Thủ Thuật Hướng dẫn Bài 87 : rèn luyện chung Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 87 : rèn luyện chung được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 08:17:33 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& 14 + 9 + 7 = ….. cr& 25 + 25 – 19 = ….. cr ) (eqalign& 44 + 48 – 38 = ….. cr & 63 – 15 + 27 = ….. cr )
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4
    Bài 5

Bài 1

Đặt tính rồi tính

78 + 6 94 – 7

56 + 19 74 – 28

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết phép tính sao cho những chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng hoặc trừ những số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải rõ ràng:

Bài 2

Ghi kết quả tính:

(eqalign
& 14 + 9 + 7 = ….. cr
& 25 + 25 – 19 = ….. cr ) (eqalign& 44 + 48 – 38 = ….. cr & 63 – 15 + 27 = ….. cr )

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& 14 + 9 + 7 = 30 cr
& 25 + 25 – 19 = 31 cr ) (eqalign& 44 + 48 – 38 = 54 cr & 63 – 15 + 27 = 75 cr )

Bài 3

Năm nay bà 70 tuổi, bố kém bà 28 tuổi. Hỏi trong năm này bố bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Bà : 70 tuổi

Bố kém bà : 28 tuổi

Bố : tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của bà lúc bấy giờ trừ đi 28 tuổi.

Lời giải rõ ràng:

Năm nay bố có số tuổi là:

70 28 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi.

Bài 4

Số

a) 62 + 34 = 34 + ….

b) 71 + …. = 19 + 71

c) 36 + 17 = …. + 36

d) …. + 12 = 12 + 48

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng : Trong một phép cộng, khi đổi chỗ những số hạng thì kết quả phép tính đó không thay đổi.

a + b = b + a

Lời giải rõ ràng:

a) 62 + 34 = 34 +62

b) 71 +19= 19 + 71

c) 36 + 17 =17+ 36

d)48+ 12 = 12 + 48

Bài 5

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Sinh nhật của em là ngày tháng

b) Chủ nhật của tuần lễ này là ngày tháng

Phương pháp giải:

– Điền số ngày và tháng sinh của em.

– Xem lịch rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

Tham khảo cách làm sau :

a) Sinh nhật của em làngày 26 tháng 5

b) Chủ nhật của tuần lễ này làngày 11 tháng 12.

://.youtube/watch?v=xhJrx3_1Pe4

Reply
5
0
Chia sẻ

4110

Clip Bài 87 : rèn luyện chung ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 87 : rèn luyện chung tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bài 87 : rèn luyện chung miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 87 : rèn luyện chung Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài 87 : rèn luyện chung

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 87 : rèn luyện chung vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #luyện #tập #chung