Kinh Nghiệm về Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 được Update vào lúc : 2022-04-16 23:52:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này còn có số lượng NST là: A. 94   B. 49   C. 47   D. 24

Các vướng mắc tương tự

Câu hỏi

Nhận biết

Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Nếu có đột biến lệch bội xẩy ra, hoàn toàn có thể phát hiện tối hầu hết thể đột biến thể ba (2n + 1) trong quần thể của loài là

A.

72.

B.

48.

C.

36.

D.

24.

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này còn có số lượng nhiễm sắc thể là

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

://.youtube/watch?v=33ze_rJwoL8

4181

Review Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 48 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bộ #nhiễm #sắc #thể #lưỡng #bội #của #một #loài