Mẹo về C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL 2022

You đang tìm kiếm từ khóa C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 18:01:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về C4h6o4 có bao nhiêu đp este 2022

You đang tìm kiếm từ khóa C4h6o4 có bao nhiêu đp este được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 18:01:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    FacebookTwitterTumblrPinterestWhatsAppEmail

Share

Answers ( )

1. Tính độ bất bão hoà.

$k=2, 4O,$ thuần chức $to$ este hai chức, no, mạch hở.

2. Viết CTCT:

a, Axit hai chức:

$CH_3-OOC-COO-CH_3$

b, Ancol hai chức:

$HCOO-CH_2-CH_2-OOCH$

$HCOO-CH(CH_3)-OOCH$

$HCOO-CH_2-OOCCH_3$

Hợp chất có 4 (O) thuần chức este nên có 2 nhóm (COO).

Ta có:

(k = frac2C + 2 H2 = frac4.2 + 2 62 = 2)

Vậy hợp chất có 2 (pi) trong 2 nhóm (COO)

Các CTCT:

(CH_3OOC-COOCH_3)

(HCOOCH_2-CH_2OOCH)

(HCOOCH(CH_3)OOCH)

(CH_3COOCH_2OOCH)

(HCOOCH_2COOCH_3)

Share Link Down C4h6o4 có bao nhiêu đp este miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video C4h6o4 có bao nhiêu đp este tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download C4h6o4 có bao nhiêu đp este miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về C4h6o4 có bao nhiêu đp este

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết C4h6o4 có bao nhiêu đp este vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#C4h6o4 #có #bao #nhiêu #đp #este

4094

Video C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết C4h6o4 có bao nhiêu đp este ~ Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#C4h6o4 #có #bao #nhiêu #đp #este #Hướng #dẫn #FULL