Kinh Nghiệm về Bài tập logo lớp 5 có đáp án Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Bài tập logo lớp 5 có đáp án được Update vào lúc : 2022-12-21 22:05:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Trong những hình dưới đây, hình nào là hình tượng của ứng dụng Logo?

Câu 2: Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục bonghoa trong ứng dụng Logo trong những lệnh sau?
A. Edit bonghoa
B. Edit bonghoa
C. Edit bonghoa
D. Edit [bonghoa]

Câu 3: Trong chương trình Logo, Rùa sẽ thực thi hành vi gì khi gõ dòng lệnh:
Repeat 6[ repeat 4 [fd 100 rt 90 ] rt 60]
A. 6 hình vuông vắn
B. 6 hình lục giác
C. 4 hình vuông vắn
D. 4 hình lục giác

Câu 4: Trong bảng tính Excel,, dấu chia và dấu nhân được kí hiệu là dấu nào?
A. Dấu * và +
B. Dấu / và *
C. Dấu / và –
D. Dấu / và +

Câu 5. Trong chương trình Logo, một thủ tục khởi đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa nào?
A. Bengin và End
B. To và And
C. To và Exit
D. To và End

Câu 6: Trong Excel, hàm nào dùng để tính tổng?
A. Sum
B. Max
C. Min
D. Average

Câu 7: Để thủ tục trong Logo vẫn tồn tại khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ?
A. save cacthutuc
B. save cacthutuc.lgo
C. save cacthutuc.logo
D. save cacthutuc.lgo

Câu 8: Điền vào chỗ trống để vẽ hình ngũ giác trong LOGO: Repeat …[FD 100 RT …]
A. 5 và 360/5
B. 6 và 360
C. 5 và 360/6
D. 6 và 360/6

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hành thực tiễn mở ứng dụng Logo, tiếp theo đó viết lệnh tạo thủ tục hoatiet để vẽ 12 hình lục giác xoay quanh nhau, mỗi cạnh của hình lục giác có độ dài 100 bước. (2 điểm)

Câu 2: Cho bảng tính sau: (4 điểm)

+ Em hãy lập công thức để hoàn thành xong bảng tính.
+ Định dạng lại bảng tính, trang trí theo ý em và lưu lại bài làm.
——————Hết———————–

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Môn : Tin học ; Lớp 5

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học viên được 0.5 điểm
Câu1
Câu2
Câu3
Câu4
Câu5
Câu6
Câu 7
Câu 8
D
C
A
B
D
A
D
A

Phần B: Thực hành: 6 điểm

Câu 1: Vẽ giống mẫu 2 điểm, thiếu 1 cạnh hoặc 1 nét trừ 0.5 diểm.
Câu 2: + Lập công thức để hoàn thành xong bảng tính 3 điểm
+ Định dạng và trang trí lại bảng tính 1 điểm.

://.youtube/watch?v=F7oqg53ulT8
Nội dung chính

    Phần B: Thực hành: (6 điểm)ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
    Môn : Tin học ; Lớp 5Phần A: Lý thuyết: 4 điểm
    Phần B: Thực hành: 6 điểmVideo liên quan

Reply
3
0
Chia sẻ

4238

Clip Bài tập logo lớp 5 có đáp án ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập logo lớp 5 có đáp án tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bài tập logo lớp 5 có đáp án miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài tập logo lớp 5 có đáp án miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập logo lớp 5 có đáp án

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập logo lớp 5 có đáp án vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #logo #lớp #có #đáp #án