Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài 89 : rèn luyện Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 89 : rèn luyện được Update vào lúc : 2022-01-19 06:17:35 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đếm xuôi cách một cty, bắt nguồn từ số thứ nhất trong từng dãy số rồi điền số không đủ vào chỗ trống.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

a)

b)

Phương pháp giải:

– Viết số gồm những chữ số hàng nghìn, trăm, chục, cty trong cách đọc đã biết.

– Đọc số đã cho vơi những chữ số ở những hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải rõ ràng:

a)

b)

Bài 2

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4557 ; 4558 ; 4559 ; … ; … ;

b) 6130 ; 6131 ; … ; 6133 ; ;

c) 9748 ; 9749 ; … ; ; 9752 ;

d) 3295 ; 3296 ; ; ; ; 3300.

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách một cty, bắt nguồn từ số thứ nhất trong từng dãy số rồi điền số không đủ vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

a) 4557 ; 4558 ; 4559 ; 4560 ; 4561 ; 4562.

b) 6130 ; 6131 ; 6132 ; 6133 ; 6134 ; 6135.

c) 9748 ; 9749 ; 9750 ; 9751 ; 9752 ; 9753.

d) 3295 ; 3296 ; 3297 ; 3298 ; 3299 ; 3300.

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Số lớn số 1 có ba chữ số là : …

b) Số nhỏ nhất có bốn chữ số là : …

c) Các số tròn nghìn từ 4000 đến 9000 là : …

Phương pháp giải:

– Tìm số theo yêu cầu của đề bài.

– Các số tròn nghìn là số có hàng trăm, chục, cty đều bằng 0.

Lời giải rõ ràng:

a) Số lớn số 1 có ba chữ số là : 999

b) Số nhỏ nhất có bốn chữ số là : 1000

c) Các số tròn nghìn từ 4000 đến 9000 là : 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000.

://.youtube/watch?v=BwISA0YCy-Q.

Reply
7
0
Chia sẻ

4555

Clip Bài 89 : rèn luyện ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 89 : rèn luyện tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bài 89 : rèn luyện miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài 89 : rèn luyện miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 89 : rèn luyện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 89 : rèn luyện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #luyện #tập