Kinh Nghiệm về Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số được Update vào lúc : 2022-01-19 07:19:45 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xác định số hàng trăm nghìn, nghìn, trăm, chục, cty rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

a)

Viết số : 44 231 : Bốn mươi tư nghìn hai trăm ba mươi mốt.

b)

………………………………………………………

Phương pháp giải:

Xác định số hàng trăm nghìn, nghìn, trăm, chục, cty rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

b)

Viết số: 23234. Đọc số: Hai mươi ba nghìn hai trăm ba mươi tư.

Bài 2

Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

– Viết số có năm chữ số khi đã biết giá trị những hàng.

– Đọc số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải rõ ràng:

Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

– Xác định khoảng chừng cách giữa hai số.

– Điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải rõ ràng:

Bài 4

Viết (theo mẫu) :

a) Số 34 725 gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 cty.

b) Số 43 617 gồm chục nghìn, nghìn, trăm, chục, cty.

c) Số 27 513 gồm , , , ,

d) Số 8732 gồm, , , ,

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục nghìn, nghìn, trăm, chục, cty.

Lời giải rõ ràng:

a) Số 34 725 gồm 3 chục nghìn , 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 cty.

b) Số 43 617 gồm 4 chục nghìn, 3 nghìn, 6 trăm, 1 chục, 7 cty.

c) Số 27 513 gồm 2 chục nghìn, 7 nghìn, 5 trăm, 1 chục, 3 cty.

d) Số 8732 gồm 8 nghìn, 7 trăm, 3 chục, 2 cty.

://.youtube/watch?v=Tv9w1ntL_KI

Reply
1
0
Chia sẻ

4277

Clip Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 127 : những số đến 100 000. những số có năm chữ số vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #những #số #đến #những #số #có #năm #chữ #số