Thủ Thuật Hướng dẫn Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 09:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 08:59:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Biên bản kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG………

(V/v:………………………)

    Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của ………… về việc……..;Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ……… quy trình………….

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm… tại…………….., Hiệu trưởng trường….………. tiến hành thực thi việc kiểm tra những việc làm, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những cán bộ, nhân viên cấp dưới cấp dưới, phương tiện đi lại đi lại phục vụ cho việc dạy học Trường…….………………… trong quy trình………………………….

I – Thành phần tham gia

Ông/Bà………………………………… – Chức vụ: Hiệu trưởng Trường………

Ông/Bà………………………………… – Chức vụ: Cán hộ kiểm tra……………

– Cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới

Tổ, nhóm trình độ, những bộ phận công tác thao tác thao tác

Lớp học và học viên

– Cơ sở vật chất, tài chính

– Các nội dung khác: Học sinh giỏi, Lao động hướng nghiệp – Dạy nghề,…

II – Lý do kiểm tra

…………………………………………

III – Nội dung kiểm tra

1/ Kiểm tra cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới:

– Kiểm tra thực thi kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng theo qui định

– Kiểm tra thực thi chương trình, nội dung giảng dạy; thực thi quy định trình độ, soạn bài kiểm tra, cho điểm, nhìn nhận, xếp loại, xét duyệt học viên lên lớp, tốt nghiệp …

– Kiểm tra những cán bộ, nhân viên cấp dưới cấp dưới giúp việc và những mặt công tác thao tác thao tác, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trong nhà trường như công tác thao tác thao tác: kế toán, văn phòng, thủ quỹ, thư viện, bảo vệ…về việc thực thi chức trách và kĩ năng đảm nhiệm việc làm được giao

 2/ Kiểm tra tổ, nhóm trình độ, những bộ phận công tác thao tác thao tác:

 Tập trung kiểm tra kế hoạch, nề nếp sinh hoạt, tổ chức triển khai triển khai thực thi kế hoạch:

– Công tác quản trị và vận hành của tổ trưởng.

– Hồ sơ trình độ.

– Nền nếp trình độ.

– Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học tập của học viên.

– Chất  lượng giảng dạy của tổ, nhóm trình độ.

 3/ Kiểm tra lớp học và học viên:

– Kiểm tra trình độ văn hoá, đạo đức, kĩ năng tự quản, thông qua kiểm tra để xem nhận công tác thao tác thao tác chủ nhiệm , chất lượng giảng dạy của giáo viên.

– Hoạt động học tập: nền nếp, thái độ, kết quả.

– Rèn luyện, những mặt giáo dục toàn vẹn và tổng thể.

– Sinh hoạt tập thể lớp.

– Xây dựng thành viên tổ, nhóm điển hình .

 4/ Kiểm tra cơ sở vật chất, tài chính:

–  Kiểm tra cơ sở vật chất

– Kiểm tra tài chính: Bao gồm việc thực thi ghi chép theo dõi thu chi sổ sách kế toán, việc thực thi nguyên tắc tài chính, thực thi chủ trương chủ trương, luật về tài chính.

IV – Đánh giá kết quả kiểm tra và xếp loại

1. Đánh giá chung

*Ưu điểm

……………………………………

*Nhược điểm

……………………………………

2. Đánh giá rõ ràng và xếp loại

……………………………………

V – Ý kiến khác (nếu có)

……………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người dân dân mang tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng thực sự.

HIỆU TRƯỞNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra trường học

PHÒNG GD&ĐT…
TRƯỜNG………………….
———————————CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

…., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC

(V/v:………………………)

    Căn cứ Quyết định số…….. ngày… tháng… năm… của……… về việc kiểm tra trường học năm………;Căn cứ Thông báo số……… ngày… tháng… năm… của… về việc……………….

Vào lúc….. giờ ngày… tháng… năm…, Ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trường………… tại địa chỉ………… về việc……………..

I – Thành phần tham gia

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

    Đại diện bên được kiểm tra

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II – Lý do kiểm tra

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III – Nội dung kiểm tra

Tiến hành kiểm tra những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt……………, yếu tố……………… của trường………… trong quy trình……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV – Kết quả kiểm tra

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V – Ý kiến của bên được kiểm tra

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người dân dân mang tên trên nghe, công nhận đúng thực sự và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA                      BAN KIỂM TRA

(ký và ghi rõ họ tên)                                            (ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tìm hiểu thêm, việc tự vận dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong ước.

Để đã đã có được lời khuyên pháp lý bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp lý.

Bộ phận tư vấn pháp lý

Đối với bất kể một cở sở hay cơ quan nào, việc giữ gìn vệ sinh chung là rất quan trọng. Tổng vệ sinh là việc làm sạch, quét dọn và sắp xếp toàn bộ không khí xung quanh tại nơi sinh hoạt. Việc tổng vệ sinh sẽ tương hỗ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh ngăn nắp, ngăn lắp tạo cảm hứng tự do và dễ chịu và tự do và tự do cho những người dân dân trong không khí đó. Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học được lập ra sau khi tham gia học viên đã thực thi việc tổng vệ sinh. Vậy, mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học có nội dung ra làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tương hỗ người đọc tìm hiểu về mẫu đơn này và hướng dẫn soạn thảo rõ ràng nhất.

1. Biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học là gì?

Giữ gìn vệ sinh chung là trách nhiệm của toàn bộ những thành viên trong cùng một cơ sở hay văn phòng. Việc tổng vệ sinh sẽ tiến hành yêu cầu hoặc tự phân công bởi mọi người trong không khí đó. Sau khi đã thực thi tổng vệ sinh thì việc kiểm tra lại kết quả là vô cùng quan trọng để xác lập được quy trình quét dọn và sắp xếp có hiệu suất cao hay là không, nhất là riêng với những trường học, sẽ đã có được đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tổng vệ sinh của trường học. Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học được lập ra trong tình hình đó và được vận dụng khá phổ cập trong đời sống.

2. Biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học để làm gì?

Việc tổng vệ sinh nên phải trình làng thường xuyên và có sự giám sát trực tiếp từ nhà trường, giáo viên hoặc Một trong những lớp với nhau. Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tổng vệ sinh của trường học. Mẫu nêu rõ thông tin đoàn thanh tra, thông tin trường học, nội dung tổng vệ sinh của việc tổng vệ sinh lớp học. Mẫu biên bản này sẽ tiến hành bgH nhà trường lưu lại để làm vị trí vị trí căn cứ xét thi đua, khen thưởng sau này.

3. Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh trường học: 

UBND …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

– Đơn vị:

– Đơn vị:

– Đơn vị:

– Đơn vị:

II. ĐƠN VỊ KIỂM TRA

1. Tên trường: Cấp học

– Điạ chỉ:

– Điện thoại: Fax: E-Mail:

2. Đại diện nhà trường:

– Hiệu trưởng: Mobile:

– Mobile:

3. tin tức chung:

– Tổng số lớp học của trường: Tổng số phòng học:

– Tổng số học viên của trường: Nam: Nữ:

– Tổng số giáo viên của trường: Thầy: Cô:

– Cán bộ y tế nhà trường: Trình độ trình độ:

– Khám sức mạnh thể chất định kỳ cho HS: Số học viên được khám:

– Đơn vị khám SKĐKHS: Số HS tham gia BHYT:

– Chế độ học tập: 1 ca □ 2 ca □ nội trú □ bán trú □

– Số học viên mỗi ca: Sáng: Chiều:

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Điều tra về quy hoạch xây dựng trường (kèm theo sơ đồ xây dựng quy hoạch)

Vị trí xây dựng trường học

– Địa hình nơi xây dựng: cao ráo □ ẩm thấp □

– Bán kính phục vụ của trường: ……m

– Tiếng ồn nền: giữa trường …… dBA, góc 1: …..…. 2: ………. 3: ………. 4: …….

1.2. Các đối tượng người dùng người tiêu dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng vệ sinh môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên:

Không □ Chợ □ Bến tàu xe □ Đường giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo □ Nhà máy, xí nghiệp □

1.3. Diện tích trường và phân loại khu vực

– Tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh……mét vuông. Diện tích trung bình/1 học viên (mét vuông)

– Khu vực trồng cây xanh……(mét vuông), tỷ suất ………(%)

– Khu sân chơi, bãi tập ……(mét vuông), tỷ suất …….(%)

– Số cổng trường…… thuận tiện □ không thuận tiện □

– Tường rào: tường gạch □ không tường □ loại khác

– Khu vực xây dựng..…….(mét vuông), tỷ suất ……….(%)

– Tòa nhà sắp xếp những phòng học, phòng thí nghiệm:

+ Kiểu nhà: kiên cố □ cấp 4 □ nhà tạm □

+ Số tầng (riêng với nhà xây nhiều tầng)

+ Số lượng những phòng học và việc sắp xếp những lớp học ………phòng, …….lớp

+ Số lượng phòng thí nhiệm

+ Hướng lấy ánh sang chính của phòng học

+ Hướng lấy ánh sáng của những hiên chạy cửa số bị che chắn không: có □ không □ khoảng chừng chừng cách đến vật che chắn ……….m, độ cao của vật chắn…………..m

– Có đủ những phòng tương hỗ: thư viện □, phòng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi Đoàn – Đội □, nhà ăn và căng tin…. □ và những phòng công vụ: phòng bgH □, phòng họp và nghỉ ngơi cho giáo viên…. □, khu nghỉ ngơi cho học viên bán trú □)

– Phòng y tế: Vị trí…… Diện tích……….mét vuông

– Thuốc và dụng cụ thiết yếu: đủ □ khá đủ □ thiếu □

2. Điều tra khu khu công trình xây dựng xây dựng vệ sinh, phục vụ nước và xử lý chất thải

Công trình vệ sinh

– Kiểu Tolet: tự hoại □ chìm □ 2 ngăn □ khác □

– Số lượng hố tiêu……., số học viên/hố tiêu

– Số lượng hố tiểu……., số mét hổ tiểu…….m, số học viên/hố tiểu số học viên/mét hố tiểu……….

– Tình trạng vệ sinh: sạch □ bẩn □

– Vòi nước rửa tay: có □ không □

2.2. Cung cấp nước

– Nguồn nước sinh hoạt:

+ Nước máy □ giếng khoan □ giếng khơi □ khác……

+ Số học viên/vòi nước…… dung tích nước/học viên……..lít

+ Chất lượng nước: đảm bảo □ không đảm bảo □

– Nguồn nước uống: Nước đun sôi □ nước lọc □ HS tự túc □ khác…..

+ Số lít nước uống/học viên………

2.3. Xử lí chất thải

– Xứ lí nước thải: Cống rãnh dẫn nước thải: kín □ hở □

+ Nước đọng ở những khu vực trong trường: có □ không □

– Xử lí rác thải: Thùng chứa rác thải chung: có □ không □

+ Thùng chứa rác trong những lớp học: có □ không □.

+ Cách xử lí rác: đổ ra bãi rác □ đổ ra xe chở rác □ đốt □ chôn □

+ Thời gian xử lí: hằng ngày □ hàng tuần □ lúc nào nhiều thì xử lí □

+ Tình trạng vệ sinh chung của trường: sạch □ bẩn □

3. Vệ sinh bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm

– Nhà trường tổ chức triển khai triển khai cho học viên ăn tại trường không: có □ không □

– Số lượng học viên thường xuyên ăn tại trường ………

– Nhà trường có nhà nhà bếp ăn không: có □ không □

– Vị trí của nhà nhà bếp ăn có đảm bảo vệ sinh không: có □ không □

– Diện tích nhà nhà bếp…… mét vuông, rộng tự do □ chật hẹp □

– Bếp ăn có theo nguyên tắc 1 chiều không: có □ không □

– Có hợp đồng với cty phục vụ thực phẩm không: có □ không □

– Bảo quản thực phẩm

– Chế biến thực phẩm

– Có chủ trương lưu mẫu thức ăn không: có □ không □

– Nhân viên nhà nhà bếp ăn có khám SK định kỳ 6 tháng 1 lần không: có □ không □

+ Nhân viên nhà nhà bếp ăn đã đã có được tập huấn về ATVSTP không: có □ không □

– Nếu trường không tổ chức triển khai triển khai nhà nhà bếp ăn thì cty nào phục vụ buổi tiệc cho học viên:

+ Có hợp đồng phục vụ buổi tiệc không: có □ không □

+ Có lưu mẫu thức ăn không: có □ không □

4. Điều kiện vệ sinh phòng học

4.1. Điều tra chung

– Phòng học số……. vị trí……….. tầng

– Những lớp nào học ở phòng đó………… số lượng học viên từng lớp

– Kích thước phòng học: rộng……….m, dài…..……m, cao…..………m

– Diện tích trung bình/học viên………mét vuông

– Hướng lấy ánh sáng chính

– Phía lấy ánh sáng chính: bên phải học viên □ bên trái học viên □

– Số lượng hiên chạy cửa số……… Số lượng của ra vào……..

– Kích thước của sổ…… Kích thước phần kính……..mét vuông

– Khoảng cách mép trên của sổ đến sàn…., Khoảng cách giữa 2 của sổ.……..cm

– Đối tượng che chắn hiên chạy cửa số: có không

– Chiều cao của đối tượng người dùng người tiêu dùng ………m, khoảng chừng chừng cách từ đó đến hiên chạy cửa số ……………m

4.2. Điều tra chiếu sáng tự nhiên

– Hệ số ánh sáng (Kc=diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hiên chạy cửa số/diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phòng học)

– Hệ số độ rọi tự nhiên (Ke=E trung bình trong phòng x 100/E trung bình ngoài %)

– Hệ số chiều sâu (Ks=độ cao mép trên hiên chạy cửa số/chiều rộng phòng học)

– Hệ số che chắn (K=độ cao tòa nhà trái chiều/khoảng chừng chừng cách đến phòng học)

– Màu sơn của tường (vàng đậm)…..…. màu sơn của trần (trắng)………

– Độ sạch của kính: sạch □ bẩn □

4.3. Điều tra chiếu sáng tự tạo

– Số lượng đèn trong phòng học:

+ Đèn huỳnh quang: …..11 cái, hiệu suất 37W, có chụp □ không chụp □

+ Đèn nung sáng…..cái, hiệu suất ……W, có chụp □ không chụp □

– Số lượng bóng bị hỏng…….… tình trạng vệ sinh bóng đèn: sạch □ bẩn □

– Vị trí treo đèn: trên trần–dưới quạt □ trên trần–trên quạt □ trên tường □

– Kết quả đo ánh sáng: đủ □ thiếu □ số điểm thiếu ..……./9 điểm

– Độ đồng đều của chiếu sáng tự tạo:

Vị trí đo Chiếu sáng tự nhiên Chiếu sáng tự tạo Thời gian đo Kết quả đo (lux) Ngoài trời Thời gian đo Kết quả đo (lux) Ngoài trời Trái bảng Giữa bảng Phải bảng Bàn giáo viên Bàn trên trái Bàn trên phải Bàn giữa lớp Bàn dưới trái Bàn dưới phải

4.4. Đo CO2, vi khí hậu: Hàm lượng CO2 và vi khí hậu (trung bình trong phòng)

Thời điểm đo CO2 Vi khí hậu Nhiệt độ (to) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/g) Đầu giờ Giữa giờ Cuối giờ

4.5. Điều tra bảng và bàn và ghế phòng học

– Kích thước bảng: rộng……..cm, cao……..cm, khoảng chừng chừng cách mép dưới bảng–đất:……cm

– Kiểu bàn và ghế: bàn liền ghế □ bàn và ghế rời □ 1 chỗ ngồi □ 2 chỗ ngồi □

– Số cái bàn và ghế trong lớp học………………., Số loại bàn và ghế: …………………loại

Loại bàn và ghế Số lượng Kích thước bàn (cm) Kích thước ghế (cm) Hiệu số bàn và ghế (cm) Cao Rộng Sâu Cao Rộng Sâu Loại 1 Loại 2 Loại 3

– Số cái bàn và ghế đạt tiêu chuẩn……….., số HS ngồi thích hợp……….., đạt tỷ suất……..%

– Khoảng cách từ bàn đầu đến bảng…………m, khoảng chừng chừng cách từ bàn cuối đến bảng……….m, khoảng chừng chừng cách Một trong những hàng bàn…………cm, khoảng chừng chừng cách từ mép bàn đến tường bên…………..cm, khoảng chừng chừng cách từ ghế cuối đến tường hậu……….cm

5. Đánh giá của cán bộ khảo sát(nhìn nhận theo từng phần, nêu lên những tồn tại)

6. Kiến nghị (hầu hết là khắc phục những tồn tại)

…….., ngày……..tháng……..năm 20…

Ban giám hiệu

TM. Đoàn kiểm tra

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản tổng vệ sinh trường học:

– Phần mở đầu:

+ Tên ủy ban nhân dân

+ Ghi khá khá đầy đủ những thông tin gồm có Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên biên bản rõ ràng là biên bản kiểm tra vệ sinh trường học.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ tin tức thành phần đoàn kiểm tra.

+ tin tức của cty kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra.

+ Đánh giá của cán bộ khảo sát và kiến nghị khắc phục hạn chế.

– Phần cuối biên bản:

+ Thời gian, khu vực thực thi việc kiểm tra.

+ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt bgH nhà trường.

+ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt đoàn thanh tra.

5. Tổng vệ sinh trường học:

– Mục đích của quét dọn và sắp xếp trường học thường xuyên:

+ Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất của Nhà Trường sạch sẽ, thoáng mát.

+ Nâng cao niềm tin của phụ huynh riêng với nhà trường.

+ Tạo không khí thật sạch và thích mắt để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy học tập.. , làm việc của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

– Phạm vi quét dọn và sắp xếp :

+ Tất cả những phòng học.

+ Sân chơi.

+ Phòng giám hiệu.

+ Phòng vệ sinh.

+ Sân thể dục.

+ Sân vườn.

– Nhiệm vụ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tổng vệ sinh:

+ Quét dọn sân trường, cầu thang, hành lang, phòng học, giảng đường.

+ Nhổ cỏ, vệ sinh khu vực vườn hoa, hoa lá hoa lá cây cảnh.

+ Lau chùi cửa kính, cửa gỗ, khung vỏ nhôm, lang cang, cầu thang, hành lang.

+ Quét màn nhện, cạo kẹo su dưới nền, xếp.. lại bàn ghế phòng học, giảng đường sau khi quét dọn.

+ Lau chùi, vệ sinh khu Tolet thường xuyên.

+ Lau chùi các vết bẩn trên tường, bảng đen, bàn ghế giảng đường A khi có hội họp…

+ Nhắc nhở sinh viên thực hiện các quy định của Trường về bảo vệ, sử dụng tài sản, giữ gìn vệ sinh trong trường.

+ Tham gia bảo vệ tài sản, tiết kiệm sử dụng điện nước của trường.

+ Phát hiện các trang thiết bị hỏng báo ngay kịp.. thời để có kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế…

Chia Sẻ Link Down Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biên bản kiểm tra công tác thao tác thao tác bảo vệ trường học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biên #bản #kiểm #tra #công #tác #bảo #vệ #trường #học

4320

Review Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biên bản kiểm tra công tác thao tác bảo vệ trường học -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biên #bản #kiểm #tra #công #tác #bảo #vệ #trường #học #Thủ #Thuật #Mới