Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn backup and restore mysql workbench 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn backup and restore mysql workbench được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-06 13:41:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-06 13:40:26 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  6.7.3 & NBSP; Phục hồi sao lưu
  Định thông số kỹ thuật MySQL Workbench để link với cơ sở tài liệu của bạn
  Định thông số kỹ thuật MySQL Workbench để Phục hồi (nhập) cơ sở tài liệu của bạn
  MySQL là gì?
  Sự khác lạ của MySQL và SQL
  Suy nghĩ ở đầu cuối
  Làm cách nào để sao lưu toàn bộ cơ sở tài liệu MySQL của tôi?
  Làm cách nào để Phục hồi tệp BAK trong MySQL Workbench?
  Làm cách nào để Phục hồi không khí thao tác trong MySQL Workbench?
  Cách tốt nhất để sao lưu cơ sở tài liệu MySQL là gì?

6.7.3 & NBSP; Phục hồi sao lưu

Trình hướng dẫn dự trữ được sử dụng để Phục hồi tài liệu sao lưu doanh nghiệp MySQL. Để biết thêm thông tin về việc tạo bản sao lưu bằng phương pháp sử dụng MySQL Workbench, xem Phần & NBSP; 6.7.2, bản sao lưu trực tuyến trực tuyến.

Trình hướng dẫn được được cho phép bạn Phục hồi bản sao lưu từ thư mục, tệp hình ảnh hoặc từ hồ sơ sao lưu. Trước khi thử Phục hồi tài liệu MySQL từ sao lưu sang sever đích, hãy xóa toàn bộ những tệp trong thư mục tài liệu của sever đó.

Với tab link MySQL hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mở, chọn từ menu để mở trình hướng dẫn trong tab hiện tại. Như hình sau này đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, trước tiên bạn phải chọn nguồn tài liệu để sử dụng để phục hồi.

Hình & nbsp; 6.29 & nbsp; Workbench: MySQL Enterprise Sao lưu – Phục hồi

Chọn một trong những tùy chọn nguồn sau này và tiếp Từ đó nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục:Next to continue:

  Khôi phục nhờ vào thông số kỹ thuật sao lưu được thông số kỹ thuật trên sever này.

  Tùy chọn này được được cho phép bạn chọn từ một trong những hồ sơ sao lưu doanh nghiệp MySQL hiện có. Để biết thông tin về việc định thông số kỹ thuật hồ sơ, xem Phần & NBSP; 6.7.2, bản sao lưu trực tuyến trực tuyến.

  Khôi phục bằng tệp hình ảnh sao lưu MySQL.

  Tùy chọn này mở trình duyệt tệp mặc định để tương hỗ bạn xác lập tệp hình ảnh sao lưu để Phục hồi.

  Khôi phục từ một thư mục chứa sao lưu MySQL.

  Tùy chọn này mở trình duyệt tệp mặc định để tìm kiếm một thư mục sao lưu.

Ví dụ: nếu tùy chọn hồ sơ sao lưu được chọn làm loại nguồn tài liệu trong trình hướng dẫn, bước tiếp theo phục vụ một list những thông số kỹ thuật hiện có để chọn. Hình sau này đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết bước trình hướng dẫn này với thông số kỹ thuật FullBackup được chọn và tùy chọn sao lưu mới mới gần đây nhất được bật để đảm nói rằng chỉ có nội dung tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất được gồm có. Trình hướng dẫn cũng hiển thị những cụ ông cụ bà thể rõ ràng của thông số kỹ thuật đã chọn, ví như loại sao lưu, nội dung, thời hạn khởi đầu và kết thúc và những biến sao lưu.Use most recent backup option enabled to ensure that only the latest content is included. The wizard also shows the specific details of the

selected profile, such as the backup type, content, start and finish time, and the backup variables.

Hình & nbsp; 6.30 & nbsp; Workbench: MySQL Enterprise Sao lưu – Phục hồi bằng phương pháp sử dụng hồ sơ sao lưu

Bước tiếp theo phục vụ tùy chọn Chế độ xem Nội dung sao lưu, liệt kê nội dung sẽ tiến hành Phục hồi. Ví dụ: hình sau này hiển thị một tập hợp những bảng cơ sở tài liệu Sakila, mặc dầu mỗi bảng nằm trong bản sao lưu và trong trường hợp MySQL và hành vi được thực thi bởi trình hướng dẫn.View Backup Content option, which lists the content

to be restored. For example, the following figure shows a set of sakila database tables, whether each table is in the backup and in the MySQL instance, and the action to be performed by the wizard.

Hình & nbsp; 6.31 & nbsp; Workbench: MySQL Enterprise Sao lưu – Phục hồi Hiển thị Chế độ xem bảng nội dung

Ghi chú

Hộp kiểm System Show OFF Tua những lược đồ nội bộ từ chủ trương xem, những lược đồ như bảng performance_schema và mysql bên trong.Show System check box toggles internal schemas from view, schemas such as the internal performance_schema and mysql tables.

Sau khi xác minh nội dung và đóng chủ trương xem nội dung, nhấp vào Phục hồi để thực thi quy trình phục hồi và để quy đổi nhật ký tin nhắn như trong hình sau.Restore to execute the restoration process and to toggle the message logs as shown in the following figure.

Hình & nbsp; 6.32 & nbsp; Workbench: MySQL Enterprise Sao lưu – Nhiệm vụ Phục hồi

Nếu bạn thực thi những bản sao lưu cơ sở tài liệu của riêng mình, nó cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi Phục hồi cơ sở tài liệu của riêng bạn mà không cần nhờ vào sever hoặc bên thứ ba. Hãy cùng xem những gì thiết yếu để Phục hồi cơ sở tài liệu MySQL với Workbench.

Trước khi chúng tôi khởi đầu, hướng dẫn của chúng tôi, việc tạo bản sao lưu cơ sở tài liệu MySQL với MySQL Workbench, đã gồm có phần sao lưu của phương trình (sử dụng MySQL Workbench).

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trải qua tiến trình để Phục hồi cơ sở tài liệu từ bản sao lưu. Chúng tôi cũng tiếp tục gồm có thông số kỹ thuật thiết yếu để link với cơ sở tài liệu của bạn với MySQL Workbench. Điều này sẽ gồm có toàn bộ mọi thứ cho bạn ở một điểm, trong trường hợp bạn không bao giờ làm như vậy.

Định thông số kỹ thuật MySQL Workbench để link với cơ sở tài liệu của bạn

Nhiều sever thương mại chặn những link cơ sở tài liệu bên phía ngoài, vì vậy bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể phải thêm địa chỉ IP nhà hoặc văn phòng của tớ vào list truy vấn từ xa. Kiểm tra với gia chủ của bạn để xem yêu cầu của tớ là gì. Nếu website của bạn sử dụng cPanel, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thiết lập link từ xa trong cơ sở tài liệu> MySQL từ xa.

Mở MySQL Workbench và nhấp vào hình tượng + để khởi đầu link cơ sở tài liệu mới.

Hoàn thành năm trường link và ủy quyền được gạch chân dưới đây.

  Đặt tên link.
  Chọn Tiêu chuẩn (TCP/IP) làm phương thức link trực tuyến (Cấu hình link SSH có sẵn nếu sever của bạn yêu cầu).
  Nhập tên sever hoặc địa chỉ IP của sever MySQL.
  Nhập tên người tiêu dùng cơ sở tài liệu MySQL.
  Nhấp vào nút Cửa hàng trong Vault Tiết, nút để nhập mật khẩu cơ sở tài liệu (nếu bạn không thích tàng trữ mật khẩu, bỏ qua trường này).

Nhấp vào nút Kết nối kiểm tra.

Nếu bạn nhận được một lỗi không thể link với lỗi sever cơ sở tài liệu, hãy kiểm tra những mục của bạn trong những trường link.

Nếu mọi thứ là đúng chuẩn, bạn sẽ thấy hộp link thành công xuất sắc xuất sắc. Nhấp vào nút OK OK và di tán từ đó.

Bây giờ hãy nhấp vào nút OK OK, trong những link sever quản trị và vận hành của người quản trị và vận hành để đóng hiên chạy cửa số kiểm tra link.

Định thông số kỹ thuật MySQL Workbench để Phục hồi (nhập) cơ sở tài liệu của bạn

Nhấp vào hộp cho link cơ sở tài liệu mà bạn vừa thiết lập.

Nhấp vào link Nhập/Khôi phục tài liệu.

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi giả sử rằng bạn đang Phục hồi một bản sao lưu tệp khép kín của người Viking. Xem bản sao lưu cơ sở tài liệu MySQL với MySQL Workbench, để lý giải về yếu tố khác lạ giữa tệp khép kín và thư mục dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất kết xuất.

Chọn Nhập khẩu từ tệp khép kín, và xác lập tệp sao lưu sẽ tiến hành sử dụng để phục hồi.

Chọn lược đồ tiềm năng mặc định trên mạng từ thả xuống. Việc thả xuống phải được đông dân cư với tên lược đồ từ tệp sao lưu.

Vì chúng tôi đang Phục hồi toàn bộ cơ sở tài liệu từ một tệp khép kín, nên việc chọn những đối tượng người dùng người tiêu dùng cơ sở tài liệu để nhập được để trống vì tránh việc phải chọn những bảng rõ ràng.

Đảm bảo cấu trúc và tài liệu kết xuất của người tiêu dùng được chọn từ thả xuống.

Nhấp vào tab Nhập tiến trình Nhập tiến trình.

Nhấp vào nút Bắt đầu Nhập.

Khi phục hồi hoàn tất, bạn sẽ thấy một hộp thoại nhập khẩu đã hoàn thành xong xong.

Đó là nó! Bạn đã Phục hồi thành công xuất sắc xuất sắc cơ sở tài liệu MySQL từ bản sao lưu với MySQL Workbench.

Trong khi bạn ở đây, hãy để rỉ tai một chút ít ít về MySQL là gì và lịch sử thú vị của nó.

MySQL là gì?

Thường được phát âm là phần tiếp theo của tôi, Let Let Hãy xem nhanh về nơi này tới từ đâu. Một công ty Thụy Điển đã gọi MySQL AB ban đầu đã tiếp tục tăng trưởng MySQL nguồn mở từ thời gian năm 1994. Phát âm đúng là My-es-kyoo-el. MySQL sẽ là nguồn mở, tuy nhiên đôi lúc nó có cảm hứng như nó không phải là.

Nhiều năm trôi qua, một công ty công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng Hoa Kỳ tên là Sun Microsystems đã sở hữu toàn bộ khi họ mua MySQL AB vào năm 2008. Sau đó, công ty khổng lồ công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng khổng lồ của Hoa Kỳ đã tóm gọn về chính Microsystems và MySQL đã được sở hữu bởi Oracle Ever Ever Ever Ever Ever Ever Ever Ever Ever từ.

Bây giờ bạn có một lịch sử nhỏ trên đó, hãy để xem xét định nghĩa thực tiễn. Về cơ bản, MySQL là một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành cơ sở tài liệu quan hệ nguồn mở (RDBMS) với quy mô máy khách-máy khách. RDBMS thực sự là ứng dụng được sử dụng để tạo và quản trị và vận hành cơ sở tài liệu trên một quy mô quan hệ.

Nếu bạn thao tác với một chiếc gì đó như WordPress, thì bạn sẽ tối thiểu là một chút ít ít quen thuộc với cơ sở tài liệu MySQL. Nếu bạn vẫn đang gặp một chút ít ít rắc rối với một số trong những trong những lao lý ở trên, hãy cùng nhau xem xét nhanh gọn chúng.

Cơ sở tài liệu

Cơ sở tài liệu là một tập hợp những tài liệu có cấu trúc. Để chia nó thành một cách rất đơn thuần và giản dị để tâm ý về nó, hãy để sử dụng một ví dụ.

Nếu bạn quay video với điện thoại của tớ, video đó là tài liệu. Bộ sưu tập video điện thoại của bạn sẽ là cơ sở tài liệu. Cơ sở tài liệu là khu vực tàng trữ và tổ chức triển khai triển khai tài liệu. Trong trường hợp này, video là tài liệu và nó đang rất được tàng trữ và tổ chức triển khai triển khai bởi bộ sưu tập trên điện thoại của bạn.

Mã nguồn mở

Nói một cách đơn thuần và giản dị, nguồn mở nghĩa là bất kể ai được tự do sử dụng, thêm, trừ và sửa đổi. Bất cứ ai cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể setup T và sử dụng nó miễn phí. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể học cách tùy chỉnh mã nguồn.

Nguồn mở là một phương pháp để được được cho phép mọi người góp thêm phần và có nguồn vào trong lúc giữ một chiếc gì đó thỏa sức tự tin.

Mô hình máy khách-sever

Các máy tính setup và chạy ứng dụng RDBMS đã đề cập ở trên được gọi là máy khách. Bất cứ lúc nào họ phải truy vấn tài liệu, họ link với sever RDBMS. Đó là một bên của máy khách-sever của người tiêu dùng trong thuật ngữ ở trên.

MySQL thực sự chỉ là một trong nhiều tùy chọn ứng dụng RDBMS. Nhiều người nghĩ rằng họ thực sự giống nhau vì sự phổ cập của MySQL. Có vẻ như toàn bộ mọi người đang điều hành quản lý quản trị và vận hành nó những ngày này.

Các thực thể lớn mà toàn bộ toàn bộ toàn bộ chúng ta đều biết như Meta, , YouTube, Google và Yahoo sử dụng MySQL cho tiềm năng tàng trữ tài liệu. Khi nó được tạo lần thứ nhất, MySQL được xây dựng để sử dụng hạn chế. Tuy nhiên, hiện tại nó tương thích với nhiều nền tảng điện toán quan trọng như Linux, MacOS, Microsoft Windows và Ubuntu.

Sự khác lạ của MySQL và SQL

Một chút hiểu biết hoàn toàn hoàn toàn có thể đi một đoạn đường dài để giúp bạn Phục hồi cơ sở tài liệu MySQL. Điều quan trọng cần nhớ là MySQL và SQL rất rất khác nhau và có một số trong những trong những khác lạ rất quan trọng. Trước khi tôi chỉ cho bạn cách Phục hồi cơ sở tài liệu MySQL từ bản sao lưu, hãy để xem nhanh sự khác lạ giữa SQL và MySQL.

  SQL là ngôn từ được sử dụng để vận hành cơ sở tài liệu. MySQL là một trong những cơ sở tài liệu nguồn mở thứ nhất có sẵn để sử dụng.
  SQL là phương pháp để truy vấn, update và thao tác tài liệu. MySQL là một RDBM được được cho phép giữ tài liệu tồn tại trong cơ sở tài liệu được tổ chức triển khai triển khai, như được mô tả một số trong những trong những ở trên trong ví dụ video và điện thoại.
  SQL là một ngôn từ truy vấn có cấu trúc của người Viking. MySQL là RDBMS để tàng trữ, truy xuất, sửa đổi và quản trị và vận hành cơ sở tài liệu.
  SQL là ngôn từ truy vấn. MySQL là ứng dụng cơ sở tài liệu.

Suy nghĩ ở đầu cuối

Nếu bạn là người liên quan đến những bản sao lưu và phục hồi cơ sở tài liệu của riêng bạn, thì công cụ Workbench chúng tôi nói ở trên sẽ rất hữu ích cho bạn. Nó phục vụ cho bạn kĩ năng làm toàn bộ nhiều chủng loại, gồm có tạo và Phục hồi cơ sở tài liệu MySQL.

Tôi kỳ vọng hướng dẫn này đã cho bạn một cách rõ ràng và thuận tiện và đơn thuần và giản dị để Phục hồi cơ sở tài liệu MySQL. Công cụ Workbench hoàn toàn hoàn toàn có thể rất hữu ích và không thật khó sử dụng. Thực hiện tiến trình trên sẽ phục vụ cho bạn đúng chuẩn những gì bạn cần chỉ trong vài phút. Hãy nhớ rằng, MySQL cực kỳ phổ cập, vì vậy nếu bạn đang xử lý cơ sở tài liệu, có thuở nào cơ tốt là MySQL.

Bạn đã bao giờ phải Phục hồi cơ sở tài liệu từ bản sao lưu chưa? Bạn có sử dụng sao lưu cho tiềm năng tăng trưởng?

Làm cách nào để sao lưu toàn bộ cơ sở tài liệu MySQL của tôi?

Bước 1: Tạo bản sao lưu cơ sở tài liệu MySQL.. Mở phpmyadmin. Trên cây thư mục bên trái, nhấp vào cơ sở tài liệu bạn muốn sao lưu. …. Nhấp vào Xuất trên menu trên đầu màn hình hiển thị hiển thị. Bạn sẽ thấy một phần mang tên là Phương thức xuất khẩu. Sử dụng nhanh để lưu một bản sao của toàn bộ cơ sở tài liệu. …. Bấm vào GO ..

Làm cách nào để Phục hồi tệp BAK trong MySQL Workbench?

Định thông số kỹ thuật MySQL Workbench để Phục hồi (nhập) cơ sở tài liệu của bạn.Nhấp vào hộp cho link cơ sở tài liệu mà bạn vừa thiết lập.Nhấp vào link Nhập/Khôi phục tài liệu.Click the box for the database connection that you just set up. Click the “Data Import/Restore” link.

Làm cách nào để Phục hồi không khí thao tác trong MySQL Workbench?

Nhấp chuột phải vào ngăn link MySQL và chọn “Mở link” từ menu nhấp chuột phải. Nhấp vào ngăn link MySQL như thông thường.Tất cả những tab cũ được Phục hồi.Quan trọng: Khi bạn mở lại MySQL Workbench tiếp Từ đó quy trình này hoàn toàn hoàn toàn có thể nên phải được tuân thủ. Left click on the MySQL Connections pane as normal. All the old tabs are restored. Important: When you reopen MySQL workbench later this same process may need to be followed.

Cách tốt nhất để sao lưu cơ sở tài liệu MySQL là gì?

Mở MySQL Workbench và nhấp vào Máy chủ> Xuất tài liệu….. Tại phần Bảng để xuất, chọn lược đồ (cơ sở tài liệu MySQL) và những đối tượng người dùng người tiêu dùng để xuất, chọn cấu trúc kết xuất và tài liệu….. Nhấn Bắt đầu Xuất để khởi đầu sao lưu Cơ sở tài liệu MySQL .. Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql

programming

mysql

Export database mysql

Mysqldump backup database

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn backup and restore mysql workbench – sao lưu và Phục hồi bàn thao tác mysql vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #backup #restore #mysql #workbench #sao #lưu #và #khôi #phục #bàn #làm #việc #mysql

Related posts:

4093

Clip Hướng dẫn backup and restore mysql workbench ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn backup and restore mysql workbench tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn backup and restore mysql workbench miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn backup and restore mysql workbench miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn backup and restore mysql workbench

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn backup and restore mysql workbench vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #backup #restore #mysql #workbench