Thủ Thuật về Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 01:45:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 01:42:15 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    B. Ribôxôm Ribôxôm là bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ.
    Đáp án cần chọn là: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ là

A. Ti thể

B. Ribôxôm

C. Lạp thể

D. Trung thể

Các vướng mắc tương tự

Trong tế bào, có bao nhiêu bào quan có 2 lớp màng bao bọc?

I. Nhân.       II. Ribôxôm.

III. Lizôxôm.        IV. Bộ máy gongi.

V. Ti thể.    VI. Lục lạp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Khi nói tới cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế bào có bao nhiêu bào quan có một lớp màng bao bọc?

I. Trong tế bào, bào quan có không hề vật chất di truyền là lục lạp.

III. Trung thể là bào quan chỉ có ở tế bào thú hoang dã không hề ở tế bào thực vật.

IV. Grana là cấu trúc có trong bào quan ti thể.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Axit nucleit được tìm thấy ở những bào quan nào sau này?

(1) Nhân tế bào. (2) Ti thể.  (3) Lục lạp.

(4) Riboxom. (5) Trung thể.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Trong tế bào sống, có bao nhiêu thành phần sau này còn có trong cả tế bào sinh vật nhân chuẩn và nhân sơ?

1.     Các ribôxôm. 2. Tổng hợp ATP.

3. Màng tế bào.  4. Màng nhân.

5. Các itron.     6. AND polymerase.

7. Sự quang hợp.  8. Ti thể.

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 8

Có bao nhiêu điểm lưu ý dưới đấy là chung cho lục lạp và ti thể? 

(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. 

(2) tìm thấy ở toàn bộ những tế bào nhân thực. 

(3) có hiệu suất cao chuyển hóa nguồn tích điện cho tế bào. 

(4) có những phân tử ADN dạng sợi kép. 

(5) có bào quan riboxom.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Điểm rất rất khác nhau giữa ti thể và lục lạp là gì? 

1. Lục lạp đảm nhiệm hiệu suất cao quang hợp, còn ti thể đảm nhiệm hiệu suất cao hô hấp 

2. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, còn màng trong của lục lạp thì trơn, không gấp nếp 

3. Ti thể không hề hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố 

4. Ti thể có ở tế bào thú hoang dã và thực vật, còn lục lạp có ở tế bào thực vật 

5. Ti thể có chứa ADN còn lục lạp không chứa ADN

A. 1, 2, 3, 5

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5

D. 1, 2, 3, 4

27/12/2022 183

B. Ribôxôm

Đáp án đúng chuẩn

Ribôxôm là bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ.
Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vùng nhân của tế bào vi trùng có điểm lưu ý?

Xem đáp án » 27/12/2022 172

Màng sinh chất của tế bào vi trùng không hề

Xem đáp án » 27/12/2022 162

Thành tế bào vi trùng cấu trúc từ:

Xem đáp án » 27/12/2022 152

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là

Xem đáp án » 27/12/2022 147

Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa 1 phân tử

Xem đáp án » 27/12/2022 144

Ở vi trùng, plasmid là …(1).. nhỏ, hoàn toàn hoàn toàn có thể ..(2).. với ADN ở vùng nhân. Nội dung thích hợp của (1) và (2) lần lượt là:

Xem đáp án » 27/12/2022 141

Thành tế bào vi trùng cấu trúc hầu hết từ

Xem đáp án » 27/12/2022 133

Người ta chia vi trùng ra hai loại là vi trùng Gram dương và vi trùng Gram âm nhờ vào?

Xem đáp án » 27/12/2022 129

Chức năng của thành tế bào vi trùng là?

Xem đáp án » 27/12/2022 128

Yếu tố để phân loại vi trùng thành 2 loại Gram dương và Gram âm là cấu trúc và thành phần hoá học của

Xem đáp án » 27/12/2022 126

Thành tế bào vi trùng có vai trò

Xem đáp án » 27/12/2022 125

Plasmit không phải là vật chất di truyền tối thiết yếu riêng với tế bào nhân sơ vì

Xem đáp án » 27/12/2022 122

Sự rất rất khác nhau của hai nhóm vi trùng G- và G+ là ở điểm lưu ý:

Xem đáp án » 27/12/2022 119

Khi nhuôm màu bằng phương pháp nhuộm Gram, vi trùng gram âm có màu gì?

Xem đáp án » 27/12/2022 118

Màng sinh chất của tế bào vi trùng được cấu trúc từ:

Xem đáp án » 27/12/2022 106

Reply
8
0
Chia sẻ

Share Link Down Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bào #quan #có #mặt #ở #tế #bào #nhân #sơ #và #nhân #thực

4297

Clip Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bào quan xuất hiện ở tế bào nhân sơ và nhân thực Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bào #quan #có #mặt #ở #tế #bào #nhân #sơ #và #nhân #thực #Đầy #đủ