Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về được Update vào lúc : 2022-02-15 17:12:28 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án: A

– ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí sang hợp tác kinh tế tài chính, đồng thời xây dựng một Khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, cùng tăng trưởng.

+ Năm 1992, xây dựng khu vực mậu dịch tự do Khu vực Đông Nam Á (AFTA).

+ Năm 1994, ASEAN xây dựng Diễn đàn khu vực (ARF).

Bước vào trong năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:

A. kinh tế tài chính.

B. văn hóa truyền thống.

C. chính trị.

D. khoa học kĩ thuật.

4376

Review Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bước vào trong năm 90 của thế kỳ 20 ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bước #vào #những #năm #của #thế #kỳ #ASEAN #chuyển #trọng #tâm #sang #hợp #tác #về