy tình hình, tùy thời, tùy nơi, tùy người, tùy bậc thì mỗi ngày đều phải có những công thức cầu nguyện rất khác nhau, cho phù phù thích hợp với từng mùa trong năm phụng vụ và một số trong những những lễ trọng.

184. Ngoài ra, Hội Đồng Giám Mục có quyền thay đổi những công thức đề xuất kiến nghị trong sách Các Giờ Kinh Phụng vụ, cũng như đồng ý những công thức mới, nhưng phải giữ những luật (sau này)

188. Cũng được thêm những ý cầu nguyện riêng trong giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều.

193. Vì thế, hoàn toàn có thể vận dụng nhiều cách thức: hoặc linh mục hay thừa tác viên đọc cả hai phần, rồi cộng đoàn đáp lại bằng một câu như nhau từ trên đầu chí cuối; hoặc giữ im re trong tích tắc sau mỗi ý nguyện; hoặc linh mục hay thừa tác viên đọc phần thứ nhất thôi, rồi cộng đoàn đọc phần thứ hai (Bản dịch, như trên).

Như vậy, một lần nữa có sự linh hoạt riêng với nhu yếu của địa phương, nhưng không đề cập đến bất kể kĩ năng nào cho việc bỏ qua những lời cầu, vốn tạo thành một phần không tách rời của giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều. Vào những ngày trong tuần, nếu giờ Kinh Sáng được kết phù thích hợp với Thánh Lễ, những lời cầu hoàn toàn có thể thay thế cho lời nguyện của tín hữu. Nhưng điều này sẽ không còn được phép vào những ngày Chúa Nhật và lễ trọng.

Câu hỏi thứ ba đề cập đến thánh vịnh. Một lần nữa Văn kiện trình diễn và quy định Các Giờ Kinh Phụng vụ minh hoạ vai trò của chúng trong một chương về thánh vịnh, và mối liên hệ của chúng với kinh nguyện Kitô giáo:

100. Trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Hội Thánh dùng một phần lớn những bài ca tuyệt diệu của Cựu Ước mà cầu nguyện. Những bài ca này đã do những tác giả được Chúa Thánh Thần linh hứng sáng tác ra. Thật vậy, chính nhờ phát sinh từ nguồn gốc thần linh này, mà những bài thơ ấy có sức nâng tâm hồn con người lên cùng Thiên Chúa, khơi động nơi họ những tâm tình đạo đức thánh thiện, và đặc biệt quan trọng giúp họ biết tạ ơn, khi gặp điều như mong ước, cũng như đem lại cho họ niềm an ủi và sức mạnh tinh thần khi gặp điều rủi ro không mong muốn.

101. Nhưng, thánh vịnh mới chỉ phác họa thời kỳ viên mãn được thể hiện nơi Chúa Kitô, thời kỳ mà Hội Thánh cầu nguyện một cách thật mãnh liệt hữu hiệu. Vậy, chẳng nên lấy làm lạ, nếu người Kitô hữu tuy hết lòng quý chuộng những thánh vịnh, nhưng đôi lúc cũng gặp những trở ngại vất vả, khi muốn dùng những bài thơ quý hóa này làm lời kinh dâng lên Thiên Chúa.

102. Nhưng, Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho những tác giả thánh vịnh soạn ra những bài thơ đó, lúc nào thì cũng ban ơn hộ tương hỗ cho những tín hữu biết lấy thiện chí mà hát hay đọc những bài thơ này. Vả lại, từng người tùy từng sức mình nên phải tìm hiểu Kinh Thánh kỹ hơn, nhất là những thánh vịnh, và học cho biết thêm thêm phương pháp cầu nguyện nên, khi đọc những bài đó.

107. Nếu theo sát ý nghĩa của thánh vịnh, toàn bộ chúng ta sẽ hiểu được vai trò của chúng, riêng với đời sống của tín hữu, xét về phương diện con ngưởi. Quả vậy, mỗi thánh vịnh đã được soạn ra trong những tình hình đặc biệt quan trọng. Các tiêu đề của mỗi thánh vịnh bản Hipri nhằm mục đích gợi lại cho ta những tình hình đó. Ngoài nguồn gốc lịch sử ra, mỗi thánh vịnh còn tồn tại một nghĩa đen mà trong cả thời bây giở, toàn bộ chúng ta vẫn không được phép coi thường. Và dù những bài thơ này đã được sáng tác ở Đông Phương từ bao thế kỷ nay, chúng vẫn diễn tả được những nỗi đau khổ, niềm kỳ vọng, cảnh khốn cùng và lòng trông cậy của con người ở mọi thời và mọi nơi, và nhất là ca tụng niềm tin vào Chúa cũng như ơn mặc khải và khu công trình xây dựng cứu chuộc loài người.

108. Khi đọc những thánh vịnh trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì ta không đọc nhân danh thành viên, mà nhân danh Nhiệm Thể Chúa Kitô và hoàn toàn có thể nói rằng là người đại diện thay mặt thay mặt cho chính Chúa Kitô nữa. Nếu nhớ như vậy, thì những trở ngại vất vả sẽ tan biến, khi thấy rằng những tâm tình sâu xa thầm kín của ta, lúc đọc thánh vịnh không trùng phù thích hợp với những tâm tình diễn tả trong thánh vịnh; thí dụ, đang buồn bã, ảo não, lại gặp một thánh vịnh vui tươi, đang phấn khởi, lại gặp một thánh vịnh buồn bã. Khi đọc riêng một mình thì dễ tránh những điều phiền phức này, vì được tự do chọn thánh vịnh thích phù thích hợp với tâm tình riêng. Nhưng khi đọc kinh nhật tụng, ta không đọc nhân danh thành viên, nhưng nhân danh Hội Thánh, dù khi đọc một giờ kinh nào đó, chỉ có một mình thôi. Nếu đọc thánh vịnh nhân danh Hội Thánh, lúc nào ta cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm được nguyên do để vui hay buồn, vì trong yếu tố này, lời của thánh Tông đồ vẫn còn đấy hiệu lực hiện hành: Vui với những người vui, khóc với kẻ khóc (Rm 12: 15). Như vậy, con người, vốn yếu hèn vì lòng vị kỷ, được đức bác ái chữa lành khi tâm tình bên trong hòa phù thích hợp với lời kinh tiếng hát.

109. Đọc thánh vịnh nhân danh Hội Thánh thì phải theo sát khá đầy đủ những ý nghĩa (sensus plenus) của thánh vịnh, nhất là phải hiểu rằng những thánh vịnh đó đặc biệt quan trọng nói về Đức Giêsu, là Đấng Mêsia. Chính vì thế mà Hội Thánh đã đồng ý cuốn thánh vịnh. Ý nghĩa này thật rõ ràng khá đầy đủ trong Tân Ước vì chính Chúa Kitô đã nói với những tông đồ: Tất cả những gì sách luật Môsê, những sách ngôn sứ và những thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm (Lc 24:44). Về điểm này, thí dụ điển hình nhất là cuộc đối thoại trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu nói về Đấng Mêsia: vừa là con vừa là Chúa của vua Đavít. Trong đoạn Tin Mừng này, thánh vịnh 109 được hiểu về Đấng Mêsia. Trong sách Công Vụ Tông Đồ và những thánh thư còn nhiều thí dụ in như vậy.

Theo đường lối đó, những thánh Giáo Phụ đã đón nhận và lý giải toàn bộ thánh vịnh như lời sấm về Chúa Kitô và Hội Thánh. Cũng vì thế, Hội Thánh đã chọn thánh vịnh để dùng trong phụng vụ. Dù đôi lúc, có một vài lối lý giải gò ép, nhưng nói chung, những Giáo phụ cũng như phụng vụ đã hiểu một cách chí lý rằng trong những thánh vịnh, chính Chúa Kitô kêu cầu cùng Chúa Cha, và Chúa Cha đáp lại lời Người. Thậm chí những ngài lại còn nhìn nhận đó là tiếng của Hội Thánh, của những tông đồ hay những thánh tử đ
ạo. Phương pháp lý giải này vẫn còn đấy thịnh hành ở thời Trung cổ. Quả vậy, vào thời ấy, trong nhiều bộ thánh vịnh chép tay, đầu mỗi thánh vịnh đều nêu ý nghĩa quy về Chúa Kitô. Lời lý giải quy về Chúa Kitô không những chỉ vận dụng trong những thánh vịnh sẽ là đặc biệt quan trọng nói về Đấng Mêsia, mà còn bao hàm nhiều thánh vịnh khác, tuy có người cho đó chỉ là những lời lý giải có tính cách gượng ép, nhưng vẫn được Hội Thánh xưa nay khuyến khích.

Nhất là trong những ngày lễ kính, nhiều thánh vịnh đã được chọn, vì chúng có ý nghĩa xa gần quy về Chúa Kitô, nên thường lấy những câu đáp ca ngay trong những thánh vịnh đó (Bản dịch, như trên).

Vì Khi đọc những thánh vịnh trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì ta không đọc nhân danh thành viên, mà nhân danh Nhiệm Thể Chúa Kitô và hoàn toàn có thể nói rằng là người đại diện thay mặt thay mặt cho chính Chúa Kitô nữa, thì những thánh vịnh và những thánh ca Kinh Thánh không thể được thay thế bằng bất kỳ bản văn nào hay thánh ca nào khác.

Cuối cùng, về vướng mắc kỹ thuật thứ hai liên quan đến Vinh tụng ca, Văn kiện trình diễn và quy định Các Giờ Kinh Phụng vụ lý giải:

124. Thánh vịnh nào quá dài, thường phân thành nhiều đọan, như có ghi sẵn. Việc phân loại này đã cho toàn bộ chúng ta biết rõ mỗi giờ kinh đều gồm ba thánh vịnh hoặc ba đoạn thánh vịnh, nhưng ý nghĩa của mỗi thánh vịnh vẫn không thay đổi. Nên giữ cách phân loại đó, nhất là lúc cử hành chung bằng tiếng Latinh, và thêm Vinh tụng ca vào thời điểm cuối mỗi đoạn. Nhưng, được phép đọc theo lối truyền thống cuội nguồn hay ngừng lại đôi chút Một trong những phần trong cùng một thánh vịnh, hoặc đọc cả thánh vịnh cùng với điệp ca luôn một lúc tử đầu đến cuối.

125. Ngoài ra, tùy thể văn, hoàn toàn có thể chia thánh vịnh thành nhiều triệt, để sau mỗi triệt hoàn toàn có thể lặp lại điệp ca, nhất lả khi hát bằng tiếng bản xứ. Trong trường hợp này, chỉ việc đọc Vinh tụng ca ở cuối thánh vịnh (Bản dịch, như trên). (Zenit.org 13-6-2022)

4294

Video Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #Giờ #Kinh #Phụng #Vụ #là #gì