Mẹo Hướng dẫn Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-13 12:57:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 được Update vào lúc : 2022-02-13 12:57:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& H_2SO_4,,,,,,,,, to ,,,,,,,,,,,,,H_2 cr& 98g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22,4,lít cr& 20g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,V_1 cr& V_1 = 22,4.20 over 98 = 4,57left( lit right) cr& H_2O,,,,,,,,, to ,,,,,,,,,,,,1 over 2H_2 cr& 18g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,2,lít cr& 80g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,V_2cr )

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 25.6.
    Câu 25.7.
    Câu 25.8.
    Câu 25.9.
    Câu 25.10.

Câu 25.6.

Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO420% thì thể tích khí H2(đktc) thoát ra là

A. 4,57 lít. B. 54,35 lít.

C. 49,78 lít. D. 57,35 lít.

Phương pháp giải:

Tính số mol hiđro theo axit và nước

Lời giải rõ ràng:

Trong 100g dung dịch H2SO4có (left{ matrix20g,H_2SO_4 hfill cr 80g,H_2O hfill cr right.)

(eqalign
& H_2SO_4,,,,,,,,, to ,,,,,,,,,,,,,H_2 cr
& 98g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22,4,lít cr
& 20g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,V_1 cr
& V_1 = 22,4.20 over 98 = 4,57left( lit right) cr
& H_2O,,,,,,,,, to ,,,,,,,,,,,,1 over 2H_2 cr
& 18g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,2,lít cr
& 80g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,V_2cr )

=>( V_2=dfrac11,2times 8018=49,78)
( V= V_1+V_2= 4,57+49,78=54,35)

( to)Chọn B

Câu 25.7.

Điện phân nóng chảy muối clorua của một sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84 g sắt kẽm sắt kẽm kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối là

A. LiCl. B. NaCl.

C. KCl. D. RbCl.

Phương pháp giải:

– Áp dụng định luật bảo toàn e

– Lập phương trình liên quan đến(M_KL) và hóa trị

=> Kim loại cần tìm

Lời giải rõ ràng:

Catot: (M^n++neto M)

Anot: ( 2Cl^-to Cl_2 +2e)

( n_Cl_2=0,04)

=>( n_e; cho=0,08 =n_e; nhận)

( n_e; nhận = ntimes; n_KL =0,08)

=>(n_KL=dfrac0,08n=dfrac1,84M)

=> M= 23n

n nhận giá trị 1; 2; 3

=> M= 23 ( sắt kẽm sắt kẽm kim loại Na)

=>Chọn B

Câu 25.8.

Cho 1,36 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm tiếp Từ đó nhau trong nhóm IA tác dụng hết với nước thu được 0,56 lít khí H2(đktc). Đó là 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào sau này ?

A. Na, K. B. Rb, Cs.

C. K, Rb. D. Li, Na.

Phương pháp giải:

Gọi sắt kẽm sắt kẽm kim loại trung bình, tính toán theo PTHH => M trung bình

Lời giải rõ ràng:

Gọi công thức của 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại là

Ta có:

(eqalign
& 2overline M + 2H_2O to 2MOH + H_2 cr
& Rightarrow n_overline M = 2.n_H_2 = 0,05left( mol right) cr
& Rightarrow overline M = 1,36 over 0,05 = 27,1left( g/mol right) cr )

=> Na (23) <(overline M) < K (39)

=>Chọn A

Câu 25.9.

Cho a mol CO2vào dung dịch chứa b mol NaOH, thu được dung dịch X. Dung dịch X vừa tác dụng được với HCl vừa tác dụng được với KOH. Quan hệ giữa a và b là

A. a > b. B. b > 2a

C. a = b. D. b < 2a.

Phương pháp giải:

– Lập tỉ lệ(dfracn_OH^-n_CO_2 = T)

– (Tle 1) thu được muối(HCO_3^-)

-1 < T < 2 thu được đồng thời 2 muối(HCO_3^-) và( CO_3^2-)

-( T ge 2) thu được muối( CO_3^2-)

Lời giải rõ ràng:

Dung dịch X vừa tác dụng được với HCl vừa tác dụng được với KOH

=> Dung dịch X chứa muối ( HCO_3^-)

( to)(Tle 1) hoặc 1 < T < 2

( to) T < 2

=> b<2a

=>Chọn D

Câu 25.10.

Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3đồng thời khuấy đều, thu được khí X và dung dịch Y. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa m với a và b là

A. m = 100(2b – a)

B. m = 56(2a – b).

C. m = 100(a – b).

D. m = 197(a + b).

Phương pháp giải:

– Tính số mol( HCO_3^-)

– Tính số mol kết tủa

Lời giải rõ ràng:

Khi cho từ từ HCl vào dd Na2CO3

( H^+ + CO_3^2-to HCO_3^-)(1)

a b b

Vì phản ứng thu được khí => (1) dư axit

( H^+ + HCO_3^-to CO_2 + H_2O)(2)

a – b b

Vì sau phản ứng dung dịch tác dụng vớinước vôi trong

=>(HCO_3^-) dư = 2b – a

(Ca(OH)_2 + NaHCO_3to CaCO_3 + NaOH + H_2O)

2b – a (to) 2b – a

(m_kết tủa=100(2b – a))

=>Chọn A

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Down Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #trang #sbt #hóa #học

4117

Clip Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sbt hóa học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #hóa #học