Mẹo Hướng dẫn Bài 43 : bảng cty đo độ dài Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 43 : bảng cty đo độ dài được Update vào lúc : 2022-01-18 23:05:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong bảng cty đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Số ?

1km = .. m 1m = .. mm

1hm = . m 1m = ….. cm

1dam = m 1m = . dm

1km = .. hm 1dm = . mm

1hm = dam 1cm = .. mm

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong bảng cty đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

1km = 1000m 1m = 1000mm

1hm = 100m 1m = 100cm

1dam = 10m 1m = 10dm

1km = 10hm 1dm = 100mm

1hm = 10dam 1cm = 10mm

Bài 2

Số ?

5dam = .. m 2m = dm

7hm = . m 4m = cm

3hm = m 6cm = mm

6dam = . m 8dm = cm

Phương pháp giải:

Thực hiện tương tự bài 1.

Lời giải rõ ràng:

5dam = 50m 2m = 20dm

7hm = 700m 4m = 400cm

3hm = 300m 6cm = 60mm

6dam = 60m 8dm = 80cm

Bài 3

Tính (theo mẫu) :

Mẫu : 26m ⨯ 2 = 52m

69cm : 3 = 23cm

25dam ⨯ 2 48m : 4

18hm ⨯ 4 84dm : 2

82km ⨯ 5 66mm : 6

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép tính với những số.

– Viết thêm cty đo độ dài vào sau kết quả vừa tìm kiếm được.

Lời giải rõ ràng:

25dam ⨯ 2 = 50dam 48m : 4 = 12m

18hm ⨯ 4 = 72hm 84dm : 2 = 42dm

82km ⨯ 5 = 410km 66mm : 6 = 11mm

Bài 4

Hùng cao 142cm, Tuấn cao 136cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy độ cao của Hùng trừ đi độ cao của Tuấn.

Lời giải rõ ràng:

Hùng cao hơn Tuấn số xăng-ti-mét là :

142 136 = 6 (cm)

Đáp số : 6cm.

://.youtube/watch?v=shRxL_mOpu8

Reply
9
0
Chia sẻ

4386

Video Bài 43 : bảng cty đo độ dài ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 43 : bảng cty đo độ dài tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bài 43 : bảng cty đo độ dài miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài 43 : bảng cty đo độ dài Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 43 : bảng cty đo độ dài

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 43 : bảng cty đo độ dài vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #bảng #đơn #vị #đo #độ #dài