Mẹo về B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân 2022

You đang tìm kiếm từ khóa B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 00:05:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng Phần Trăm, hàng phần nghìn … đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng to nhiều hơn thì số đó to nhiều hơn.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 1
    Câu 2

Câu 1

Em hãy ghi ra năm số thập phân có trong thực tiễn rồi sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

– Em tự quan sát môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường xung quanh rồi ghi ra năm số thập phân, tiếp theo đó so sánh những số thập phân đó rồi viết chúng theo thứ tự từ bé đến lớn.

– Muốn so sánh hai số thập phân ta hoàn toàn có thể làm như sau:

+ So sánh những phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên to nhiều hơn thì số đó to nhiều hơn.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng Phần Trăm, hàng phần nghìn … đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng to nhiều hơn thì số đó to nhiều hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải rõ ràng:

Ví dụ : Năm số thập phân là : 14,5 ; 0,34 ; 2,578 ; 100,01 ; 14,399.

So sánh những số thập phân đã cho ta có :

0,34 < 2,578 < 14,399 < 14,5 < 100,01

Vậy những số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

0,34 ; 2,578 ; 14,399 ; 14,5 ; 100,01.

Câu 2

Nhà em mua 25kg gạo và đã dùng hết 18kg. Hỏi nhà em còn bao nhiêu Phần Trăm số gạo đã mua ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tìm số ki-lô-gam gạo nhà em chưa dùng.

– Tìm tỉ số Phần Trăm giữa số gạo chưa dùng và số gạo đã mua.

Cách 2 :

– Tìm tỉ số Phần Trăm giữa số gạo đã dùng và số gạo đã mua.

– Tìm tỉ số Phần Trăm giữa số gạo chưa dùng và số gạo đã mua ta lấy 100% trừ đi tỉ số Phần Trăm giữa số gạo đã dùng và số gạo đã mua.

Lời giải rõ ràng:

Cách 1:

Số gạo nhà em chưa dùng là :

(25 18 = 7; (kg))

Số gạo còn sót lại chiếm số Phần Trăm số gạo đã mua là :

(7:25 = dfrac725 = dfrac28100 = 28% )

Đáp số: (28 %.)

Cách 2:

Số gạo đã dùng chiếm số Phần Trăm số gạo đã mua là :

(18:25 = dfrac1825 = dfrac72100 = 72% )

Số gạo còn sót lại chiếm số Phần Trăm số gạo đã mua là :

(100% – 72% = 28 %)

4486

Clip B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân Free.

Thảo Luận vướng mắc về B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết B. hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng – bài 99 : ôn tập về số thập phân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#hoạt #động #ứng #dụng #bài #ôn #tập #về #số #thập #phân