Mẹo về Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-20 10:19:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 10:19:43 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

( Leftrightarrow left{ beginarraylxy = 0x^2 – y^2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định tập hợp những điểm trong mặt phẳng phức màn màn biểu diễn những số phức (z) thỏa mãn nhu cầu nhu yếu từng Đk sau:

LG a

(z^2) là số thực âm;

Phương pháp giải:

Giả sử (z=x+yi), thay vào Đk bài cho tìm mối liên hệ x,y.

Lời giải rõ ràng:

Giả sử (z=x+yi)

(z^2 = left( x + yi right)^2 = x^2 – y^2 + 2xyi)

(z^2)là số thực âm

( Leftrightarrow left{ beginarrayl
xy = 0
x^2 – y^2 < 0
endarray right. ) (Leftrightarrow left{ beginarrayl
left[ beginarrayl
x = 0
y = 0
endarray right.
x^2 < y^2
endarray right. ) (Leftrightarrow left[ beginarrayl
left{ beginarrayl
x = 0
0 < y^2
endarray right.
left{ beginarrayl
y = 0
x^2 < 0left( VN right)
endarray right.
endarray right. ) ( Leftrightarrow left{ beginarrayl
x = 0
y ne 0
endarray right.)

Vậy tập hợp những yếu tố cần tìm là trục (Oy) trừ điểm (O).

LG b

(z^2)làlà số ảo;

Lời giải rõ ràng:

(z^2 = x^2 – y^2 + 2xyi)

(z^2)là số ảo ( Leftrightarrow x^2 – y^2 = 0 Leftrightarrow x = y)hoặc (y = -x)

Vậy tập hợp những yếu tố cần tìm là hai tuyến phố phân giác của những gốc tọa độ.

LG c

(z^2 = left( overline z right)^2);

Lời giải rõ ràng:

(z = x + yi Rightarrow overline z = x – yi)

Ta có (z^2 = left( overline z right)^2 ) (Leftrightarrow x^2 – y^2 + 2xyi =x^2 – y^2 – 2xyi) (Leftrightarrow xy = 0 ) (Leftrightarrow left[ matrix x = 0 hfill cr y = 0 hfill cr right.)

Vậy tập hợp những yếu tố cần tìm là những trục tọa độ.

LG d

(1 over z – i)là số ảo.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(beginarrayl
dfrac1z – i = dfrac1x + yi – i = dfrac1x + left( y – 1 right)i
= dfracx – left( y – 1 right)ileft[ x + left( y – 1 right)i right]left[ x – left( y – 1 right)i right]
= dfracx – left( y – 1 right)ix^2 + left( y – 1 right)^2
= dfracxx^2 + left( y – 1 right)^2 – dfracy – 1x^2 + left( y – 1 right)^2i
endarray)

(dfrac1z – i) là số ảo nếu:

(beginarrayl
dfracxx^2 + left( y – 1 right)^2 = 0
Leftrightarrow left{ beginarrayl
x = 0
x^2 + left( y – 1 right)^2 ne 0
endarray right.
Leftrightarrow left{ beginarrayl
x = 0
left( y – 1 right)^2 ne 0
endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl
x = 0
y ne 1
endarray right.
endarray)

Vậy tập hợp những điểm cầm tìm là trục ảo trừ điểm (I(0; 1)) màn màn biểu diễn số (i).

Cách khác:

(1 over z – i) là số ảo ( Leftrightarrow z – i)là số ảo và (z ne i Leftrightarrow z) là số ảo khác i.

Vậy tập hợp những điểm cầm tìm là trục ảo trừ điểm (I(0; 1)) màn màn biểu diễn số (i).

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao

4515

Clip Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 12 trang 191 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao