Kinh Nghiệm về Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-22 03:12:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Có một số trong những lít dầu đựng trong (6) can, mỗi can (3ell).Hỏi có toàn bộ bao nhiêu lít dầu ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Tìm y:

a) y : 2 = 3; b) y : 3 = 5 ; c) y : 3 = 1

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Giải rõ ràng:

a) y : 2 = 3

y = 3 x 2

y = 6

b) y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

c) y : 3 = 1

y = 1 x 3

y = 3

Bài 2

Tìm (x):

a) (x – 2 = 4) b) (x – 4 = 5) c) (x : 3 = 3)

(x : 2 = 4) (x : 4 = 5) (x – 3 = 3)

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia.

Giải rõ ràng:

a) (x – 2 = 4)

(x = 4 + 2)

(x= 6)

(x : 2 = 4)

(x= 4times 2)

(x= 8)

b) (x – 4 = 5)

(x= 5 + 4)

(x = 9)

(x : 4 = 5)

(x= 5times 4)

(x= 20)

c) (x : 3 = 3)

(x= 3times 3)

(x= 9)

(x – 3 = 3)

(x= 3 + 3)

(x= 6)

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

– Tìm giá trị của thương: Lấy số bị chia chia cho số chia.

– Tìm giá trị của số bị chia : Lấy thương nhân với số chia.

Giải rõ ràng:

Cột thứ nhất: 10 : 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

Cột thứ ba: 18 : 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ năm: 21 : 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

Bài 4

Có một số trong những lít dầu đựng trong (6) can, mỗi can (3ell).Hỏi có toàn bộ bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của mỗi can đang đựng nhân với số can.

Giải rõ ràng:

Có toàn bộ số lít dầu là:

3 x 6 = 18 (lít)

Đáp số: 18 lít.

://.youtube/watch?v=6jTNzUj62YM

Reply
4
0
Chia sẻ

4422

Review Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk toán 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #toán