Thủ Thuật về Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 02:23:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 được Update vào lúc : 2022-05-06 02:22:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cách mạng cao đẹp của tớ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tấm gương đạo đức cách mạng, Người nói :”Cũng như sông có nguồn mới có nước, không hề nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không hề gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không hề đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Bác lại nói :”Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được mọi tình nhân mến. Quần chúng chỉ quý mến những người dân dân dân có tư cách đạo đức”.

Nội dung chính

    Đáp án cuộc thi Học và tuân theo Bác 2022Bảng B – Tuần 4Đáp án Học và tuân theo lời Bác 2022 – Tuần 3Bảng A – Tuần 3Bảng B – Tuần 3Bảng C – Tuần 3Đáp án Học và tuân theo lời Bác 2022 – Tuần 2Bảng A – Tuần 2Bảng B – Tuần 2Bảng C – Tuần 2Đáp án Học và tuân theo lời Bác 2022 – Bảng A Tuần 1Bảng A – Tuần 1Bảng B – Tuần 1Bảng C – Tuần 1

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối thao tác” viết tháng 10-1947 cách này đã hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ đã nói :”Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không hề gì là rất khó cả, điều này hoàn toàn do lòng mình mà ra, lòng tôi chỉ biết vì Đảng, vì tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”. Cũng ở cuốn sách này, người chỉ rõ “thang thuốc tốt nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”.

 

Trong những cuộc rỉ tai và cán bộ lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, với đảng viên trong những lớp chỉnh huấn, với những anh hùng mới được tuyên dương, rỉ tai với công nhân trí thức, văn nghệ sĩ hoặc thăm những địa phương…ở đâu Bác cũng nhắc nhở đến việc trau dồi đạo đức cách mạng và yếu tố phê bình và tự phê bình. Bác nói :”Đảng víên và cán bộ cũng là người, ai cũng luôn hoàn toàn có thể có tính tốt và tính xấu. Song hiểu biết, đã tình nguyện vào một trong những trong những Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải nỗ lực tăng trưởng những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”. “Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất thiết yếu và sắc bén, nó giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta sửa chữa thay thế thay thế sai lầm không mong muốn không mong ước và tăng trưởng ưu điểm”.

Người chỉ rõ :”Mỗi cán bộ, đảng viên, từng người phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa thay thế thay thế như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như vậy thì trong Đảng sẽ không còn hề còn bệnh, mà Đảng sẽ khoẻ mạnh vô cùng.

Cấp trên cũng nên thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến phê bình của cấp dưới, có như vậy có khác gì người dân có vết nhọ trên mặt, được người ta đem gương cho soi, lúc đó không cần ai khuyên bảo cũng tự vội vàng đi lưa mặt…”.

Bác Hồ coi những thứ bệnh quan liêu, tham nhũng, ích kỷ, hẹp hòi…là những kẻ địch bên trong và người nói :”Mỗi kẻ địch bên trong là người bạn liên minh của kẻ địch bên phía ngoài. Địch bên phía ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá hoại từ trong ra. Vì vậy ta phải rất là đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những thứ bệnh đó”.

Có lần Bác lại nói :”Ta có hai phương pháp để thực thi thống nhất tư tưởng, đoàn kết nội bộ là phê bình và tự phê bình”. Phê bình và tự phê bình quan trọng như vậy, nhưng nhiều nơi nhiều lúc toàn bộ toàn bộ chúng ta chưa làm tốt, hoặc có đưa ra nhưng lại làm một cách qua loa, chiếu lệ, nể nang, xuê xoa cho xong…

Trong phê bình không đủ dân chủ, cấp dưới không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin thẳng thắn phê bình cấp trên. Cấp trên có nơi không lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng. Thậm chí còn trù úm, trả thù, coi đó là luận điệu của kẻ xấu. Trong nhân dân và cán bộ có câu nói :”Đấu tranh rồi tránh đâu”. Những điều này làm cho việc phê bình và tự phê bình không được đến nơi đến chốn, có khi trở thành một việc hình thức.

Trong bài rỉ tai tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II, năm 1950, Bác Hồ đã nói :”Tự phê bình và phê bình phải thật thà vạch khuyết điểm, có lỗi mà không vạch ra, không khác gì người dân có bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc…Vạch khuyết điểm để sửa chữa thay thế thay thế, cũng phải nêu ưu điểm để phát huy. Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ những cấp nhất là cấp cao phải noi gương trước”.

Nhân ngày xây dựng Đảng 3-2-1969, Bác viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa thành viên”.. Trong bài báo đầy tận tâm và nỗi ưu tư ấy, Bác viết :”Đảng ta đã đào tạo và giảng dạy và giảng dạy một thế hệ thanh niên cách mạng gái cũng như trai rất nhiệt huyết dũng cảm trong mọi công tác thao tác thao tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân và Đảng ta rất tự hào có những người dân dân con xứng danh như vậy. Song cạnh bên những đồng chí ấy, còn tồn tại số ít cán bộ đảng viên mà đạo đức và phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa thành viên, việc gì rồi cũng nghĩ đến quyền lợi riêng của tớ trước hết. Họ không lo sợ ngại sợ ngại :”Mình vì mọi người” mà chỉ muốn ”Mọi người vì mình”. Do thành viên chủ nghĩa mà ngại gian truân, trở ngại vất vả, sa vào tham ô, hủ hóa, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích vị thế quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem thường quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh, họ không hề tinh thần vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.

Cũng do thành viên chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức triển khai triển khai, thiếu tinh kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân.

Cũng trong bài báo ở đầu cuối này Người chỉ rõ :”Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chủ trương của Đảng, về trách nhiệm và đạo đức của người đảng viên, phải thực hành thực tiễn thực tiễn phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ đảng viên…”

Trong bản Di chúc của tớ, Bác căn dặn :”Trong Đảng thực hành thực tiễn thực tiễn dân chủ rộng tự do, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và tăng trưởng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Bác căn dặn toàn bộ toàn bộ chúng ta :”Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền chắc hằng ngày mà tăng trưởng và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. 

Những lời dạy của Bác rất thiết thực với toàn bộ toàn bộ chúng ta, nhất là trong cuộc vận động ” Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng chỉnh đốn Đảng và trong công cuộc đưa đất việt nam trở thành một nước giầu đẹp như mong ước của Người. Ngày nay khi nhắc tới phê bình, toàn bộ toàn bộ chúng ta lại nhắc tới bài thơ của Bác :

” Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng thế

Gian nan rèn luyện mới thành công xuất sắc xuất sắc”.

Theo tạp chí Tuyên Giáo

Cuộc thi Học và tuân theo Bác 2022 – Tuần 4 (Bảng A, B, C)

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” năm 2022 trình làng từ thời gian ngày 10/9/2022 – 29/11/2022, với 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết và Chung kết. Mỗi thí sinh chỉ được phép Đk, sử dụng một thông tin thông tin tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Học và tuân theo Bác 2022 chia ra làm 3 bảng:

    Bảng A: Dành cho học viên phổ thông.Bảng B: Dành cho sinh viên.Bảng C: Dành cho cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Tuần 4 trình làng từ 09h00 ngày 25/10/2022 đến 22h00 ngày 31/10/2022 cho toàn bộ 3 bảng A, B, C. Mỗi bảng sẽ đã có được 30 vướng mắc trắc nghiệm, thí sinh tham gia vấn đáp trong vòng 10 phút. Với nội dung xoay quanh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh riêng với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về yếu tố nghiệp giáo dục Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, quần hòn đảo Việt Nam…… Chi tiết mời những bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 4 trong nội dung nội dung bài viết dưới đây của Download:

Đáp án cuộc thi Học và tuân theo Bác 2022

Câu 1: Trong Thư gửi những bạn thanh niên” (1/8/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy … thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là vì những thanh niên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

nhà nướcgiang sơndân tộc bản địanước nhà

Câu 2: Cây cầu nào có điểm ở ở chính giữa là ranh giới trong thời gian trong thời điểm tạm thời chia cắt giang sơn thành hai miền (1954-1975) và là nơi trình làng trận chiến “Chọi cờ”?

Cầu Tràng Tiềncầu Nguyễn Văn Trỗicầu Hàm Rồngcầu Hiền Lương

Câu 3: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa thay thế thay thế (U1956), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, mà toàn bộ toàn bộ chúng ta đoàn kết càng ngặt nghèo, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng nghỉ nghỉ, càng chắc như đinh thắng lợi trong … một nước Việt Nam hòa bình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

quy trình xây dựng.sự nghiệp xây dựngxây dựng và bảo vệcông cuộc thiết kế

Câu 4: Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

Ray-mông Ô-brúc (Raymond Aubric).Ma-đờ-len Ri-phô (Madeleine Rifaud)Ray-mông Điệng (Raymonde Dien)Hang-ri Mác-lanh (Henri Martin)

Câu 5: Địa điểm nào là nơi những người dân dân lính viễn chinh Pháp ở đầu cuối rút khỏi miền Bắc Việt Nam vào năm 1955, chấm hết sự hiện hữu ở Đông Dương?

Sân bay Gia Lâm (Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô)Hạ Long (Quảng Ninh)Bến Nghiêng (Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng)Cầu Long Biên (Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô)

Câu 6: Trong số những vườn vương quốc sau, chỉ có một vườn vương quốc ở trong đất liền là:

Vườn vương quốc Cát Tiên.Vườn vương quốc Cát Bà.Vườn vương quốc Côn Đảo.Vườn vương quốc Xuân Thủy.

Câu 7: Trong bài Thư trung thu gửi những cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải thi đua, tùy từng sức của những cháu làm được việc gì … cho kháng chiến thì thi đua thao tác ấy.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

lợi lộccó íchhiệu suất caokết quả

Câu 8: Khu dự trữ sinh quyển toàn toàn thế giới thứ nhất của Việt Nam được UNESCO công nhân là:

Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.Khu dự trữ sinh quyến Mũi Cà Mau,Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

Câu 9: Chính sách của Việt Nam dân chủ cộng hòa riêng với quân đội Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp quy trình từ thời gian tháng 9/1945 đến 3/1946 là gì?

Hòa hoãn với thực dân Pháp và đánh đuổi quân đội Trung Hoa dân quốcHòa hoãn với quân đội Trung Hoa dân quốc và đánh đuổi thực dân PhápHòa hoãn với quân đội Trung Hoa dân quốc và thực dân PhápĐánh đuổi thực dân Pháp và quân đội Trung Hoa Dân Quốc

Câu 10: Trong kính của đồng bào (6/1941) Hồ Chí Minh viết: “Trong thời hạn lúc bấy giờ quyền lợi …. cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đăng cứu giống nòi thoát khỏi nước sôi lửa nóng. Hãy chọn đáp án đúng.

của người lao độngthống nhất dân tộc bản địa bản địadân tộc bản địa giải phóngcủa Đảng cộng sản

Câu 11: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải rất là tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

cho chu đáo.cho thật tốt.cho tới nơi.cho kỳ được.

Câu 12: Trong bài Cán bộ và đời sống mới (9/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “… muốn cho xứng danh, phải làm được việc. Muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dán phục, dân yêu”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

Chính phủlãnh đạocán bộĐảng viên

Câu 13: Trong Nói về công tác thao tác thao tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất rộng.” yếu tố chính được Hồ Chí Minh nêu lên trong đoạn văn trên là gì?

cần học nhân dântrước hết cần học ở trườnghọc mọi lúc mọi nơihọc lẫn nhau là thiết yếu

Câu 14: Nữ tướng thứ nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ai?

Nguyễn Thị ĐịnhNguyễn Thị ChiênHoàng NgânNguyễn Thị Minh Khai

Câu 15: Trong bài Thư trung thu gửi những cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải gắng, gắng giúp sức thương binh và mái ấm mái ấm gia đình chiến sỹ, gắng giữ gìn vệ sinh và giữ gìn kỷ luật, …………… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

gắng tập luyệngắng học tậpgắng quyết tửgắng vui khỏe

Câu 16: “Bài rỉ tai tại lớp nghiên cứu và phân tích và phân tích chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam”(7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ to là chủ trương dân chủ, tư tưởng phải được …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

coi trọng.tự do.khuyến khích.phát huy.

Câu 17: “Trong ngày hôm đó, tôi đã thực thi được một quyết định hành động hành vi trở ngại vất vả nhất trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường chỉ huy của tớ”. Câu này là của gi?

Đại tướng Hoàng Văn TháiĐại tướng Võ Nguyên GiápĐại tướng Lê Trọng TấnĐại tướng Văn Tiến Dũng

Câu 18: Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc cty hành chính tỉnh, thành phố nào?

Ninh Bình.Thanh Hóa.Quảng Ninh.Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng.

Câu 19: Bốn tỉnh thứ nhất giành được cơ quan ban ngành thường trực frong Cách mạng Tháng Tám – 1945 gồm những tỉnh nào?

Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Sài GònTp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, Tỉnh Tỉnh Nam Định, Tp Tp Hải Dương, Hải Phòng Đất Cảng Đất CảngBắc Giang, Tp Tp Hải Dương, thành phố thành phố Hà Tĩnh và Quảng NamTp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng, Tp Tp Hải Dương, Thái Bình

Câu 20: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa thay thế thay thế (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và cơ quan ban ngành thường trực thật … mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và nhất quyết sửa chữa thay thế thay thế”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

nhất quyếtdân chủtrong sángvững mạnh

Câu 21: Trong bài rỉ tai tại Đại hội Liên hoan Thanh niên tích cực ngành đường tàu (1956), Hồ Chí Minh nói “Nếu không học tập văn hoá, không hề trình độ văn hoá thì không học tập được kỹ thuật, không học tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu yếu kinh tế tài chính tài chính nước nhà; nhưng phải để ý quan tâm học tập …vì nếu chỉ học văn hoá, kỹ thuật mà không hề … thì như người nhắm mắt mà đi.”. Hãy chọn đáp án đúng.

chính trịmĩ hoclý luanđao đức

Câu 22: Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được xây dựng vào trong thời gian ngày tháng năm nào?

15/5/194115/7/195021/6/196526/3/1953

Câu 23: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân gần 100 trong năm này để gây hình thành nước Việt Nam độc lập.” Đoạn trích trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

Thư lôi kéo Tổng khởi nghĩa (8/1945)Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946)Kính cáo đồng bào (6/1941)Tuyên ngôn độc lập (1945)

Câu 24 Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào năm nào?

Câu 25: Trong Thư gửi giáo viên, học viên, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ trách nhiệm của tớ, trong số đó trách nhiệm của giáo dục tiểu học là:

giáo dục HS yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công; cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.thi đua học tập để sau này góp thêm phần vào việc mở mang quê nhà đất của tớ và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của toàn bộ toàn bộ chúng ta.phối hợp lý luận khoa học với thực hành thực tiễn thực tiễn, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của những nước ban, kết phù thích phù thích hợp với thực tiễn của việt nam.đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc như đinh, thiết thực, thích phù thích phù thích hợp với nhu yếu và tiến độ xây dựng nước nhà.

Câu 26: Trong tác phẩm sửa đổi lối thao tác (1947), Hồ Chí Minh xác lập đạo đức cách mạng gồm có nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong số đó dùng là:

gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa sữa, trở ngại vất vả có gan chịu đựngthật thà thương yêu, hết lòng giúp sức đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ ogi quyềnđầu óc trong sáng, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việcngay thật, không hề tư tâm, không thao tác bậy, không hề việc gì phải giấu Đảng

Câu 27: Trong bài Thư gửi “Quân nhân học báo” (1949), Hồ Chí Minh viết: “Quân nhân phải ghi nhận võ, phải ghi nhận văn, võ là như………, văn là như …….. của quân nhân.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

chân trái, tay tráitay phải, chân tráibên trái, bên phảitay phải, tay trái

Câu 28: Trong văn kiện:“Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”” (6/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm … trung thành với chủ với chủ của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này sẽ không còn hề phải ai cũng thuộc đâu, phải học mũi, học suốt đời mới thuộc”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

công chứccông bộcđày tớngười lãnh đạo

Câu 29: Trong tác phẩm sửa đổi lối thao tác(1947), Hồ Chí Minh xác lập đâu là nguyên nhân của những bênh bg hoa, chủ quan, hình thức, hơm danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng …của cán bộ, đảng viên?

thiếu thực tiễnchưa học hỏikém tính đảngkém lí luận

Câu 30: Trong bài thơ Con cáo và tổ ong, Bác Hồ viết: “Ong thấy cáo muốn cướp con/ Rủ nhau xám lại vây tròn cáo tại Chấm dầu châm mắt cáo giờ/ Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.” Đoạn trích trên thể hiện tư tưởng chính gì của Hồ Chí Minh?

thao tác có kế hoạchĐại đoàn kết toàn dân Nói tuy nhiên tuy nhiên với làmLấy yếu chống mạnh

Bảng B – Tuần 4

Câu 1: Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

mất việchỏng việc hiểu việchết việc

Câu 2: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với địch phải thế nào?

khôn khéo, thông minhnhất quyết khôn khéoquyết đoán, thông minhnhất quyết, thông minh

Câu 3: Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ sau này (tức là chính phủ nước nhà nước nhà được bầu 1946) phải là một ….. Hãy chọn đáp án đúng:

Chính phủ liêm khiếtChính phủ thuộc địaChính phủ bù nhìnChính phủ hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác

Câu 4: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với nhân dân phải thế nào?

lễ phép, thật thàlễ phép, thẳng thắnkính trọng, thật thàkính trọng, lễ phép

Câu 5: “Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sửNguyễn Thị Định nữ tướng anh hùngChiến công Đồng Khởi vang vùng

Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu” (Dương Ngọc Tiễn)

Những câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

Quảng NamBến TreĐồng ThápTỉnh Tỉnh Quảng Ngãi

Câu 6: Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hồ Chí Minh nói tinh thần trách nhiệm là gì?

Nắm vững chủ trương, đi theo quần chúng, làm tròn trách nhiệmNắm vững chủ trương, đi đúng đường, làm tròn trách nhiệmNắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phậnNắm vững chủ trương, đi đúng hướng, làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm

Câu 7: Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong những nước có biển?

đứng thứ 27 trong số 157 nước có biểnđứng thứ 37 trong số 157 nước có biểnđứng thứ 47 trong số 157 nước có biểnđứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

Câu 8: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an tich mệnh riêng với đồng sự phải thế nào?

ân cần giúp sứcchân thành giúp sứcthân ái giúp sứcđoàn kết giúp sức

Câu 9: Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để cập đến tình hình lịch sử việt nam ở quy trình nào?

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945Sau khi phát động Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiếnTrước chiến dịch Điện Biên PhủSau cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 10: Hòa để tiến là giải pháp xử lý và xử lý quan hệ Việt Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong quy trình nào sau này?

Từ 23 – 9 – 1945 đến 6 – 3 – 1945Từ 19 – 12 – 1946 đến 7 – 5 – 1954Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954Từ 6 – 3 – 1946 đến 19 – 12 – 1946

Câu 11: Thị trấn Cái Rồng của huyện quần hòn đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

Lý Nhân TôngLý Thánh TôngLý Thái TôngLý Anh Tông

Câu 12: Mặt trận dân tộc bản địa bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời vào thời hạn nào?

10/9/196020/12/196020/12/195917/1/1960

Câu 13: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với Chính phủ phải thể nào?

tuyệt đối trung thành với chủ với chủtuyệt đối tin tưởngtuyệt đối tận tụytuyệt đối phục vụ

Câu 14: Trọng Bài rỉ tai lại buổi lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam (11/18 1945), Hồ Chí Minh đi dặn những cán bộ vừa tốt nghiệp phải:

Công bình, chính trựcCông tăm, chính trựcCần, kiệm, hi sinh, công minhSiêng năng, tiết kiệm chi phí ngân sách, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Câu 15: Trong “Hô hào nhân dân chống nạn đói” (11/1945) Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn phải có sáng tạo độc lạ để tìm ra được cách thao tác mà không mất lòng dân. Nhất là riêng với những chữ CẦN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG BẰNG thì những bạn ….cho dân chúng theo. Hãy chọn đáp án đúng.

phải đi tận nơi, phải xem tận nơiphải có giải pháp mạnh bắt buộcphải tuyên truyền, phải lý giảiphải thực hành thực tiễn thực tiễn trước, phải làm gương.

Câu 16: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp

mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Bác viết trong văn kiện nào?

Sách lược vắn tắt của ĐảngChính cương vắn tắt của ĐảngĐiều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.Chương trình tóm tắt của Đảng

Câu 17: Báo Nhân dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng – được quyết định hành động hành vi xuất bản văn lúc nào?

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng I năm 1960

Câu 18: Quốc hội khóa I quyết định hành động hành vi cho lưu hành tiền Việt Nam trong toàn nước vào thời hạn nào?

Ngày 6 – 5 – 1951Ngày 23 – 11 – 1946Ngày 31 – 1 – 1946Ngày 19 – 12 – 1746

Câu 19: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với tự mình phải thế nào?

cần, kiệm, liêm, chínhtrung thành với chủ với chủ, dũng cảmchí, công, vô, tưkính trọng, lễ phép

Câu 20: Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam” (10/ 1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc, những anh em sẽ phải…., nghiên cứu và phân tích và phân tích không những trong sách vở mà ngay trong những công tác thao tác thao tác của tớ. Hãy chọn đáp án đúng:

làm “quan cách mạng”,tu dưỡng đạo đứcvừa làm, vừa họchi sinh gian truân

Câu 21: Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác lập con phố cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

Đấu tranh giữ gìn và tăng trưởng lực lượng.Đấu tranh chính trị kết phù thích phù thích hợp với binh vậnĐấu tranh chính trị là hầu hết kết phù thích phù thích hợp với đấu tranh vũ trang.Đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Giơnevơ

Câu 22: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với việc làm phải thể nào?

đam mêtận tụysay mêchăm chỉ

Câu 23: Đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 2014, đã có bao nhiêu vương quốc thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982?

176 vương quốc186 vương quốc196 vương quốc166 vương quốc

Câu 24: “Cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của tớ để phục vụ công cuộc xây dựng giang sơn” là chủ trương của Đảng riêng với tầng lớp, giai cấp nao?

Tư sản mại bảnTư sản dân tộc bản địa bản địaTiểu tư sảnĐịa chủ phong kiến

Câu 25: Điền từ không đủ vào câu thơ dưới đây trong bài Lời lôi kéo ngụy binh trở lại với Tổ quốc (1951) của Hồ Chí Minh: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương … ….. phải thương nhau cùng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Con Hồng cháu LạcCon Rồng cháu tiênCon rồng cháu tiênCon ông cháu cha

Câu 26: Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 có hiệu lực hiện hành hiện hành từ thời gian năm nào đến trong năm này?

Từ năm 1992 đến năm 2014Từ năm 1982 đến năm 1994Từ năm 1994 đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 2014Từ năm 1994 đến 2022

Câu 27: Thành lập những “tòa án quân sự chiến lược kế hoạch đặc biệt quan trọng quan trọng” là nội dung luật đạo nào của Chính quyền Sài Gòn?

Luật 1/59Luật 10/59Luật 5/57Luật 5/59

Câu 28: Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định xây dựng một cty hành chính tại quần quần hòn đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào sau này?

Quảng NamTỉnh Quảng NgãiQuảng BìnhThừa Thiên

Câu 29: Trong Thư gửi ủy ban nhân dân những kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) Hồ Chí Minh đã căn dặn những cty Chính phủ:

Việc gì lợi cho dân, ta phải rất là làmViệc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng đượcViệc gì khó quá, thì ta phải tránhViệc gì lợi cho cơ quan ban ngành thường trực, cần làm ngay

Câu 30

Đoàn 759 với trách nhiệm mở con phố kế hoạch trên biển khơi khơi để chi viện cho mặt trận miền Nam được xây dựng năm nào?

Đáp án Học và tuân theo lời Bác 2022 – Tuần 3

Bảng A – Tuần 3

Câu 1: Sự kiện nào ghi lại miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng (16/5/1955)

Toán lính Pháp ở đầu cuối rút khỏi quần hòn đảo Cát Bà (Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng).Quân ta tiếp quản Thủ đô Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.Toán lính Pháp ở đầu cuối rút khỏi miền Nam.Trung ương Đảng, Chính phủ trình làng nhân dân Thủ đô.

Câu 2: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đoàn viên và thanh niên ra làm thế nào?

động viên, khuyến khích họ tham gia cách mangchăm sóc giáo dục đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ cho họđào tạo và giảng dạy ở quốc tế những thanh niên ưu túchăm sóc giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Câu 3: Trong bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Tp Tp Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải củng cố tốt và tăng trưởng tốt…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

tinh thần đoàn kếtquốc phòng bảo mật thông tin thông tin an ninhĐảng và Đoànchi bộ “Bốn tốt”

Câu 4: Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uylism Ugbi (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tây Âu để … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bìnhgiành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhấtgiữ gìn hòa bình và bảo vệ quả đât toàn thế gióichống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa binh

Câu 5: Trong bài nói tại hội nghị phổ cập nghị quyết của Bộ Chính trị (1963), Hồ Chí Minh nhận định rằng: “Con người xã hội chủ nghĩa là con người dân có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính…một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Hãy chọn đáp án đúng?

chí công vô tưvô tư trong sángvì nước, vì dântrung thực, giản dị

Câu 6: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động Việt Nam (19-1-1959) Hồ Chí Minh nói: “Để là người làm chủ nước nhà, thanh niên phải ra sức…. chính trị, kĩ thuật, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn”. Hãy chọn đáp án đúng?

học tậprèn luyệnquan tâmtrau dồi

Câu 7: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật …, phải xứng danh là người lãnh đạo, là người nô lệ thật trung thành với chủ với chủ của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng?

đoàn kếttrong sángvững mạnhdân chủ

Câu 8: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Cuối cùng, tôi để lại … cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho những cháu thanh niên và nhi đồng”. Hãy chọn đáp án đúng?

một tình thương bát ngátnhững lời chúc tốt đẹpnhững tình cảm chân thànhmuôn vàn tình thân yêu

Câu 9: Bãi biển nào sau này đã được bầu chọn là một trong 100 bãi tắm đẹp tuyệt vời nhất hành tinh?

Bãi biển Sầm Sơn.Bãi biển Cửa LòBãi biển Nha TrangBãi biển Đồ Sơn

Câu 10: Trong bài về đạo đức cách mạng (1976), Hổ Chí Minh viết: “Cách mạng là…, thắng lợi của cách mạng là vì sự phấn đấu, quyết tử và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

sự nghiệp của quần chúngsự nghiệp của dân tộc bản địa bản địasự nghiệp của toàn dânthiên chức của nhân dân

Câu 11: Với kế hoạch quân sự chiến lược kế hoạch “tìm diệt”, Mĩ muốn. thay đổi điều gì trong cục diện trận trận chiến tranh ở mặt trận miền Nam quy trình 1965 – 1968?

Giành lại thể dữ thế dữ thế chủ động trên mặt trận.Mở rộng trận trận chiến tranh ra toàn Đông Dương.Nhanh chóng kết thúc trận trận chiến tranh.Tạo lợi thế trên mặt trận ngoại giao.

Câu 13: Trong Thư gửi những vị đứng đầu một số trong những trong những nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đưa ra lập trường 4 điểm”. Đó là lập trường gì ?

Lập trường độc lậpLập trường dân tộc bản địa bản địaLập trường dân chủLập trường hòa bình

Câu 14: Trong bài Nhiều – báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no, phải luôn luôn nỗ lực sắp xếp để sở hữu thật nhiều người … sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng?

trực tiếptham giatăng cấp cải tiếnchỉ huy

Câu 15: Trong bài rỉ tai tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của toàn bộ toàn bộ chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, … là mặt trận chính của toàn bộ toàn bộ chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo nên phải ghi nhận …, biết kỹ thuật.” Hãy chọn đáp án đúng?

ngoại giaokinh tế tài chínhvăn hóa truyền thốngchính trị

Câu 16: Trong báo Nhân dân số 2107 (23-12-1959) Hổ Chí Minh viết: “Để ngăn ngừa thủ đoạn của kẻ địch thi cán bộ, bộ đội và nhân dân nên phải … ”. Hãy chọn đáp án đúng?

luôn luôn nâng cao tinh thần tự giácluôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giácluôn luôn nâng cao tinh thần học tậpluôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

Câu 17: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh nói về đức tính của nhân dân ta ra làm thế nào?

chăm chỉ, cần mẫn, chịu khó, tiết kiệm chi phí chi phíanh hùng, dũng cảm, nhiệt huyết, cần mẫnanh hùng, thỏa sức tự tin, nhiệt huyết xung phongcó chí tiến thủ, trở ngại vất vả nào thì cũng vượt qua

Câu 18: Đời vua, chủ nào sau này đã xây dựng đội Hoàng Sa” đi khai thác món ăn thủy món ăn thủy hải sản và tìm lượm hóa vật của tàu trên quần quần hòn đảo Hoàng Sa?

Chúa NguyễnVua nhà LêChúa TrịnhVua nhà Mạc

Câu 19: Nêu ý nghĩg câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì quyền lợi mười năm thì phải trồng cây, vì quyền lợi trăm năm thì phải trồng người?

đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết Bác rất sáng suốt, tài tìnhKhẳng định vai trò của việc trồng câyKhẳng định tầm nhìn xa của BácKhẳng định vai trò của giáo dục

Câu 20: Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết: “Mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng những cụ ông cụ bà phụ lão có tổ chức triển khai triển khai là quan trọng và những cháu thiếu nhi là ….”. Hãy chọn đáp án đúng?

lực lượng góp thêm phần không nhỏlực lượng chăm sóc câylực lượng có vai trò nòng cốtlực lượng góp thêm phần đắc lực

Câu 21: Trong Thơ mừng năm 1961, Hồ Chí Minh đã chúc toàn nước điều gì? Hãy chọn đáp án đúng?

Bắc Nam đoàn kết thành công xuất sắc xuất sắcKế hoạch 5 năm thành công xuất sắc xuất sắctrào lưu trồng cây thành công xuất sắc xuất sắcHòa bình thống nhất thành công xuất sắc xuất sắc

Câu 22: Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo vệ giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

khi ra thao tác sẽ khác ngaykhi bắt tay vào làm sẽ tốtkhi ra thao tác sẽ tốt hơnkhi thao tác sẽ hiệu suất cao hơn

Câu 24: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng danh là thế hệ của…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

anh hùng dân tộc bản địa bản địacách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địathanh niên tuân theo lời Báccách mạng Tháng Tám vẻ vang

Câu 25: Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miễn Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến công”?

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.Phong trào “Đồng khởi” (1959 1960).Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.Việc kí kết Hiệp định Pari (1973).

Câu 26: Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm thái độ của Hồ Chí Minh với chính phủ nước nhà nước nhà thực dân Pháp khi viết: “Cái vui nhất là ngày đến Chính phủ cũng không sở hữu và nhận ra được khách thật của tớ nữa và để chắc như đinh trong trách nhiệm tiếp tân, Chính phủ bèn đối đãi với tất khắp khung hình An Nam vào hàng vua chúa” (Vi hành)?

hãnh diện trước yếu tố đối đãi của Chính phủ thực dân Pháp với những người dân An Nammỉa mai cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp riêng với vua An Namđau xót trước yếu tố thờ ơ của Chính phủ thực dân Pháp riêng với vua nước Nam.vui mừng trước cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp riêng với vua An Nam

Câu 27: Lực lượng nào đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh chính trị chứng “Việt Nam hoa trận trận chiến tranh” của Mĩ ở miền Nam?

Công nhân, nông dânNông dân, thợ thủ côngHọc sinh, sinh viênTăng ni, phật tử

Câu 28: Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết trào lưu thi đua “dạy tốt học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (1963), Hồ Chí Minh. viết: “Nội dung giáo dục cần chú trọng hơn thế nữa …”. Hãy chọn đáp án đúng?

giáo dục tư tưởngvề mặt đức dụcgiáo dục nhân cáchvề mặt trí dục

Câu 29

Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một, …, không gi được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

dân tộc bản địa bản địa Việt Nam là mộtTổ quốc Việt Nam là mộtnhân dân Việt Nam là mộtđồng bào Việt Nam là một

Câu 30

Hòn quần hòn đảo nào sau này còn có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn số 1 ở quần quần hòn đảo Nam Du?

Hòn LớnHòn MốcHòn MấuHòn Nồm

Bảng B – Tuần 3

Câu 1: Trong Đạo đức cách mạng (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập những chiến sỹ cách mạng có đạo đức là những người dân dân:

trước phải nâng cao mức sống của thành viên, tiếp Từ đó mới chăm sóc mức sống của nhân dântrước phải nghĩ đến thành viên, sau phải nghĩ đến tập thểtrước phải nâng cao mức sống nhân dân, rối mới nâng cao mức sống của thành viên mình.trước phải nghĩ đến phấn đấu lập công danh sự nghiệp sự nghiệp, sự nghiệp

Câu 2: “Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã tới. Ta phải quyết tử đến giọt máu ở đầu cuối để giữ gìn giang sơn”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào?

Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến (12/1946)Lời lôi kéo quốc dân (9/1945)Lời lôi kéo về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng (11/1946)Gửi những chiến sỹ miền Nam (12/1945).

Câu 3: Tỉnh nào ở việt nam là “quê nhà” của trào lưu “Gió Đại phong” (1961)?

Quảng NamQuảng TrịTỉnh Quảng NgãiQuảng Bình

Câu 4: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học viên những trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra tại thời hạn giờ đây thanh niên học là để biết yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Trong số đó Yêu Tổ quốc theo ý Bác là gì?

Cái gì trái với quyền lợi Tổ quốc, toàn bộ toàn bộ chúng ta nhất quyết chống lạiCần nỗ lực thực thi cuộc giảm tô và cải cáchThi đua tăng năng suất trong lao động và sản xuất.cầm súng đấu tranh để bảo vệ độc lập lãnh thổ Tổ quốc

Câu 5: Trong báo Nhân dân (15/1/1955, Hồ Chí Minh viết: “Cho nên toàn bộ toàn bộ chúng ta nên phải có …để mọi người làm rõ: Lợi ích chung của nước nhà và quyền lợi riêng của người dân là nhất trí; quyền. lợi của công dân và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân là nhất trí; đã là người chủ nước nhà thì phải phụ trách riêng với Tổ quốc”. Hãy chọn đáp án dung

giáo dục thể chất, thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹpgiáo dục đạo đức công dângiáo dục đạo đức lối sốnggiáo dục tư tưởng chính trị

Câu 6: Trong Thư lôi kéo Tổng khởi nghĩg (8/1945), Hồ Chí Minh viết: “…là cơ sở cho việc đoàn kết, phấn đấu của dân tộc bản địa bản địa ta trong thời hạn lúc bấy giờ. Hãy gia nhập …, ủng hộ ….,làm cho ….to lớn, thỏa sức tự tin”. Hãy chọn đáp án đúng

Hội cứu quốcMặt trận thống nhất những dân tộc bản địa bản địa bị áp bứcViệt MinhĐảng cộng sản Việt Nam

Câu 7: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu và phân tích và phân tích Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói cần làm gì để thanh niên góp thêm phần tăng cường sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước?

cần giáo dục về đạo đức cách mạng cho thanh niêncần tổ chức triển khai triển khai cho khéo, cho tốt lực lượng thanh niêncần đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”cần nâng cao tinh thần cách mạng cho thanh niên

Câu 8: Chiến dịch Biên giới thắng lợi mang lại kết quả gì cho cuộc kháng chiến của ta?

Phá vỡ thể vây hãm của địch riêng với vị trí vị trí căn cứ địa Việt BắcBuộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán.Đánh bại cuộc tiến công lớn của Pháp lên vị trí vị trí căn cứ địa Việt Bắc.Giảm chân địch, tạo Đk cho việc di tán đầu não kháng chiến

Câu 9: Trong Nói chuyện với ngm nữ thanh niên học viên những trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Yêu đạo đức: toàn bộ toàn bộ chúng ta phải thực thi đức tính trong sáng, chất phác, nhiệt huyết, cần kiệm; xóa khỏi hết những vết tích nô lệ trong …….”. Hãy chọn đáp án đúng

môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngàytư tưởng và hành viviệc làm, cử chỉcách cư xử và tâm ý

Câu 10: Sau khi Pháp và chính phủ nước nhà nước nhà Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa Pháp, Đảng và Chính phủ đã quyết định hành động hành vi chọn con phố đấu tranh nào sau này?

Hòa hoãn, nhân nhượng với PhápHòa hoãn, nhân nhượng những đảng Việt Quốc, Việt Cáchcầm súng chiến đấu chống quân PhápHòa hoãn, nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc

Câu 11: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói về việc ta với Pháp ký Tạm ước 14-9 ra làm thế nào?

biết là không chắc như đinh, nhưng được gì hay nấytạm ước sẽ mang lại hòa bình cho giang sơnTạm ước đó là cam kết chắc như đinh giữa 2 bênđó là một việc làm kế hoạch và quan trọng

Câu 12: Đảng, Chính phủ và nhân dân đã làm gì để xử lý và xử lý nạn đói?

Xây dựng “Quỹ đảm phụ quốc phòng”Phong trào “Tuần lễ vàng”Xây dựng “Quỹ độc lập”Tổ chức “Ngày đồng tâm”

Câu 13: Trong Lời căn dặn học viên trong lễ khai trường trường võ bị Trần Quốc Toản (5/1946), Bác Hồ viết: “Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng phải tuân theo hai khẩu hiệu mà nó là tiềm năng của anh em:…….”. Hãy chọn đáp án đúng

học tập tốt, lao động tốtđoàn kết, đoàn kết thật thàtrung với nước, hiếu với dânvì nước quên thân, vì dân quên mình

Câu 14: Trong bài Rõ như ban ngày (18/2/1966), Hồ Chí Minh viết: “Không bao giờ quyết tử độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ của tớ để đổi lấy…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

hoà bìnhtự doniềm sung sướngthống nhất

Câu 15: Địa đạo Củ Chi nay thuộc địa phương nào của việt nam?

Bình PhướcTP Hồ Chí MinhBình DươngĐồng Nai

Câu 16: Trong tác phẩm Đời sống mới năm 1947 của Hồ Chí Minh, học viên cần tham gia việc tăng gia tài xuất để làm gì?

Biết kính trọng sức lao động; quen khổ, biết tự làm lấy mà ăn; có ích cho việc học.Biết kính trọng sức lao động; quen khố; biết tự làm lấy mà tiêu; có ích cho sức mạnh thể chất.Biết kính trọng sức lao động; quen việc; biết tự làm lấy mà ăn; có ích cho sức mạnh thể chất.Biết kính trọng sức lao động; quen khổ; biết tự làm lấy mà ăn; có ích cho sức mạnh thể chất.

Câu 17: Trong bài rỉ tai với bộ đội, công an và cán bộ trước lúc vào tiếp quản thủ đô (9/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn những cán bộ chiến sỹ về thái độ riêng với những người dân dân không kháng chiến, những người dân dân “dinh tê” (những người dân dân bỏ vùng tự do để vào sinh sống trong vùng bị thực dân Pháp trấn áp, trong thời kỳ kháng chiến) là:

nên trông chứng họ thận trọng, toàn bộ toàn bộ chúng ta nên hạn chế giao lưu với họ.nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn bộ toàn bộ chúng ta tránh việc đồng ý.nên khu vực phạm vi họ và có giải pháp giám sát họ một cách thận trọngnếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì toàn bộ toàn bộ chúng ta cần cộng tác với họ

Câu 18: Trong Lời lôi kéo nhân ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh (9/1954), Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích kháng chiến là để giữ lấy và tăng trưởng những thắng lợi của cách mạng tháng Tám, tức là…..”. Hãy chọn đáp án đúng:

hòa bình, thống nhất, và dân cày có ruộnghòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủhòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, và dân quyềntự do, độc lập, niềm sung sướng và công minh

Câu 19: Ngày 21/12/1933, Thống đốc Nam kì kí nghị định sát nhập những quần hòn đảo Trường Sa, An Bang, Ifu Aba, nhóm Song Tử, Logi ta và Thị Tử vào địa phận tỉnh nào sau này?

Vĩnh LongGia ĐịnhBà RịaThừa Thiên

Câu 20: Trong văn kiện Gửi đồng bào Việt Nam, người Pháp và người toàn toàn thế giới (23/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sỹ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hi sinh tính mệnh. Tôi cũng…cho những người dân dân Pháp đã tử vong”. Hãy chọn đáp án đúng

ngậm ngùi thương xótvô cùng đau đớntức giận, phẫn nộnghiêng mình kính cận

Câu 21: Trong bản Chương trình tóm tắt của Đảng (in trong Văn kiện đảng 1929-1935) Hồ Chí Minh viết: “Đảng là …của đạo quân vô sản gồm một số trong những trong những lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ sức lãnh đạo quần chúng”. Hãy chọn đáp án đúng

đội tiên phongngười lãnh đạomột tập hợpmột tổ chức triển khai triển khai

Câu 22: Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phán tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

Hình thoi.Hình chữ nhật.Hình vuôngHình tròn.

Câu 23: “Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông hoàn toàn hoàn toàn có thể cạn, núi hoàn toàn hoàn toàn có thể mòn tuy nhiên chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Đoạn văn trên của Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

Thư gửi thanh niên (4/1951)Gửi những chiến sỹ miền Nam (12/1945)Thư gửi đồng bào Nam Bộ (6/1946)Tuyên ngôn độc lập (1945)

Câu 24: Đảo nào sau này còn có hình dạng như một con sư tử dáng vóc oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

Quan LạnĐông TrongNgọc VừngMinh Châu

Câu 25: Cái tên Hạ Long xuất hiện trên map hàng hải của nước nào vào thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX?

Câu 26: Phong trào đấu tranh của nông dân ở Nghệ – Tĩnh có điểm gì khác SO với trào lưu đấu tranh toàn nước trong năm 1930 ?

Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ nêu lên tiềm năng cải tổ đời sống.Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.Nông dân đấu tranh chưa tồn tại khẩu hiệu rõ ràng.

Câu 27: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên toàn việt nam càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhphát huy tinh thần đấu tranh can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin của dân tộc bản địa bản địagiương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạnggiương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa

Câu 28: Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam dự Hội nghị Pari (1973) là ai?

Lê Đức ThọNguyễn Thị BìnhNguyễn Duy TrinhPhạm Văn Đồng

Câu 29: Trong Lời tuyên bố với phóng viên báo chí báo chí báo “Pari – Sài gòn”(1946), Hồ Chủ tịch đã viết: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không thích … Tôi biết là nhân dân Pháp không thích…”. Hãy chọn đáp án đúng

đình chiếnmất máttrận chiến tranhthỏa hiệp

Câu 30: Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân ngày Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đổi với những yếu tố về tôn giáo. Hãy chọn đáp án đúng:

Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín ngưỡng tự doChính phủ đồng ý toàn bộ những giáo phái cùng tồn tạiChính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cầnChính phủ không phân loại tôn giáo, đảng phái.

Bảng C – Tuần 3

>> Tiếp tục update

Đáp án Học và tuân theo lời Bác 2022 – Tuần 2

Bảng A – Tuần 2

Câu 1

Trong Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị ĐH ở Thanh Hóa (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong trào lưu toàn dân thi đua, chắc như đinh là ở trường cũng thi đuThầy thi đua dạy, trò thi đua họ Thầy và trò … đoàn. kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

luôn luônthật thàcùng nhauquyết tâm

Câu 2

Vườn vương quốc ở vùng ven bờ biển và vùng biển quần hòn đảo Việt Nam được xây dựng sớm nhất là:

vườn vương quốc Côn Đảo.Vườn vương quốc Xuân Thủy.vườn vương quốc Phú Quốc.Vườn vương quốc Cát Bà.

Câu 3

“Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận tiện cho góp vốn góp vốn đầu tư của những nhà tư bản, nhà kỹ thuật quốc tế trong toàn bộ những ngành kỹ nghệ của tớ”. Đây là nội dung của văn bản nào?

Thư gửi Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ 1/11/1945Thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc 1946Luật góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế 1987Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

Câu 4

Trong “Bài rỉ tai với đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc Giang” (4/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả nhân dân ta phải hiểu thâm thúy răng: nước nhà là nước nhà đất của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ nước nhà. Quyền làm chủ đó là vì cách mạng. thành công xuất sắc xuất sắc và kháng thắng lợi lợi đưa lại cho … ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

Tổ quốcgiang sơntoàn dânnhân dân

Câu 5

Trong bài phát biểu tại: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ cập khoa học, kỹ thuật Việt Nam” (5/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “phải góp tài góp sức để tăng cấp tăng cấp cải tiến bộ mặt xã hội của việt nam, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác thao tác thao tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là … rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

trách nhiệmviệc làmtrọng tráchtrách nhiệm

Câu 6

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được xây dựng tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vào thời hạn nào?

Ngày 26-3-1942Ngày 12-3-1941Ngày 10-5-1942Ngày 15-5-1941

Câu 7

Trong “Thư gửi những em học viên”. (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm sóc giáo dục, … làm cho những em tương lai trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người dân dân chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

nhằm mục đích mục tiêu thực thi tiềm năngđều nhằm mục đích mục tiêu hướng tớilà thực thi chủ trươngđều nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng

Câu 8

Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở việt nam, cơ quan ban ngành thường trực là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm cơ quan ban ngành thường trực. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành cơ quan ban ngành thường trực ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ | trống cho thích hợp.

Toàn dânnhững cử triToàn ĐảngNhân dân

Câu 9

Thư gửi những cán bộ giáo dục, học viên, sinh viên những trường và những lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải tuy nhiên tuy nhiên với hành, lý luận phải liên hệ với thực tiễn. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ những mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩg, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

phải chú trọngcần lưu ýphải coi trọngphải phối hợp

Câu 10

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân những kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì niềm sung sướng của dân tộc bản địa bản địa, vì quyền lợi của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

nhân dânnước nhàgiai cấpnhà nước

Câu 11

Ai là là người chiến sỹ biệt động đã thực thi cuộc đánh bom không thành nhằm mục đích mục tiêu vào Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ Robert McNamara ngày 2/5/1964 và bị xử tử hình?

Nguyễn Văn TrỗiVõ Thị ThắngTrần Văn ƠnNguyễn Thái Bình

Câu 12

Cơ quan nào làm trách nhiệm thực thi chủ trương tín dụng thanh toán thanh toán để tăng trưởng sản xuất được xây dựng vào trong thời gian ngày 6 tháng 5 năm 1951?

Ngân hàng Nhà nước Việt NamMậu dịch quốc doanhNhg Thương vụBộ Tài Chính

Câu 13

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN Tg nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại trở ngại vất vả, có chí tiến thủ. Đảng nên phải chăm sóc giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy họ thành những người dân dân thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hổng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

nhiệt huyết can đảm và mạnh mẽ và tự tin và mạnh mẽ và tự tin và tự tinnhiệt huyết xung phongquyết chí bền ganxung kích đón đầu

Câu 14

Trong “Thư gửi những học viên” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay những em được cái như mong ước hơn cho anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy những em nên những người dân dân công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm tăng trưởng hoàn toàn những … sẵn có của những em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop.

khả năngkĩ năngtiềm năngphẩm chất

Câu 15

Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

cát Bà và Châu thổ sông Hồng.châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

Câu 16

Trong bài “Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thế nào là … và tác phong xã hội chủ nghĩg? Có ý thức làm chủ nước nhà, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩg, và tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

quan điểmphong tháitư tưởngtinh thần

Câu 17.

Hãy chọn đáp án đúng. Đoạn văn sau này: “Trình độ văn hoá của nhân dân nâng cao sẽ tương hỗ cho toàn bộ toàn bộ chúng ta tăng cường công cuộc khối phục kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng dân chủ. Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân cũng là một việc thiết yếu để xây dựng việt nam thành một nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đoạn văn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

Thư gửi những em học viên (24/10/1955).Thư gửi những cán bộ giáo dục, học viên, sinh viên những trường và những lớp bổ túc văn hoá, (31/8/1960).Thư gửi những cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên cấp dưới cấp dưới, học viên, sinh viên nhân ngày khởi thời gian đầu xuân mới học mới (16/10/1968).Thư gửi đồng bào đã thanh toán nạn mù chữ (24/12/1956)

Câu 18

Trong “Bài rỉ tai với đồng bào và cán bộ tỉnh Thanh Hóa” (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì nhân dân ta phải nâng cao tinh thần làm chủ. Mọi người phải làm …. của người chủ: cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

tròn trách nhiệmhết kĩ nănghết trách nhiệmhết trách nhiệm và trách nhiệm

Đáp án: tròn trách nhiệm

Còn tiếp……

Bảng B – Tuần 2

Câu 1

Trong “Thư gửi những cán bộ giáo dục, học viên, sinh viên những trường và những lớp bổ túc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ những mặt:

đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, kỹ thuật.lý tưởng xã hội chủ nghĩg, đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn và công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, kỹ thuật.

Câu 2

Trong bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩg (17-3-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên phải tích cực học hỏi để:

góp thêm phần tham gia đấu tranh thống nhất giang sơnlao động có kỹ thuật và năng suất cao.phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.lao động có kỷ luật và năng suất cao.

Câu 3

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

tương lai là việc làm rất quan trọng và rất thiết yếu”.tương lai là việc rất hệ trọng và rất thiết yếu”.thế hệ trẻ cho đời sau là một việc rất quan trọng, thiết yếu”.đời sau là một việc rất quan trọng và rất thiết yếu”.

Câu 4

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình tôi cũng như phê bình người phải:

vạch rõ nguyên nhân của khuyết điểm.vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm.nên làm nhấn mạnh yếu tố yếu tố những ưu điểm.rất là nhấn mạnh yếu tố yếu tố những khuyết điểm.

Câu 5

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình tôi cũng như phê bình người tránh việc:

nói kỹ về khuyết điểm của những người dân dân khácdùng cách nói thẳng thắn, thiểu sự nể nang.dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọcdùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.

Câu 6.

Trong “Bài rỉ tai tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (01-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên không được:

hỏi nước nhà đã tạo cho mình Đk gì?hỏi nước nhà đã làm những gì cho mình?hỏi giang sơn đã cho mình những quyền gì?hỏi giang sơn đã cho mình những gì?

Câu 7

Trong “Bài rỉ tai tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức triển khai triển khai và …, sẵn sàng sẵn sàng cho những cháu ấy tương lai trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

giáo dục chăm sóc cho tốt những cháu thiếu niêngiáo dục cho tốt những cháu nhi đồnggiáo dục cho tốt những cháu thiếu nhichăm sóc cho tốt những cháu nhi đồng

Câu 8

Trong một bài “Trả lời những nhà báo quốc tế” năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới ham muốn của Người: “là đồng bào…”.

ai cũng luôn hoàn toàn có thể có cơm ăn áo mặc, ai cũng rất được học tập.được niềm sung sướng như muôn vật hưởng ánh sáng mặt trời.ai cũng rất được niềm sung sướng ấm no, ai cũng làm cách mạng.ai cũng rất được quan tâm giúp sức, ai cũng rất được học tập.

Câu 9

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng.rất quan trọng và rất thiết yếu.quan trọng và có ý nghĩa to lớn.vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Câu 10

Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrge)Hãng-ri Mác-tanh (Henri Martin)Mg-do-len Ri-pho (Madeleine Riffaud).Ray-mông Điêng (Raymonde Dien)

Câu 11

Trong số 4 ngành chính của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kinh tế tài chính tài chính biển là hàng hải, dầu khí, du lịch và nghề đánh bắt cá cá cá, thì ngành nghề nào có số lao động chiếm phần đông nhất?

Hàng hải.Dầu khí.Nghề cá.Du lịch.

Câu 12

Đây là chiến dịch tiến công lớn thứ nhất của cục đội nòng cốt Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và thắng lợi của chiến dịch này đã mở ra thời kỳ dữ thế dữ thế chủ động trên mặt trận cho quân đội cách mạng Việt Nam. Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đấy là chiến dịch nào?

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)Chiến dịch biên giới (1950)Chiến dịch Hòa Bình (1951-1952)Chiến dịch Việt bắc (1947)

Câu 13

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên fg là nhiệt huyết, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tiễn, bệnh thành viên, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên tg …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

nỗ lực rèn luyện và góp sức cho lý tưởng cách mạngra sức tăng trưởng những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấykhông ngừng nghỉ phấn đấu và hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giaophát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấy

Câu 14

Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được xây dựng vào trong thời gian ngày tháng năm nào?

15/7/195015/5/194121/6/196526/3/1953

Câu 15.

Trong bài “Đạo đức cách mạng” (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:

thành viên nằm trong tập thể, vì vậy có quyền lợi của thành viên mới có quyền lợi của tập thể.Lợi ích thành viên tồn tại tuy nhiên tuy nhiên với quyền lợi tập thể, phải hòa giải và hợp lý với quyền lợi chung.Lợi ích thành viên là nằm trong quyền lợi của tập thể, là một bộ phận của quyền lợi tập thể.Quyền lợi thành viên nằm trong quyền lợi tập thể, là một bộ phận quyền lợi tập thể.

Câu 16

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình tôi cũng như phê bình người nên phải:

phải ráo riết, triệt để, thật thàphải thận trọng, tránh để mất lòng.hạn chế nói nhiều về khuyết điểm.tránh nói nhiều về khuyết điểm.

Câu 17

Trong số những vườn vương quốc sau, chỉ có một vườn vương quốc ở trong đất liền là:

vườn vương quốc Hoàng Liên.Vườn vương quốc Cát Bà.Vườn vương quốc Mũi Cà Mau.Vườn vương quốc Bái Tử Long.

Câu 18

Khu bảo tồn biển ở Việt Nam được quy hoạch mới mới gần đây nhất là:

Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ.Khu bảo tồn biển Côn Đảo.Khu bảo tồn biển Lý Sơn.Khu bảo tồn biển Cát Bà.

Câu 19

Trong “Bài rỉ tai tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (1-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên phải tự hỏi mình:

đang làm gì cho Tổ quốc?góp sức gì cho nước nhà?đã làm gì cho nước nhà?đã quyết tử gì cho nước nhà?

Câu 20

Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

trung dũng, kiên cường, dũng cảmcần, kiệm, liêm, chính.nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

Câu 21.

Ai là người tổ chức triển khai triển khai và thực thi công cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950) và cải cách giáo dục lần thứ hai (1960)?

Tạ Quang BửuVũ Đình HòePhạm Văn ThôngNguyễn Khánh Toàn

Câu 22

Khu bảo tồn biển thứ nhất được xây dựng ở Việt Nam là:

Khu bảo tồn biển Cát Bà.Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang.Khu bảo tồn biển Côn Đảo.Khu bảo tồn biển Núi Chúa.

Câu 23

Trong “Thư gửi những học viên” (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay là không, dân tộc bản địa bản địa Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với những cường quốc năm châu được hay là không, đó đó là nhờ một phần lớn ở công học tập của …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

những cháu.học viên.thanh niên.những em.

Câu 24

Từ năm 1946 đến năm 1960, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mang tên thường gọi là gì?

Nghị viện nhân dânNghị viện liên hiệp kháng chiếnQuốc hội nhân dânChính phủ mở rộng

Câu 25

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm sóc giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy họ thành những người dân dân:

thừa kế xứng danh sự nghiệp vẻ vang của những thế hệ tiền bối.thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.đủ sức để mọi việc đều nhiệt huyết xung phong, có chí tiến thủ.thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Câu 26

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những tiềm năng của phê bình là:

thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.đoàn kết và thống nhất nội bộ.thiết lập trật tự trong nội bộ.làm cho nội bộ thật trong sáng.

Câu 27

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những tiềm năng của phê bình là:

lên án thói hư tật xấu của con người.giúp nhau sửa chữa thay thế thay thế, giúp nhau tiến bộ.cô lập những người dân dân dân có việc làm sai.loại trừ người dân có việc làm chưa đúng.

Câu 28

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những tiềm năng của phê bình là:

sửa đổi cách thao tác tuỳ tiện, thiếu dân chủ.thay đổi cách thao tác cho thật sự khoa họcvô hiệu lối thao tác của quyền, độc đoán.sửa đổi cách thao tác cho tốt hơn, đúng hơn.

Câu 29

Ba khu Ramsar của Việt Nam ở vùng ven bờ biển và vùng biển quần hòn đảo là:

Khu Ramsar (RS) vườn vương quốc (VRG) Xuân Thủy, RS với Côn Đảo, RS VQG Mũi Cà Mau.Khu Ramsar (RS) Hồ Ba Bể, RS vườn vương quốc (vdG) Cát Tiên, RS đất ngập nước Láng Sen.Khu Ramsar (RS) vườn vương quốc (vaG) U Minh Thượng, RS Hồ Ba Bể, RS VQG Mũi Cà Mau.Khu Ramsar (RS) vườn vương quốc (vdG) Tràm Chim, RS VQG Côn Đảo, RS VQG Mũi Cà Mau.

Câu 30

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tác phẩm: “Đạo đức cách mạng” (12-1958), để hoàn thành xong xong được trách nhiệm cách mạng vẻ vang, người cách mạng phải có:

tham vọng và ước mơ làm nền tảng,đạo đức cách mạng làm nền tảng.lý tưởng sống làm tư tưởng cốt lõi.ý chí nỗ lực đạt ước mơ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Bảng C – Tuần 2

Câu 1

Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiềnNếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham nhũngNếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiềnNếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

Câu 2

Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Lời rỉ tai tại lớp bổ túc trung cấp” (10/1947), Hồ Chí Minh nói: “Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau này: …”.

Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – TinCần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công vô tưTrí – Tín – Nhân – Dũng – LiêmTài – Đức – Uy -Trí Dũng

Câu 3

Trong “Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

chủ nghĩa Máccách mạngcách mệnhMác – Lênin

Câu 4

Trong bài “Nói chuyện cùng đồng bào trước lúc sang Pháp” (5-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập tiềm năng của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là:

làm cho nước nhà độc lập.làm cho nhân dân niềm sung sướnglàm cho ích quốc lợi dân.làm cho dân giàu nước mạnh.

Câu 5

Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở việt nam cơ quan ban ngành thường trực là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm cơ quan ban ngành thường trực. Nhân dân … thi hành cơ quan ban ngành thường trực ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

bầu ra đại biểu thay mặt mìnhbầu chọn những người dân dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt nhân dânbầu ra những đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cử tri thay mặt mìnhsáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

Câu 6.

Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được sử dụng để tại vị cho cho những đội nữ du kích ở Tp Tp Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

Nguyễn Thị ChiênHoàng NgânNguyễn Thị ÚtTrần Thị Lý

Câu 7

Trong bài “Thực hành tiết kiệm chi phí ngân sách, chống tham ô, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, chống bệnh quan liêu” (3-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tác hại của tham ô, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí và bệnh quan liêu là:

làm tiêu huỷ hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên.làm mất đi đi niềm tin của quần chúng riêng với cán bộ, đảng viên.phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chính.phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư.

Câu 8

Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối thao tác” (10/1947), nói về phong thái lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta tuyệt đối tránh việc theo đuôi quần chúng. Nhưng..”.

phải khéo lý giải cho quần chúng hiểuphải khéo triệu tập ý kiến của quần chúngphải khéo khuynh hướng quần chúng theo quan điểm của tớphải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

Câu 9

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Học để trang sức đẹp đẹp, chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng. Đó cũng là…..”.

chủ nghĩa thành viênthỏi chém gió, khoác lácbệnh hình thứcbệnh ngoa ngôn

Câu 10

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là…..”.

bóc lột nhân dânđàn áp nhân dânchủ nghĩa thành viêncoi thường nhân dân

Câu 11.

Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi những bạn kia ơi! những bạn phải hiểu rằng: trong thời hạn lúc bấy giờ, hoang phí xa xỉ là…..”.

Trái với ý Đảng, lòng dânTrái với ý dân, trái với tư cách người cách mangTrái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạngTrái với quy định của Đảng và Nhà nước

Câu 12

Công trình kinh tế tài chính tài chính xã hội nào dưới đấy là vì nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần thứ nhất của Chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

Khách sạn Dân ChủBệnh viện Bưu điệnTrại bò giống Ba VìBách hoá Tràng Tiền

Câu 13

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải… Nó do đấu tranh, rèn luyện bền chắc hằng ngày mà tăng trưởng và củng cố”.

bỗng dưng mà cótự nhiên sinh ratrên trời sa xuốngtự nhiên mà có

Câu 14

Trong “Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có …., một ý chí và hành vi thống nhất, có kinh nghiệm tay nghề tay nghề, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

ột con phố đi đúngmột nhận thức đúngmột tư tưởng đúngmột chủ nghĩa đúng

Câu 15

Trong “Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành vi thống nhất, có kinh nghiệm tay nghề tay nghề, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

một vị bồ tátthánh nhânđấng tối caomột ông thánh

Câu 16.

Khai thông đường sang Trung Quốc và toàn toàn thế giới, mở rộng và củng cố vị trí vị trí căn cứ địa Việt Bắc là những tiềm năng nêu lên cho chiến dịch quân sự chiến lược kế hoạch nào dưới đây?

Việt Bắc (1947)Hà Nam Ninh (1951)Tây Bắc (1953)Biên giới (1950)

Câu 17

Trong “Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải nhất quyết, không nhất quyết thì dễ đi đến …..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

tùy tiệnba phảithời cơvô nguyên tắc

Câu 18

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi củ …”.

cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa thành viêncuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài ngườicuộc đấu tranh chống giặc dốtcuộc đấu tranh chống bảo thủ, lỗi thời

Câu 19

Trên những quần hòn đảo nào ở biển việt nam đã phát hiện lượng phốt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đấy là một loại phân bón hữu cơ tốt?

Quần quần hòn đảo An Thới (Kiên Giang).Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).Quần quần hòn đảo Cát Bà (Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng).Quần quần hòn đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Câu 20

Trong “Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số trong những trong những đảng viên trí thức thì lại chỉ mà…… không hề công tác thao tác thao tác thực tiễn, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

sách vởlý luận suônglý thuyếtgiở sách ra đọc

Câu 21

Trong “Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chỉ công nông vì trình độ kém, thường không biết …. ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác – Lênin”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

lý luận Mác – Lêninlý luận cách mạnghọc thuyết Mác – Lênintrình độ lý luận

Câu 22

Trong Thư gửi đồng bào Nam bộ” (6-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “…”

Năm ngón tay cũng luôn hoàn toàn có thể có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù từng người dân có những điểm rất rất khác nhau.Năm ngón tay cũng luôn hoàn toàn có thể có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.Năm ngón tay cũng luôn hoàn toàn có thể có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Còn tiếp………..

Đáp án Học và tuân theo lời Bác 2022 – Bảng A Tuần 1

Bảng A – Tuần 1

Câu 1

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

sự nghiệp của dân tộc bản địa bản địacách mạng của dân tộc bản địa bản địagiang sơn của tớvận mạng của tớ

Câu 2

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao … và quân sự chiến lược kế hoạch để góp sức ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

trình độ trình độ và phẩm chất đạo đứctrình độ chính trị, kĩ năng trình độtrình độ chính trị, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, khoa học kỹ thuậttrình độ văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn và đạo đức cách mạng

Câu 3

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

nâng cao tổ chức triển khai triển khai và kỷ luậtnhã nhặn và giản dịchống chủ nghĩa thành viêntăng cường đoàn kết

Câu 4

Trong bài rỉ tai tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Nếu không hề đạo đức cách mạng thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

có tài năng năng cũng không làm đượccó tài năng cũng vô dụngkhông thể làm tốt trách nhiệmkhông phát huy được kĩ năng

Câu 5

Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong trào lưu thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Cải tiến kĩ thuật”Bạch đầu quânBa xây, ba chốngBa sẵn sàng

Câu 6

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên toàn việt nam càng giương cao ngọn cờ của …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

chủ nghĩa xã hộichủ nghĩa yêu nướcchủ nghĩa dân tộc bản địa bản địachủ nghĩa anh hùng cách mạng

Câu 7

tên thường gọi Hạ Long xuất hiện trên map hàng hải của nước nào vào thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX?

Câu 8

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoa VI (từ 24/6 – 3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được thay tên là gì?

Thành phố Hồ Chí Minh.Sài Gòn.Sài Gòn – Chợ Lớn.Chợ Lớn.

Câu 9

Trong Bài bệnh tự kiêu, tự ái (1948), Hồ Chí Minh viết: “ Tự kiểu nhất định sẽ đi đến

thành công xuất sắc xuất sắckết quảthất bạithắng lợi

Câu 10

Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội … do Đảng ta xây dựng, Đảng fg lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

quyết thắngnhân dânvững mạnhnòng cốt

Câu 11

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, những dân tộc bản địa bản địa đoàn kết, …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

hoàn thuận, chung sức chiến đấunhững tầng lớp đoàn kết một lòngthương yêu nhau như anh em một nhàđùm bọc giúp sức lẫn nhau

Câu 12

Trong bài Thư trung thu gửi những cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:”Trung thu trăng sáng như gương / Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

thương yêunhớ thươngnhớ mongthương mến

Câu 13

Trong bài Hai ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và … của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

tích cực tham giasự ủng hộ nhiệt tìnhsức đoàn kết ngặt nghèotinh thần kháng chiến

Câu 14

Bờ biển nào ở việt nam có điểm lưu ý là: “có địa hình thấp và nhiều cửa sông chia cắt chằng chịt, có những bãi lầy thấp hình thành những rừng đước ngập mặn nổi tiếng”?

Bờ biển đồng bằng sông HồngBờ biển Tây Nam BộBờ biển đồng bằng sông Cửu LongBờ biển Nam Trung Bộ

Câu 15

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày này đã thành một đội nhóm nhóm quân to lớn, nhiệt huyết tiến lên, quyết tâm phấn đấu, quyết tử vì Tổ quốc thân yêu, vì… . Hãy lựa chọn đáp án đúng?

chủ nghĩa xã hộigiải phóng dân tộc bản địa bản địatiến bộ xã hộiquần chúng nhân dân

Câu 16

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự chiến lược kế hoạch lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Trí là phải có óc ………. để xem mọi việc, để suy xét địch cho đúng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

nhạy bénthông minhsáng suốtnhanh nhẹn

Câu 17

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn để ý quan tâm … thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

giúp sức và dìu dắtdạy dỗ và chăm sócdìu dắt và chăm sócdìu dắt và giáo dục

Câu 18

Mục đích chính của Mỹ trong việc lập những “ấp kế hoạch” trong “Chiến tranh đặc biệt quan trọng quan trọng” (1961 – 1965) là gì?

Bình định miền Nam trong vòng hai năm.Tách dân khỏi cách mạng, thực thi chương | trình bình định miền Nam.Mở rộng vùng trấn áp.Củng cố quyền lực tối cao tối cao cho cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn.

Câu 19

Trong bài rỉ tai tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Việc dạy và học cũng thế, mọi người phải … để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

quyết tâm thực thinỗ lực thật nhiềuthao tác bằng haidạy và học thật tốt

Câu 20

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu là … trong thời đại anh hùng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

lực lượng tiên phongthế hệ tương lailực lượng cách mạngthế hệ anh hùng

Câu 21

Trong bài Thư trung thu gửi những cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải ghét, …………..bọn thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, bọn Việt gian, bọn bù nhìn. Vì chúng nó mà toàn bộ toàn bộ chúng ta khổ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

ghét chua ghét chátghét đắng ghét chuaghét cay ghét đắngghét cay ghét mặn

Câu 22

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hoàn toàn rất mất thời hạn rồi một trời một vực, cũng khác hoàn toàn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay saiách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay saigót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay saisự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Câu 23

Trong bài Thư gửi những cháu nhi đồng nhân Tết trung thu 1948 (1948), Hồ Chí Minh viết: “Bác chúc những cháu ………… ……. và gửi những cháu nhiều cái hôn Trung thu”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

vui vẻ, mạnh khỏemạnh khỏe, như mong ướcmạnh khỏe, học giỏivui vẻ, niềm sung sướng

Câu 24

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên toàn việt nam càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhphát huy tinh thần đấu tranh can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin của dân tộc bản địa bản địagiương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạnggiương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa

Câu 25

Trong bài rỉ tai tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng là … , một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

quyết tâm trung thành với chủ với chủ với cách mạngmột lòng trung thành với chủ với chủ với cách mạngtuyệt đối trung thành với chủ với chủ với cách mạngtriệt để trung thành với chủ với chủ với cách mạng

Câu 26

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự chiến lược kế hoạch lân thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho những người dân dân ta …….mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Câu 27

Trong bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí ngân sách nhiểu” toàn miền Bắc (12/2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Theo ý Bác thì riêng với sáng tạo độc lạ cũng như riêng với việc trồng cây…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

trồng càng nhiều càng quýtrồng nhiều cây và chăm sóc để cây xanh tươitrồng cây nào phải tất cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống íttrồng cây nào thì cũng tốt, càng nhiều càng tốt

Câu 28

Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân như cá với nước, …, học hỏi, giúp sức lẫn nhau”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

quyết tâm đấu tranhđoàn kết một lòngcùng nhau xây dựngchung sức phấn đấu

Câu 29

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong những cháu đều xứng danh là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

giúp sức và dìu dắtxây dựng xã hội mớidìu dắt và chăm sócdạy dỗ và chăm sóc

Câu 30

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản giải pháp “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ?

Bình GiãẤp BắcBa GiaVạn Tường

Bảng B – Tuần 1

Câu 1

“Cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của tớ để phục vụ công cuộc xây dựng giang sơn” là chủ trương của Đảng riêng với tầng lớp, giai cấp nào?

Tư sản dân tộc bản địa bản địaĐịa chủ phong kiếnTư sản mại bảnTiểu tư sản

Câu 2

Đoàn 759 với trách nhiệm mở con phố kế hoạch trên biển khơi khơi để chi viện cho mặt trận miền Nam được xây dựng năm nào?

Ngày 23 tháng 10 năm 1961, xây dựng Đoàn 759.

Câu 3

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với việc làm phải thế nào?

chăm chỉđam mêtận tụy say mê

Câu 4

Quốc hội khóa quyết định hành động hành vi cho lưu hành tiền Việt Nam trong toàn nước vào thời hạn nào?

Ngày 23 – 11- 1946Ngày 19 – 12 – 1946Ngày 31-1 – 1946Ngày 6-5-1951

Câu 5

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 có hiệu lực hiện hành hiện hành từ thời gian năm nào đến năm nào?

Từ năm 1994 đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 2014Từ năm 1982 đến năm 2014Từ năm 1982 đến năm 1994Từ năm 1994 đến 2022

Câu 6

Trong Thư gửi ủy ban nhân dân những kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) Hồ Chí Minh đã căn dặn những cty Chính phủ

Việc gì lợi cho dân, ta phải rất là làmViệc gì lợi cho cơ quan ban ngành thường trực, cần làm ngayViệc gì khó quá, thì ta phải tránhViệc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng được

Câu 7

Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ sau này (tức là chính phủ nước nhà nước nhà được bầu 1946) phải là một ……”. Hãy chọn đáp án đúng

Chính phủ thuộc địaChính phủ liêm khiếtChính phủ bù nhìnChính phủ hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác

Câu 8

Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định xây dựng một cty hành chính tại quần quần hòn đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào sau này?

Thừa ThiênTỉnh Quảng NgãiQuảng BìnhQuảng Nam

Câu 9

Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam” (10/1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc , những gnh em sẽ phải…., nghiên cứu và phân tích và phân tích không những trong sách vở mà ngay trong những công tác thao tác thao tác của tớ.” Hãy chọn đáp án đúng

tu dưỡng đạo đứcvừa làm, vừa họclàm “quan cách mạng”.hi sinh gian truân

Câu 10

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với nhân dân phải thế nào?

kính trọng, thật thàlễ phép, thẳng thắnlễ phép, thật thàkính trọng, lễ phép

Câu 11

Đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 2014, đã có bao nhiêu vương quốc thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982?

196 vương quốc166 vương quốc76 vương quốc186 vương quốc

Câu 12

Hòa để tiến là giải pháp xử lý và xử lý quan hệ Việt – Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong quy trình nào sau này?

Từ 23 – 9 – 1945 đến 6 – 3 – 1946Từ 19 – 12 – 1946 đến 7 – 5 – 1954Từ 6 – 3 – 1946 đến 19-12 – 1946Từ 8 5 – 1954 đến 21-7-1954

Câu 13

“Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sử Nguyễn Thị Định nữ tướng anh hùng Chiến công Đồng Khởi vang vùng Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu” (Dương Ngọc Tiên) Những câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

Quảng NamTỉnh Quảng NgãiBến TreĐồng Tháp

Câu 14

Trong bài rỉ tai tại buổi lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam (11/191945), Hồ Chí Minh đã dặn những cán bộ vừa tốt nghiệp phải

Cần, kiệm, hi sinh, công minhCông bình, chính trựcSiêng năng, tiết kiệm chi phí ngân sách, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạoCông tâm, chính trực

Câu 15

Báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng – được quyết định hành động hành vi xuất bản vào lúc nào?

Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935

Câu 16.

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với Chính phủ phải thế nào?

tuyệt đối trung thành với chủ với chủtuyệt đối tận tụytuyệt đối tin tưởngtuyệt đối phục vụ

Câu 17

Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để cập đến tình hình lịch sử việt nam ở quy trình nào?

Trước chiến dịch Điện Biên PhủSau cách mạng tháng Tám năm 1945Trước cách mạng tháng Tám năm 1945Sau khi phát động Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến

Câu 18

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công gn cách mệnh riêng với tự mình phải thế nào?

trung thành với chủ với chủ, dũng cảmcần, kiệm, liêm, chínhkính trọng, lễ phépchí, công, vô tư

Câu 19

Mặt trận dân tộc bản địa bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời vào thời hạn nào?

20/12/195920/12/196009/10/196017/1/1960

Câu 20

Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hổ Chí Minh nói tinh thần trách nhiệm là gì?

Nắm vững chủ trương, đi đúng hướng, làm tròn trách nhiệm và trách nhiệmNắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phậnNắm vững chủ trương, đi đúng đường, làm tròn trách nhiệmNắm vững chủ trương, đi theo quần chúng, làm tròn trách nhiệm

Câu 21.

Thị trấn Cái Rồng của huyện quần hòn đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

Lý Nhân TôngLý Thánh TôngLý Thái TôngLý Anh Tông

Câu 22

Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác lập con phố cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

Đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định GionevoĐấu tranh chính trị kết phù thích phù thích hợp với binh vậnĐấu tranh giữ gìn và tăng trưởng lực lượngĐấu tranh chính trị là hầu hết kết phù thích phù thích hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 23

Trong “Hô hào nhân dân chống nạn đói” (11/1945) Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn phải có sáng tạo độc lạ để tìm ra được cách thao tác mà không mất lòng dân. Nhất là riêng với những chữ CÂN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG BẰNG thì những bạn ….cho dân chúng theo”. Hãy chọn đáp án đúng

phải có giải pháp mạnh bắt buộcphải đi tận nơi, phải xem tận nơiphải thực hành thực tiễn thực tiễn trước, phải làm gươngphải tuyên truyền, phải lý giải

Câu 24

Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiều trong những nước có biến?

đứng thứ 3 trong số 157 nước có biểnđứng thứ 27 trong số 157 nước có biểnđứng thứ 47 trong số 157 nước có biểnđứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

Câu 25

“ Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận gia cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

Chương trình tóm tắt của ĐảngChánh cương vắn tắt của Đảng“ Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận gia cấp mình, phải làm cho giai cấp minh lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 26

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công gn cách mệnh riêng với địch phải thế nào?

nhất quyết, khôn khéoquyết đoán, thông minhnhất quyết, thông minhkhôn khéo, thông minh

Câu 27

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh riêng với đồng sự phải thế nào?

thân ái giúp sứcân cần giúp sứcchân thành giúp sứcđoàn kết giúp sức

Câu 28

Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

hỏng việchiểu việcmất việchết việc

Câu 29

Thành lập những “tòa án quân sự chiến lược kế hoạch đặc biệt quan trọng quan trọng” là nội dung luật đạo nào của Chính quyền Sài Gòn?

Luật 10/59Luật 5/59Luật 1/59Luật 5/57

Câu 30

Điền từ không đủ vào câu thơ dưới đây trong bài Lời lôi kéo ngụy binh trở lại với Tổ quốc (1951) của Hồ Chí Minh: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương ………… phải thương nhau cùng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Con Hồng cháu LạcCon ông cháu chaCon rồng cháu tiênCon Hồng cháu tiên

Bảng C – Tuần 1

Câu 1

Nội dung nào sau này đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết kế hoạch Đờ Lát dơ Tátxinhi đã đưa cuộc trận trận chiến tranh xâm lược ở Đông Dương lên quy mô lớn?

Thiết lập “vành đai trắng” nhằm mục đích mục tiêu ngăn ngừa quân nòng cốt của tg ở Bắc BộRa sức xây dựng “quân đội vương quốc”, tiến hành “trận trận chiến tranh tổng lực” Gấp rút triệu tập quân Âu – Phi nhằm mục đích mục tiêu xây dựng lực lượng cơ động mạnhTiến hành trận trận chiến tranh tâm lí và trận trận chiến tranh kinh tế tài chính tài chính ở hậu phương

Câu 2

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị ĐH ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn sát với thực hành thực tiễn thực tiễn để tương lai thực thi tiềm năng cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho thích hợp?

trung thực phụng sự nhân dân.trung thành với chủ với chủ phục vụ Tổ quốcthật thà phục vụ nhân dân.thật thà phụng sự nhân dân.

Câu 3

Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu tới đáy, thuộc Vịnh nào sau này?

vịnh Tiên Yên Hà Cốivịnh Lan Hạvịnh Hạ Longvịnh Bái Tử Long

Câu 4

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình tôi cũng như phê bình người nên phải:

tránh nói nhiều về khuyết điểm.phải thận trọng, tránh để mất lòng.phải ráo riết, triệt để, thật thàhạn chế nói nhiều về khuyết điểm.

Câu 5

Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân ngày Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “….”

Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.Tuổi trẻ là ngày xuân của xã hội.Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốcTuổi trẻ là ngày xuân của giang sơn

Câu 6.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm sóc giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy họ thành những người dân dân:

thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩthừa kế xứng danh sự nghiệp vẻ vang của những thế hệ tiền bối.đủ sức để mọi việc đều nhiệt huyết xung phong, có chí tiến thủ.

Câu 7

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác thao tác thao tác, ….”.

trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.trong học tập, nghiên cứu và phân tích và phân tích, trong đạo đức cách mạng.trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 8

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tác phẩm: “Đạo đức cách mạng” (12-1958), để hoàn thành xong xong được trách nhiệm cách mạng vẻ vang, người cách mạng phải có:

oài bão và ước mơ làm nền tảng,đạo đức cách mạng làm nền tảng.lý tưởng sống làm tư tưởng cốt lõi.ý chí nỗ lực đạt ước mơ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Câu 9

Trong Thư gửi những cán bộ giáo dục, học viên, sinh viên những trường và những lớp bổ túc văn hoá (31-8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hoá giáo dục phải tăng trưởng mạnh để:

phục vụ yêu cầu của cách mạng”.phục vụ kháng chiến, kiến quốc”.phục vụ nhu yếu của thanh niên”.đem lại tri thức mới cho nhân dân”.

Câu 10

Trong bài phát biểu tại “Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn trách nhiệm vẻ vang ấy, … tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ thao tác làm gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

tuổi trẻ ta nên phải làm rõđoàn viên thanh niên ta nên phải thấm nhuầnthanh niên ta nên phải thấm nhuầnthanh niên và đoàn viên ta nên phải nắm vững

Câu 11

Mục đích chính của Mỹ trong việc lập những “ấp kế hoạch” trong “Chiến tranh đặc biệt quan trọng quan trọng” (1961 – 1965) là gì?

Bình định miền Nam trong vòng hai năm.Tách dân khỏi cách mạng, thực thi chương trình bình định miền Nam.củng cố quyền lực tối cao tối cao cho cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn.Mở rộng vùng trấn áp.

Câu 12

“Miền Bắc việt nam đã tiến những bước dài trước đó trước đó chưa từng thấy trong lịch sử dân tộĐất nước, xã hội và con người đều thay đổi”. Đây là lời xác lập tại Hội nghị Chính trị đặc biệt quan trọng quan trọng của Trung ương Đảng (1964) của gi?

Lê DuẩnHồ Chí MinhTrường ChinhĐỗ Mười

Câu 13

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những tiềm năng của phê bình là:

vô hiệu lối thao tác của quyền, độc đoán.sửa đổi cách thao tác tuỳ tiện, thiếu dân chủ.thay đổi cách thao tác cho thật sự khoa họsửa đổi cách thao tác cho tốt hơn, đúng hơn.

Câu 14

Trong “Thư gửi những cán bộ giáo dục, học viên, sinh viên những trường và những lớp bổ túc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ những mặt:

đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, kỹ thuật.đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, kỹ thuật.lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn và công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

Câu 15.

Biện pháp nào có tính chất lâu dài trong việc xử lý và xử lý cơ bản nạn đói sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

Bãi bỏ nhiều loại thuếGiảm tô, giảm thuế ruộng đấtTăng gia tài xuấtQuyên góp, điều hòa thóc gạo

Câu 16.

Trong “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chủ trương và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

Đảng đều và phục vụ quyền lợiĐảng đều vì quyền lợiChính phủ đều vì tiềm năng nâng cao đời sốngNhà nước đều vì tự do, ấm no, niềm sung sướng

Câu 17

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình tôi cũng như phê bình người phải:

rất là nhấn mạnh yếu tố yếu tố những khuyết điểm.nên làm nhấn mạnh yếu tố yếu tố những ưu điểm.vạch rõ nguyên nhân của khuyết điểm.vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm.

Câu 18

Trong “Bài rỉ tai tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức triển khai triển khai và …, sẵn sàng sẵn sàng cho những cháu ấy tương lai trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

giáo dục cho tốt những cháu thiếu nhichăm sóc cho tốt những cháu nhi đồnggiáo dục chăm sóc cho tốt những cháu thiếu niêngiáo dục cho tốt những cháu nhi đồng

Câu 19

Đảo nào sau này còn có hình dạng như một con sư tử đáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

Minh ChâuĐông TrongNgọc VừngQuan Lạn

Câu 20

Trong một bài “Trả lời những nhà báo quốc tế” năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới ham muốn của Người: “là đồng bào…”.

ai cũng rất được quan tâm giúp sức, gi cũng rất được học tập.ai cũng luôn hoàn toàn có thể có cơm ăn áo mặc, gi cũng rất được học tập.được niềm sung sướng như muôn vật hưởng ánh sáng mặt trời.ai cũng rất được niềm sung sướng ấm no, ai cũng làm cách mạng.

Câu 21.

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên ta là nhiệt huyết, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tiễn, bệnh thành viên, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên ta …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

nỗ lực rèn luyện và góp sức cho lý tưởng cách mạngphát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấykhông ngừng nghỉ phấn đấu và hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giaora sức tăng trưởng những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy

Câu 22

Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất nhiệt huyết. Ta biết họp lòng nhiệt huyết nó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất thỏa sức tự tin”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

tổ chức triển khai triển khaidìu dắthướng dẫnquan tâm

Câu 23

Trong bài “Đạo đức cách mạng” (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:

Quyền lợi thành viên nằm trong quyền lợi tập thể, là một bộ phận quyền lợi tập thể.Lợi ích thành viên là nằm trong quyền lợi của tập thể, là một bộ phận của quyền lợi tập thể.Cá nhân nằm trong tập thể, vì vậy có quyền lợi của thành viên mới có quyền lợi của tập thể.Lợi ích thành viên tồn tại tuy nhiên tuy nhiên với quyền lợi tập thể, phải hòa giải và hợp lý với quyền lợi chung.

Câu 24

Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

cần, kiệm, liêm, chính.trung dũng, kiên cường, dũng cảmnhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Câu 25

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những tiềm năng của phê bình là:

giúp nhau sửa chữa thay thế thay thế, giúp nhau tiến bộ.cô lập những người dân dân dân có việc làm sai.lên án thói hư tật xấu của con người.loại trừ người dân có việc làm chưa đúng.

Câu 26

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những tiềm năng của phê bình là:

thiết lập trật tự trong nội bộ.thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.làm cho nội bộ thật trong sáng.đoàn kết và thống nhất nội bộ.

Câu 27

Trong tác phẩm “sửa đổi lối thao tác” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình tôi cũng như phê bình người tránh việc:

dùng cách nói thẳng thắn, thiếu sự nể nang.dùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.nói kỹ về khuyết điểm của những người dân dân khácdùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọt

Câu 28

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

quan trọng và có ý nghĩa to lớn.rất quan trọng và rất thiết yếu.có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng.vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Câu 29

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều nhiệt huyết xung phong, không ngại trở ngại vất vả, có chí tiến thủ. Đảng nên phải …, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy họ thành những người dân dân thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩg vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho thích hợp?

quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thầngóp vốn góp vốn đầu tư nguồn lực và tu dưỡng nhân tàichăm sóc tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho họchăm sóc giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Câu 30

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị ĐH ở Thanh Hóa” (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua học …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho thích hợp?

Thầy và trò thật thà đoàn kếtThầy và trò cùng nhau đoàn kếtThầy cùng với trò luôn luôn đoàn kếtThầy với trò quyết tâm đoàn kết

Cập nhật: 28/10/2022

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #nói #chuyện #về #Bản #Tổng #cương #và #điều #lệ #của #Đảng

4542

Video Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài rỉ tai về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng 10 5 1950 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #nói #chuyện #về #Bản #Tổng #cương #và #điều #lệ #của #Đảng