Thủ Thuật Hướng dẫn Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-19 11:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là Chi Tiết
Pro đang tìm kiếm từ khóa Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là được Update vào lúc : 2022-05-19 11:15:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Câu 1: Chọn câu sai. Với hai số hữu tỉ a, b và những số tự nhiên m, n ta có:

A. am. an = am+n

B. (a.b)m = am. bm

C. (am)n = am+n

D. (am)n = am.n

Lời giải:

Ta có: am. an = am+n ; (a.b)m = am. bm và (am)n = am.n nên câu C sai

Đáp án cần chọn là:C

Câu 2: Chọn câu sai:

A.Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số và cộng hai số mũ

B.Muốn tính lũy thừa của một lũy thừa, ta không thay đổi cơ số và cộng hai số mũ

C.Lũy thừa của một thương bằng thương những lũy thừa

D.Lũy thừa của một tích bằng tích những lũy thừa

Lời giải:

+ Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số và cộng hai số mũ nên A đúng.

+ Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta không thay đổi cơ số và nhân hai số mũ nên B sai.

+ Lũy thừa của một thương bằng thương những lũy thừa nên C đúng.

+ Lũy thừa của một tích bằng tích những lũy thừa nên D đúng.

Đáp án cần chọn là:B

Câu 3: Tính

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 4: Tính


Lời giải:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 5: Chọn xác lập đúng với số hữu tỉ x, y với m, n ∈ N*, ta có:

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 6: Kết quả của phép tính là:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 7: Kết quả của phép tính là:

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 8: Chọn câu sai:

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 9: Chọn câu đúng:

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 10: Số x12 (với x ≠ 0) không bằng số nào trong những số sau này?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 11: Số x4 (với x ≠ 0) không bằng số nào trong những số sau này?

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là C

Câu 12: Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là:

A. 88

B. 98

C. 68

D. Một số đáp án khác

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 13: Số 327 viết dứoi dạng lũy thừa có số mũ 9 là:

A. 279

B. 259

C. 99

D. Một số đáp án khác

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 14: Số x sao cho 2x = (22)5là:

A. 5

B. 7

C. 27

D. 10

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 15: Số x sao cho (-3)x = (-3)9 ∶(-3)4là:

A. 4

B. 13

C. 9

D. 5

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 16: Số x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu là:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 17: Số x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu là:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 18: Gía trị nhỏ nhất của biểu thức đạt được là:

Lời giải:

Do đó GTNN biểu thức đạt được là

khi và chỉ khi

Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là

Đáp án cần chọn là:C

Câu 19: Gía trị nhỏ nhất của biểu thức đạt được là:

Lời giải:

Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức là

Đáp án cần chọn là:C

Câu 20: Cho 20n:5n = 4

A. n = 0

B. n = 3

C. n = 2

D. n = 1

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:D

Câu 21: Cho 48n:6n = 64 thì:

A. n = 0

B. n = 3

C. n = 2

D. n = 1

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 22: Cho biểu thức . Chọn xác lập đúng:

A. A >1

B. A

C. A > 2

D. A = 1

Lời giải :

Đáp án cần chọn là:B

Câu 23: Cho biểu thức . Chọn xác lập đúng:

A. A > 1

B. A

C. A = 2

D. A = 1

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 24: Gía trị biểu thức là:

Lời giải:

Ta có:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 25: Gía trị biểu thức là

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 26: Tìm x, biết (5x-1)6= 729?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 27: Tìm x, biết (7x + 3)4 = 625

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:C

Câu 28: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (-2x + 1)3 = -0,001 ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 29: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (-x+0,2)3 = 0,008 ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:B

Câu 30: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 5n + 5n+2 = 650 ?

A. n = 1

B. n = 2

C. n = 3

D. n = 4

Lời giải:

Vậy n = 2

Đáp án cần chọn là:B

Câu 31: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 7n+1 – 7n = 2058 ?

A. n = 1

B. n = 2

C. n = 3

D. n = 4

Lời giải:

Vậy n = 3

Đáp án cần chọn là:C

Câu 32: Cho biết: . Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

A. 1155

B. 5511

C. 5151

D. 1515

Lời giải:

Đáp án cần chọn là:A

Câu 33: Cho . Chọn đáp án đúng

A.Akhông phải là một số trong những trong những nguyên

B.Alà một số trong những trong những nguyên

C.Alà một số trong những trong những nguyên dương

D.Alà một số trong những trong những nguyên âm

Lời giải:

Vậy A không phải là số nguyên

Đáp án cần chọn là:A

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Download Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những trong những hữu tỉ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #thức #mũ #chia #mũ #viết #dưới #dạng #lũy #thừa #của #một #số #hữu #tỉ #là

4365

Clip Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu thức 10 mũ 8 chia 2 mũ 8 viết dưới dạng lũy thừa của một số trong những hữu tỉ là 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #thức #mũ #chia #mũ #viết #dưới #dạng #lũy #thừa #của #một #số #hữu #tỉ #là