Thủ Thuật Hướng dẫn Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 14:23:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng được Update vào lúc : 2022-05-16 14:22:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

– Loại 1: |x| = a

+) Nếu a

+) Nếu a = 0, thì |x| = 0 ⇒ x = 0

+) Nếu a > 0, thì |x| = a ⇒

⇒ Tổng quát: |A| = a, với a là hằng số dương và A là biểu thức chứa x

– Loại 2: |A| = B. với A và B là những biểu thức chứa x

Các bước giải

+) Tìm Đk: B ≥ 0

+) Chia hai trường hợp

TH1: A = B

TH2: A = – B

+) Giải ra x ở từng TH, so sánh Đk và kết luận.

– Loại 3: |A| = |B| hay |A| – |B| = 0 với A, B là những biểu thức chứa x

– Loại 4: |A| + |B| = 0 với A, B là những biểu thức chứa x

Ta tìm x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu cả hai Đk

A = 0 và B = 0

Ví dụ 1: Tìm x, biết

Lời giải:

Ví dụ 2: Tìm x, biết

a) |9 – 7x| = 5x – 3

b) 8x – |4x + 1| = x + 2

Lời giải:

b) 8x – |4x + 1| = x + 2  (1)

Nhận xét: bài này chưa tồn tại dạng |A| = B. ta chuyển vế đưa về dạng quen.

(1) ⇒ |4x + 1| = 8x – (x + 2)

  ⇒ |4x + 1| = 7x – 2

Điều kiện:

Ví dụ 3: Tìm x, biết

a) |17x – 5| – |17x + 5| = 0

b) 2|2x – 9| = |3x + 4|

Lời giải:

a) |17x – 5| – |17x + 5| = 0

⇒ |17x – 5| = |17x + 5|

TH1: 17x – 5 = 17x + 5

   17x – 17x = 5 + 5

   0 = 10 vô lý

Suy ra không tồn tại x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

TH2: 17x – 5 = -(17x + 5)

   17x – 5 = -17x – 5

   17x + 17x = – 5 + 5

   34x = 0

   x = 0

Vậy x = 0.

b) 2|2x – 9| = |3x + 4|

Nhận xét: bài này còn tồn tại dạng 2|A| = |B|, có thêm thừa số 2 ở bên phía ngoài dấu trị tuyệt đối, ta vẫn thực thi một cách thông thường theo lý thuyết, chia hai trường hợp.

TH1: 2(2x – 9) = 3x + 4

   4x – 18 = 3x + 4

   4x – 3x = 4 + 18

   x = 22

TH2: 2(2x – 9) = -(3x + 4)

   4x – 18 = -3x – 4

   4x + 3x = -4 + 18

   7x = 14

   x = 14 : 7

   x = 2

Vậy x = 22 và x = 2.

Ví dụ 4: Tìm x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: |x + 3,5| + |x – 4,5| = 0

Lời giải:

Ta có: |x + 3,5| + |x – 4,5| = 0

điều này sẽ không còn hề thể xẩy ra đồng thời.

Vậy không tồn tại x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán.

Câu 1. Số hữu tỉ x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu |x| =

và x A. x = ; x = –

B. x = –

C. x =

D. không hề x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án B

Câu 2. Tìm x, biết |2,5 – x| = 1,5

A. x = 1 và x = 4

C. x = -1 và x = 4

B. x = 1 và x = -4

D. x = 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |2,5 – x| = 1,5

Vì 1,5 > 0 nên ta chia 2 trường hợp

Đáp án A

Câu 3. Tìm được bao nhiêu số x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu |1 – x| + |x – 1000| = 0

A. Một số

B. Hai số

C. Ba số

D. Không có số nào

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |1 – x| + |x – 1000| = 0

. Điều này sẽ không còn hề thể đồng thời xẩy ra

Vậy không hề x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu yêu cầu bài toán.

Đáp án D

Câu 4. Tìm toàn bộ những giá trị của x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu |2x + 8| = |10 – 5x|

A. x = – 6

B. x =

C. cả A và B đúng

D. không hề x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |2x + 8| = |10 – 5x|

Đáp án C

Câu 5. Khẳng định nào sau này đúng về số giá trị của x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu:

A. Có 1 giá trị của x

B. Có 2 giá trị của x

C. Không có mức giá trị nào của x

D. Có 3 giá trị của x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án B

Câu 6. Tìm x, biết:

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Vậy không hề x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu yêu cầu.

Đáp án D

Câu 7. Số giá trị của x thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: |x(x – 4)| = x là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |x(x – 4)| = x

Điều kiện: x ≥ 0

Vậy x = 0; x = 3 và x = 5 thì thỏa mãn nhu cầu nhu yếu yêu cầu.

Đáp án C

Câu 8. Tìm x, biết: |x2 – 3x| + |(x + 1)(x – 3)| = 0

A. x = 3

B. x = 3; x = -1

C. x = 0

D. x = – 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án A

Câu 9. Tìm cặp số (x; y) thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: |x – y – 5| + |y + 3| = 0

A. (-3; 2)

B. (3; -2)

C. (2; -3)

D. (-2; 3)

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |x – y – 5| + |y + 3| = 0

Suy ra

Thay y = – 3 vào x – y – 5 = 0 ta được: x – (-3) – 5 = 0

Suy ra x + 3 = 5 x = 5 – 3 = 2

Vậy (x; y) = (2; – 3).

Đáp án C

Câu 10. Tìm x, biết: |7 – 2x| + 7 = 2x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án D

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

  Giải bài tập Toán 7
  Giải SBT Toán 7
  Top 60 Đề thi Toán 7 (có đáp án)

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 7 có khá khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài có lời giải rõ ràng được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
8
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #giá #trị #của #bằng

4068

Clip Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng Free.

Giải đáp vướng mắc về Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #giá #trị #của #bằng