Thủ Thuật Hướng dẫn Biểu đồ dụng để so sánh Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Biểu đồ dụng để so sánh được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-07 12:57:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Để tạo biểu đồ cột, hãy tuân theo tiến trình sau:

Nhập tài liệu vào bảng tính.

Chọn tài liệu.

Tùy thuộc vào phiên Excel bạn đang dùng, hãy lựa chọn một trong những tùy chọn sau:

  Excel 2022: Bấm vào Chèn >hình tượng Chèn Biểu đồ Cột hoặc Thanh, rồi chọn tùy chọn biểu đồ cột mà bạn chọn.

  Excel 2013: Bấm vào Chèn > Chèn hình tượng Biểu đồ Cột và chọn tùy chọn biểu đồ cột mà bạn chọn.

  Excel 2010 biểu Excel 2007 chọn: Bấm vào >Cột, rồi chọn tùy chọn biểu đồ cột theo lựa chọn của bạn.

Bạn hoàn toàn có thể tùy chọn định dạng biểu đồ thêm một chút ít. Xem list dưới đây để biết một vài tùy chọn:

Lưu ý:Trước tiên, hãy đảm bảo bạn nhấn vào biểu đồ trước lúc vận dụng tùy chọn định dạng.

  Để vận dụng sắp xếp biểu đồ khác, nhấn vào Thiết > Trí Biểu đồ, rồi chọn một sắp xếp.

  Để vận dụng một kiểu biểu đồ khác, hãy bấm > Kiểu Biểuđồ , rồi chọn một kiểu.

  Để vận dụng một kiểu hình dạng khác, hãy bấm > Kiểu Hìnhdạng , rồi chọn một kiểu.

  Lưu ý:Kiểu biểu đồ khác với kiểu hình. Kiểu hình dạng là một tùy chọn định dạng chỉ vận dụng cho đường viền của biểu đồ, trong lúc kiểu biểu đồ là tùy chọn định dạng vận dụng cho toàn bộ biểu đồ.

  Để vận dụng những hiệu ứng hình dạng rất khác nhau, nhấn vào Định dạng > ứng Hình dạng ,rồi chọn một tùy chọn như Góc xi hội hoặc Vầng sáng ,rồi chọn một tùy chọn phụ.

  Để vận dụng chủ đề, nhấn vào Bố trí > đề,rồi chọn một chủ đề.

  Để vận dụng tùy chọn định dạng cho một thành phần rõ ràng của biểu đồ (như Trục Dọc (Giá trị),Trục ngang (Danh mục),Khu vực Biểu đồ , v.v.), nhấn vào Định dạng > chọn một cấu phần trong hộp thả xuống Thành phần Biểu đồ, bấm Định dạng Vùng chọn , rồi thực thi bất kỳ thay đổi thiết yếu nào. Lặp lại bước này cho từng cấu phần bạn muốn sửa đổi.

  Lưu ý:Nếu bạn cảm thấy tự do khi thao tác trong biểu đồ, bạn cũng hoàn toàn có thể chọn và click chuột phải vào một trong những vùng rõ ràng trên biểu đồ và chọn một tùy chọn định dạng.

Để tạo biểu đồ cột, hãy tuân theo tiến trình sau:

Trong thông điệp email của bạn, bấm Chèn biểu > đồ.

Trong hộp thoại Chèn Biểu đồ, nhấn vào Cột, rồi chọn tùy chọn biểu đồ cột theo lựa chọn của bạn, rồi nhấn vào OK.

Excel mở ra trong hiên chạy cửa số tách và hiển thị tài liệu mẫu trên một trang tính.

Thay thế tài liệu mẫu bằng tài liệu của riêng bạn.

Lưu ý:Nếu biểu đồ của bạn không phản ánh tài liệu từ trang tính, hãy đảm bảo kéo những đường dọc toàn bộ xuống đến hàng ở đầu cuối trong bảng.

Hoặc bạn hoàn toàn có thể lưu trang tính bằng phương pháp tuân theo tiến trình sau:

Bấm vào hình tượng Chỉnh sửa dữ Microsoft Excel trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Trang tính sẽ mở ra trong Excel.

Lưu trang tính.

Mẹo:Để mở lại trang tính, hãy bấm Thiết > Sửa Dữ liệu, rồi chọn một tùy chọn.

Bạn hoàn toàn có thể tùy chọn định dạng biểu đồ thêm một chút ít. Xem list dưới đây để biết một vài tùy chọn:

Lưu ý:Trước tiên, hãy đảm bảo bạn nhấn vào biểu đồ trước lúc vận dụng tùy chọn định dạng.

  Để vận dụng sắp xếp biểu đồ khác, nhấn vào Thiết > Trí Biểu đồ, rồi chọn một sắp xếp.

  Để vận dụng một kiểu biểu đồ khác, hãy bấm > Kiểu Biểuđồ , rồi chọn một kiểu.

  Để vận dụng một kiểu hình dạng khác, hãy bấm > Kiểu Hìnhdạng , rồi chọn một kiểu.

  Lưu ý:Kiểu biểu đồ khác với kiểu hình. Kiểu hình dạng là một tùy chọn định dạng chỉ vận dụng cho đường viền của biểu đồ, trong lúc kiểu biểu đồ là tùy chọn định dạng vận dụng cho toàn bộ biểu đồ.

  Để vận dụng những hiệu ứng hình dạng rất khác nhau, nhấn vào Định dạng > ứng Hình dạng ,rồi chọn một tùy chọn như Góc xi hội hoặc Vầng sáng ,rồi chọn một tùy chọn phụ.

  Để vận dụng tùy chọn định dạng cho một thành phần rõ ràng của biểu đồ (như Trục Dọc (Giá trị),Trục ngang (Danh mục),Khu vực Biểu đồ , v.v.), nhấn vào Định dạng > chọn một cấu phần trong hộp thả xuống Thành phần Biểu đồ, bấm Định dạng Vùng chọn , rồi thực thi bất kỳ thay đổi thiết yếu nào. Lặp lại bước này cho từng cấu phần bạn muốn sửa đổi.

  Lưu ý:Nếu bạn cảm thấy tự do khi thao tác trong biểu đồ, bạn cũng hoàn toàn có thể chọn và click chuột phải vào một trong những vùng rõ ràng trên biểu đồ và chọn một tùy chọn định dạng.

4236

Video Biểu đồ dụng để so sánh ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biểu đồ dụng để so sánh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Biểu đồ dụng để so sánh miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Biểu đồ dụng để so sánh Free.

Giải đáp vướng mắc về Biểu đồ dụng để so sánh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu đồ dụng để so sánh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #đồ #dụng #để #sánh