Thủ Thuật Hướng dẫn Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước được Update vào lúc : 2022-04-20 13:42:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chia sẻ tài liệu: Bài 9: Tính toán, thiết kế máy biến áp 1 pha thuộc Giáo dục đào tạo và giảng dạy hướng nghiệp 11

Chương II: MÁY BIẾN ÁPNgười soạn:Trần Như Thảo, Trung tâm KTTH-HN Hương Trà. Bài 8: (TPP 18-19) TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHABài 8: (Lí thuyết, TPP 18)TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHANgười soạn:Trần Như Thảo, Trung tâm KTTH-HN Hương Trà. Bài 8:TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BiẾN ÁP MỘT PHA. MỤC TIÊU:1- Hiểu được quy trình chung để tính toán, thiết kế MBA 1 pha hiệu suất nhỏ.2- Hiểu được yêu cầu, phương pháp tính của từng bước khi thiết kế MBA 1 pha hiệu suất nhỏ.- Tính toán máy biến áp ra làm sao? Gồm những nội dung gì ?1-Tính hiệu suất ( Sđm)2-Tính toán mạch từ ( Tiết diện lõi thép, lá thép…)3-Tính số vòng dây của những cuộn dây. ( N1, N2 )4-Tiết diện dây quấn ( Sd), chọn đường kính dây ( Ddq).5-Tính diện tích s quy hoạnh hiên chạy cửa số lõi thép ( Scs)+Việc tính toán MBA phải nhờ vào một trong những số trong những phép tính rất phức tạp như xử lý và xử lý những chính sách có tải, số lượng giới hạn sụt áp được cho phép, nhiệt độ tối đa…. Do đó, trong thực tiễn xử lý và xử lý yếu tố kĩ thuật này theo phương pháp tính toán một số trong những phép tính thực nghiệm đơn thuần và giản dị nhưng khá đúng chuẩn. Gồm tiến trình sau này: 1- Xác định hiệu suất của MBA.2- Tính toán mạch từ.3- Tính số vòng dây của những cuộn dây.4- Tính tiết diện dây quấn, chọn đường kính dây.5- Tính tiết diện hiên chạy cửa số lõi thép1- Xác định hiệu suất MBA:-Xác định hiệu suất MBA cần sản xuất, vì hiệu suất MBA rất cao, nên: S1 = S2 = U2 x I2 ( V.A.) Công suất MBA cần sản xuất sẽ là: Sđm = U2 x I2 ( V.A.)Trong số đó: U2 và I2 là điện áp và dòng điện thứ cấp định mức của MBA theo yêu cầu của người thiết kế ( nhờ vào phụ tải )2- Tính toán mạch từ MBA :a) Chọn mạch từ kiểu bọc có kích thước như sau: a: Chiều rộng trụ quấn dây. b: Chiều dày trụ quấn. c: Chiều rộng hiên chạy cửa số. h: Chiều cao hiên chạy cửa số. a/2: Độ rộng lá thép chữ I.Như vậy, tiết diện trụ thép chính: Shi = a x b ( cm)2- Tính toán mạch từ MBA : b) Tính tiết diện trụ quấn dây của lõi thép: Diện tích của trụ quấn dây phải phù phù thích hợp với hiệu suất MBA. Tính gần đúng theo CT thực nghiệm:= Trong số đó: Shi = a x b ( cm2) là diện tích s quy hoạnh hữu ích của trụ.Sđm là hiệu suất MBA ( V.A.)2- Tính toán mạch từ MBA : +Tính tiết diện trụ quấn dây của lõi thép: Biết diện tích s quy hoạnh của trụ quấn dây, tính bề dày của lõi thép và số X tấm lá thép ( dày 0,5mm)và Trong số đó: Shi = a x b ( cm2) là diện tích s quy hoạnh hữu ích của trụ.X là số tấm lá thép ( dày 0,5mm)Bài tập 1:Tính toán mạch từ cho một MBA dự kiến điện áp vào 220 vôn, điện áp ra 12 vôn, 5 ampe?Giải:1-Tính toán hiệu suất MBA:Vì hiệu suất cao nên Sđm = S1 = S2= U2x I2 S đm= 12 x 5 = 60 VA Shi= 1,2 x 7,75 = 9,3 cm2 2- Tính diện tích s quy hoạnh lõi thép: Áp dụng CT: Bài 8: (Lí thuyết, TPP 19)TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA (TT)Người soạn:Trần Như Thảo, Trung tâm KTTH-HN Hương Trà. Bài tập 1:Tính toán mạch từ cho một MBA hiệu suất nhỏ, dự kiến điện áp vào 220 vôn, điện áp ra 12 vôn, 3 ampe?Giải:1-Tính toán hiệu suất MBA:Vì hiệu suất cao nên Sđm = S1 = S2= U2x I2 S đm= 12 x 3 = 36 VA Shi= 1,2 x 6 = 7,2 cm2 2- Tính diện tích s quy hoạnh lõi thép: Áp dụng CT:Bài 8: (TPP19) TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA (TT) MỤC TIÊU:1- Hiểu được quy trình chung để tính toán, thiết kế MBA 1 pha hiệu suất nhỏ.2- Hiểu được yêu cầu, phương pháp tính của tiến trình tính số vòng dây quấn, tiết diện dây, đường kính dây, diện tích s quy hoạnh hiên chạy cửa số dây quấn….3- Rèn kĩ năng tính toán MBA theo thực nghiệm.3- Tính số vòng dây của những cuộn dây MBA:- Trong số đó: 42 là thông số cho sắt tốt. 50 : sắt xấu b – Từ đó, tính được số vòng cuộn sơ cấp: N1= n x U1. c – Số vòng cuộn thứ cấp: N2 = n x (U2+ 10% U2) .Xác định số vòng/ 1 vôn (n) là đại lượng trung gian để tính số vòng sơ cấp N1 và thứ cấp N2 : a- Số vòng n hoàn toàn có thể tra bảng (8-3 SGK) hoặc tính theo công thức thực hành thực tiễn:BT2: -Tính toán số vòng/vôn và số vòng sơ cấp, thứ cấp cho một MBA dự kiến điện áp vào 220 vôn, điện áp ra 12 vôn, 3 ampe?Giải:1-Tính toán hiệu suất MBA:Vì hiệu suất cao nên 2- Tính diện tích s quy hoạnh lõi thép: Thay số vào , 3- Tính số vòng/vôn : (Sắt tốt) 4- Số vòng sơ: N1=n x U1 = cuộn thứ: N2=n x (U2+10%U2) =6 x (12+1,2) =6 x 220 = Shi= 1,2 x 6 = 7,2 cm2Sđm = U2 x I2 =12 x 3 = 36 VA1320 vòng79,2 vòng4- Tính tiết diện dây quấn hoặc đường kính dây:-Tiết diện dây dẫn được xem như sau: Trong số đó: Sd là tiết diện dây ( mm2) I : Cường độ ( cuộn sơ hoặc thứ) : Ampe J: Mật độ dòng điện A/mm2+ Bảng chọn trị số J theo hiệu suất MBA:Sd4- Tính tiết diện dây quấn hoặc đường kính dây:-Trong số đó: Sd là tiết diện dây ( mm2) Dd: Đường kính ( cuộn sơ hoặc thứ) :mm Π: Chọn 3,14+ Hoặc dùng bảng chọn trị số Dd theo tiết diện dây ( bảng 8-5 SGK)SdDdĐường kính dây quấn được xem như sau:5- Tính diện tích s quy hoạnh hiên chạy cửa số lõi thép MBA : +Diện tích hiên chạy cửa số lõi thép có kích thước như sau: Scs= H x c Chiều cao hiên chạy cửa số: H = 3c sẽ tiết kiệm chi phí vật tư và hình dáng MBA đẹp. Tổng tiết diện 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp: Ssc=N1.Sd1 và Stc=N2.Sd2 VậyKl: thông số lấp đầy. Kl = 0,2 0,3  0,4: theo hiệu suất Sđm tăng thêm từ 100 – 500 VAahScsca/2a/26- Sắp xếp dây quấn trong hiên chạy cửa số, vẽ sơ đồ quấn dây MBA:-a-Tính số vòng dây cho từng lớp : b-Tiếp đó, tính số lớp dây quấn:c-Vẽ sơ đồ quấn dây có ghi chú số vòng cho từng cuộn dây: – Số vòng cuộn sơ cấp N1 , thứ cấp N’2 ; N’’2 …Bài tập:Hãy nối những câu cột A với cột B cho hợp lý:- Bài tập vận dụng: ( Theo nhóm, mỗi nhóm 1 câu) 1) Tính toán để quấn dây cho một MBA có điện áp cuộn sơ cấp là 220 v, cuộn thứ cấp có điện áp là 6 vôn, 12 vôn. Cho sắt tốt, mẫu lá thép bọc có a = 3 cm. 2) Cho mẫu lá thép đo được a=3,2 cm, b = 3,8 cm. Tính hiệu suất dự kiến của MBA. Cho U1= 48 v, U2=6v, 9v. Tính số vòng dây và vẽ sơ đồ quấn dây cho máy?KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT Thực hiện: TRẦN NHƯ THẢO – Tháng 10, 2010

* Một số tài liệu cũ hoàn toàn có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey …

TRUNG TM KTTH HN THNH PH HNG YấNđiện dân dụng11GV: LNG TH TRANGẹaởng Hửừu HoaứngKIỂM TRA BÀI CŨ* Câu hỏi 1: Nêu tên những bộ phận cấu trúc chính củaMBA và cho biết thêm thêm trách nhiệm, cấu trúc của lõi thép?* Câu hỏi 2: Nêu nguyên lí thao tác của MBA?KIỂM TRA BÀI CŨ* Câu hỏi 1: Nêu tên những bộ phận cấu trúc chính của MBA vàcho biết trách nhiệm, cấu trúc của lõi thép?* Cấu tạo chính MBA: 3 bp: – Lõi thép* Đáp án:- Dây quấn- Vỏ máy.* Nhiệm vụ, cấu trúc của lõi thép:- NV: làm mạch dẫn từ và làm khung quấn dây.- CT: + Ghép bằng những lá thép KTĐ dày 0,3 ÷ 0,5mm.+ Là thép sắt kẽm kim loại tổng hợp có thành phần Si, bên phía ngoài phủ lớpcách điện, được cán mỏng dính để giảm tổn hao NL.+ Hàm lượng Si càng nhiều tổn thất càng ít nhưng giòn,cứng, khó gia công.KIỂM TRA BÀI CŨ* Câu hỏi 1: Nêu tên những bộ phận cấu trúc chính của MBA vàcho biết trách nhiệm, cấu trúc của lõi thép?* Đáp án: * Cấu tạo chính MBA:* Nhiệm vụ, cấu trúc của lõi thép:- Theo hình dáng, lõi thép MBA chia 2 loại:+ Kiểu lõi (kiểu trụ):+ Kiểu bọc (kiểu vỏ):KIỂM TRA BÀI CŨ* Câu hỏi 2: Nêu nguyên lí thao tác của MBA?* Đáp án: Nguyên lí thao tác của MBA:- Dựa vào hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ.- Nối 2 đầu dây quấn SC (N1 vòng) vào nguồn điện xoay chiềuđiện áp U1, sẽ có được dòng I1 trong cuộn SC và sinh ra trong lõithép từ thông biến thiên Φ.- Do mạch từ khép kín, từ thông này móc vòng cảm ứng sangcuộn thứ cấp (N2 vòng) sức điện động cảm ứng E2 tỉ lệ vớiN2. Đồng thời từ thông biến thiên này cũng sinh ra trong cuộnSC sức điện động tự cảm E1 tỉ lệ N1.- Nối 2 đầu cuộn TC với tải có dòng I2 trong mạch.MÁY BiẾN ÁP MỘT PHA* Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp 1 phacông suất nhỏ:1. Xác định hiệu suất máy biến áp2. Tính toán mạch từ3. Tính số vòng dây của những cuộn dây4. Tính tiết diện dây quấn5. Tính diện tích s quy hoạnh hiên chạy cửa số lõi thép6. Sắp xếp dây quấn trong cửa sổ1, Xác định hiệu suất máy biến áp- Hiệu suất máy biến áp (ɳ ):S2 S1= U1.I1 là hiệu suất MBA nhận từ nguồnɳ=S1 S2= U2.I2 là hiệu suất MBA cấp cho phụ tải- Vì hiệu suất máy biến áp hiệu suất nhỏ cao:S1 ≈ S2 = U2.I2→ Công suất máy biến áp cần sản xuất là:Sđm = U2.I2 (= S2)(U2, I2 là điện áp và dòng điện thứ cấp định mức củamáy)2. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từ- Mạch từ MBA nhỏ thường là mạch từ kiểu bọc(vỏ), được ghép bằng lá thép chữ I và E.? Mạch từ là gì?+ Kiểu lõi (kiểu trụ):+ Kiểu bọc (kiểu vỏ):2. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từHình 8.1. Mạch từ ghép bằng lá thép chữ E và I2. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từ- Mạch từ MBA nhỏ thường là mạch từ kiểu bọc(vỏ), được ghép bằng lá thép chữ I và E.- Các thông số:a: chiều rộng trụ quấn dâyb: chiều dày trụ quấn dâyc: độ rộng cửa sổh: độ cao cửa sổa/2: độ rộng lá thép chữ IHình 8.1. Mạch từ ghép bằng lá thépchữ E và I2. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từb, Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thépba? Diện tích trụ quấn dây là hình gì?? Diện tích trụ quấn dây ảnh hưởngtới những thông số nào?2. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từb, Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép- Diện tích trụ quấn dây phải thích hợp hiệu suất MBA.* C1: Theo công thức:+ Mạch từ kiểu bọc: Shi = 1,2. Sđm2a.b?làdiệntíchhữuíchtrụ(cm)Shi =Sđm = S2 là hiệu suất máy biến áp (VA)2. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từb, Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép- Diện tích trụ quấn dây phải thích hợp hiệu suất MBA.* C1: Theo công thức:+ Mạch từ kiểu bọc: Shi = 1,2. Sđm+ Trong thực tiễn, do lõi thép được ép chặt nhưng vẫncó độ hở Một trong những lá thép do cong vênh và lớp sơncách điện nên phải tính diện tích s quy hoạnh thực của trụ lõi> Shi):thép St (St ?ShiSt = kl(k : thông số lấp đầy tra bảng 8-1 sgk/46)2. Tính tốn mạch từa, Chọn mạch từb, Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thépBảng 8-1. HỆ SỐ LẤP ĐẦY klLoại máy biến ápklMáy biến áp âm tần0,8Máy biến áp dùng trong gia đình0,9Máy biến áp lõi pherit12. Tính toán mạch từa, Chọn mạch từb, Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép* C1: Theo công thức.* C2: Tra bảng 8-2 sgk/46, 47, 48.Bảng 8-2. DIỆN TÍCH TRỤ QUẤN DÂY TƯƠNG ỨNG VỚI CÔNGSUẤT MÁY BIẾN ÁP (tần số 50 Hz)Bảng 8-2. DIỆN TÍCH TRỤ QUẤN DÂY TƯƠNG ỨNG VỚI CÔNGSUẤT MÁY BIẾN ÁP (tần số 50 Hz)Diện tích thực tiễn (cm2)Công suất máy Diện tích hữu ích Shi (cm2) (Để tính khuôn quấn dây)biến áp (VA)(Để tính số lá thép)kl = 0,9kl = 0,8 kl = 0,7103,84,24,75,4154,75,25,86,6205,46,06,77,7256,06,77,58,6306,67,38,29,4357,17,98,910,1407,68,49,510,8458,18,910,111,5508,59,410,612,1558,99,911,112,7Ví dụ: Hãy chọn mạch từ để quấn một máy biếnáp hiệu suất 30VA, có điện áp sơ cấp U1 = 220V,U2 = 12V. Hiệu suất máy biến áp ɳ = 0,7.* Lời giải:- Chọn mạch từ: Vì máy biến áp cần sản xuất có côngsuất nhỏ (Sđm = 30VA) nên lựa chọn mạch từ kiểu bọc,ghép bằng lá thép chữ E và I.- Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép (Cách 1):+ Diện tích hữu ích trụ:Shi = 1,2. Sđm = 1,2. 30 ≈ 6,6 (cm2)+ Diện tích thực trụ:St = Shi/klBảng 8-1. HỆ SỐ LẤP ĐẦY klLoại máy biến ápklMáy biến áp âm tần0,8Máy biến áp dùng trong gia đình0,9Máy biến áp lõi pherit1Ví dụ: Hãy chọn mạch từ để quấn một máy biếnáp hiệu suất 30VA, có điện áp sơ cấp U1 = 220V,U2 = 12V. Hiệu suất máy biến áp ɳ = 0,7.* Lời giải:- Chọn mạch từ: Vì máy biến áp sản xuất hiệu suất nhỏ(Sđm = 30VA) nên lựa chọn mạch từ kiểu bọc, ghépbằng lá thép chữ E và I.- Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép (Cách 1):+ Diện tích hữu ích trụ:Shi = 1,2. Sđm = 1,2. 30 ≈ 6,6 (cm2)+ Diện tích thực trụ:St = Shi/kl = 6,6/0,9 ≈ 7,3 (cm2)Ví dụ: Hãy chọn mạch từ để quấn một máy biếnáp hiệu suất 30VA, có điện áp sơ cấp U1 = 220V,U2 = 12V. Hiệu suất máy biến áp ɳ = 0,7.* Lời giải:- Chọn mạch từ: Vì máy biến áp sản xuất hiệu suất nhỏ(Sđm = 30VA) nên lựa chọn mạch từ kiểu bọc, ghépbằng lá thép chữ E và I.- Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép (Cách 2):+ Tra bảng 8-2: DIỆN TÍCH TRỤ QUẤN DÂYTƯƠNG ỨNG VỚI CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP(tần số 50 Hz)Bảng 8-2. DIỆN TÍCH TRỤ QUẤN DÂY TƯƠNG ỨNG VỚI CÔNGSUẤT MÁY BIẾN ÁP (tần số 50 Hz)Diện tích thực tiễn (cm2)Công suất máy Diện tích hữu ích Shi (cm2) (Để tính khuôn quấn dây)biến áp (VA)(Để tính số lá thép)kl = 0,9kl = 0,8 kl = 0,7103,84,24,75,4154,75,25,86,6205,46,06,77,7256,06,77,58,6306,67,38,29,4357,17,98,910,1407,68,49,510,8458,18,910,111,5508,59,410,612,1558,99,911,112,7Ví dụ: Hãy chọn mạch từ để quấn một máy biếnáp hiệu suất 30VA, có điện áp sơ cấp U1 = 220V,U2 = 12V. Hiệu suất máy biến áp ɳ = 0,7.* Lời giải:- Chọn mạch từ: Vì máy biến áp sản xuất hiệu suất nhỏ(Sđm = 30VA) nên lựa chọn mạch từ kiểu bọc, ghép bằnglá thép chữ E và I.- Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép (Cách 2):+ Tra bảng 8-2: DIỆN TÍCH TRỤ QUẤN DÂY TƯƠNGỨNG VỚI CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP (tần số 50 Hz)→ Diện tích hữu ích trụ:Shi = 6,6 (cm2)→ Diện tích thực trụ (kl = 0,9): St = 7,3 (cm2)1, Công suất máy biến áp cần chế tạoSđm = U2.I2 (= S2)2, Tính toán mạch từa, Chọn mạch từ- Mạch từ MBA hiệu suất nhỏ thường là mạch từ kiểubọc (vỏ) được ghép bởi lá thép chữ E và I.b, Tính diện tích s quy hoạnh trụ quấn dây của lõi thép* C1: Theo công thức- Diện tích hữu ích trụ: Shi = 1,2. Sđm- Diện tích thực trụ:S = S /k

://.youtube/watch?v=RdcYxW9_JIo

4174

Review Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các bước tính toán, thiết kế máy biến áp gồm máy bước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #bước #tính #toán #thiết #kế #máy #biến #áp #gồm #máy #bước