Mẹo Hướng dẫn Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 được Update vào lúc : 2022-01-21 09:34:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-21 09:33:52 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayly = – sqrt 2 left( x + 1 right)^2 = – sqrt 2 left( x^2 + 2x + 1 right) = – sqrt 2 x^2 – 2sqrt 2 x – sqrt 2 a = – sqrt 2 ,b = – 2sqrt 2 ,c = – sqrt 2 Delta = left( – 2sqrt 2 right)^2 – 4.left( – sqrt 2 right).left( – sqrt 2 right) = 0 – fracb2a = – frac – 2sqrt 2 2.left( – sqrt 2 right) = – 1 – fracDelta 4a = – frac04.left( – sqrt 2 right) = 0endarray)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho những hàm số :

a) (y = -x^2- 3);

b) (y = (x – 3)^2);

c) (y = sqrt 2 x^2 + 1)

d) (y = – sqrt 2 (x + 1)^2)

Không vẽ đồ thị, hãy mô tả đồ thị của mỗi hàm số trên bằng phương pháp điền vào chỗ trống (…) theo mẫu:

– Đỉnh của parabol là yếu tố có tọa độ…

– Parabol có trục đối xứng là đường thẳng…

– Parabol hướng bề lõm (lên trên/ xuống dưới)…

LG a

(y = -x^2- 3)

Phương pháp giải:

– Đỉnh parabol (left( – fracb2a; – fracDelta 4a right))

– Trục đối xứng (x=- fracb2a)

– Bề lõm: a > 0 hướng lên trên; a < 0 hướng xuống dưới.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(beginarrayl
a = – 1,b = 0,c = – 3
Delta = 0^2 – 4.left( – 1 right).left( – 3 right) = – 12
– fracb2a = 0
– fracDelta 4a = – frac – 124.left( – 1 right) = – 3
endarray)

Đồ thị hàm số(y = -x^2- 3)

Đỉnh của parabol là yếu tố có tọa độ (0; -3);

– Parabol có trục đối xứng là đường thẳng x = 0

– Parabol hướng bề lõm xuống dưới.

LG b

(y = (x – 3)^2)

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(beginarrayl
y = left( x – 3 right)^2 = x^2 – 6x + 9
a = 1,b = – 6,c = 9
Delta = left( – 6 right)^2 – 4.1.9 = 0
– fracb2a = – frac – 62.1 = 3
– fracDelta 4a = – frac04.1 = 0
endarray)

Đồ thị hàm số(y = (x – 3)^2)

Đỉnh của parabol là yếu tố có tọa độ (3; 0);

– Parabol có trục đối xứng là đường thẳng x = 3;

– Parabol hướng bề lõm lên trên.

LG c

(y = sqrt 2 x^2 + 1)

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
a = sqrt 2 ,b = 0,c = 1
Delta = 0^2 – 4.sqrt 2 .1 = – 4sqrt 2
– fracb2a = – frac02.sqrt 2 = 0
– fracDelta 4a = – frac – 4sqrt 2 4.sqrt 2 = 1
endarray)

Đồ thị hàm số (y = sqrt 2 x^2 + 1)

– Đỉnh của parabol là yếu tố có tọa độ (0; 1);

– Parabol có trục đối xứng là đường thẳng x = 0;

– Parabol hướng bề lõm về phía trên.

LG d

(y = – sqrt 2 (x + 1)^2)

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
y = – sqrt 2 left( x + 1 right)^2
= – sqrt 2 left( x^2 + 2x + 1 right)
= – sqrt 2 x^2 – 2sqrt 2 x – sqrt 2
a = – sqrt 2 ,b = – 2sqrt 2 ,c = – sqrt 2
Delta = left( – 2sqrt 2 right)^2 – 4.left( – sqrt 2 right).left( – sqrt 2 right) = 0
– fracb2a = – frac – 2sqrt 2 2.left( – sqrt 2 right) = – 1
– fracDelta 4a = – frac04.left( – sqrt 2 right) = 0
endarray)

Đồ thị hàm số (y = – sqrt 2 (x + 1)^2)

– Đỉnh của parabol là yếu tố có tọa độ (-1; 0);

– Parabol có trục đối xứng là đường thẳng x = -1;

– Parabol hướng bề lõm về xuống dưới.

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #trang #sgk #đại #số #nâng #cao

4046

Video Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 27 trang 58 sgk đại số 10 nâng cao 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #đại #số #nâng #cao