Thủ Thuật về Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-24 18:07:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mặt cầu (S) có tâm (I = rm left( 5rm ;rm – 1rm ;rm – 13 right)) và bán kính R =(sqrt 308 ), vì vậy (P) tiếp xúc với (S) khi và chỉ khi (dleft( I,left( P right) right) = sqrt 308 )
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Trong không khí tọa độ Oxyz cho mặt cầu

(S) :x2+ y2+z2- 10x + 2y + 26z – 113= 0

Và hai tuyến phố thẳng:

d:(x + 5 over 2 = y – 1 over – 3 = z + 13 over 2;)

d:(left{ matrix x = – 7 + 3t hfill cr y = – 1 – 2t hfill cr z = 8 hfill cr right.)

LG a

Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) và vuông góc với d.

Lời giải rõ ràng:

Ta có vectơ chỉ phương của đường thẳng d là (overrightarrow u = left( 2rm ;rm – 3rm ;rm 2 right).)

Mặt phẳng (P) vuông góc với d, do đó có dạng :

(left( P right):2x – rm 3yrm + rm 2zrm + D = rm 0.)

Mặt cầu (S) có tâm (I = rm left( 5rm ;rm – 1rm ;rm – 13 right)) và bán kính R =(sqrt 308 ), vì vậy (P) tiếp xúc với (S) khi và chỉ khi (dleft( I,left( P right) right) = sqrt 308 )

(eqalign & Leftrightarrow 10 + 3 – 26 + D right over sqrt 4 + 9 + 4 = sqrt 308 cr & Leftrightarrow left )

Tóm lại, có hai mp(P) thoả mãn yêu cầu đầu bài là

(2xrm – rm 3yrm + rm 2zrm + rm 13rm pm rm sqrt 5236 rm = rm 0.)

LG b

Viết phương trình mặt phẳng (Q.) tiếp xúc với (S) và tuy nhiên tuy nhiên với cả d, d’ .

Lời giải rõ ràng:

Vectơ chỉ phương của d là (overrightarrow u = rm left( 2rm ;rm – 3rm ;rm 2 right).)

Vectơ chỉ phương của d’ là (overrightarrow u’ = rm left( 3rm ;rm – 2rm ;rm 0 right).)

Mặt phẳng (Q.) cần tìm có vectơ pháp tuyến (overrightarrow n = left[ overrightarrow u ,overrightarrow u’ right] = rm left( 4rm ;rm 6rm ;rm 5 right).)

Vì vậy phương trình của mp(Q.) có dạng : (4x + 6y + 5z + D = 0.)

Để (Q.) tiếp xúc với (S), Đk là :

(dleft( I,left( Q. right) right) = sqrt 308 Leftrightarrow 20 – 6 – 65 + D right over sqrt 16 + 36 + 25 = sqrt 308 )

( Leftrightarrow left| D – 5 right| = sqrt 23716 = 154 Rightarrow left[ matrix D = – 103 hfill cr D = 205. hfill cr right.)

Vậy có hai mặt phẳng (Q.) cần tìm :

(eqalign & 4x + 6y + 5z – 103 = 0, cr & 4x + 6y + 5z + 205 = 0. cr )

4182

Clip Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 87 trang 137 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sách #bài #tập #hình #học #lớp #nâng #cao