Thủ Thuật Hướng dẫn Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-21 08:03:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

+) đỉnh (Ileft( – fracb2a; – fracDelta 4a right)) nằm phía dưới trục hoành nên ( – fracDelta 4a 0 Leftrightarrow Delta
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Gọi (P) là đồ thị hàm số tại y = ax2+ bx + c. Hãy xác lập dấu của thông số a và biệt số Δ trong mọi trường hợp sau:

LG a

(P) nằm hoàn toàn ở phía trên trục hoành

Phương pháp giải:

Nhận xét nhờ vào bề lõm và đỉnh của parabol.

Lời giải rõ ràng:

(P) nằm hoàn toàn phía trên trục hoành thì bề lõm hướng lên và đỉnh (I( – b over 2a;-Delta over 4a)) nằm phía trên trục hoành nên

(left{ beginarrayl
a > 0\
– fracDelta 4a > 0
endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl
a > 0\
Delta < 0
endarray right.)

Cách khác:

(P) nằm hoàn toàn phía trên trục hoành thì:

+) Bề lõm hướng lên nên (a > 0)

+) (P) nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nghĩa là (left( P right) cap Ox = emptyset ) hay phương trình (ax^2 + bx + c = 0) vô nghiệm ( Leftrightarrow Delta < 0)

Vậy (a > 0,Delta < 0)

LG b

(P) nằm hoàn toàn ở phía dưới trục hoành

Lời giải rõ ràng:

(P) nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành thì:

+) bề lõm hướng xuống nên (a < 0).

+) đỉnh (Ileft( – fracb2a; – fracDelta 4a right)) nằm phía dưới trục hoành nên ( – fracDelta 4a 0 Leftrightarrow Delta < 0)

(vì (a < 0))

Vậy (P) nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành thì a < 0 và Δ < 0.

LG c

(P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh của (P) nằm phía trên trục hoành

Lời giải rõ ràng:

(P) phải có hình dạng ở hình vẽ trên, do đó phương trìnhax2+ bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt Δ > 0

Đỉnh của (P) nằm phía trên trục hoành nên

( – fracDelta 4a > 0 Leftrightarrow fracDelta 4a < 0)

Do đó (Delta) và a trái dấu nên a 0)

Vậy (P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh của (P) nằm phía trên trục hoành thì a 0.

://.youtube/watch?v=TG-MeCWLbTI

Reply
3
0
Chia sẻ

4523

Review Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 34 trang 60 sgk đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #đại #số #nâng #cao